Vinteren 1944 -1045 mottok heimefronten forsyningar som vart slept ned i fallskjerm. Dette vart lagra i fjellet. Då krigen var slutt drog ein opp for å henta dette heim. Her er nokre bilete.
Meta-Description:Heimefronten på Vossestrand
Meta-Keywords:Heimefront,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger