Gudvangen og Nærøydalen, ukjende

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, gruppebilete
Ukjend gruppe, bilete er truleg frå Gudvangen, er det nokon som har kjennskap til bilete, eller kvar bilete er teke, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0943
Meta-Description:Gudvangen, Gruppe, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,gruppe,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjend mann med sykkel
Gudvangen


Ukjend mann med sykkel


Er det nokon som veit kven han  er, 
då kan ein melda i frå i gjesteboka

Foto: Ukjend 
Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0944
Meta-Description:Gudvangen, ukjend mann med sykkel
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjend mann med sykkel,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, tre ukjende personar
Tre ukjende personar, bilete er truleg frå Gudvangen, er det nokon som har kjennskap til bilete, eller kvar bilete er teke, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0947
Meta-Description:Gudvangen, tre ukjende
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,tre ukjende,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjende karer på isen i Nærøyfjorden
Gudvangen

Ukjende karer på isen i nærøyfjorden
 
Er det nokon som veit kven desse er, 
då kan ein melda i frå i gjesteboka


Foto: Ukjend
Meta-Description:Gudvangen, ukjende karer på isen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjende karer på isen,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjende personar
Ukjende personar
 
Er det nokon som veit kven dei er, eller kvar bilete er teke,
då kan ein melda i frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
Meta-Description:Gudvangen, ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjende prsonar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, gruppebilete med ukjende prsonar
Ukjend gruppe, bilete er frå Gudvangen, er det nokon som har kjennskap til bilete, eller kvar bilete er teke, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0955
Meta-Description:Gudvangen, Gruppe med ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,gruppe med ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ramsøy, gruppebilete med ukjende prsonar
Ukjend gruppe, bilete er frå Gudvangen, Ramsøy, er det nokon som har kjennskap til bilete, eller kvar bilete er teke, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0956
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, Gruppe med ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,Ramsøy,gruppe med ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Skitur, Vinteren 1942, gruppebilete med ukjendepersonar
Vinteren 1942.Ukjend gruppe på skitur. Er det nokon som har kjennskap til bilete, eller kvar bilete er teke, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0957
Meta-Description:Vinteren 1942, skitur, Gruppe med ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,skitur,vinteren 1942,gruppe med ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ramsøy, ukjende personar
Gudvangen, Ramsøy

Ukjende personar
 
Er det nokon som veit kven dei er,
då kan ein melda i frå i gjesteboka

Foto: Ukjend
 
Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0959
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,Ramsøy,ukjende prsonar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ukjende personar på fjelltur
Ukjende personar på fjelltur
 
Er det nokon som veit kven dei er, eller kvar bilete er teke, då kan ein melda i frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
Meta-Description:Gudvangen, ukjende personar på fjelltur
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjende personar på fjelltur,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, to ukjende jenter på isen
1942 Gudvangen

To ukjende jenter på isen
 
Er det nokon som veit kven dei er, 
då kan ein melda i frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 
Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0962
Meta-Description:Gudvangen, to ukjende jenter på isen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,to ukjende jenter på isen,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ramsøy, Gudvangen, ukjend jente
1942 Ramsøy

Ei ukjend jente
 
Er det nokon som veit kven ho er, 
då kan ein melda i frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 
Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0963
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, ukjend jente
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ramsøy,Gudvangen,ukjend jente,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ramsøy, ukjend ungdom
Gudvangen, Ramsøy

Ukjend Ungdom
Er det nokon som veit kven han er, då kan ein 
melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0968
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, ukjend ungdom
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,Ramsøy,ukjend ungdom,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ukjende personar, på stølen
Ukjende personar på stølen, er det nokon som har kjennskap til bilete, eller kvar bilete er teke, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0971
Meta-Description:På stølen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjende personar på stølen,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ramsøy, Gudvangen, to ukjende jenter
Gudvangen, Ramsøy

To ukjende jenter
Er det nokon som veit kven dei er, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0973
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, to ukjende jenter
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ramsøy,Gudvangen,to ukjende jenter,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Bjørkedalen, ukjend dame
1936 Bjørkedalen


Ukjend dameEr det nokon som veit kven ho er, eller veit 
ein kvar bilete er teke, då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0976
Meta-Description:Bjørkedalen, ukjend dame
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Bjørkedalen,ukjend dame,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Gruppebilete med ukjende personar
1939 Gudvangen


Gruppe med ukjende personarEr det nokon som veit kven dei er, då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0977
Meta-Description:Gudvangen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,gruppe med ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Budeier, budeier med geiter
Budeier med geiter


3 ukjende budeierEr det nokon som veit kven dei er, 
eller kvar bilete er teke, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0978
Meta-Description:Gudvangen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Budeier, budeier med geiter,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjend mann
Gudvangen


Ukjend mannEr det nokon som veit kven han er, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0979
Meta-Description:Gudvangen,ukjend mann
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjend mann,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjende personar
1939 Gudvangen


Gruppe med ukjende personarEr det nokon som veit kven dei er, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0980
Meta-Description:Gudvangen,ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ramsøy, ukjend jente
1939 Gudvangen, Ramsøy


Ukjend jenteEr det nokon som veit kven ho er, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0981
Meta-Description:Gudvangen,ukjend jente
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ramsøy,Gudvangen,ukjend jente,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen,ukjend mann
Ukjend mann, utanfor hus


Ukjend jenteEr det nokon som veit kven han er, eller kvar bilete er teke, då kan ein melda frå
 i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0982
Meta-Description:Gudvangen,ukjend mann
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjend mann,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjende personar
Gudvangen


Ukjende personarEr det nokon som veit kven dei er, då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0983
Meta-Description:Gudvangen,ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjende personar
Gudvangen


Ukjende personarEr det nokon som veit kven dei er, då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0984
Meta-Description:Gudvangen,ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ramsøy, ukjend jente
Gudvangen, Ramsøy


Ukjend jenteEr det nokon som veit kven ho er, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0985
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, ukjend jente
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,Ramsøy,ukjend jente,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ramsøy, ukjend jente
Gudvangen, Ramsøy


Ukjend jenteEr det nokon som veit kven ho er, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0987
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, ukjend jente
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,Ramsøy,ukjend jente,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Ramsøy, ukjende jenter
Gudvangen, Ramsøy


Ukjende jenterEr det nokon som veit kven dei er, 
då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0988
Meta-Description:Gudvangen, Ramsøy, ukjende jenter
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudvangen,Ramsøy,ukjende jenter,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, ukjende personar
Ukjende personar, er det nokon som har kjennskap dei, eller kvar bilete er teke, kan de melda frå i gjesteboka.
Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0989
Meta-Description:Ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Bilete utanfor Nærøydalen

Vossestrand Sogelag, Gudvangen, Glip,Glipsølen
Ukjend dame på Glipstølen
 
Er det nokon som veit kven ho er.
då kan ein melda i frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
Meta-Description:Ukjend dame på Glipstølen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Glip Glipstølen,ukjend dame,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ukjende personar, på veg til fjells, kaffipause
Ukjende personar på veg til Glipstølen, er det nokon som har kjennskap til bilete, eller folk, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0950
Meta-Description:På veg til fjells
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjende på veg til fjells,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Glipstølen med folk og geiter
Glip, Glipstølen er det nokon som har kjennskap til bilete, eller veit kven personane er, kan de melda frå i gjesteboka.

Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0951
Meta-Description:På stølen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjende personar på stølen,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Glipstølen, ukjend mor og born
Glipstølen

Ukjend mor med to born
 
Er det nokon som veit kven dei er, då kan ein melda i frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 
Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0965
Meta-Description:Glipstølen, ukjend mor og born
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Glip,Glipstølen,Stølsliv,ukjend mor og born,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Glip, Glipstølen, ukjende
Glip, Glipstølen


Ukjende personar Er det nokon som veit kven dei er, då kan ein melda frå i gjesteboka
Foto: Ukjend
 Eigar av foto: Asbjørn Ramsøy
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 0975
Meta-Description:Glipstøken, ukjende personar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Glip, Glipstølen,ukjende personar,Asbjørn Ramsøy,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger