REGISTER
GAMALT FRÅ STRONDE 1/2002 - 14/2015
VOSSESTRAND SOGELAG

Ved Einar Midtun

Fleire har etterlyst eit register over artiklar som har stått i Gamalt frå Strondè.
Dette registeret er eit oversyn over forfattarane, ordna alfabetisk med tilvising til artikkel, årgangsnummer og årstal.

Afdal, Agnar: David Taulen - ”Vetle-Taulen”. 12/2013

Arnetveit, Odd / Einar Rekve: Jo pao Høgd’ne. 8/2009

Arnetveit, Sjur: Far. 8/2009

Arnetveit, Sjur: Avskil med stølsheimen. 11/2012

Arefjord, Marta Ringheim: Gamalosten før og no. 4/2005

Backer, Ingeborg: Sjur Helgeland - helsing frå Myrkdalen bondekvinnelag. 7/2008

Bjørgaas, Knut: ”Or gommol ti”: Brytteva Bygd og Veke-viso. Merkje. Ortøkje. 9/2010

Bjørgaas, Knut: ”Or gommol ti”: Dannæ mè klaotr’ne”. 13/2014

Bjørgaas, Knut: ”Or gommol ti”: Orminn. 13/2014

Brekke, Knut: Mitt fagre land. 12/2013

Bye, Kari: Bjørgaas-lærarane på Vossestrand og tida dei levde i. 9/2010

Bygd, Sjur: Relieff. 10/2011

Bygd, Sjur: Narra aldri Pers’n. 11/2012

Bygd, Sjur: Rusten. 12/2013

Bygd, Sjur: Soga om Trond Juvet. 13/2014

Dagestad, Gunnar: ”Gavuls-berget”. 11/2012

Draugsvoll, Oskar: Sein vår, notat. 11/2012, side 24

Engeland, Olav: Gulleik Brekkhus 1863-1956. 3/2004

Engeland, Olav: Kakao til 17. mai 1945. 4/2005

Engeland, Olav: Dravle er godt. 5/2006

Engeland, Olav: To småsoger frå krigen. 6/2007

Engeland, Olav: Gamle ord og uttrykk. 6/2007

Engeland, Olav: Leiketøyfabrikken på Rødno. 7/2008

Engeland, Olav: Framnes Kursted. 8/2009

Engeland, Olav: Klomose til grisemat. 8/2009

Engeland, Olav: Symjekurs. 9/2010

Engeland, Olav: Den gamle snøplogen. 10/2011

Engeland, Olav: Kvarmastøl. 11/2012

Engeland, Olav: Kamulane. 12/2013

Engeland, Olav: Fisking på svingen. 12/2013

Furu, Gudmund: Korsongen på Vossestrand. 2/2003

Furu, Gudmund: Om misjonsarbeidet i Myrkdalen. 10/2011

Furu, Sigrun Bygd: Sjur Bygd. 10/2011

Gavle, Olina Arnfinsdtr.: Jolaftan heime. 12/2013

Giljarhus, Randi: Susanna Botolvsdotter Tveite Larsen 1876-1963. 12/2013

Gjøstein, Jorun: Helsing frå Vossestrand Sogelag ved Sjur Helgeland - 150 års jubileum.

7/2008

Hagatun, Kari Larsen: Husmannsplassane Rusti og Lyngset i Almenningen i Haugsvik.

1/2002

Hagatun, Kari Larsen: Fotafar etter gamle ferdavegar. 2/2003

Hagatun, Kari Larsen: Kveldseta i frå gamal tid. 5/2006

Hauge, Maria: Skjolsetdalen og selsflytting på Nyestølen. 1/2002

Hauge, Maria: Oppheimsdalen. 2/2003

Hauge, Maria: Pensjonat og hotell på Oppheim frå 1860-1940. 4/2005

Hauge, Maria: Olav Brekke. 6/2007

Hauge, Maria: Prat med to pensjonerte bønder. 6/2007

Hauge, Maria: Å spørja nytt. Kunngjering av nyhende og viktige opplysningar. 7/2008

Hauge, Maria: Dei fall for sitt land. 9/2010

Hauge, Maria: Vossebanen og: En turist og Godsjernbane fra Voss til Stalheim. 9/2010

Hauge, Maria: Meir om Sjur Bygd.”Dag og Tid” v/Sveinung Ones ”Det er for mykje

magisterkunnskap i litteraturen, seier forfattaren Sjur Bygd”. 10/2011

Hauge, Maria: Kvardag og helg på stølen. 11/2012

Hauge, Maria, Edel og Mikkel Grindeland: Erindringer - Solveig Jackman. 11/2012

Hauge, Maria: Rustè - Høgrustè. 12/2013

Helle, Synneva: Eit minne frå krigsåra. 1/2002

Helle, Synneva: Litt om Løkjo og Diktargarden. 2/2003

Helle, Synneva: Det året eg gjekk for presten. 4/2005

Helle, Synneva: Ei vandring langs gamlevegen i Holbygda og litt om byggjinga av

noverande bygdeveg. 7/2008

Helleve, Aslak: Eit og anna frå 1905. 4/2005

Hemre, Lars Arne: Stadnamn på Hemre. 11/2012

Herheim, John: En utvandrer østover. 11/2012

Hole, Olav: Gamleklokka. 5/2006

Hole, Olav: Siklebekken. 6/2007

Hole, Olav: Telefonstolpen. 6/2007

Hole, Olav: Seinsommardag. 6/2007

Hole, Olav: Solrenning. 11/2012

Hommedal, Jostein: Slakting på Strondè. 1/2002

Hovland, Anders, Erlend Bidne og Gaute Hauge: Vikingvandring i Haugsvik. 10/2011

Husdal, Ivar: Myrkdalen omkring år 1700. 1/2002

Husdal, Ivar: Myrkdølene på kyrkjeveg år 1702. 1/2002

Husdal, Ivar: Jakobskyrkja. Segn eller soge? 3/2004

Husdal, Ivar: Retting/utfyllande opplysningar til Jakobskyrkja. Segn eller soge? 4/2005

Husdal, Ivar: Logo for Vossestrand Sogelag. 8/2009

Husdal, Ivar: Meir om snøbrøytinga under krigen. 11/2012

Husdal, Ivar: Orm i Vinjagrenda. 13/2014

Husdal, Ivar: Gapestokken ved Vinje kyrkje. 13/2014

Husdal, Ivar: Kjærleikens kår. 14/2015

Husdal, Ivar: Brudeferd i haustmørke på Naolavegen. 14/2015

Husdal, Per: Murane. 6/2007

Husdal, Per: Saueutstilling. 10/2011

Hylland, Birger: Om Amund Olson Gillerhus (Giljarhus, f. 1829) sin familie. 13/2014,

side 87

Høen, P.: Eit skriv til Vinje Soknestyre om vedlikehald av gamle kyrkjegarden. 11/2012

Jondahl, Normann: Stalheimsbrannen. 14/2015

Jordalen, Kari Mørkve: Ei syrgjeleg ulukke på Jordalsvegen. 11/2012

Kvarekval, Lars: Unionsoppløysinga i 1905. Protokoll etter avrøystinga. 4/2005

Larsen, Kari: Barndomsminne i frå Myrkdalen. 3/2004

Lavik, Sigmund: På bjørnejakt og friarferd. 3/2004

Lie, Ivar N.: Huldrè pao Ljosno! 14/2015

Lunde, Albert: Eit gamalt arveskifte. 2/2003

Lunde, Albert: Lensmannen fekk bank. Ei ulukke i Nålavegen. 5/2006

Lyngvær, Roald: Hole og Holarslekta. 2/2003

Lærum, Ole Didrik: Å pota bolo. 2/2003

Midttun, Rune: Kol og tjøremila i Haugsvik under krigen. 3/2004

Midtun, Gunnar: Amerikabrev frå ein strending 1877. 1/2002

Midtun, Gunnar: Då fjernsynet kom på Strondè. 2/2003

Midtun, Gunnar: Ein husmannskontrakt og litt frå historia som ligg bak. 3/2004

Midtun, Gunnar: Frå dei fyrste åra til Vinje Skyttarlag. 4/2005

Midtun, Gunnar: På bua for ”mange” år sidan. 5/2006

Midtun, Gunnar: Flyulukka på Kvitan%F2si. 6/2007

Midtun, Gunnar: Våren 1940 og okkupasjonen. 7/2008

Midtun, Gunnar: Retting til ”Våren 1940 og okkupasjonen. 8/2009

Midtun, Gunnar: Heimefronten på Vossestrand rustar opp. 8/2009

Midtun, Gunnar: Ein strending går i krig. 9/2010

Midtun, Gunnar: Vinje, ei lita bygd i kongeriket Noreg. 12/2013

Midtun, Ingvald: Vossestrand, ei pionerbygd for utbygging av elektrisk kraft. 8/2009

Mundal, Olav: Ein vågal skitur over Lønahorga. 14/2015

Mørkve, Knut K.: Skredulukker på Myrkdalsvegen. 1/2002

Mørkve, Knut K.: Kyradauden i Mørkves-Grøndalen. 1/2002

Mørkve, Knut K.: Hjelpevaksinatørar. 2/2003

Mørkve, Knut K.: Ho gamla Guro Tveito. 3/2004

Mørkve, Knut K.: Amerikabrev - 1878. 3/2004

Mørkve, Knut K.: Litt om Strondè kring 1905. 5/2006

Mørkve, Knut K.: Eit brev frå Helge Ingstad. 5/2006

Mørkve, Knut K.: Steinbua hjå Langavatnet. 5/2006

Mørkve, Knut K.: Eit brev frå 1855. 6/2007

Mørkve, Knut K.: Namn attmed Myrkdalsvegen. 6/2007

Mørkve, Knut K.: Namn etter Myrkdalsvegen frå butikken til Årmot. 7/2008

Mørkve, Knut K. og John Himle: Toget som ikkje kom. 8/2009

Mørkve, Knut K.: Strandalivegen. 9/2010

Mørkve, Knut K.: Sau og sauasjå på Voss og Strondè. 10/2011

Mørkve, Knut K.: Ein som levde i skuggen av bror sin. 11/2012

Mørkve, Knut K.: Humor - Replikkunst. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Sauesanking som vart noko meir. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Til Vik etter grisungar. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Kvann. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Kyrautstillingar på Strondè, og litt meir om storfe. 13/2014

Mørkve, Knut K.: Aota, åting, å molda på snøen. 14/2015

Mørkve, Knut K.: Ulvundsøynè, Gr.Nr 264 (gamalt gr.nr. 8). 14/2015

Naasen, Nelly Nora: Ei tragisk skredulukke. 1/2002

Naasen, Nelly Nora: Mons i Nåsè. 5/2006

Nansen, Fritjof: På ski over fjellet. Fritjof Nansen si ferd over Vossestrand i 1884. 8/2009

Nesheim, Odd Bjarne: Løypestrengen Nesheim-Fossen. 12/2013

Nesheim, Sjur Hirth: Vossestrand Meieri 100 år. 4/2005

Nilssen, Ner Laage: Doktargarden på Løkjo.
”Referat fra arbeidet på Løkje årene 1941-1948”.

”Referat fra Løkje ved en mor”. 11/2012

Ohnstad, Åsmund: Om husmennene og deira vilkår. 13/2014

Ohnstad, Åsmund: Om folketalet i Vossestrand før og etter Svartedauden. 14/2015

Ringheim, Gunnar Hemre: Bilar på Vossestrand før 1925. 3/2004

Rong, Jørund: Han Jo Haug. 5/2006

Rygg, Audhild: Far min, treskjeraren, Kolbein Hommedal. Biletserie. 10/2011

Rygg, Leif: Sjur Helgeland - 150 års minne. 7/2008

Rygg, Leif: Amerikabrev - eit tidsbilete. Lars K. Kvale. 13/2014

Rygg, Leif: Spelemannen Lars Skjervheim - (1915-2003) - 100 årsminne. 14/2015

Rødseth, Gudrun Gjerald: Heimbygda mi heiter Vossestrand. 12/2013

Sannan, Kristin Sundve: Ingebrigt Rognaldsen Sundve (1876-1967). 12/2013

Seim, Johannes: Ei utvandrarsoge. 1/2002

Seim, Johannes: Ein grensegang frå 1725. 2/2003

Seim, Johannes: Lars Tvinde takkar myrkdølene for opplæring i skodespelarkunst. 3/2004

Seim, Johannes: Taulavisa - Ein kvinnelagnad. 8/2009

Seim, Johannes: Sogelaget på tur til Løkja. 11/2012

Seim, Johannes: Torbjørn Torkelson - Ein bonde på Vossestrand for 200 år sidan. 13/2014

Selland, Gudmund: Gamle kongevegen frå Rygg til Løn. 13/2014

Selland, Gudmund: Om syskenbarnet til bestefar og slekta hans, Amund, som gjekk i

sjølvskot slik soga er fortalt i familien. Slik me fekk det inn ”med skei”. 13/2014

Selland, Gudmund: Soger. 14/2015

Selland, Gudmund: Tømmerdrift i Brandsetdalen. 14/2015

Sivle, Per: Eit skjemtevers. 1/2002

Sivle, Per: Valgvise. 5/2006

Skjervheim, Bjarne (skriftnemnda): Førhistoriske minne Haugsvik. 10/2011

Skjervheim, Halle: Slått på stølen i gamal tid. 5/2006

Solstad, Styrk: Diktsamlinga til Sjur Arnetveit. 8/2009

Spilde, Ingebjørg: Ingebjørg Øynè. 13/2014

Storaas, Reidar: Løkje fjellgard - et sted som er himmelen nær. 12/2013

Straume, Henrik: Lang mjølketransport. 5/2006

Sundve, Anders R.: Olav L. Helgeland fortel: Kvassdalen. Ulver på Vikafjellet. 11/2012

Sundve, Anders R.: Til gudstenesta på gamle kyrkjeplassen på Vinje 20/8-1944. 12/2013

Sundve, Bjørg: Barndomsminne frå Torvedalen. Slik eg hugsar det i 1948. 12/2013

Sundve, Eirik A.: Heim til Vossestrand. 7/2008, side 47

Sørestrand, Martinus: Posten og dalen. Prolog til postfesten for Lars Lilletun. 1/2002

Taulen, Synneva Olsdatter: Gamal vise. 8/2009

Thaule, John Ove: Det ukjente året i livssoga til Per Sivle. 10/2011

Tveite, Ingebjørg K.: Løypestrengen til Tveitastølen (Nestestølen, Vårstølen). 12/2013

Tvilde, Olav Fr.: Sauesanking september 1958. 12/2013

Ullestad, Einar: Ein legdekall. 11/2012

Ulvund, Frode: ”Hovedet tillige med Haanden fæstes paa en stage%85”
Hustrumordet på Teigen i 1724. 3/2004

Ulvund, Frode: Dreiv nauda strendingen til Amerika? 9/2010

Vinje, Torunn Løne: Kvardagsmat på Vossestrand. Kostregulativ. 5/2006

Vold, Svein L.: Fangst av orrfugl og ryper med kastenett. 14/2015

Vossestrand Sogelag: Kari Larsen til minne. Skriftnemnda v/ Maria Hauge. 6/2007

Årmot, Ole Kristian: Tragedie på Vikafjellet i 1820. 13/2014

Årmot, Ole Kristian: Ein spesiell fødsel. 13/2014

xxx: Meddelelser fra veidirektøren. Nr 4 1939: Stalheimskleiva. 13/2014


Bøker
Sogelaget sine bøker - 2017.

Vossestrand Sogelag kjem i år ut med ei biletbok Vossestrand - Folk og landskap”. 

Boka er bygd opp rundt eit dikt som norskamerikanaren Sivert P. Shelvik gav ut i 1955, der alle gardane på Vossestrand er nemnde, og som vil vera ”den raude tråden” i boka.

I tillegg er det artiklar som fortel historier og hendingar, og om personar frå dei ymse gardane/bygdelaga på Vossestrand.

Boka er på ca 300 sider og kostar kr. 350,00.Bøker utgjeve av Sogelaget, les meir under biletet

 Klikk på lenkjene nedanfor og les meir under biletet til venstre.
Årboka
Gamalt frå Strondè
Register - Gamalt frå Strondè 1/2002-14/2015
ÆTTEBOKA
Ættebok for Vossestrand
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger