ÆTTEBOK FOR VOSSESTRAND (I)


Ætteboka kom ut i 1971. Den omfattar personar busette på Vossestrand frå åra 1600/1700 fram til ca år 1900.
Utgjevar er Voss Bygdeboknemnd. Redaktør: Roald Lyngvær.

Boka kan kjøpast hjå bokhandlarane og på kundetorget i Voss kommune for kr. 150,-.

  

ÆTTEBOK FOR VOSSESTRAND (II)

 

Ættebok II kom ut i 2013, og er framhald av den fyrste ættaboka som kom ut i 1971. Den omfattar personar busette på Vossestrand frå ca år 1900 fram til 2013.

Utgjevar er Voss Bygdeboknemnd. Redaktør: Åsmund Ohnstad.

Boka kan kjøpast hjå bokhandlarane og på kundetorget i Voss kommune for kr. 400,-.

Kjøper ein begge ættebøkene samla, for ein dei for kr. 500,-.
Bøker
Sogelaget sine bøker - 2017.

Vossestrand Sogelag kjem i år ut med ei biletbok Vossestrand - Folk og landskap”. 

Boka er bygd opp rundt eit dikt som norskamerikanaren Sivert P. Shelvik gav ut i 1955, der alle gardane på Vossestrand er nemnde, og som vil vera ”den raude tråden” i boka.

I tillegg er det artiklar som fortel historier og hendingar, og om personar frå dei ymse gardane/bygdelaga på Vossestrand.

Boka er på ca 300 sider og kostar kr. 350,00.Bøker utgjeve av Sogelaget, les meir under biletet

 Klikk på lenkjene nedanfor og les meir under biletet til venstre.
Årboka
Gamalt frå Strondè
Register - Gamalt frå Strondè 1/2002-14/2015
ÆTTEBOKA
Ættebok for Vossestrand
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger