Lunde, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Ingeborg nesheim f. Hagenson og Torstein Nesheim, Vossestrand
Ingeborg Nesheim
1926 - 2006
f. Hagenson
Øvre Oppheim 122b

Torstein Nesheim
1916 - 2003
frå Granvin

Foto: Braatens ettf.
Eigar av foto: Guri Hagenson


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1389
Meta-Description:Ingeborg Nesheim og Torstein Nesheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingeborg Nesheim,Torstein Nesheim,Lunde,Vossestrand,Guri Hagenson,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ingebjørg Ingebriktsdtr Giljarhus Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Ingebjørg Ingebriktsdtr Lunde
1852 - 1901
Lunde 74
f. Giljarhus 70a
g 1869 m
Øyel Eirikson Lunde
Eigar av foto: Guri Hagenson


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1363
Meta-Description:Ingebjørg Ingebriktsdtr Giljarhus Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebjørg Ingebriktsdtr Giljarhus Lunde,Lunde,Vossestrand,Guri Hagenson,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag,  Lunde gnr 329, bruk nr 1, Vossestrand
Lunde, gnr 329, bruk nr 1, Vossestrand
Eigar av foto: Øyvind Lunde  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 1054
Meta-Description:Lunde bruk 1, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lunde,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lars A Løen og Ingebjørg Lunde, Lunde, Vossestrand
Fv Lars A. Løen 1878 - 1913 Løn 136f og Lunde 92 og Ingebjørg Lunde 88f og Lunde 92
Eigar av foto: Øyvind Lunde  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 1042
Meta-Description:Lars A Løen og Ingebjørg Lunde, Haugsvik, Lunde, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Haugsvik,Lunde,Lars A Løen,Ingebjørg Lunde,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Eirik Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Eirik Ø. Lunde
1869 - 1909
Lunde 88a
utv. i 1889 til Amerika g. 1885 m
Ingri Andersdtr Sleen, Slæn 56b
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto1043
Meta-Description:Eirik Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Eirik Lunde,Lunde,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Knut Ø Lunde, Ola Ø Lunde, Vossestrand
fv. Knut Ø. Lunde
1884 - 1971
utv. i 1906
til Black Hills, Sør Dakota, USA

Ola Ø. Lunde
1876 - 1960
utv. i 1907 til Waconda,
Sør Dakota, USA
g.m
Maria Bystølen, Bystølen 44d


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto1044
Meta-Description:Knut Ø Lunde og Ola Ø. Lunde, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Knut Ø Lunde,Ola Ø Lunde,Lunde,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Eiel Lunde, Vossestrand
Eiel Lunde f. 1908. bilete er teke i 1956 der han er 48 år. Bilete er i frå Amerika
Eigar av foto: Øyvind Lunde  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 1045
Meta-Description:Eiel Lunde
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Eiel Lunde,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gudve Larsdtr Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Gudve Larsdtr Lunde
1882 - 1929
Lunde 78c
ug.
Eigar av foto: Kari Mikalsen


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto1047
Meta-Description:Gudve Larsdtr Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gudve Larsdtr Lunde,Lunde,Vossestrand,Kari Mikalsen,Oddvar Drevsjø

Synneva,Ingebjørg,Marta Lunde og Ingeborg Hagenson
F.v.
Synneva Lunde,  1890-1966
Lunde 74i

Ingeborg Hagenson, 1926-2006
Dotter til Sigurd Hagenson og Ingrid, f. Lunde 74k

Ingebjørg Lunde,  1881-1981
Lunde 74f

Marta Lunde, 1892-1948
Lunde 74j
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0016.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Familie på Lundeca 1935
Personane er truleg f.v.: 
Ingebrikt Tveite1885 - 92b, Lars Ø Lunde 1873-1963 74c, Ingebjørg Lunde Løn 1881-1981 74f,
Ingeborg f. Hagenson 1926-2006 (dotter til Ingrid 1895-1926 74k, Synneva 1890-1966 74i,
Marta 1892-1948 74j
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun 
fotoha35.1  File0035.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingebjørg Lunde, Haugsvik
Ingebjørg Lunde
f. 1881 -
Lunde 74f
g.m.
Lars A. Løn d.y.
Lunde

Foto:Joh. v.d. Fehr
Vossevangen
Eigar av foto: 
Gudmund Selland

Samlar av foto: 
Oddvar Drevsjø


gudsel 062
foto0282
Meta-Description:Ingebjørg Lunde
Meta-Keywords:Ingebjørg Lunde,Lunde,Haugsvik,Vossestrand

Frå Albumen til Øyvind Lunde

Vossestrand Sogelag, Jenter frå Haugsvik - Tveite, Haugsvik, Vossestrand
Fv Gudveig Tveite?, Gudny Sleen, Gina Tveite Ure, Ingrid Tveite, Elna Tveite, Marta Tveite?, Jensina Tveite
Eigar av foto: Øyvind Lunde  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 0933
Meta-Description:Jenter frå Haugsvik, Tveite, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Haugsvik,Tveite,Gudveig Tveite,Gudny Sleen,Gina Tveite Ure,Ingrid Tveite,Elna Tveite,Marta Tveite,Jensina Tveite,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, To ukjendeborn, Vossestrand
Fv: Lars Lunde 
og Albert Lunde 


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0886
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ole Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Fv:Ukjend,

Ole Ø. Lunde
1876 - 1960
Lunde 74d 
g.m. Maria O.Bystøl
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0932
Meta-Description:Ole Lunde, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ole Lunde,Lunde,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Guri Ljosno, Ljosno, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Guri Ljosno (med høybøra)
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0931
Meta-Description:Guri Ljosno, Ljosno, Lunde, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Guri Ljosno,Ljosno,Lunde,Haugsvik,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Anders Brekke, Løn, Haugsvik, Vossestrand
Anders Brekke
1898 - 
g.m. Marta M. Hole, Tønsberg
Løn 140e
Foto: Joh. v.d. Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0929
Meta-Description:Anders Brekke, Løn, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Anders Brekke,Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gilgjarhuselva, restar etter ei oppgangsag,Haugsvik, Vossestrand
Restar etter ei oppgangsag ved Giljarhuselva
Eigar av foto: Øyvind Lunde  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 0927
Meta-Description:Restar etter ei oppgangsag i Giljarhuselva, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Haugsvik,Giljarhuselva,restar etter ei oppgangsag,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lars Kolbeinson Hauge, Hauge, Bruhaugen, Haugsvik,Vossestrand
Lars Kolbeinson Hauge
1874 - 
Hauge 80 e 
Lars emigrerte til Amerika
Foto: Joh v.d. Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0928
Meta-Description:Lars Kolbeinson Hauge, Hauge, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lars Kolbeinson Hauge,Bruhaugen,Hauge,Haugsvik,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gjertrud Løn, Leite, Nedre Oppheim, Vossestrand
Gjertrud Løn
1870 - 
g. 1892 m. Lars Andersson Lemme
Løn 136c og Nedre Oppheim 76
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0930
Meta-Description:Gjertrud Løn, Løn, Leite, Nedre Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Gjertrud Løn,Løn,Leite,NedreOppheim,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lars A Løn, Ingebjørg Løn, Vossestrand
Lars A. Løn
1873 -
Løn 136d og Løn 142
 
og kona

Ingebjørg I. Løn
1872 -
Giljarhus 70g og Løn 142Foto: Joh v. Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0895
Meta-Description:Lars A. Løn og Ingebjørg I. Løn, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Lars A Løn,Ingebjørg I Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Brita Løn, Løn, Vossestrand
Brita Løn
1883 - 
ug. Løn 136h
 


Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0896
Meta-Description:Brita Løn, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Brita Løn, Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Arnfinn Løen, Løn, Vossestrand
Arnfinn Løen
1894 - 1915 
ug.
Løn 142a Foto: C. Aarres eftf Leirvik, Stord
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0839
Meta-Description:Arnfinn Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Arnfinn Løen,Løn,Oppheim,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Arnfinn Løen, Løn, Vossestrand
Arnfinn Løen
1894 - 1915 
ug.
Løn 142a Foto: Ukjend
Meta-Description:Arnfinn Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Arnfinn Løen,Løn,Oppheim,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Anna Oppheim, Nedre Oppheim, Ure, Vossestrand
Anna Oppheim
1887 -
Nedre Oppheim 68f
g.m.
Kolbein L. Ure
 


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0897
Meta-Description:Anna Oppheim, Oppheim, Ure, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Anna Oppheim,Anna Ure,Nedre Oppheim,Ure,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Brytteva Brekke Vinje, Løn, Vinjo, Vossestrand
Brytteva Brekke Vinje
1887 - 
g. 1915 m. Nils Askjelson Vinje
Vinjo, Voss
Løn 140a Foto: Joh v.d  Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0841
Meta-Description:Brytteva Brekke Vinje, Løen, Løn, Vinjo, Vossestrand, Voss
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Brytteva Brekke,Brytteva Vinje,Løn,Oppheim,Vinjo,Voss,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ingebjørg Brekke Opheim, Løn, Nedre Oppheim,Vossestrand
Ingebjørg Brekke Opheim
1895 - 
g.  m. Lars S. Opheim
Løn 140d og Nedre Oppheim 68dFoto: Norland
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0842
Meta-Description:Ingebjørg Brekke Opheim, Løen, Løn, Nedre Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebjørg Brekke,Ingebjørg Opheim,Brekke, Nedre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Aksel Hirth, Store Hyrt, Myrkdalen, Vossestrand
Aksel Hirth
1885 -
Store - Hyrt 48a  
g.m.
Brita I. Jordalen
 


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0898
Meta-Description:Aksel Hirth, Store Hyrt, Myrkdalen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Aksel Hirth,Store Hyrt,Myrkdalen,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gjørgina Rygg Hauge, Rygg, Hauge, Vossestrand
Gjørgina Rygg Hauge
1892 - 
g. 1916  m. Viking L. Hauge
Rygg 72b og Hauge 68dFoto: Joh v.d Fehr, Voss
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0843
Meta-Description:Gjørgina Rygg Hauge, Rygg, Hauge, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gjørgina Rygg,Gjørgina Hauge,Rygg, Hauge,Haugsvik,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Marta Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Fv. Ukjend

Marta Løen
1886 - 
ug.
Ho var lærarinnaFoto: B. G Kvarme, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0844
Meta-Description:Marta Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta Løen,Løen,Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Marta Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Fv. 
Marta Løen
1886 - 
ug.
Ho var lærarinna

med to ukjende jenter

Foto: B. G Kvarme, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0845
Meta-Description:Marta Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta Løen,Løen,Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Marta Løen med ei ukjend
Fv. Marta Løen f. 1886 -  , ug Ho var og lærarinna. Løn 136i og ei ukjend.
Eigar av foto: Øyvind Lunde Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0846
Meta-Description:Marta Løen, Løen Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta Løen,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ingri L Ure, Ure, Vossestrand
Ingri L Ure
1885 - 1967
Ure 50b
Utv til Amerika 1920
Ho var gift med Peter Følslettet 
frå Rissa i Sør Trøndelag
(1898 - 1970) Han brukte namnet Peter Sletten i Amerika.
Dei budde i Bridgeport, Connectcut, etter at ho døde 1967 flytta Peter (1969) attende til Rissa i Sør Trøndelag


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0847
Meta-Description:Ingri L Ure, Ure, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingri l Ure,Ure,Vossestrand,Peter Følslettet,Peter Sletten,Rissa,Sør Trøndelag,Bridgeport,Connecticut,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Synneva Lunde, Lunde, Vossestrand
Synneva Ø. Lunde
1890 - 1966 
ug.
Lunde 74i


Foto: J. Nesbøvik, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0848
Meta-Description:Synneva Lunde, Lunde, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Synneva Lunde,Lunde,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Marta Løen, Løn, Vossestrand
Fv, Ukjend dame, 
ukjend mann,ukjend dame,
Marta Løen
1886 -  
ug. Lærarinna
Løn 136i


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0849
Meta-Description:Marta Løen med tre ukjende personar, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta Løen,Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Marta Løen, Løn, Vossestrand
Marta Løen
1886 -  
ug. Lærarinna
Løn 136i

Med ei ukjend jente

Foto: J. Nesbøvik, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0850
Meta-Description:Marta Løen med ei ukjend jente, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta Løen,Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Guri Bidne og Herman Ulvundsøyni, Bidne,Ulvunsdsøyni, Vossestrand, Oslo
Guri Bidne
1884 -  
Bidne S 56e

og

Hermund Ulvundsøyne
1886 -
Nedre Oppheim 80a
I Ættaboka står det at dei flytte til
Oslo


 Foto:Otto Talle, Bergen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0851
Meta-Description:Guri Bidne og Herman Ulvundsøyni, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Guri Bidne,Herman Ulvundsøyni,Vossestrand,Oslo,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Eirik A Sundve
1901 -
Ytre Sundve 64a 
g. m 

Guri Olsdtr Hole - Høn,
Sundve
 

Årstal: 1910

Foto: Mimi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0852
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Ukjende personar nokon som veit kven dei er? ta kontakt

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Mimi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0853
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Joh. v.d Fehr, Voss
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0854
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Joh. v.d Fehr, Voss
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0855
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: J. Nesbøvik, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0856
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: J. Nesbøvik, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0857
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, treukjende jenter, Vossestrand
Tre ukjende jenter  


Foto: Mimi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0858
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0859
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0860
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: J. Nesbøvik, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0861
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: J. Nesbøvik, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0862
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0863
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0864
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0865
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0866
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0867
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Frå Albumet til Øyvind Lunde, Ukjende jenter,Øyvind Lunde,  Vossestrand
Ukjende Jenter. Fremst i Midten er Marta Løen
Eigar av foto: Øyvind Lunde Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0868
Meta-Description:Marta Løen, Løen Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta Løen,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0869
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0870
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0871
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0872
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Brødr. Larm, Bergen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0873
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: J. Nesbøen, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0874
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0875
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Joh v.d Fehr, Voss
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0876
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, To ukjendejenter, Vossestrand
To ukjende jenter  


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0877
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ei mor ogtre ukjende born, Vossestrand
Ei mor, og tre ukjende born  


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0878
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0879
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, eit ukjendbarn, Vossestrand
Eit ukjend barn  


Foto: B. G. Kvarme, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0880
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0881
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0882
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Joh v. Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0883
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0884
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0885
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjenddame, Vossestrand
Ukjend dame  


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0887
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendeborn, Vossestrand
Ukjende born  


Foto: Joh v.d Fehr, Voss
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0888
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Bertha Barstad, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0889
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: J. Nesbøvik, Volden
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0890
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendjente, Vossestrand
Ukjend jente  


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0891
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, to ukjendeborn, Vossestrand
To ukjende born  


Foto: Joh v.d Fehr, Voss
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0892
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendgut, Vossestrand
Ukjend Gut  


Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0893
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Albumen til Øyvind Lunde, Øyvind Lunde, ukjendmann, Vossestrand
Ukjend mann  


Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0894
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger