Gruppebilete  frå gamle Egdetveit Skulekrins

Meta-Description:
Meta-Keywords:

1946 Straume, Vossestrand - Nokre Bryllaupsgjester
Framme frå venstre: Brita Vinje, Per Vinje, Lars Bratthole, Olav Flisram, Sigmund Hole, Odd Bratthole, Nils Lund. Bak Per Egdetveit, Eirik Arnetveit, Anders Hommedal, Sjur Bratthole.
Eigar av foto: Agnes Hommedal. Samlar av foto: Per Husdal.  ah4007
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sunneva Hommedal (Helle) barnedåp
30.08.1931. A. Margreta Skogseid, B. Marta Brekke, C. Brita Høen, E. Anders Høen, F. Martin Hommedal, G. Eirik Arnetveit, H. Nils Hommedal, I. Nils Midthun, J. Henrik H. Hommedal, K. Ingeborg Hommedal, L. Johannes Arnetveit, M. Peder Hommedal, O. Kolbein Hommedal, P. namn manglar, Q. Maria Hommedal, R. Sjur K. Arnetveit, S. Synneva K. Hommedal, T. Ingebjørg Arnetveit-Hommedal, U. Synneva K. Hommedal, V. Brita Arnetveit, X. Lars Arnetveit, Y. Synneva Een, Z. Maria Brekke, 1. Marta Midthun, 2. Harald Hommedal, 3. Ingjerd Skogseid, 4. Torbjørn Midthun, 5. Astrid Midthun, 6. Knut Hommedal, 7. Sjur E. Arnetveit, 8. Odd Arnetveit.
Eigar av foto: Synneva Helle. Samlar av foto: Per Husdal SH0035
Meta-Description:
Meta-Keywords:Synneva Helle, Synneva Hommedal, Sunneva Helle

1910-1929 Holbygdingar frå Vossestrand
Ståande frå venstre:Anders H.Hommedal,Gjøri Herheim(g.m.Lars Fjeli), Knut Engeland, Per Egdetveit.
Sitjande:Gjertrud Nyborg(g.Egdetveit),Sigvor Mæland,Helge G.Engeland,Brita O.Midtun,Marta O. Midtun(g.Tveite).
Eigar av foto: Gisle Bruland Samlar av foto: Per Husdal  gb05016
Meta-Description:Ståande frå venstre:Anders H.Hommedal,Gjøri Herheim(g.m.Lars Fjeli), Knut Engeland, Per Egdetveit.Sitjande:Gjertrud Nyborg(g.Egdetveit),Sigvor Mæland,Helge G.Engeland,Brita O.Midtun,Marta O. Midtun(g.Tveite)
Meta-Keywords:Anders H.Hommedal,jøri HerheimLars Fjeli,Knut Engeland,Per Egdetveit,Gjertrud NyborgSigvor Mæland,Helge G.EngelandBrita O.MidtunMarta O. Midtun

Biletinfo
Notat bak på biletet:
Anna Hole, Margreta Seim, Gjertrud Hole
Anna og Gjertrud er truleg døtre til Anders Oddson Hole, (Hole 124)
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0017
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Egdetveit Folk
Brudlaup på Vinje Hotel. Frå venstre: Johannes P. Egdetveit, Brita P. Egdetveit g. Gjerde, Jostedal), Per L. Egdetveit, Lars P. Egdetveit.
Eigar av foto: Gisle Bruland.  Samlar av foto: Per Husdal.
  GB5019
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Egdetveit folk
Frå venstre.
Gjertrud J. Egdetveit
(f. Nyborg-Selje 1895)
Selje 54c
Per L. Egdetveit
(1890 -  )
Igdetveit 56a
Ingebjørg N. Hommedal
(1904.01.27  -  )
Sjur K. Arnetveit-Hommedal
(1901 -  )
Arnetveit 40e
Eigar av foto:
Gisle Bruland

Samlar av foto:
Per Husdal
gb5020
Meta-Description:
Meta-Keywords:Gjertrud Egdetveit,Gjertrud Nyborg,Per l. Ehdetveit,Ingebjørg N. Hommedal,Sjur K. Arnetveit

Jenter frå Egdetveit skulekrins, omlag 1946
Frå venstre: Signy E. Arnetveit, Marta n. Midthun, Signy N. Midthun, Magnhild E. Arnetveit, Astrid N. Midthun, Ingebjørg E. Arnetveit, Ingebjørg N. Midthun, Margit N. Midthun, Synneva S. Hommedal, Borgny N. Midthun.
hkh0001
Eigar av foto: Henrik K. Hommedal. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:foto002 kommentar
Meta-Keywords:Egdetveit,Midthun,Arnetveit,Hommedal

Gutar frå Egdetveit skulekrins, omlag 1947
Frå venstre:Harald Hommedal, Kolbein E. Arnetveit, Torbjørn Midthun, Gunnar E. Arnetveit, Lars E. Arnetveit, Kolbein Midthun, Kolbein Hommedal, Sjur K. Arnetveit, Sjur E. Arnetveit
hkh0002
Eigar av foto: Henrik K. Hommedal Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:foto002 kommentar
Meta-Keywords:Egdetveit,Midthun,Arnetveit,Hommedal,Egdetveit,Vossestrand,Egdetveit

18.01.1932 gjekk det ei jorskredè på Hydningen(Hynning) i Holbygdè, Vossestrand
3 personar omkom i skreda..  Sjå utsnitt nedanfor
Midt bak: Nils Haga.Til høgre for han: Lars Haga
Til venstre: Brynjulf Herheim. I midten Martin Njåtveit
Meta-Description:
Meta-Keywords:Hynning,Hydningen,Egdetveit,Vossestrand

22. juni 1932  Gravferda til Synneva Arnetveit: Framme frå venstre: Lars P. Egdetveit (1852-1934), Oddmund Selje, USA (1862- ), Henrik N. Hommedal (1853-1932)
Bak frå venstre:Ivar Dymbe ( - ), Olav P. Hole (1861- ), Odd A. Hole (1866-1946), Per Hole Kvåle (1863-19...), Josef J. Egdetveit (1859-1938), Torbjørn P. Midthun (1859-1946)
js0001   Fotograf: Henrik K. Hommedal. Foto utlånt av Johannes Seim
Meta-Description:Gamlekarar i Holbygda i 1932
Meta-Keywords:Egdetveit,Midthun,Arnetveit,Hommedal,Rødne,Selje,Holbygdi,Vossestrand

Stølshelg På Skreio,omlag 1932
Bak frå venstre: Ola P. Hole, Amund O. Selje (USA), Marta Ringheim, mor til Marta Ringheim  I midten: Ingebjørg O. Rødne, Anna Hole, Marta K. Arnetveit, Gjertrud Hole,  Brita K. Egdetveit (f. Meland). Framme: Marta A. Hole (kona til Ola), Kristina Lund (g.Kvamme), Ragnhild Hole(g.Flisram), Kari Arnetveut, Ingebjørg K, Hommedal. Fremst:Synneva Hole (f.1926) 
hkh0003
Eigar av foto: Henrik K. Hommedal  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Stølshelg på Skreio omlag 1932
Meta-Keywords:Egdetveit,Midthun,Arnetveit,Hommedal,Skreio,Skreia,Egdetveit,Holbygdi,Vossestrand

Etter begravelsen til Anna N. Tillung
1931 Etter begravelsen til Anna N. Tillung (f. Hommedal), Voss. (Nr. 19 er dotter hennar.)
1.Henrik K. Hommedal,Lund,  2.Ingvald H. Hommedal,Lund, 3.Nils T. Midthun, 4. Henrik H. Hommedal, 5.Anders H. Hommedal, 6.Nils S. Lund(f.1890), 7.Nils Tillung, 8.Ivar Tillung, 9.Torbjørn P. Midthun, 10.Ola Rio, 11.Brita O. Lund (f.Bratthole g.m.nr.6, 12.Nils H. Hommedal, 13. Mons K. Straume, 14.Bertina O. Hommedal (f. Bratthole g.m. nr.6), 15.Maria K. Hommedal (f.Arnetveit, enkje etter Knut H. Hommedal), 16.Brytteva N. Rio (f. Hommedal, mor til nr.10, 17.Marta N. Midthun (f.Hommedal, g.m.nr.9), 18.Anna H. Bratthole (f.Hommedal), 19.Guri R. Tillung (dotter til avdøde), 20.Marta H. Straume (f.Hommedal, g.m.nr.13), 21.Rognald Tillung, 22.Albert Tillung. Nr.7,8,21,22 er søner av nr.19
Eigar av foto: Henrik K. Hommedal Samlar av foto: Per Husdal hkh4050
Meta-Description:Gamlekarar i Holbygda i 1932
Meta-Keywords:Egdetveit,Midthun,Arnetveit,Hommedal,,Holbygdi,Vossestrand,Anna N. Tillung,Henrik K. Hommedal,Ingvald H. Hommedal, Nils T.Midthun,Henrik H. Hommedal,Anders H. Hommedal,Nils S. Lund(f.1890), Ivar Tillung,Mons Tillung,Torbjørn P. Midthun,Ola Rio,Brita O. Lund,Nils H. Hommedal,Mons K. Straume, Bertina O. Hommedal,Maria K. Hommedal,Knut H. Hommedal,Brytteva N. Rio,Marta N. Midthun,Anna H. Bratthole,Guri R. Tillung, Marta H. Straume,Rognald Tillung

Brudlaup på Lund i 1942
Brudlaup på 
Lund under 
2. Verdskrigen (1942)Brudepar er:
Torbjørn S. Lund
og 
Gina Vinje
Eigar av foto:
Gunnar Midtun

Samlar av foto:
Gunnar Midtun 
og Per Husdal

gm0101
Meta-Description:Torbjørn og Gina Lund
Meta-Keywords:Holbygdi,Vossestrand,Torbjørn Lund,Gina Lund,Tamburs-Olina,Egdetveit


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger