Myrkdalen


Nesheim folk
Sist oppdatert 31.10.16
Vetla - Hyrt
Landskapsfoto Stølar og Stølsliv
Sist oppdatert 19.06.17
Ulvund
Person- og små gruppefoto
Sist oppdatert 05.06.17
Gruppefoto med meir enn 3 personar Ulvundsøynè
Torstein Skjervheim og slekta hans Knut Hirth sin album Bygd
Foto frå Myrkdalen Skule 1949 Brudlaup på Skjervheim Armot

Kolbein og Maria Myrlandshaug (Mørkve)
Røva - viso 1935
Målfrid Skjervheim sitt album
Takk til Målfrid Skjervheim, Lars Norekvål, Knut Hirth, Olav Skjervheim , Roar Nesheim, Arne Nesheim, Aksel Tveite, Ingeborg Backer-Nesheim, Aasmund Ulvund og mange andre som har gjeve meg lov til å ta kopi frå deira private fotosamlingar.

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger