Haugsvik, Grupper
 

Ungdomar i Haugsvik
Fv. Albert Lunde, Ingvald Tveite, Jon E. Tveite, Lars Lunde, Teodor Giljarhus, Lars E. Tveite, to tjenestejenter frå Sogn, Ingrid Tveite og Gina Tveite (Ure). Eigar av foto: Øyvind Lunde        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     foto 1504
Fv. Albert Lunde, Ingvald Tveite, Jon E. Tveite, Lars Lunde, Teodor Giljarhus,
Lars E. Tveite, to tjenestejenter frå Sogn, Ingrid Tveite og Gina Tveite (Ure).
Eigar av foto: Øyvind Lunde        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     foto 1504


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand sogelag, Gruppebilete, Haugsvik, Vossestrand, Vossestrand
Bak fv. Botolv Tveite, Gina Midthun, Guri Rygg g. Vinje
Ffv. Gina Hauge g. Bidne, Knut Bidne, Marta Hauge, Lars Hauge
Eigar av foto: Ingebjørg Kvamme Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1088
Meta-Description: Gruppebilete, Haugsvik, Hauge, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Haugsvik,Vossestrand,Botolv Tveite,Gina Midthun,Guri Rygg,Gina Hauge,Knut Bidne,Marta Hauge,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lunde folk, Vossestrand
Lunde folk

1. Valborg Tveite
2. Lars Lunde
3. Jon E Tveite
4. Ingri Tveite
5. Marta Tveite
6. Kari Tveite
7. Ingebjørg Ø. Lunde Løen
8. Synneva Lunde
9. Albert Lunde
10. Lars Ø. Lunde
11. Ukjend
12. Knut Rygg
13. Øyvind Lunde
14. Erling J. Lunde
Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto1046
Meta-Description:Lunde folk, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Valborg Tveite,Lars Lunde,Jon E Tveite,Ingri Tveite,Marta Tveite,Kari Tveite, Ingebjørg Ø Lunde Løen,Synneva Lunde,Albert Lunde,Lars Ø Lunde,ukjend,Knut Rygg,Øyvind Lunde,Erling J Lunde,Lunde,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Jenter frå Vasstrondè og Haugsvik, Haugsvik,Vossestrand
Fv. Marta L. Tveite
1899 -
Tveite O 88f
g. m
Knut A. Skjervheim
Skjervheim


Marta G. Selland
1893 - 1983
Selland 54c
g.m. 
Botolv O Tveite
Giljarhus


Marta A. Hauge
1896 - 1990
Hauge 104c
ug
Eigar av foto: 
Ingebjørg Kvamme

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0593
Meta-Description:Jenter frå Vasstrondè og Haugsvik, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Hauge,Selland,Tveite,Haugsvik,Vastrondè,Vossestrand,Marta L Tveite,Marta G Selland,Marta A Hauge,Ingebjørg Kvamme,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Kvinner på Strondè på Voss, Haugsvik,Vossestrand
Fv. Sigvor Audestad, Ingebjørg Rygg g. Hirth, Ida Rygg g. Gudvangen, Marta Rygg g, Vehle, Gudveig Ettesvoll g. Kvammen og Elna Lunde
Eigar av foto: Astrid Stalheim Samlar av foto: Oddvar Drevsjø 
foto0589
Meta-Description:Kvinner på Strondè på Voss, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Sigvor Audestad,Ingebjørg Rygg,Ida Rygg,Marta Rygg,Gudveig Ettesvoll,Elna Lunde,Haugsvik,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Olav Rygg, Gunnar Vangsnes og Peder Vangsnes,Haugsvik, Vossestrand
Fv. Olav Rygg, Gunnar Vangsnes, og Peder Vangsnes
Eigar av foto: Astrid Stalheim Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0559
Meta-Description:Olav Rygg, Gunnar Vangsnes og Peder Vangsnes, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Olav Rygg,Gunnar Vangsnes,Peder Vangsnes,Haugsvik,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Folk i Haugsvik, Haugsvik, Vossestrand
Folk Haugsvik

fv. Brynjulv Kvamme,
Leif Stalheim,
Einar Stalheim,
Jon Tveito, 
Osvald BrekkeFoto: Ukjent
Eigar av foto:
Astrid Stalheim

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
foto0557
Meta-Description:Folk Haugsvik, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Brynjulv Kvamme,Leif Stalheim,Einar Stalheim,Jon Tveito,Osvald Brekke,Haugsvik,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Sundagskulen i Haugsvik på tur til Bulken,Haugsvik, Vossestrand
1. Alf Hylland 2. Gudny Hylland 3. Olga Brandset 4. Nils Ramsøy 5. Ida Rygg
6. Brynjulv Kvamme 7. Brynhild Sleen 8. Jon Tveito 9. Astrid Sælid 10. Arnfinn Hauge 
11. Leif Stalheim (Vikje) 12. Per Tveito 13. Harald Ramsøy 14. Hilmar Sleen 15. Ingebjørg Sleen 16. Arild Sleen 17. Ukjent 18. Alvhild Midthun 19. Lars Kvamme 20. Peder Vangsnes 
21. Gerda Tveito 22. Gunnar Vangsnes 23. Ukjent 24. Reidar Midthun
Eigar av foto: Astrid Stalheim Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0556
Meta-Description:Sundagskulen i Haugsvik på tur til Bulken, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Alf Hylland,Gudny Hylland,Olga Brandset,Nils Ramsøy,Ida Rygg,Brynjulv Kvamme,Brynhild Sleen,Jon Tveito,Astrid Sælid,Arnfinn Hauge Leif Stalheim,Per Tveito,Harald Ramsøy,Hilmar Sleen,Ingebjørg Sleen,Arilld Sleen,Alvhild Midthun,Lars Kvamme,Peder Vangsnes,Gerda Tveito,Gunnar Vangsnes,Reidar Midthun,Haugsvik,Vossestrand,Bulken, Voss,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Lars A Hauge, Marta G Selland, Gjørgina A Hauge, Haugsvik, Vossestrand
Fv: Lars A. Hauge
1895 - 1982
Han var bonde og ordførar 
Hauge 104a
Marta G. Selland
1893 -
Selland 54c
Gjørgina (Gina) A. Hauge
1898 -
Hauge 104c
Ukjent
Eigar av foto: Ingebjørg Kvamme

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
I. Kv 0016 foto037
Meta-Description:Lars A Hauge, Marta G Selland, Gjørgina A Hauge, Vossestrand
Meta-Keywords:Lars A Hauge,Marta G Selland,Gjørgina A Hauge,Hauge,Selland,Giljarhus,Bidne,Vossestrand,Ingebjørg Kvamme,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger