Foto frå "Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse"

På denne sida vert det lagt ut bilete av folk/ landskap som ikkje har namn på. Er det nokon som har opplysingar om kven persone er ta gjerne kontakt i gjesteboka, det vert me svært glade for.
Eg har scanna ein fotoalbum på Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse. I dei albuma er det personar som er ukjende, og frå andre stader dei vert lagt ut her.
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ukjend mann
Nokon som har meir opplysingar
om han, om kven han var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: H. Bentzen
Vossevangen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0622
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend mann, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjend mann,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjent person, Vasstrondè, Oppheim
Ukjent


Er detnokon veit kven ho er
kan det gjerne ta kontakt i
gjesteboka.

Foto: Søstrene v.d Fehr

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0596
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjent Jente, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Jente,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Kjellar Anna
" Kjellar Anna"
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Brødr. Larm, Bergen

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0599
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Kjellar Anna, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kjellar Anna,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

To ukjente born
To ukjende bornNokon som har meir opplysingar
om dei, om kven dei var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Ukjend


Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0605
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, To ukjende born, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,To ukjende born,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjend familie
Ukjend Familie
Truleg er dei frå StalheimNokon som har meir opplysingar
om dei, om kven dei var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Pedro G Olsen
Stalheim - Bergen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0606
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend Familie, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjend familie,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Stalheim,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjend dame
Ukjend dame
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Hulda Bentzen
Vossevangen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0607
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend dame, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjend dame,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjend dame
Ukjend dame
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0609
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend dame, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjend dame,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Søstrene v d Fehr,Oddvar Drevsjø

Ukjent dame 2
Ukjent dame
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Joh.v.d Fehr
Vossevangen

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0612
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjent dame 2, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjent dame,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Joh v d Fehr,Oddvar Drevsjø

Ukjent dame 3
Ukjent dame
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0613
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjent dame 3, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjent dame,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Joh v d Fehr,Oddvar Drevsjø

Ikkje strendingar.

Ukjend gruppe
Ukjend Gruppe
Nokon som har meir opplysingar
om dei, om kven dei var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0616
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend gruppe, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjent gruppe,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjend gruppe 1
Ukjend Gruppe
Nokon som har meir opplysingar
om dei, om kven dei var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0617
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend gruppe 1, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjend gruppe,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjend gruppe 2
Ukjend Gruppe
Nokon som har meir opplysingar
om dei, om kven dei var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Ukjend

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0618
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend gruppe 2, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ukjend gruppe,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjendfamilie
Ukjend familie, er det nokon som har opplysinga om dei, om kven dei er, kan de gjerne ta kontakt i gjesteboka

Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Foto: Gabrielsen, Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0626
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend familie, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lars og Gudrun kjønnegaard Stiftelse,Ukjend familie,Vasstrondè,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

David Bakketun, Hermund Helleve, LarsMelve, Aslak T Helleve, Voss, Tjukkebygda
Gruppebilete

Bak f.v
David Bakketun 1869 -
Hermund Helleve 1866 -
Ukjend
ff.v
Lars Melve 1862 -
Aslak T. Helleve 1862 -1904
Årstal ca 1900

Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0900
Meta-Description:Tjukkebygda, Voss, gruppebilete
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Tjukkebygda,Voss,David Bakketun,Hermund Helleve,Lars Melve,Aslak T Helleve,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Oddvar Drevsjø

Tvinne Hotell, Ludvig Peterson
Ludvig Peterson

Han kjøpte Tvinne Hotell av David Larsson Hustveit
i 1897. Han selde vidare hotellet til Carolina Walter i 1901. Hotellbygningen vart seld ikr 1914, og seld til Mjølfjell
(Kindem)

Er det nokon som har opplysingar om han, ta gjerne kontakt med fotogruppa i
Vossestrand Sogelag

Foto: Waldemar Selmer, Bergen

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
foto0901
Meta-Description:Ludvig Peterson Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Tvinne Hotell,Ludvig Peterson,Lars og Gudrun Kjønnegard stiftelse,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Anna Loftenes
Karolina Loftenes


Er det nokon som har opplysingar om ho, ta gjerne kontakt med fotogruppa i
Vossestrand Sogelag

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
foto0839
Meta-Description:Anna Loftenes, Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Karolina Loftenes,Lars og Gudrun Kjønnegard stiftelse,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Ingebjørg Brynjulvsdtr Osgjerd
Ingebjørg Brynjulvsdtr Osgjerd
1870 - 1961
Osgjerd, Voss

g. 1891 m.

Torstein Andersson Kyte
Nedre Kyte, Voss


Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0621
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ingebjørg Brynjulvsdtr Osgjerd, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebjørg Brynjulvsdtr Osgjerd,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Osgjerd,Nedre Kyte,Kyte,Torstein Kyte,Oddvar Drevsjø

Guro Kløve
Guro Kløve
1864 -
Kløve, Voss

Foto: Hulda Bentzen,
Bergen

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0623
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Guro Kløve, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Guro Kløve,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Kløve,Oddvar Drevsjø

Kløve
? Kløve
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Mimmi Jansen
Vossevangen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0624
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Kløve, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kløve,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Kløve,Mimmi Janssen,Oddvar Drevsjø

Kløve
 ?  Kløve
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta  gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: H. Bentzen
Vossevangen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0620
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Kløve, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kløve,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Torstein Kyte
Torstein Kyte
1860 - 1941
Nedre Kyte, Kyte
Voss
 
g. 1891 m.

Ingebjørg Brynjulvsdtr
Osgjerd


Torstein fekk på 75 års dagen
sin, 1935, medalje for framifrå
dugleik som jord- og husdyrbrukar
( L. Kindem)

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0619
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjent dame 2, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Torstein Kyte,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Nedre Kyte,Kyte,Ingebjørg Brynjulvsdtr Osgjerd,Oddvar Drevsjø

Kristi Leidal
Kristi Leidal
Voss

Foto: Søstrene v.d Fehr

 

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0597
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjent Jente, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Kristi Leidal,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Voss,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

B. Lie
B. Lie
Voss
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta  gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: M. Selmer, Bergen 
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0598
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, B Lie, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,B Lie,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Voss,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Kristi Lie
Kristi Lie
VossNokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Brødr Larm
Veiten 5, Bergen
 

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0603
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Kristi Lie, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kristi Lie,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Voss,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

M Lie
M. Lie
VossNokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Hermann v.d Fehr
 

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0601
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, M Lie, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,M Lie,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Voss,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ingebjørg O Gjerde
Ingebjørg O. Gjerde
VossNokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: H. Bentzen,
Vossevangen 

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0600
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ingebjørg O Gjerde, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebjørg O Gjerde,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Gjerde,Voss,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Familien til Lars og Brita Melve, Melve, Voss
Familien til Lars og
Brita Melve. Melve, Voss

Bak fv.
Marta Melve og
Brita Melve

Framme fv. 
Oddmund Melve,
Lars Melve (far), 
Johannes Melve, 
Brynjulv Melve (1896 -  )
Ingjerd Melve
Brita Melve f. Fjose (mor)

Foto: Mimmi Jansen, Voss

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0745
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Familien til Lars og Brita Melve, Melve, Voss
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Melve,Fjose,Voss,Marta Melve,Brita Melve,Oddmund Melve,Lars Melve,Johannes Melve,Brynjulv Melve,Ingjerd Melve,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Kjønnegard,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Guro Melve
Guro Melve
Voss

Foto: Hulda Berntsen
Vossevangen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0602
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Guro Melve, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Guro Melve,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Melve,Voss,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

A Rokne
A. Rokne
Voss?Nokon som har meir opplysingar
om han, om kven han var?
Ta gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Joh.v.d Fehr
Vossevangen
 

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0604
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, A Rokne, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,A Rokne,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Voss,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Brita Midtbakken
Brita Midtbakken
1836 -
Midtbakken, Skiple,
Raundalen

Ho var g.m postførar
Johannes Harberg.
Busett på Vossevangen
Far hennar var
Olav Eilivson Årmot
1795 -
Årmot 26c

Foto: Joh.v.d Fehr
Vossevangen


Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0608
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend dame, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Brita Midtbakken,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Johannes Harberg,Olav Eilivson Årmot,Midtbakken,Skiple,Raundalen,Vossevangen,Oddvar Drevsjø

Dr Ragna Myre
Dr Ragna Myre
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta  gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Søstrene v.d Fehr

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0610
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Dr Ragna Myre, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Dr Ragna Myre,Ragna Myre,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Søstrene v d Fehr,Oddvar Drevsjø

Lærar S Alsaker
Lærar S. Alsaker
Nokon som har meir opplysingar
om ho, om kven ho var?
Ta  gjerne kontakt i Gjesteboka

Foto: Søstrene v.d Fehr

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0611
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Lærar S Alsaker, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lærar S Alsaker, S Alsaker,Ragna Myre,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Vossestrand,Vasstrondè,Søstrene v d Fehr,Oddvar Drevsjø

Lewis E Larsson Gamel, Oskar Larson Gamel
Fv: Lewis E. Larsson Gamel
Ukjend ?
Oskar Larsson Gamel

Far deira var truleg
Lars Larsson Kjønnegard
1872 - 
Kjønnegard 68g

Foto: Runclett, 
Haron, Wis
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0627
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Lewis E Larsson Gamel, Oskar Larsson Gamel, Vasstrondè, Wisconsin, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lewis E Larsson Gamel,Oskar Larsson Gamel,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Kjønnegard,Vossestrand,Vasstrondè,Wisconsin,Amerika,Oddvar Drevsjø

Ukjend ektepar&
Ukjend ektepar, er det nokon som har opplysinga om dei, om kven dei er, kan de gjerne ta kontakt i gjesteboka

Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,  Foto: Gabrielsen,    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0631
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend ektepar, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lars og Gudrun kjønnegaard Stiftelse,Ukjend ektepar,Vasstrondè,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Ukjend familie
Ukjend familie


Er det nokon som har
opplysingar om kven dei var
og kven dei er, kan ein gjerne
ta kontakt i gjesteboka

Foto: Olsen & Torkildsen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0632
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Lewis E Larsson Gamel, Oskar Larsson Gamel, Vasstrondè, Wisconsin, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,ukjend familie,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Kjønnegard,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Ukjend dame
Er det nokon som har
opplysingar om kven dei var
og kven dei er, kan ein gjerne
ta kontakt i gjesteboka

Foto: Olsen & Torkildsen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0633
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Ukjend dame 3, Vasstrondè,Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,ukjend dame,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Kjønnegard,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Harald Bolstad
Harald Bolstad


Er det nokon som har
opplysingar om kven han var
og kven han er, kan ein gjerne
ta kontakt i gjesteboka

Foto: D. G. Nyblin, Christiania
Karl den 12 gade nO. 5
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0635
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Harald Bolstad, Vasstrondè,Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Harald Bolstad,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Kjønnegard,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Anna Borge
Anna Berge


Er det nokon som har
opplysingar om kven ho var
og kven ho er, kan ein gjerne
ta kontakt i gjesteboka

Foto: Thor", Bergen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0640
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Anna Borge, Vasstrondè,Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Anna Borge,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Kjønnegard,Vossestrand,Vasstrondè,Oddvar Drevsjø

Karolina Loftesnes
Karolina Loftesnes
Sogndal?


Er det nokon som har
opplysingar om kven ho var
og kven ho er, kan ein gjerne
ta kontakt i gjesteboka

Foto: Ukjent
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0654
Meta-Description:Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse, Karolina Loftesnes, Vasstrondè,Vossestrand, Sogndal
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Karolina Loftesnes,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Kjønnegard,Vossestrand,Vasstrondè,Sogndal,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger