Vossestrand sogelag på Strandamessa 2019

Me er også i år å finna på Strandamessa som vert  den 23.-24. november i Sambygg.

Der kan de utenom årets utgåve av «Gamalt frå Strondè» òg få kjøpt tidlegare utgitte årbøker og andre bøker som omhandlar Vossestrand.

De finn oss i år i det vesle rommet ved sida av scena der me har fått litt betre plass. Såleis er det lagt betre til rette for  dei som ynskjer å studera bøkene litt nærmare og å slå av ein prat.

Me ynskjer alle velkomne til standen vår på Strandamessa.
Nytt historisk fotoarkiv.

Vossestrand Sogelag er inviterte til å delta i ei prosjektgruppe for å sjå på  mogelegheitene for å etablera eit nytt historisk fotoarkiv for Voss Herad.

Forutan Vossestrand Sogelag er Vassvøri Sogelag, Voss Sogelag og Voss Folkemuseum med i gruppa. Representantar frå alle laga har hatt eit innleiande møte og vart samde om å søkja til Voss Sparebank om støtte til prosjektet. 

Ulike dataløysingar vart gjennomgått på møtet. For å koma vidare i arbeidet er det behov for økonomisk støtte.

Vossestrand Sogelag har i dag ei velfungerande heimeside for gamle foto og har den største samlinga på nettet av dei representerte laga.
Vossestrand Sogelag
sine heimesider.

16. mai 2017 vart fotosida til Vossestrand Sogelag (gamlefoto.vossestrand.no) annulert og dei som klikkar på denne sida heretter, vert ruta direkte over til den nye sida www.vossestrand.no.

Den nye sida er dermed offisielt teken i bruk. Alle bilete er overført, og sida har fått ny utsjånad og nye menyar.

I tillegg til alle bilete er også alt anna stoff som låg på den gamle sida overført til den nye.


Me ynskjer å fylla sidene med mykje nytt stoff, både av historisk karakter og nyare stoff og bilete, slik at me får ei "levande" heimeside til gleda for alle.
Det står framleis att ein god del redigeringsarbeid før me er i mål, men det kjem etterkvart.

Kom gjerne med innspel om den nye sida. Du kan nytta epostadressa som du finn nederst på sida eller skriv i Gjesteboka.
"Strandadisken"
 
På "Soundcloud" er det innlagt store mengder lydopptak frå Vossestrand. Mesteparten er frå radiosendingane til Strandaredaksjonen i Radio Voss.

Dei som er på Facebook kan også besøkja "Strandadisken Vossestrand" som er ei side Arne Johan Dregelid har laga. Der finn du mykje stoff frå Strondæ.


********************************

Les om stadnamn prosjektet under
menyen Stadnamn.
________________________________
Medlemskap i Vossestrand Sogelag.

Bli medlem i sogelaget. Ta kontakt med ein av oss i styret eller 
betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224 og merk innbetalinga med 
"Medlemskontingent 2019".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
Styremedlemane finn du under "Om Sogelaget"
___________________________
Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.

Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand. 
Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.

Siste opplasta bilete finn du her:


Velkomen

Les om stadnamn prosjektet under
menyen Stadnamn.
________________________________
Medlemskap i Vossestrand Sogelag.

Bli medlem i sogelaget. Ta kontakt med ein av oss i styret eller 
betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224 og merk innbetalinga med 
"Medlemskontingent 2019".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
Styremedlemane finn du under "Om Sogelaget"
___________________________
Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.

Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand. 
Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.

Siste opplasta bilete finn du her:

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger