Lanskapsbilete frå Hauge skulekrins,Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Gilgjarhuselva, restar etter ei oppgangsag,Haugsvik, Vossestrand
Restar etter ei oppgangsag ved Giljarhuselva
Eigar av foto: Øyvind Lunde  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 0927
Meta-Description:Restar etter ei oppgangsag i Giljarhuselva, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Haugsvik,Giljarhuselva,restar etter ei oppgangsag,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Tveite Haugsvik, Vossestrand
Tveite, Haugsvik
Eigar av foto: Ingrid Haga  Samlar av foto: Per Husdal  foto0917
Meta-Description:Tveite, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Haugsvik,Tveite,Vossestrand,Ingrid Haga,Per Husdal,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag Gamle butikken til Kolbein Midthun I Haugsvik,Haugsvik, Vossestrand
Gamle butikken til Kolbein Midthun i Haugsvik
Eigar av foto: Gunnar Vangsnes  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0781
Meta-Description:Gamle butikken til Kolbein Midthun i Haugsvik, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Haugsvik,gamlebutikken,Kolbein Midthun,Vossestrand,Gunnar Vangsnes,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Hauge, Rygg, og Ettesvoll, Haugsvik, Vossestrand
Rygg,og Ettesvoll, Vossestrand (Postkort)
Frå Ola og Brita Markhusteig sin album
Eigar av foto: Kjell Ure  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto: Telemark Flyselskap A. S foto0702
Meta-Description:Hauge, Rygg, Ettesvoll, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Hauge,Rygg,Ettesvoll,Haugsvik,Vossestrand,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Haugsvik, Vossestrand
Haugsvik, Vossestrand
Eigar av foto: Oddvar Drevsjøfoto: Telemark Flyselskap A. S   foto0453
Meta-Description:Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Haugsvik,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Fagerheim, Haugsvik, Vossestrand.  omlag 1910
Butikken til Kolbein Midthun midt i biletet
Eigar av foto: Gisle Bruland.
Samlar av foto: Per Husdal op104
Meta-Description:Fagerheim, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Fagerheim,Haugsvik,Vossestrand,Gisle Bruland,Kolbein Midthun,Kolbein Midtun,Per Husdal

 Fagerheim, Haugsvik, Vossestrand
Fagerheim, Haugsvik, Vossestrand
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø    foto0154
Meta-Description:Fagerheim, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Fagerheim,Haugsvik,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Ljosno, Lunde

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger