Kvamme, Vossestrand
 

Anna Nilsdtr Berge
Anna Nilsdtr Berge (1854 - 1940 ) Ho vart gift med Askjel Nilson Midtbere i 1874 Dei busette seg på Nedre Vinjo, Voss. Kvamme 62c
Anna Nilsdtr Berge (1854 - 1940 )
Ho vart gift med Askjel Nilson Midtbere i 1874
Dei busette seg på Nedre Vinjo, Voss. Kvamme 62c
Foto: Thor, Markveien 13, Bergen
Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø         
   foto 1608


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Johannes Glymme og Anna K Kvamme
Johannes Glymme 1872 - g. m Anna K. Kvamme 1877 -  Kvamme 68c. Dei vart gifte i Amerika, og dei var busett i Chicago, der han var urmakar.
Eigar av foto: Astrid Stalheim og Gudmund Selland Samlar av foto: Oddvar  Drevsjø foto0751
Meta-Description:Johannes Glymme og Anna K Kvamme
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Johannes Glymme,Anna K Kvamme,Kvamme,Haugsvik,Vossestrand,Astrid Stalheim,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Anna Kolbeinsdtr Kvamme  f 1877, Kvamme  68c
Frå Vossestrand. Gift med  Johannes Glymme i USA
Eigar av foto: Gudmund Selland
 Samlar av foto: Oddvar Drevsjø gudsel 010  foto0238
Meta-Description:Anna Kolbeinsdtr Kvamme. Frå Vossestrand. Gift med  Johannes Glymme i USA Eigar av foto: Gudmund Selland Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Anna Kolbeinsdtr Kvamme.Vossestrand,Johannes Glymme,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Sigvor og Bertina Kvamme, Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Kvamme, Haugsvik
Sigvor Kvamme
1868 -
Kvamme 68a

og systera

Bertina Kvamme
Kvamme 66c
Foto: Georg Wellin, Voss
 

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
Lars & Gudr Stift 0019
foto0324
Meta-Description:Sigvor og Bertina Kvamme, Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Haugsvik
Meta-Keywords:Sigvor Kvamme,Bertina Kvamme,Kvamme,Haugsvik,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Ingebjørg Kvamme og Knut Sundve
Ingebjørg Kvamme 1896 - Kvamme 70e og mannen Knut Sundve
Busette seg på Geilo
Eigar av foto: Ingebjørg Kvamme Samlar av foto:Oddvar Drevsjø  I. Kv 0014 foto0371
Meta-Description:Ingebjørg og Knut Sundve
Meta-Keywords:Ingebjørg Kvamme,Knut Sundve,Kvamme,Haugsvik,Sundve,Vossestrand,Geilo,Oddvar Drevsjø

Knut Kvamme ,Kvamme, Vossestrand, Bærum, Voss
Knut Kvamme
1919 - 2006
Kvamme 70g
g. 1951 m.
Anna Sjursdtr Lothe
Busett seg i Bærum
Han var byråsjef i Handelsdep.
Foto: Ukjent

Eigar av foto:
Knut Bjørkelo

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
foto0470
Meta-Description:Knut Kvamme, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Kvamme,Bærum,Vossestrand,Voss,Knut Kvamme,Anna Sjurrsdtr Lothe,Knut Bjørkelo,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger