Anne Herheim overtek som leiar i Vossestrand Sogelag etter Einar Midtun.


Einar Midtun har vore med i styret i laget i 11 år, dei 3 siste som leiar. No bad han om avløysing og nestleiar i laget rykte opp som ny leiar.


Avtroppande leiar Einar Midtun får her blomar frå påtroppande Anne Herheim.


Årsmøtet starta med at Ellen Marie Selland Geithung saman med 6 born frå barnekoret og kvedarane Ingeborg og Synnøve underheldt med song og kveding.

Deretter heldt Kjell Herheim saman med resten av boknemnda for «Vossestrand - Folk og Landskap» eit godt innlegg om framdrifta for denne boka som med eit naudskrik, vart ferdig til Strandamessa i november 2017. Kjell viste eit lite utval av bilete og tekst frå boka medan Bjarne Skjervheim fortalde om boka sitt innhald. Boka har vorte svært godt mottatt, og Vossestrand Sogelag takkar boknemnda: Kjell Herheim, Bjarne Skjervheim, Ivar Husdal, Oddvar Drevsjø og Einar Midtun for velgjort arbeid.

Årsmøte vart så formelt opna og gjennomført. Referat frå møtet og Årsmeldingar kan du lesa under menyen "Om Sogelaget". 

Fleire bilete frå årsmøtet kan du sjå under menyen "Nyhende".

Det er også lagt inn informasjon frå årsmøtet under menyane "Bøker" og "Sogeturar".Vossestrand Sogelag
sine heimesider.

16. mai 2017 vart fotosida til Vossestrand Sogelag (gamlefoto.vossestrand.no) annulert og dei som klikkar på denne sida heretter, vert ruta direkte over til den nye sida www.vossestrand.no.

Den nye sida er dermed offisielt teken i bruk. Alle bilete er overført, og sida har fått ny utsjånad og nye menyar.

I tillegg til alle bilete er også alt anna stoff som låg på den gamle sida overført til den nye.


Me ynskjer å fylla sidene med mykje nytt stoff, både av historisk karakter og nyare stoff og bilete, slik at me får ei "levande" heimeside til gleda for alle.
Det står framleis att ein god del redigeringsarbeid før me er i mål, men det kjem etterkvart.

Kom gjerne med innspel om den nye sida. Du kan nytta epostadressa som du finn nederst på sida eller skriv i Gjesteboka.
"Strandadisken"
 
På "Soundcloud" er det innlagt store mengder lydopptak frå Vossestrand. Mesteparten er frå radiosendingane til Strandaredaksjonen i Radio Voss.

Dei som er på Facebook kan også besøkja "Strandadisken Vossestrand" som er ei side Arne Johan Dregelid har laga. Der finn du mykje stoff frå Strondæ.


********************************

Medlemskap i Vossestrand Sogelag.


Bli medlem i sogelaget. Ta kontakt med ein av oss i styret eller betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224 og merk innbetalinga med "Medlemskontingent 2018".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
(Styremedlemane finn du under "Om Sogelaget"

_______________________________________________

Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.

Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand. Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.

Albumen er ikkje optimal og me vil vera glade for dei som vil hjelpa å gjera han betre. Det kan f.eks. vera retting av tekst eller opplysningar om navn til eit bilete.

Er det nokon som saknar si slekt og gjerne vil laga ein modul for si slekt, så hjelper me gjerne til.

___________________________________

Velkomen

Medlemskap i Vossestrand Sogelag.


Bli medlem i sogelaget. Ta kontakt med ein av oss i styret eller betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224 og merk innbetalinga med "Medlemskontingent 2018".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
(Styremedlemane finn du under "Om Sogelaget"

_______________________________________________

Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.

Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand. Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.

Albumen er ikkje optimal og me vil vera glade for dei som vil hjelpa å gjera han betre. Det kan f.eks. vera retting av tekst eller opplysningar om navn til eit bilete.

Er det nokon som saknar si slekt og gjerne vil laga ein modul for si slekt, så hjelper me gjerne til.

___________________________________
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger