Bruer på Vossestrand og på vegen til Voss

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Feissgrobruè, Feissgroè, Helgatun, Myrkdalen
Bru over Feissgroè ved Helgatun i Myrkdalen

Bilete viser arbeid ved brua
Foto: Ukjend
Eigar av foto: Guri Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og
Oddvar Drevsjø

Foto: 1355
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Framnes Oppheim, Vossestrand, gamle Osabrui
Gamle Osabrui, Framnes, Vossestrand
Eigar av foto: Signe Thorsen Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1340
Meta-Description:gamle Osabrui, Framnes, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Osabrui,Framnes,Oppheim,Vossestrand,Signe Thorsen,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Osabrui, Framnes, Vossestrand
Gamle Osa - brui 1962Biletet er teke rett før dei begynte
og byggja den nye brua
  
 

 
Foto: Olav Blikberg
Eigar av foto: Olav Blikberg
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
    
 
foto0736
Meta-Description:Gamle Osabrui, Framnes, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gamle Osabrui,Osabrui,Framnes,Vossestrand,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gamle Osabrui, Framnes, Vossestrand
Gamle Osabrui med bil og folk. Ola G. Markhusteig står bak med hesten
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig
Eigar av foto: Kjell Ure   Foto: Ukjend   foto0656
Meta-Description:Gamle Osabrui, Framnes, Vasstrondvegen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gamle Osabrui,Osabrui,Vasstrondvegen,Vossestrand,Ola G Markhusteig,Brita Markhusteig,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gamlebrua i Stalheimskleiva frå 1827, Stalheim, Vossestrand
Gamlebrua ved Stalheimskleiva i
1827

  
 

 
 Kopi av bilete frå artikkelen " Vegen i Stalheimskleive" i
gamalt frå Voss 2009 Av Åsmund Ohnstad
Vil ein lesa meir av denne artikkelen finn ein den i Gamalt frå Voss 2009
foto0582
Meta-Description:Gamle Tvinnebrua, Tvinne bru,Tvinnebrua, Voss
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gamlebrua ved Stalheimskleiva,Åsmund Ohnstad,Gamalt frå Voss,Gamalt frå Voss 2009,Stalheimskleiva,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Skromlebruè  1880

Meta-Description:
Meta-Keywords:Skromlebrue,Holbygde,Holbygdi,Holbygda,Holbygdè

Åsbrekke bru 1880-1890
Foto: Axel Lindal.  Samlar av foto: Per Husdal  bru003
Meta-Description:
Meta-Keywords:Leidal,Tvinde,Leiddal,Åsbrekke, Åsbrekke bru

Leidalsbruè, Tvinde 1880-1890
Eigar av foto: Arne Tvinde.  Samlar av foto: Per Husdal  bru003
Meta-Description:
Meta-Keywords:Leidal,Tvinde,Leiddal

Tvinne bru, Tvinnebrua, Tvinne, Voss
Tvinne Bru 1955Gamle kvelvingsbrua på
Tvinne
  
 

 
 
Foto: Mittet
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
   
 
foto0494
Meta-Description:Gamle Tvinnebrua, Tvinne bru,Tvinnebrua, Voss
Meta-Keywords:Tvinne bru,Tvinnebrua,Tvinne,Voss,Oddvar Drevsjø

Draugsvoll bru 1930
Dette er den 2. brua her. Den fyrste brua sto nokre meter lenger oppe og var teken av ein haustflaum i 1880-åra.
Eigar av foto: Roald Nesheim.  Samlar av foto: Per Husdal bru002
Meta-Description:
Meta-Keywords:Draugsvoll bru,Vossestrand,Roald Nesheim

Gamle Osabrua, Osabrua, Vinjedalen, Oppheim, Vossestrandv
Gamle Osabrua

Brua gjekk over elva, nedom
der demningen til Oppheimsvatnet er i dag
(Øverst i Vinjadalen)

Mannen til venstre er Ukjent
Th: Olav K. Drevsjø
  
 
Foto: Ukjent
Eigar av foto: Artur Drevsjø
 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø 
foto0477
Meta-Description:Osabrua, Vinjedalen, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Oppheim,Vinjedalen,Osabrua Olav K Drevsjø,Kristoffer L Drevsjø,Oddvar Drevsjø

Holmen bru i Nærøydalen  1920
Holmen Bru i Nærøydalen, Huset til Høgre er plasset Holmen under Sivlesøy
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Foto: Mittet & co
Meta-Description:Holmen bru i Nærøydalen, Nærøydalen, Vossestrand
Meta-Keywords:Sivlesøy,Holmen bru,Holmen,Nærøydalen,Vossestrand

Brua ved Stalheimskleiva 1965
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Foto: Normann    foto0479
Meta-Description:Brua ved Stalheimskleiva, Stalheimskleiva, Nærøydalen, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheimskleiva,Stalheim,Nærøydalen,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Gamle brua ved Stalheimskleiva ca 1930
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Foto: Harstad    foto0481
Meta-Description:Gamle brua ved Stalheimskleiva, Stalheimskleiva, Nærøydalen, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheimskleiva,Stalheim,Nærøydalen,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Gamle Skjerping bru 1905
Gamle Skjerping bru omlag1905. Nærøydalen i Aurland Kommune
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø      foto0480
Meta-Description:Skjerping bru, Nærøydalen, Aurland Kommune
Meta-Keywords:Skjerping bru,Skjerping,Nærøydalen,Aurland Kommune,Oddvar Drevsjø

Langebrua, Voss ca 1900
Eigar av foto: Inge Trøen     foto0085
Meta-Description:Langebrua, Voss, Vossevangen
Meta-Keywords:Langebrua,Vossevangen,Voss,Inge Trøen


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger