Natur og Kultur, Hauge Skulekrins, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Haugsstølen, Vossestrand
Haugstølen, Vossestrand. Haugsstølen var Husmannsplass under Hauge fram til 1723, då var plasset var nemd som rydningsgard og fekk fastsett 12 merkjer smør i skyld  og eiga matr.nr.
(Frå "Gardsoge for Oppheim sokn")
Foto: Oddvar Drevsjø  foto:0795
Meta-Description:Haugstølen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Haugsstølen,Vossestrand,Gardsoge for Oppheim sokn,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lyngset, Almenningen, Vossestrand
GPS 0375161 6743747
Lyngset, Almenningen. Plassen skal vera tidleg frå 1800 talet. Utsyn frå Lyngset mot Oppheimsvatnet.
Foto: Oddvar Drevsjø  foto0767
Meta-Description:Lyngset, Almenningen, Oppheimsvatnet, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Lyngset,Almenningen,Gamalt frå gard og grend,Albert Lunde,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lyngset, Almenningen, Vossestrand
GPS 375161 6743747
Lyngset Almenningen. Plassen skal vera tidleg frå 1800 talet. Biletet syner ei hustuft på Lyngset
Foto: Oddvar Drevsjø   foto0766
Meta-Description:Lyngset, Almenningen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Lyngset,Almenningen,Gamalt frå gard og grend,Albert Lunde,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Kyrkjeteigen, Almenningen, Vossestrand
Kyrkjeteigen mot Brandsetedalen, Almenningen
Foto: Oddvar Drevsjø  foto0765
Meta-Description:Kyrkjeteigen mot Brandsetedalen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Kyrkjeteigen,Almenningen,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Rusti, Almenningen, Vossestrand
Rusti, Almenningen. Plassen skal vera frå tidleg på 1800 talet. Her hadde dei eit par kyr og nokre sauer. Dei hadde ein hest og. Dei dyrka korn, poteter, og det skal ha vore ei kvern i groa ved sida av. (Albert Lunde, boka "Gamalt frå gard og grend). Bilete syner ei hustuft med benkar og bålplass.
Foto: Oddvar Drevsjø   foto0768
Meta-Description:Rusti, Almenningen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Rusti,Almenningen,Gamalt frå gard og grend,Albert Lunde,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Rusti, Almenningen, Utsyn frå Rusti mot Stalheim,Vossestrand
Utsyn frå Rusti (Almenningen) mot Stalheim
Foto: Oddvar Drevsjø foto0764
Meta-Description:Utsyn frå Rusti mot Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Rusti,Almenningen,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Tingstova på Hauge, Hauge, Vossestrand
Den gamle Årestova th er i frå 1304, og skal ha vore ei tingstove fra gamalt av. Hauge skal ha vore ein gamal tingstad (frå boka "Gamalt frå gard og grend" av Albert Lunde
Foto: Oddvar Drevsjø    foto0746
Meta-Description:Tingstova på Hauge, Hauge, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Tingstove,Tingstova på Hauge,Hauge,Haugsvik,Gamalt frå gard og grend,Albert Lunde,Vossestrand,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger