Diverse foto frå Fjeli.
 

Berit Marie Valnum Wolf
Berit Marie Valnum Wolf 1883 - 1976. Ho skreiv seg for Berit Gavle. Gift med Anders Årmot - Fjeli (1879 - 1952) i 1908, dei busette seg i Odda. Fjeli 62c   og Fjeli 76c i nye ættaboka frå Vossestrand Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse 
Berit Marie Valnum Wolf   1883 - 1976
Ho skreiv seg for Berit Gavle.
gift med Anders Årmot - Fjeli (1879 - 1952) i 1908, dei busette seg i Odda 
Fjeli 62c   og Fjeli 76c i nye ættaboka frå Vossestrand
Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø              foto:1599
Diverse foto frå Fjeli

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
T.v.: Lars L Fjeli (1889 -
Fjeli 62h og 
halvbroren
P
er Årmot (1877-1940)
Fjeli 62b

Notat bak på biletet: (1914)
"Gamle Per Midtun i troppi" (1834-
(Bestefar til Per Årmot)
Midtun 28/Hommedal 26c
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim 

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0120
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Inger Sjursdotter Bergo1880-1950
Gift 1909 med
Ola Ivarson Fjeli
1884-1933

Dei budde ei stund på Fjeli, men flytta seinare til Løno.
Eigar av foto: Synneva Helle

Samlar: Einar Midtun
sh004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Inger S. Bergo, Voss
Inger S. Bergo, Voss
gift med
Olav Fjeli
Vossestrand
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4081
Meta-Description:Inger S. Bego, Voss
Meta-Keywords:Inger S. Bergo,Bergo,Voss,Olav Fjeli,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

To norsk-amerikanarar på køyrerturmed hest.
T.h. Sjur Fjeli (1891 - Fjeli 62 i. Han var bror til Lars Fjeli Herheim.  T.v. Ola O Skjervheim (1882-  Nedre Skjervheim 70 f.
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim Samlar: Einar Midtun 
Fotoh0074
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjur Fjeli, Lars Fjeli og Knuit Hommedal, Vossestrand
Tre staute karar.
F.v. Sjur Fjeli (1891 -
Fjeli 62 i

I midten: Knut H. Hommedal
(1883 - 1922)
Hommedal 34 c

T.h. Lars Fjeli  (1889 -
Fjeli 62 h. Gift 1915 med
Gjøri Olsdtr. Herheim (1895 -
Herheim 74 d
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0098
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lars P. Årmot
Lars P Årmot  (1849 -
Fjeli 62. Gift 2.g. 1888 med
Brita Jonsdtr. Engeland (1864 -
Engeland 26 b
Foreldre til Lars Fjeli Herheim som var gift med
Gjøri Herheim, 74 d.
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim 
(oldebarn til Lars P Årmot)

Samlar: Einar Midtun
Fotoh102
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna P. Hommedal-Midtun
Anna Persdtr Hommedal-Midtun
(1854 -
Midtun 28 a. Gift 1875 med
Lars Person Årmot (1849 -
Fjeli 62
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh121
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjur og Lars L. Fjeli, Vossestrand
Notat bak på biletet:
"Tilhørende meg Sjur Larsen Gavle"
Gutane er såleis truleg brødrene
Sjur Larsen (Gavle) Fjeli (1891-
Fjeli 62 i, og
Lars Larsen Fjeli Herheim (1889
Fjeli 62 h
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh122
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lars P. Årmot med søner
F.v. Sjur Fjeli (1891 -
Fjeli 62 i
T.h. (broren) Lars Fjeli ( 1889 -
Fjeli 62 h

I midten faren,  Lars P Årmot (1849 -
Årmot 46 f  og Fjeli 62
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0148
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjur Fjeli og Peder O. Meland
F.v. Sjur Fjeli  (1891 - )
Fjeli 62 i.  Am.
T.h. Peder O. Meland (1891 - )
Utv. i 1811 til Lake Mills, Iowa, USA
Nedre Meland 48a
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0149
Meta-Description:Sjur Fjeli og Peder O. Meland
Meta-Keywords:

Sjur Fjeli, Vossestrand
T.v. Sjur Fjeli  (1891 -
Fjeli 62 i.  Am.
T.h. ukjend
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0150
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Jakob og Sjur Fjeli, Vossestrand
F.v. Jakob Fjeli (1888 -
Fjeli 58 f.
T.h. Sjur Fjeli ( 1891 -
Fjeli 62 i.  Am
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh152
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjur Fjeli, USA
T.v. Sjur Meland (1893 -
Busett i Arna
Øvre Meland 48a
T.h. ukjend
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0161
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
I bryllaupet til Olav Fjeli 1908
(notat bak på biletet)
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0075
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders L. Gavle Fødd 1879. Fjeli 62c. Gift 1908 med Berit Marie Valnum Wolff. Busett i Odda (Skreiv seg for Gavle)
Eigarav foto: Leif Herheim. Samlar: Einar Midtun fotoh0002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Anders L. Gavle
Fødd 1879
Fjeli 62c

Gift 1908 med Berit Marie Valnum Wolff
Busett i Odda

Bror til Lars Fjeli Herheim
Eigar av foto: Leif Herheim
Samlar: Einar Midtun
fotoh0004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Anders L. Gavle t.v.
Fødd 1879
Fjeli 62c

Gift 1908 med Berit Marie Valnum Wolff
Busett i Odda

Bror til Lars Fjeli Herheim
Eigar av foto: Leif Herheim
Samlar av foto: Einar Midtun
 
fotoh0003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Anders A. Gavle
(1908 -  )
og hunden Snorre
i Skjeggedal

Son  til
Anders L. Gavle, Fjeli 62c
Eigar av foto: Leif Herheim

Samlar: Einar Midtun
 
fotoh 0006
Meta-Description:
Meta-Keywords:

LarsP. Årmot og kona Anna P (f. Hommedal)
Lars Person Årmot 46f 1849-1942 og hans første kone Anna Persdtr. Hommedal Midtun 28a 1854-1886 gifte i 1875. På dei 9 første åra fekk dei 7 born der fem vaks opp. I 1888 gifte Lars seg på nytt med Brita Jonsdtr. Engjaland 26b 1864-1950. Dei fekk 2 gutar der den eldste då var Lars Fjeli som gifte seg med Gjøri O.Herheim.
Eigar og samlar av foto: Anne Herheim  Redigert av Per Husdal AH001
Meta-Description:Lars Person Årmot 46f 1849-1942 og hans første kone Anna Persdtr. Hommedal Midtun 28a 1854-1886 gifte i 1875. På dei 9 første åra fekk dei 7 born der fem vaks opp. I 1888 gifte Lars seg på nytt med Brita Jonsdtr. Engjaland 26b 1864-1950. Dei fekk 2 gutar der den eldste då var Lars Fjeli som gifte seg med Gjøri O.Herheim.
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger