Bryllaupet til Guri G. Bruland og Johan A. Sundve 1930. Stad for foto: Vinje Hotell
Laget er oppstillt i bakken vest for Vinje Hotel
   Ættabok for Vossestrand
A:  Johannes Nyborg, Selje  Selje 54e
B:  Nils K. Bjørgaas (eldste sonen til Knut Bjørgaas)  Son til Sundveshaug 34a
C:  Bernhard O. Vinje (Tvillingbror til Leif O. Vinje) Son til Nedre Vinje 78c
D:  Olav S Sundve d.y ("Vetl") 
E:  Lussi Nesheim (g.m. lærar Brynjulf Kvamme)
F:
G:
H:
I:
J: Leif O. Vinje (Handelsmannen, bror til Bernhard)  Son til Nedre Vinje 78c
K:
L:  Knut Raugstad
M:
N:  Fru Knut Raugstad?
O:
P:  Brita Bauthus (g.m. Anders Bauthus)
Q:
R:
S:
T: Torbjørg Finne (g. Vatne)
U: 
V: Synneva L. Vinje  Dotter til Øvre Vinje 76b
W: Maria A. Sundve (g. Opheim)
X:  Guri A Strønen (f. Nesheim/Tråhaugen)
Y: Elisabeth Sausjord (g.m. David Sausjord)
Z: David O. Sausjord Sausjord 62a
1:
2:
3:
4:
5: Torbjørg Saue
6: Gudrun Bygd (g.m. Sjur Bygd)
7:
8:
9:
10: Mons M. Flisram   Flisram 68a
11:
12: Olav L. Vinje (Odd-Lars-Ola)   Son til Øvre Vinje 86d
13: Anna Mæland (mor til Birger Mæland)
14: Odd L. Vinje (Oddo-Lars-Odd) Son til Øvre Vinje 86d
15: Anna Tufte Sæve
16: Torstein L. Vinje  Son til Øvre Vinje 76b
17: Kristense Lid (Lærarinne)
18: Kari Instefjord (Lærarinne)
19: Margreta Nesheim (g. Humlebrekke)
20:  Anders L. Vinje (Synnvalas-Andris) 
20A:  Brita (Seim) Kristiansen
21: Ingjerd Nesheim (g.m. Kjell Nesheim)
22: Ingebjørg Hirth (seinare g.m. Hans Draugsvoll-Posthagen) Dotter til Vetle-Hyrt 48i
23: Kari Sundve (g.m. Lars Hirth, Nesheim)
24: Olav S. Sundve
25: Martin A. Opheim
26: Anders S. Sundve (bror til brudgommen)
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46: Harald P. Tufte Son til Tufte 44f
47: Peder H. Tufte  Tufte 44f
48:
49:
50:
51: Marta Tveite (f. Hole, Stora-Høen)?
52: Nils Tveite, Holbygda (gardbrukar)  Tveite HB 34d
53: Ingebjørg Tveite (g.m. Martin Grindeland)
54:
54B:  Knut A. Sundve (bror til brudgommen) skomakar
55: Synneva Bruland d.y.  Ytre Sundve 66b
56: Olav A. Sundve (bror til brudgommen)  
  "Høgen"(fordi han var lenge i Haugesund)
57: Edvard Draugsvoll   Draugsvoll 71h
58: Gjøri Bruland  Dotter til Ytre Sundve 66
59: Nummer ikkje brukt
60: Torstein Øvsthus (eller Lirhus? mylnar)
61:
62: Ingebjørg Bruland (seinare g.m. Anders Midtun) Dotter til Ytre Sundve 66
63:
64: Birger O. Mæland   Son til Fjeli 60f
65: ?
66: Ingebrikt R. Sundve (Lensmann) Ytre Sundve 58e
67:
68:
69: Maria Teigen-Sundve (g.m. Ingebrikt Sundve) Teigen 42h
70: Eirik Tveite
71: Eirik S. Sundve (seinare g.m. Ingebjørg Sundve-Draugsvoll)
72: Sjur S. Ulvund (seinare busett på Jæren)
73: Robert K. Vinje Nedre Vinje 80g
74:
75: Nils Lie?
76:
77:
78: Signy Sundve (seinare g. Fosse)
79: Gudveig S. Ulvund (seinare g.m. Sjur Hommedal)
80: Brita Grindeland (f. Flisram)  Flisram 68e
80B:  Liv K. Bjørgaas (seinare g.m. Gunnar Gjerde - Gjerde Bruk) Dotter til Sundveshaug 34a
81: Anders Bauthus, senior
82: Gudny K.  Bjørgaas (seinare g. Dalflyen) Dotter til Sundveshaug 34a
83: Ivar Grindeland (g.m. Brita Grindeland) 
84: Olav L. Draugsvoll (bror til Edvard Draugsvoll)  Draugsvoll 71d
85: Gudrun K. Bjørgaas (g.m. urmakar Bye)  Dotter til Sundveshaug 34a
86:
87:
88: Anna O. Hirth (f. Bystøl), g.m. nr.90  Bystølen 42j
89:  
90: Knut K. Hirth, busett på Jernes Store-Hyrt 48f
91: Kristi Skjervheim (f. Hjelle, g.m. Torstein Skjervheim)
92:
93: Jon Nedkvitne (lærar)
94:
95: Nils Skutle (Seinare skuleinspektør på Voss)
96: Anna Eskeland (f.Hjelle, syster til nr.91)
97: Øystein Eskeland (eigar/lærar Voss Folkehøgskule)
98:
99:
100:
101:
102: Thorstein Dukstad, Ulvund
103: Ingebjørg S. Dukstad (f. Ulvund)
104: Erling Ulltveit (Sokneprest)
105: Fru Ruth Ulltveit
106: Brita Seim (mor til Store-Knut)
107: Knut N. Bjørgaas (lærar)  Sundveshaug 34a
108: Torstein Seim (far til Store-Knut)
109: Torstein H. Skjervheim   Øvre Skjervheim 66a 
110: Kari Draugsvoll (F. Vinje, g.m. Edvard Draugsvoll)  Dotter til Vetletun 40k og Ø.Vinje 76a 
111: Brita Tufte (f.Tveite O)  Tveite 92o
112: Kona til Johannes Finne
113: Johanna Bruland (f. Nyborg, g.m. Ingebrikt Bruland)  Sellje 54d
114: Barbro E. Sundve (f. Saue, g.m. Anders R. Sundvesflyne) 
115: Johannes I. Finne
116:
117: Ingebjørg A. Sundve (syster til brudgommen) Ytre Sundve 60c
118: Anders R. Sundvesflyne ("Rognaldsen")  Ytre Sundve 64
118B:  Per Berge (spelemann)
119: Ragnhild Berge (g.m. Per Berge)
120: Guri Sundve (syster til brudgommen)   Ytre Sundve 60f
121: Synneva Bruland d.e. Ytre Sundve 66a
122: Anna O. Sundve (F.Herheim, g.m. Sjur, bror til brudgommen) Herheim 74a
123: Unni Bruland (f. Ø.Vinje, mor til brura)  Øvre Vinje 76a
124: Johan A. Sundve (brudgom)  Ytre Sundve 60h
125: Guri Bruland (brur)
126: Sjur A. Sundve (elste bror til brudgommen)
127: Gitle Tufte-Bruland (far til brura)
128: Lars S. Vinje (Synneva-Lars, onkel til brura)  Øvre Vinje 76b
129: Torbjørg I. Tufte (tante til brura)  Tufte 42
130:
131: Fru Nils Finne
132: Mads Lydvo
133: Knut S. Vinje (Hotelleigar)  Nedre Vinje 80
134: Maria Nyborg, Selje (f. Breilid, mor til Johanna Bruland)  Selje 54
135: Gisle I. Bruland  Son til Ytre Sundve 66c
136: Nils Finne (Heradsagronom)
137: Margit S. Sundve (seinare g.m. Kristoffer Selje)
138:
138A:  Ingebjørg S. Sundve (seinare g.m. Odd Bratthole)
139: Lars K. Bjørgaas  Son til Sundveshaug 34a
140: Son til Agnes (syster til Robert Vinje) og Olav Herheim i Odda
141
142
143: Leif Kvamme?
02.01.2004 Namneliste oppdatert.
Foto utlånt av Gunnar Midtun.  Gisle Bruland. har hjelpt med å finna namn.
Meta-Description:
Meta-Keywords:Jo0han Sundve,Guri Bruland,brudlaup,bryllup


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger