1945 Heimefront-Diverse foto

Meta-Description:Heimefronten - Diverse foto
Meta-Keywords:Heimefront,foto,Vossestrand

17. mai 1945 - Heimefrontsoldatar frå Vossestrand og Reppen. Namneliste nedunder.
1945 - Heimefrontmenn frå Reppen og Vossestrand
Ikkje alle er med på biletet. Eigar av foto: Gunnar Midtun
Mange av namna har Gisle Bruland og andre funne
Editert av Per Husdal 01. Einar Hommedal
02. Ikkje Olav Gjøstein, Hole? Knapstad, Oppheim?
03. Olav S. Lund
04. ? frå Reppen?
05. ? frå Reppen?
06. Martin Øvsthus
07. Lars Gjerdaker
08. Sjur E. Arnetveit
09. Per L. Hole
10. Jon Skogseid
11. Anders Gavle
12. Olav K. Tveite
13. Lars Ure
14. Gunnar K. Engeland
15. Sigurd Øyestad
16. Sigmund K. Engeland
17. Eirik Knapstad
18, Anders Kvarmestøl
19. Olav A. Skjervheim (Fjeli)
20. Brynjulf Løne ?
21. Anders Øvsthus
22. Ingvald S. Lund
23. Andreas Hårklau
24. Anders B. Kvarme
25. Anders Leidal, Rinden
26. Arne Myklebust
27. Nils Gjøstein (bror til Olav Gjøstein)
28. ? Truleg frå Reppen eller Nedkvitne
29. Henry Hommedal
30. Knut Hefte (Store-Knut)
31. Olav O. Draugsvoll (Posthagen)
32. Tormod Løne
33. Peter Hårklau
34. Knut Kvarme (Bror til Hallstein Kvarme)
35. Knut B. Kvarme
36. Oskar Nesheim (Kalhagen)
37. Per Kvarme , Gjøstein (Son til Sjur Kvarme)
38. Anders Gjøstein, Taulen
39. Ivar Hefte
40. Nils S. Lund
41. Eirik Sundve, Draugsvoll
42. Birger Mæland
43. Sigurd Ø. Nesheim
44. Nils O. Midtun, Gavle
45. Lars Hirth (Styrklars)
46. Johannes E. Arnetveit
47. Kolbein E. Arnetveit
48. Kolbein Flisram
49. Anders Bidne
50. Nils S. Lund (Vaktmeistar i banken)
51. Olav O. Midtun, Gavle
52. Helge K. Engeland
53. Mikael Bystøl
54. ?
55. ?
56. ?
57. Anders S. Hirth (Styrk-Anders)
58. Per Årmot
59. Lars A. Vinje, Myrkdalen
60. Leif O. Nesheim
61. Kolbein N. Tveite
62. Gjermund Helgeland
63. Johan Ø. Nesheim0 64. Asbjørn Thorsen, Gavle ?
65. Lars Bystøl
66. Lars Bjøtgaas
67. Olav Årmot
68. Brynjulf Kvamme
69. ? Oppheimsvangen ?
70. Albert Lunde
71. Torvald A. Skjervheim (Fjeli)
72. Lars Oppheimsvangen
73. Teodor Bidne
74. Jon Nåsen
75. Olav Ø. Nesheim
76. Lars V. Hauge
77. Olav Førde
78. Olav V. Stalheim (Ola Senjene)
79. Lars A. Jordalen
80. Sivert Bidne
81. Hermann Ettesvoll
82. Sigurd Dugstad (budde på Framnes)
83. Sjur Ure
84. Arne Dolve ?
85. Knut Grindeland
86. Jon Grindeland
87. ?
88. Olav Ure
89. Martin Opheim
90. Peder Sivlesøy
91. Einar Kvamme
92. Halstein Tveite
93. Sjur Ure
94. Arthur Sleen
95. Olav K. Vassenden
96. Lars Tveite, Lunde, Haugsvik
97. Kolbein Ure, Markusteigen
Meta-Description:Heimefrontfolk frå Vossestrand og Reppen
Meta-Keywords:Einar Hommedal,Olav Gjøstein,Olav S. Lund,Martin Øvsthus,Lars Gjerdaker,Sjur E. Arnetveit,Per L. Hole,Jon Skogseid,Anders Gavle,Olav K. Tveite,Lars Ure,Gunnar K. Engeland,Sigurd Øyestad,Sigmund K. Engeland,Eirik Knapstad,Anders Kvarmestøl,Olav A. Skjervheim,Brynjulf Løne,Anders Øvsthus,Ingvald S. Lund,Andreas Hårklau,Anders B. Kvarme,Anders Leidal,Arne Myklebust,Nils Gjøstein,Olav Gjøstein,Henry Hommedal,Knut Hefte,Olav O. Draugsvoll,Posthagen,Tormod Løne,Peter Hårklau,Knut Kvarme,Hallstein Kvarme,Knut B. Kvarme, Oskar Nesheim.Kalhagen,Per Kvarme,Anders Gjøstein,Taulen,Ivar Hefte,Nils S. Lund,Eirik Sundve,Draugsvoll,Birger Mæland,Sigurd Ø. Nesheim,Nils O. Midtun,Gavle,Lars Hirth,Styrklars,Johannes E. Arnetveit,Kolbein E. Arnetveit,Kolbein Flisram,Anders Bidne,Nils S. Lund,Vaktmeistar i banken,Olav O. Midtun,Helge K. Engeland,Mikael Bystøl,Anders S. Hirth,Styrk-Anders,Per Årmot,Lars A. Vinje,Myrkdalen,Leif O. Nesheim,Kolbein N. Tveite,Gjermund Helgeland,Johan Ø. Nesheim,Asbjørn Thorsen,Lars Bystøl,Lars Bjørgaas,Olav Årmot, Brynjulf Kvamme,Oppheimsvangen,Albert Lunde,Torvald A. Skjervheim,Fjeli,Lars Oppheimsvangen,Teodor Bidne, Jon Nåsen,Olav Ø. Nesheim,Lars V. Hauge,Olav Førde,Olav V. Stalheim,Ola Senjene,Lars A. Jordalen,Sivert Bidne,Hermann Ettesvoll,Sigurd Dugstad,Framnes, Sjur Ure,Arne Dolve,Knut Grindeland,Jon Grindeland,Olav Ure,Martin Oppheim,Peder Sivlesøy,Einar Kvamme,Halstein Tveite,Sjur Ure,Arthur Sleen,Lars Tveite,Lunde,Haugsvik,Kolbein Ure,Markusteigen

17. mai 1945 - Heimefrontsoldatar frå Ysta-Holbygdè og Reppen. Namneliste nedunder.
Gisle Bruland har funne dei fleste namna
Er det nokon som har fleire namn - eller har funne feil?
Samlar av foto: Per Husdal 01. Brynjulv B. Løne
02. Ingvald S. Lund
03. Nils S. Lund
04. Henry A. Hommedal
05. Einar Hommedal
06. Olav S. Lund
07. Sjur E. Arnetveit
08. Knut Gjøstein
09. Anders B. Kvarme ? 10. Jon Skogseid
11. Anders Kvarmestøl
12. Knut Kvarme
13. Nils Gjøstein
14. Knut B. Kvarme
15. ? Reppen
16. ? Reppen
17. Ivar Hefte
18. Knut Løne
19. Anders Leidal, Rinden
20. Per Kvarme, Gjøstein
21. Arne Myklebust 22. Olav Aks. Skjervheim
23. Anders Øvsthus
24. ? Reppen
25. Martin Øvsthus
26. Andreas Hårklau
27. ? Myklebust
28. Petter Hårklau
29. Mikkel Ringheim
30. Tormod B. Løne
31. Oskar I. Nesheim, Kalhagen
32. ?
33. ? Reppen
Meta-Description:Heimefrontpersonnel
Meta-Keywords:Gisle Bruland,Per Husdal,Brynjulv B. Løne,Ingvald S. Lund,Nils S. Lund,Henry A. Hommedal, Einar Hommedal,Olav S. Lund,Sjur E. Arnetveit,Anders B. Kvarme,Ivar Skogseid,Anders Kvarmestøl,Knut Kvarme, Nils Gjøstein,Knut B. Kvarme,Reppen,Ivar Hefte,Anders Leidal,Rinden,Arne Myklebust,Olav Aks. Skjervheim, Anders Øvsthus,Martin Øvsthus,Andreas Hårklau,Jon Skogseid,Olav O. Draugsvoll,Posthagen,Tormod B. Løne,Oskar I. Nesheim,Kalhagen

1945 Heimefront-Vossestrand-Militærpolit

Meta-Description:Heimefronten på Vossestrand. Militærpoliti
Meta-Keywords:1945,heimefront,Vossestrand,Militærpoliti

Heimefronten på Vossestrand
Diverse foto frå samlinga til Knut Engeland, Granvin. Han har arva dei etter far sin, Gunnar Engeland
Meta-Description:Diverse foto av heimefrontfolk frå Vossestrand
Meta-Keywords:Knut engeland,heimefront,Granvin,Gunnar Engeland


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger