Dorothee Schmitz-Köster sine foto
Anna bruk og offentleggjering av bilete er ikkje tillete utan skrifteleg godkjenning av Dr. Frau Dorothee Schmitz-Köster!
Doktor Frau Dorothee Schmitz-Köster i Bremen, Tyskland lagar  radioprogram og skriv bøker om Hitlertida i Europa.  http://www.schmitz-koester.de/
Faren, Rudolf Schmitz, var tysk soldat i Norge under 2. verdskrigen Han var mellom anna også stasjonert i Skulestadmoen på Voss.
Ei av bøkene heiter "Der Krieg meines Vaters" (Far min sin krig). Der vert det også fortalt frå den tida faren var på Voss.
Boka kostar 8,95 EUR og kan bestillast under nummer ISBN 3-7466-8114-6.
Eg har, til no, levert 10 eksemplar av boka til interesserte personar i Voss.
Du kan også låna boka på Voss Biblotek!
Rudolf Schmitz let etter seg ein fotoalbum. Dorothee Schmitz-Köster, har lete meg kopiera nokre foto frå albummen, slik at eg kan offentleggjera dei her.
Anna bruk og offentleggjering av bilete er ikkje tillete utan skrifteleg godkjenning av Dr. Frau Dorothee Schmitz-Köster!
Arne Amundsen, Gisle Bruland, Magnus Trå, Reidar Ringheim og andre har hjelpt meg med å lokalisera stadane der bileta er tekne.
Meta-Description:Foto frå "Der Krieg meines Vaters" von Dorothee Schmitz-Köster
Meta-Keywords:Schmitz-Köster,Voss,Vossestrand,Tvinne,Holbzgdi,Holbygds

1940 - Deutsche Wehrmacht - julekort

Meta-Description:Tysk militærleir i Skulestadmoen 1942
Meta-Keywords:Skulestadmo,Wehrmacht,Vosserstrand,Schmitz-Köster,Voss

Tysk Militærøvelse i Holbygdi - januar 1942. Sjå det tilhøyrande kart under

Meta-Description:I januar 1942 hadde Hitler sine soldatar ei øving i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Holbygdi,Holbygda,Schmitz-Köster

Tysk Militærøvelse på Vossestrand

Meta-Description:I januar 1942 hadde Hitler sine soldatar ei øving i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Holbygdi,Holbygda,Schmitz-Köster

Holbygde, Vossestrand, 1942
Utsyn mot Selje, Holbygde, Voss
Ved Holabrua, 20 km frå Voss
Ved Holo, Holbygde
Ved Holo, Holbygde - Husa på Mæland i bakgrunnen
Ved Holo, Holbygde  - Husa på Øvre Mæland i bakgrunnen
På Tvinne, 10 km frå Voss - Rast på veg "heim" til Skulestadmoen.
I Holaliè, Holbygdè, Vossestrand
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1954 Skulestadmo. Nedkvitnesvegen midt i biletet til högre

Meta-Description:1954. Flyfoto av Skulestadmo
Meta-Keywords:Schmitz-Köster,Skulestadmo,Voss

Tysk Militærøvelse på Vossestrand

Meta-Description:I januar 1942 hadde Hitler sine soldatar ei øving i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Holbygdi,Holbygda,Schmitz-Köster

Kart -Skulestadmo 2000

Meta-Description:Kart av Skulestadmo 2000
Meta-Keywords:Schmitz-Köster,Skulestadmo,Voss

1942 - Skulestadmo leir - Deutsche Wehrmacht. Lundarvatnet mot Ringheim. Legg merke til Ringheims (hopp)bakken.
Skulestadmoen leir med Lønahorgi i bakgrunnen
Nordmann og tysk soldat
I leiren
Borgatun (Nedkvitnesvegen nr.6, huset står enno)
Til høgre  Nedkvitnesvegen nr.7
Nedkvitnesvegen nr.8 til høgre (Huset står enno)
Ved Borgatun (Nedkvitnesvegen nr.6)
Meta-Description:Tysk militærleir i Skulestadmoen 1942
Meta-Keywords:Skulestadmo,Wehrmacht,Vosserstrand,Schmitz-Köster,Voss

1942 - Skulestadmo leir - Deutsche Wehrmacht
Dei yngre offiserane hadde klubben/messa si nedved Lundarvatnet i Skulestadmoen  Leir. Her er nokre bilete derifrå. (Meir nedunder bileta)
Dette er fotoet av barakka ved Lundarvatnet, det er ikkje Nedkvitnesvegen 19. Litt om barakka på fotoet der soldatane har fest, den låg nede ved Lundarvatnet. Idrottslaget Ørnar fekk bruke denne til møte, dansar og ymse tilstellingar etter krigen. Grunnen til at dei brukte den, var at Borgartun, som var brukt av tyskarane, vart overteken av Fengselsvesenet då det var fangeleir i Skulestadmoen. Eg har vore i Statsarkivet og der fekk eg gå gjennom alt om fangeleiren, og det var Olof Nordsrtøm som var formann i Ørnar som hadde skreve under leigeavtalen. Barakka vart i den tida kalla "Ørnarbarakko". Informasjon frå Reidar Ringheim.
Meta-Description:Deutsche Wehrmacht. Tysk militærleir i Skulestadmoen 1942; Voss
Meta-Keywords:Skulestadmo,Wehrmacht,Vosserstrand,Schmitz-Köster,Voss

1942 - Skulestadmoen - Deutsche Wehrmacht. Ovafor Skulestadmoen under Lønahorgi ligg Tråstølen
Ein ser her litt av selet til Lars T. Trå
Nordmenn - er det nokon som kjenner ein eller fleire?
1942 - Ein tysk soldat eller offiser på Tråstølen.
Ein ser her litt av fjosen til Lars T. Trå sitt sel.
Meta-Description:Tysk militærleir i Skulestadmoen 1942
Meta-Keywords:Skulestadmo,Wehrmacht,Schmitz-Köster,Voss,Tråstølen

Soldatheimen på Tvildemoen var bygd før 1902. 
Han vart brukt som soldatheim for Deutsche Wehrmacht 1940 - 1945.

Meta-Description:Soldatheimen på Tvildemoen, Voss
Meta-Keywords:Wehrmacht,Schmitz-Köster,Voss,Tvildemoen,Soldatheim

Deutsche Wehrmacht - Skytebanen på Tvilde,
Meta-Description:Skytebanen på Tvilde, Voss
Meta-Keywords:Skulestadmo,Wehrmacht,Vosserstrand,Schmitz-Köster,Voss,Tvilde,Tvildemoen

1942. Ved Stalheim Hotel
Anekset på oppsida av vegen (under museet).
Meta-Description:Tyske soldatar på tur til Stalheim i 1942
Meta-Keywords:Stalheim,Wehrmacht,Vosserstrand,Schmitz-Köster

1940 -1942 - Deutsche Wehrmacht og norske jenter
Meta-Description:Tysk militærleir i Skulestadmoen 1942
Meta-Keywords:Skulestadmo,Wehrmacht,Vosserstrand,Schmitz-Köster,Voss

På Voss Stasjon 1940 -1942

Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

1942 - Deutsche Wehrmacht - på Voss. Mosafinn, Viki, Voss. (Nils Mossefinn sitt bruk.) 
I bakgrunnen Saue, der Brita og Jegvan Nilsen bur.

Meta-Description:Skytebanen på Tvilde, Voss
Meta-Keywords:Skulestadmo,Wehrmacht,Vosserstrand,Schmitz-Köster,Voss,Tvilde,Tvildemoen


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger