Ettesvoll, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Synneva Ettesvoll, Ettesvoll, Oppheim, Vossestrand
Synneva Ettesvoll 
1913 -  
Ettesvoll 
 
Synneva flytte til Høyanger, og
var gift med Harald Nordeide i 1933
Eigar av foto:
Ingrid Haga


Samlar av foto: Per Husdal
foto0915
Meta-Description:Synneva Ettesvoll, Ettesvoll, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Synneva Ettesvoll,Ingrid Haga,Ettesvoll,Oppheim,Vossestrand,Per Husdal,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lars Ettesvoll, Ettesvoll, Oppheim, Vossestrand
Lars Ettesvoll? 
1805 - 1879 
Ettesvoll 40a
 
Kan han vera
Lars Ettesvoll?.
Lars vart blind når han var
i 50 års alder, og han var
g.m  Ingebjørg Olsdtr Kvamme

Om det er nokon som
har informasjon om biletet, kan dei gje tibakemelding i gjesteboka
Eigar av foto:
Knut Bjørkelo


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0570
Meta-Description:Lars Ettesvoll, Ettesvoll, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lars Ettesvoll,Ingebjørg Olsdtr Kvamme,Ettesvoll,Kvamme,Oppheim,Vossestrand,Knut Bjørkelo,Oddvar Drevsjø

Ettesvoll 1916, Vossestrand
Lars Ettesvoll  (1896 - 1917 Ettesvoll 54f) med hingsten.
Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Lars og Gudrun Stift 0007
foto0454
Meta-Description:Lars Ettesvoll, Ettesvoll, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Oppheim,Vossestrand,Ettesvoll,Lars Ettesvoll,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Oddvar Drevsjø

OGSB007
Sjur Johanson Ulvensøien

Bilete av ein ung Sjur J. Ulvensøien før han kom til Ettesvoll og vart gift med Ingrid Jonsdtr Ettesvoll.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
  OGEV1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bilete av Hilleborg, Else og Gudveig Ettesvoll
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne    OGEV2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ca 1952. Lars Myrvang f. 1930 køyrer på eit høylass
Eigar av Foto: Sigmund Ettesvoll OGEV3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGSB007
Bilete av ei ung Hilleborg Ettesvoll 1915-1983
Hilleborg busette seg på toten på austlandet der hun giftet seg med Lars Myrvang. Hilleborg var den andre datteren som Ingrid fekk med Hermann Ettesvoll.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll
 
  OGEV4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGSB007
Sjur og Ingrid Ettesvoll

Bilete av ekteparet på deiras eldre dager. Biletet kan vera tatt rundt 1963. Den vesle jenta er barnebarnet Ingfrid Ettesvoll. Sjur levde i tidsrommet 1887-1968, mens Ingrid levde 1893-1981.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll
 
  OGEV5
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ettesvoll og Kvamme-Rygg-Hauge i bakgrunnen
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll   OGEV6
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Forsamling av folk på Ettesvoll
Ca 1950. Frå venstre: Hermann S. Ettesvoll 1920-2001, Mons Heggland, ukjent, Jostein Heggland, Gudveig S. Ettesvoll 1929-2015, Maria S. Ettesvoll 1918-1996, Målfrid P. Ettesvoll 1941-2012, Ingrid J. Ettesvoll 1893-1981 og Sjur J. Ettesvoll 1887-1968.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll   OGEV7
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ute på Altanen
Frå venstre: Hermann Ettesvoll 1920-2001, Jon Ulvensøyen 1928-2011 (sønn av Hermann Ulvensøyen, busett i oslo), Målfrid Ettesvoll 1941-2012, Unni Bære f. Ulvensøyen 1898-1981 (søster av Sjur og Hermann), og Ragna Ettesvoll f. 1929 kona til Hermann.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll   OGEV8
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eit fint bilete av hus og hage på Ettesvoll
Framme har me Hilleborg Ettesvoll. Biletet kan vera tatt på midten av 1960-tallet.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll   OGEV9
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bilete av ei ung Ingrid Ettesvoll f. Tveite
Ingrid vart født i 1893 og oppvaksen på Tveite i Haugsvik i ein søskenflokk på 10. Foreldra var Jon Erlingson Tveite 1861-1933 og Gudveig Andersdotter f. Slæen 1868-1958. Til Ettesvol kom ho i 1913, der ho først giftet seg med Hermann som døydde 2 år seinere og Ingrid satt igjen med to små jenter. Deretter giftet ho seg med Sjur Ulvensøien som ho fekk 4 born med.
Eigar av foto: Sigmund EttesvollOGEV10
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brødrene Sjur og Hermann utanfor fjosen med fjordingen
Sjur 1887-1968 og Hermann 1886-1966, budde på småbruket Ulvundsøyne i Myrkdalen fram til 1903 da garden vart selt. Etter dette budde dei med søsken og foreldre på Ettesvoll til huslyden kjøpte eit lite småbruk på Oppheim i 1906. Hermann reiste i vaksen alder til oslo der han stiftet familie og giftet seg med Guri Olsdatter Bidne.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll   OGEV11
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjur Ettesvoll med fjordingen
Sjur vart født og oppvaksen på ulvundsøyne i ein søskenflokk på 9. Foreldra var Johan Hermundson Ulvensøien 1861-1950 og Else Sjursdatter f. Ulvund 1865-1959. Foreldra hans budde ipå eit småbruk på Oppheim. Sjur kom til Ettesvoll rundt 1917-1918 da han giftet seg med Ingrid som var enke med to born.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll   OGEV12
Meta-Description:
Meta-Keywords:

På stølen Steinset
Her har me Ingrid med døtrene Hilleborg og Gudveig.
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll   OGEV13
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Valøa på Ettesvoll
Eigar av foto: Sigmund Ettesvoll  OGEV14
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger