Følg Vossestrand Sogelag på Facebook.


Sogelaget har starta med innsamling av konfirmasjonsbilete og du finn mappa under fana "Gamle foto". Har du eit gruppebilete av konfirmantar på Vossestrand, så ta kontakt via epost: vossestrand.sogelag@gmail.com

Her er fyrste biletet som er lagt inn:
Konfirmantar 1958


Årboka 2020 er komen !


Årboka også tilsals på desse stadane: 

Joker Vinje, Joker Haugsvik, Esso Vinje og Voss Bokhandel.
Her sel me også tidlegare utgåver og andre bøker me har på lager

 

Årsmøte i Vossestrand Sogelag
vart halde 13. september 2020. 
Møtet skulle vore halde i mars, men grunna Koronasituasjonen vart det utsett. 
Alle styremedlemane tok attval.

Les årsmelding og årsmøtereferat under fana "Om Sogelaget".


Me vil ha fleire gamle bilete!

I desse Korona-tider er det mange som har fått ekstra god tid i heimen. Bruk gjerne tida til å sjå igjennom gamle bilete. Kanskje har du gamle bilete som kan vera kjekt å få lagt ut på Sogelaget si Fotoside.
Har du ikkje høve til å scanna bileta sjølv, så ordnar me i fotogruppa saken.

Ta kontakt med Oddvar Drevsjø (odrevsjo@gmail.com) eller Odd Henry Hommedal (oddhom@gmail.com).

(Ps. Bilete som du legg ut på Facebook sidene "Strandadisken" eller på "Gamle bilete og historiar frå Vossestrand" har me ikkje lov til å kopiera over til Sogelaget utan vidare. Det må du gje oss tillatelse til.)


Stadnamnprosjektet på Vossestrand.

Prosjektet med innsamling av stadnamn for Vossestrand er godt igang og Ole Kristian Årmot har allereide samla inn ei stor mengde med stadnamn.

Namna er registrert på ei nettside som tilhøyrer Fitjar, men vil etterkvar verta overført til Vossestrand.

Når du klikkar på lenkja nedanfor vil du få opp kartet, og du kan flytta deg rundt på  kartet med musa eller piltastane. Du kan også søkja etter stadnamn ved å bruka søkjefeltet oppe til venstre på kartet.

Klikk på denne lenkja for å koma til kartet.

Dersom du har kommentarar, rettingar eller nye namneforslag så send epost til:

ole.kristian.armot@gmail.comVossestrand Sogelag
sine heimesider.

16. mai 2017 vart fotosida til Vossestrand Sogelag (gamlefoto.vossestrand.no) annulert og dei som klikkar på denne sida heretter, vert ruta direkte over til den nye sida www.vossestrand.no.

Den nye sida er dermed offisielt teken i bruk. Alle bilete er overført, og sida har fått ny utsjånad og nye menyar.

I tillegg til alle bilete er også alt anna stoff som låg på den gamle sida overført til den nye.


Me ynskjer å fylla sidene med mykje nytt stoff, både av historisk karakter og nyare stoff og bilete, slik at me får ei "levande" heimeside til gleda for alle.
Det står framleis att ein god del redigeringsarbeid før me er i mål, men det kjem etterkvart.

Kom gjerne med innspel om den nye sida. Du kan nytta epostadressa som du finn nederst på sida eller skriv i Gjesteboka.
"Strandadisken"
 
På "Soundcloud" er det innlagt store mengder lydopptak frå Vossestrand. Mesteparten er frå radiosendingane til Strandaredaksjonen i Radio Voss.

Dei som er på Facebook kan også besøkja "Strandadisken Vossestrand" som er ei side Arne Johan Dregelid har laga. Der finn du mykje stoff frå Strondæ.


********************************
Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.

Sjekk ut fotoarkivet her:


Siste opplasta bilete finn du her:


Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand.
Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.
Er det nokon som saknar si slekt og gjerne vil laga ein 
modul for si slekt, så hjelper me gjerne til.


____________________________________________________

Les om stadnamn prosjektet under
menyen Stadnamn.
________________________________
Medlemskap i Vossestrand Sogelag.

Bli medlem i sogelaget. Ta kontakt med ein av oss i styret eller 
betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224 og merk innbetalinga med 
"Medlemskontingent 2020".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
Styremedlemane finn du under "Om Sogelaget"
___________________________

Velkomen
Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.

Sjekk ut fotoarkivet her:


Siste opplasta bilete finn du her:


Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand.
Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.
Er det nokon som saknar si slekt og gjerne vil laga ein 
modul for si slekt, så hjelper me gjerne til.


____________________________________________________

Les om stadnamn prosjektet under
menyen Stadnamn.
________________________________
Medlemskap i Vossestrand Sogelag.

Bli medlem i sogelaget. Ta kontakt med ein av oss i styret eller 
betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224 og merk innbetalinga med 
"Medlemskontingent 2020".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
Styremedlemane finn du under "Om Sogelaget"
___________________________
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger