Frå Leiv Johan Herheim sine album
Denne mappa innheld forskjellege foto frå Leiv Johan Herheim sine album av personar som ikkje er identifisert - eller ikkje er frå Vossastrondè.
Er det nokon som har meir informasjon eller har rettingar, så er me i fotogruppa takksame for det.
Informer Einar Midtun om om dei kommentara du har.
Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

Nils Saue frå Borstrondè og Nils Tveite frå Holbygdè
Tre staute karar i bunad
N. Tveite t.v. og N. Saue t.h.
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0001
Det ser ut til at namna er bytt om.
Informasjon frå Kjell Haga 27.01.2014
: Mannen til høgre var gardbrukar på Tveite i Holbygde. Han i midten var dreng der.Tippoldefar min, Nils Eirikson Saue, til venstre var fødd 1817 døydde 1876. Han var gardbrukar på Saue i Borstrondi. Han var gift med Ingebjørg Vinje , f Voss .
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bertina Ringheim
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
fotoh0026
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bertina Ringheim
Bertina Ringheim
Eiger av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
fotoh0027
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingebjørg P Ringheim
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0080
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingebjørg Ringheim med dotter
Eigar av bilete: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0081
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingebjørg Ringheim
Konfimasjonsbilete ?
Eigar aav foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0082
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ivar Ringheim og kona
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0085
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Kristi Raugstad
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0090
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Kristina Norekvål
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0097
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Hermann Raa med kona f. Herheim?
og deira to born

Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0073
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Guri Raugstad
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0067
Meta-Description:
Meta-Keywords:

P. J. Dymbe
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0140
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olav Bøe
(Namnet er notert bak på biletet)
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0128
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Notat bak på biletet:
"Onkel Jakob"
Jakob Århus, Teigdalen.
Bror til Arnhild Herheim, f. Århus. Han er onkel til Leiv Johan Herheim
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0136
Meta-Description:
Meta-Keywords:

fotolh0115.jpg
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim  Samlar: Einar Midtun Fotoh115
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Mann i uniform
Navn ukjendt
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh105
Meta-Description:
Meta-Keywords:

>Gyda og Knut Herheim
 Knut er son til Olav og Agnes Herheim, Odda

(Jfr. fotoh 0130 og 0132  Olav og Agnes Herheim "Folk frå Herheim").


Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
fotoh0032
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brudepar i USA
Carl Johan Knutson
og
Kari Århus
Gift og busett i USA

Kari var syster til
Jakob Århus og Arnhild g. Herheim

Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
fotoh0033
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gruppebilete av karar på "moen"
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim  Samlar: Einar Midtun Fotoh116
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Militærøving
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim Samlar: Einar Midtun  Fotoh117
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nøytraliseringsvakt (Notert på biletet)
Stad og tid ukjent

Eigar av foto: Leiv Johan Herheim Samlar: Einar Midtun  Fotoh123
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Damer i bunad
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0038
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Damer i bunad
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0039
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Familie Daniel N. Johnson, USA<

Informasjon frå Vivian Gullickson White:
The first photo on “Familiebilete, Uidentifisert Familiefoto” I can help you with. I was sent the very same photo by Jeff Elvebak when researching the founders of Vosseslag. The older lady was Sigvor Larsdatter Tveite HB later Gulbrå, born in 1847. She married Daniel N. Johnson, son of Njeld Johnson and Margareta Haavig. Njeld was from Valestrand (?Balestrand)
Mrs. Johnson er den same som Sigvor Larsdotter Tveite. Mor hennar, Guri,  finn ein under Tveite HB 34b. Far hennar var Lars Davidson Gullbrå. Eigar av foto: Leiv Johan Herheim Samlar:  Einar Midtun fotoh0048
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gruppebilete
Ukjend stad og personar
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim  Samlar:  Einar Midtun fotoh0054
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Familiebilete Bratthole ?
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim Samlar:  Einar Midtun.  fotoh028
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger