Giljarhus, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Botolv O. Tveite og Marta G Selland, Haugsvik,Vossestrand
Botolv O. Tveite
1895 -
Tveite 96a
og
Marta G. Selland
Dei vart gifte 1920Foto: Ukjent
Eigar av foto:
Ingebjørg Kvamme

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
foto0555
Meta-Description:Botolv O Tveite og Marta G Selland, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Botolv O Tveite, Marta G Selland,Giljarhus,Haugsvik,Vossestrand,Ingebjørg Kvamme,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Åse Nilsdtr Nesheim og Brita Nilsdtr Nesheim, Vossestrand
Åse Nilsdtr Nesheim
1897 - 1990
Giljarhus 104f
ugift, busett Nesheim, Voss
 
Brita Nilsdtr Nesheim
1893 - 1982
Giljarhus 104d
Eigar av foto: Gudmund Selland

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto1376
Meta-Description:Åse og Brita Nilsdtr Nesheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Giljarhus,Nesheim,Voss,Åse Nilsdtr Nesheim,Brita Nilsdtr Nesheim,Vossestrand,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Anders Gjøstein og Ola N. Gilgjarhus, Vossestrand
Anders Gjøstein
og
Ola N. Gilgjarhus
f. 1884
Giljarhus 84a
g.m.
ei frå Underdal, Aurland
busett
Nesheim, Voss Årstal: Ukjent
Foto:
Joh.v.d.Fehr
Vossevangen
Eigar av foto:
Gudmund Selland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

gudsel 016
foto0281
Meta-Description:Anders Gjøstein, Ola Nesheim
Meta-Keywords:Giljarhus,Ola Nesheim,Ola N. Gilgjarhus,Anders Gjøstein,Haugsvik,vossestrand

Brita n. Gilgjarhus, Nesheim, Voss
Brita N. Gilgjarhus
busett
Nesheim, Voss
f. 1893 -
ug.
Giljarhus 84d

Foto:
Joh v.d. Fehr
Vossevangen
Eigar av foto: 
Gudmund Selland

Samlar av foto: 
Oddvar Drevsjø

gudsel 017
foto0280
Meta-Description:Brita N. Gilgjarhus, Nesheim, Voss. f. 1893 - ug. Giljarhus 84d Foto: Joh v.d. Fehr, Vossevangen. Eigar av foto: Gudmund Selland. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Brita N. Gilgjarhus,Nesheim,Voss,Giljarhus,Joh v.d. Fehr,Vossevangen,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Gudve Giljarhus, Haugsvik, Vossestrand
Gudve Giljarhus
(28.12.1894 - 29.06.1981)
Giljarhus 84e
g.m
Mons Ramsøy
(12.11.1890 - 06.12.1974)Busett: Giljarhus,
Vossestrand
Eigar av foto:
Gudmund Selland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


gudsel 046
foto0225
Meta-Description:Gudve Giljarhus g. Ramsøy
Meta-Keywords:Gudve Giljarhus,Gudve Ramsøy,Mons Ramsøy,Giljarhus


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger