Gamle vangen sett i frå Kyrkjetårnet
Gamle vangen sett i frå kyrkjetårnet. Nærast ser ein Missionshotellet, vetla huset til høgret for hotellet er Tingstova. husa bakerst mot jernbanestasjonen er Roknegården.
Gamle vangen sett i frå kyrkjetårnet.
Nærast ser ein Missionshotellet, vetla huset til høgret for hotellet er Tingstova.
husa bakerst mot jernbanestasjonen er Roknegården.
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø                 foto 1563

1880 Oppgangsag i Istadelva
Oppgangsag i Istadelva 1880 Foto: Axel Lindahl, Eigar av foto: Nasjonalbiblioteket. 
Oppgangsag i Istadelva 1880
Foto: Axel Lindahl, Eigar av foto: Nasjonalbiblioteket.
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø         
     foto 1629

Sigfus Sigfusson Klette
Sigfus Sigfusson Klette (1835 - 1930) gravlagd i Rosendal Han var gift med Karen Wulf (1830 - 1907) frå Vik i Sogn ho vart gravlagd på Voss. Sigfus og Karen budde på Malmanger og Vang i Rosendal før dei flytta til Voss. Sigfus og Karen hadde 5 born. Han gifte seg seinare med Marta Rogne i 1908. Sigfus Sigfusson var oppsynsnmann på Tvildemoen, og dei hadde fleire hus på Voss. I tilegg til å vera oppsynsmann var han orgelbyggjar, han laga fleire orgel. I 1911 flytta han og Marta til Mundeim
Sigfus Sigfusson Klette (1835 - 1930) gravlagd i Rosendal
Han var gift med Karen Wulf  (1830 - 1907) frå Vik i Sogn ho vart
gravlagd på Voss.
Sigfus og Karen budde på Malmanger og Vang i Rosendal før dei flytta til
Voss. Sigfus og Karen hadde 5 born.
Han gifte seg seinare med Marta Rogne i 1908.
Sigfus Sigfusson var oppsynsnmann på Tvildemoen, og dei hadde fleire 
hus på Voss. I tilegg til å vera oppsynsmann var han orgelbyggjar, han laga fleire orgel. I 1911 flytta han og Marta til Mundeim

Hans Sigfred Klette og Kristi Klette f. Uglehus
 Hans Sigfred Klette (1864 - 1921) f. i Rosendal Kristi Klette (1873 - 1954) f. Uglehus
Hans Sigfred Klette (1864 - 1921) f. i Rosendal
Kristi Klette (1873 - 1954) f. Uglehus

Hans Sigfred gifte seg i Hålandsdalen kyrkje i 1892
med Kristi Uglehus.
Dei busette seg på Voss, der var han underoffiser på
Tvildemoen og Bømoen. I 1898 kjøpe dei Lundarheim, eit
lite småbruk under Ringheim ved Lundarvatnet.
Hans Sigfred var interessert i musikk, og han vart mykje nytta
som organist rundt om i Vossabygda. Dei fekk 10 born, og ni av dei 
vaks opp.
Eigar av foto: Astrid Klette     Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1621

Knut og Anna Aarhus med familie
Bak fv.Simon Aarhus 1893 - g. 1930 m. Johanne Tomasdtr Reinsnos, busett Odda  Knut Aarhus 1895 -  g.1921 m Antonie Andersdtr Matre, Skatval busett Ålvik Gulleik Aarhus 1892 - Utv til USA, Winnepeg. ug. ffv. Knut Gulleikson Aarhus 1865 med sonen Annanias f. 1905 i fanget, g.1945 m. Magnhild Johannesdtr Boge, Strandvik Ålvik. Helge Aarhus 1901 -  g. 1922 m. Anna Gunnarsdtr Fykse, Voss, busett i Ålvik. Anna Simonsdtr Aarhus 1868 -   f. Luren, Evanger, med Ingebjørg Aarhus på fanget 1907 - 1948 ug. busett på Mønshaugen, Voss  Anna og Knut gifte seg i 1891 Knut Gulleikson var fehandlar. Flytte 1893 til Mønshaugen, skiferarbeidar.
Bak fv.Simon Aarhus 1893 -  g. 1930 m. Johanne Tomasdtr Reinsnos, busett Odda
Knut Aarhus 1895 -   g.1921 m Antonie Andersdtr Matre, Skatval busett Ålvik
Gulleik Aarhus 1892 -  Utv til USA, Winnepeg. ug. 
ffv. Knut Gulleikson Aarhus 1865 med sonen Annanias f. 1905 i fanget,
g.1945 m. Magnhild Johannesdtr Boge, Strandvik Ålvik.
Helge Aarhus  1901 -    g. 1922 m. Anna Gunnarsdtr Fykse, Voss, busett i Ålvik.
Anna Simonsdtr Aarhus 1868 -     f. Luren, Evanger,
med Ingebjørg Aarhus på fanget 1907 - 1948  ug. busett på Mønshaugen, Voss  
Anna og Knut gifte seg i 1891
Knut Gulleikson var fehandlar. Flytte 1893 til Mønshaugen, skiferarbeidar.
Frå albumet til Lise Dahle Samlar av foto Anne Karin Silden Brekkhus
Lagt inn av Oddvar Drevsjø                     foto  1601

 

Torvedalen, eit gamalt sel.

Torvedalen, eit gamalt sel. Det er Fitjo og Tyrlingen, Voss som støla her. Bilete er henta frå Bergen Turlag. Årbok 1947 Boka er uttlånt av Sverre Kvitne Samlar av foto: OddvarDrevsjø 
Torvedalen, eit gamalt sel.
Det er Fitjo og Tyrlingen, Voss som støla her. 
Bilete er henta frå Bergen Turlag. Årbok 1947
Boka er uttlånt av Sverre Kvitne  Samlar av foto: OddvarDrevsjø

1936 Roknefamilie, Vossevangen.
 Fv Birger Rokne, Johannes Rokne, Olav Rokne, Knut Rokne. På baksida av bilde, står det, Jernvangen, Voss. 1936
Fv Birger Rokne, Johannes Rokne, Olav Rokne, Knut Rokne.
På baksida av bilde, står det "Jernvangen" Voss 1936.
Eigar av foto: Arthur Drevsjø       Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

1895 Gamle Vangen, Holbergsplass
Holbergsplassen med kyrkja, Kjerringastovo (Enkjeheimen) er til venstre for Holbergsfurua. Foto: H. Abel. Bergen, Christiania Eigar av foto: Oddvar Drevsjø            foto 1564 
Holbergsplassen med kyrkja, Kjerringastovo (Enkjeheimen) er til venstre for Holbergsfurua.
Foto: H. Abel. Bergen, Christiania
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø                       foto 1564

Steffen (steffa) Sveinson Tverberg og Brytteva Olsdtr Rongve
Steffen "Steffa" Sveinson Tverberg 1843 - 1933 Brytteva Olsdtr Rongve 1854 - 1925 Dei gifte seg i 1876. Eigar av foto: Svein Kyte Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto1569
Steffen "Steffa" Sveinson Tverberg 1843 - 1933
Brytteva Olsdtr Rongve 1854 - 1925 Dei gifte seg i 1876.
Eigar av foto: Svein Kyte  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto1569

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger