Buss - Transport på Vossestrand
 

R - 666

R - 666, Lars Engeland står fremst.
Eigar av foto: Anders Bidne      Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1463 

R - 663

R -663, Sigurd Bidne står ved sida av bussen.
Eigar av foto: Anders Bidne         Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     foto 1462 

R - 673

R - 673, på veg over Vikafjell
Eigar av foto: Anders Bidne            Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1464 

To gode bussar - Stalheim

Fv. Bilen som Anders Klausen Bidne køyrer. Den andre bilen er det
Kristian Brandset som køyrer.
Eigar av foto: Anders Bidne        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     foto 1466 


Meta-Description:
Meta-Keywords:

SN - 46608 Buss i Stalheimskleiva
SN - 46608, buss i Stalheimskleiva, Vossestrand
Eigar av foto: Svein K. Kyte   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1456
Meta-Description: Buss og folk ved Oppheim hotell, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,SN - 46608,buss,Stalheimskleiva,Vossestrand,Svein Kyte,Oddvar Drevsjø

Oppheim, Vossestrand, Buss og folk ved Oppheim Hotell
FBuss og folk ved Oppheim hotell, Vossestrand
Eigar av foto: Signe Thorsen Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1343
Meta-Description: Buss og folk ved Oppheim hotell, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Buss,Oppheim hotell,Vossestrand,Signe Thorsen,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Rutetabell 1935
Bussrute 1935.
Eigar av foto: Olav A. Stalheim. 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø fotobil025
Meta-Description:Bilfoto
Meta-Keywords:1935,Vossestrand Autolag,Olav A. Stalheim

Voss - Stalheim - Gudvangen automobillag 1939
Fv Ola A. Stalheim, Sigurd "Jonsen" Stalheim, Oskar Draugsvoll, Ola Jonsen Stalheim. Ved bussane på Vangen.
Eigar av foto: Ola A. Stalheim. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.  Ola.St 003 foto 0283
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Voss - Stalheim - Gudvangen Automobillag 1939
F.v.: Arnfinn J. Stalheim, Ola A. Stalheim (gut), Ola Jonsen Stalheim, Oskar Draugsvoll.
Ved bussane på Voss Stasjon.
Eigar av foto: Ola A. Stalheim.Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. Ola.St 004. foto 0283
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Voss - Stalheim - Gudvangen Automobillag
Fv.: Ola Jonsen Stalheim, Arthur J. Sleen som truleg var med som grindagut, Ola Folkedal (Granvin), Sigurd "Jonsen" Stalheim. Ved ein buss på Vangen.
Eigar av foto: Ola A. Stalheim. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. Ola.St 005 foto 0286
Meta-Description:Bussar, Voss Stalheim Gudvangen
Meta-Keywords:Bussar,Voss Stalheim Gudvangen Automobilag,Voss,Stalheim,Guvangen,Ola A.Stalheim,Oddvar Drevsjø

R - 675. Buss, Stalheim
R - 675. Buss, Stalheim.
Eigar av foto: Astrid Stalheim  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.  foto 0413
Meta-Description:Buss på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Buss på Stalheim,Voss Stalheim Gudvangen Automobillag,Stalheim,Vossestrand.Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Stalheimskleiva i slutten av 1930-åra
Eigar av foto: ?. Samlar av foto: Per HusdalS  fotobil024
Meta-Description:Bilfoto
Meta-Keywords:

Bussar på veg ned Stalheimskleiva
Bussar på veg ned Stalheimskleiva
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.  foto 0388
Meta-Description:Bussar, Stalheimskleiva, Stalheim
Meta-Keywords:Bussar,Stalheimskleiva,Stalheim,Oddvar Drevsjø

Stalheim, Nærøydalen, Bussar
Bussar på veg opp
Stalheimskleiva
  
 

 
 
Foto: Ukjent
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Bussar på veg opp Stalheimskleiva, Stalheim, Nærøydalen
Meta-Keywords:Stalheim,Nærøydalen,Buss,Oddvar Drevsjø

Buss på veg mot Gudvangen, Nærøydalen, Buss
NærøydalenBuss på veg mot
Gudvangen
omlag 1965

  
 

 
 
Foto: Normann
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
   
 
foto0461
Meta-Description:Buss på veg mot Gudvangen, Nærøydalen
Meta-Keywords:Nærøydalen,Buss,Oddvar Drevsjø

R-682 Buss på Vikafjellet
Bussjåfør Ola A. Stalheim ved endestasajonen på Vikafjell. Grensa mellom Voss og Vik (Sogn og Fjordane) Vikafjellsvegen var ikkje bygd lengre enn grensa til Sogn og Fjordane på Hordaland sida.
Eigar av foto: Astrid Stalheim  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0500
Meta-Description:R-682, Buss, Vikafjell, Voss, Vik i Sogn og Fjordane
Meta-Keywords:R-682,Buss,Vikafjell,Voss,Vik i Sogn og Fjordane,Hordaland,Sogn og Fjordane,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Buss på veg til Vikafjell
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø   foto0431
Meta-Description:Buss på veg til Vikafjell, Vikafjell, Holo, Myrkdalen
Meta-Keywords:Vikafjell,Holo,Myrkdalen,Vossestrand,Buss,Oddvar Drevsjø

Bussar på Voss Jernbanestasjon i 50 åra
Eigar av foto: Roar Nesheim Samlar av foto: Per Husdal foto0453
Meta-Description:Gamle bussar på Voss Jernbanestasjon, Voss Jernbanestasjon, Vossevangen, Voss
Meta-Keywords:Gamle bussar,Voss Jernbanestasjon,Voss,Vossevangen,Roar Nesheim,Per Husdal

Eldre bussar og bilar på Gudvangen Fergekai 50 åra
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø foto: Normann foto0458
Meta-Description:Eldre bussar og bilar på Gudavngen fergekai,Gudvangen,Aurland
Meta-Keywords:Gamle bussar,Gudvanggen fergekai,Gudvangen,Aurland,Oddvar Drevsjø

Buss med knottgenerator i Norheimsund 1942, Norheimsund, Hardanger
Buss med knottgenerator i Norheimsund 1942. Mannen til høgre er ein tysk soldat.
Eigar av foto: SCHMITZ - KÖSTER. Samlar av foto: Per Husdal
(Sjå bilete, bil med gassgenerator) foto 0475
Meta-Description:Buss med knottgenerator i Norheimsund, Norheimsund, Hardanger
Meta-Keywords:Buss,Knottgenerator,Norheimsund,Hardanger,Oddvar Drevsjø,Per Husdal

R-673 Buss (Ulvik)
Eigar av foto: Astrid Stalheim  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0499
Meta-Description:R-673, Buss, Ulvik, Hardanger
Meta-Keywords:R-673,Buss,Ulvik,Hardanger,Ulvik i Hardanger,Oddvar Drevsjø

Buss på Vossevangen 1960,  Vossevangen, Buss
Vossevangen, BussBuss på Vossevangen
omlag 1960

  
 

 
 
Foto: Normann
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
   
 
foto0496
Meta-Description:Buss på Vossevangen, Voss
Meta-Keywords:Vossevangen,Buss,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger