Natur og Kultur på Langedalen, Vossestrand
            
Natur og Kultur på Langedalen, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halsne, Markusteig, Langedalen,Vossestrand
GPS 0367516 6739415
Halsne var eit eige bruk fram til 1816, då enkja Anna Hansdtr Halsne gifta seg med 
Sjur Halsteinson Tveite Hb Markusteig. 
dei fekk to born Marta f. 1811 ho vart g.m Sjur Brynjulvsen Lunde Teigen, Teigen 34. Den andre var Viking f. 1813 han held fram som brukar av Markusteigen.
Det var ei stova og løe og eit stabbur, i dag går det ein traktorveg i frå Markusteig til Kjønnegard, denne vegen går midt i tunet mellom tuftena på Halsne. Den gamle saltvegen gjekk her og, etter at traktorvegen vart bygd vart den gamle vegen delvis Øydelagd. Men ein kan enno sjå restar etter den gamle saltvegen.

Foto: Oddvar Drevsjø
foto 0178
Meta-Description:Halsne, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Halsne,Markusteig,Langedalen,Vossestrand,Anna Hansdtr Halsne,Sjur Halsteinson Tveite Hb Markusteig,Sjur Brynjulvson Lunde Teigen,Teigen,Viking Markusteig,Oddvar Drevsjø

Jenngruehaugen ved Markusteig
GPS 0367162 6740037
Jenngruehaugen, Den er i frå tidleg jernalder, og er ein av den største som er funnen i Hordaland


foto 0409.  Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Jenngruehaugen ved Markusteig, Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Jenngruehaugen ved Markusteig,Jenngruehaugen,Jerngruehaugen,Markusteig,Langedalen,Vossestrand,Oppheim,Voss,Oddvar Drevsjø

Stein med innrissa namn på Langedalen
Stein med innrissa namn på Langedalen. Når ein går i frå Helgasetvatnet og nordover Langedalen kjem til eit gjerde som kryssar dalen, og fylger ein stien litt vidare kjem ein til stikryss. Då går ein stien ned mot elva Langejolo, Steinen ligg rett etter Stikrysset (Gamle ferdselsvegen over Langedalen).

foto 0411.  Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Stein med innrissa namn på, Helgaset, Langedalen, Langedalsstølen, Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Stein med namn på,Helgaset,Langedalen,Langejolo,Langedalsstølen,Markusteig,Kvitno,Vossestrand,Oppheim,Voss,Oddvar Drevsjø

Smalehovesviing, Markusteig Okt 2010
Markusteig Okt 2010. Smalehove var eigentleg ein fatigmannskost i eldre tider. Då nytta dei alt kjøt dei kunne bruke på dyret. Smalahovud vart mykje nytta i indre Hardanger, Voss, og indre Sogn. Her var det røyking som vart mest nytta ved og konservera kjøt, Ved kysten var det tørking som vart mest nytta til og konservera kjøt
foto 0573. Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Smalehovudsviing, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Smalehovud,Smalehovudsviing,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Smalehovesviing, Markusteig Okt 2010
Markusteig Okt 2010. Smalehove var eigentleg ein fatigmannskost i eldre tider. Då nytta dei alt kjøt dei kunne bruke på dyret. Smalahovud vart mykje nytta i indre Hardanger, Voss, og indre Sogn. Her var det røyking som vart mest nytta ved og konservera kjøt, Ved kysten var det tørking som vart mest nytta til og konservera kjøt
foto 0574. Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Smalehovudsviing, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Smalehovud,Smalehovudsviing,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Tråfloren til Markusteigen
GPS 0367563 6739510
Tråfloren til Markusteig i frå 1750 åra, er no den eldste bygningen på garden
Foto: Oddvar Drevsjø
  foto 0655
Meta-Description:Tråfloren til Markusteig, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Tråfloren til Markusteig,Markusteig,Langedalen,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Langedalen 6 Mai 2011
Langedalen med Markusteigen (nærast) og Tufto (bilete er teke i frå Halsne)
Foto: Oddvar Drevsjø
foto 0752
Meta-Description:Langedalen med Markusteig og Tufte, Markusteig, Tutfe, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Tufte,Halsne,Langedalen,Vossestrand,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure

Markusteig, Hellekistegrav
GPS 0367479 6739208
Markusteig. Hellekistegrav. - Her ser me øvre delen av ei hellekisstegrav (ei av fleire).
Langedalen lok. 1 Hellekiste
Den ligg 5m V for elva, 10m N for brua som fører over elva til Markusteig. Her er gras med beiteland, med mykje stor stein (rasstein frå berget over Markusteig frå istida)og lauvtre.
Kista er 1.8 x 0.8 m, Øst-Vest, delvis overgrodd, men i  Vest enden ligger dekkhellar i dagen (Se Bilete). Truleg 3 dekkellar. Sideveggane består av ei kantstilt dekkehella kvar. Kista er gravd ned i bakken, toppnivået er i kant med bakken. Folk skal ha sett ned i kista. Ingen opplysingar om funn. Det skal ha vore fleire kister her, men brørne frå Markusteigen kjente ikkje til det. Visste heller ikkje om det har vore haug over kista.
Per Fett
.  (om bilete er den Per Fett omtalar veit eg ikkje. Oddvar Drevsjø)
Foto: Oddvar Drevsjø
foto 0761
Meta-Description:Hellekistegrav, Markusteig, Tutfe, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Hellekiste,Hellekistegrav,,Vossestrand,Per Fett,Oddvar Drevsjø

Haugen, Husmannsplass under Halsne/ Markusteig
GPS 0367458 6739357
På husmannplasset Haugen u/ Halsne budde Mikkjel Henrikson Store Hemre 34i 
f. 1792 - , han var g. 1813 m. Brynhilda Olsdtr Bidneshovden 10c f. 1791
Dei var husmenn på Halsne og Flåten.  Dei fekk borna: Henrik f. 1813 (Bidne S 44) 
Anna f. 1816 g. 1850 m. Viking Anderson Helleve, Graue, Voss
Ingri 1819 g. 1842 m. Ola Kjelson Helleve, Helleve, Voss.
Dei har truleg budd her etter at dei har gift seg (etter 1813). I frå folketeljinga frå 1865 er det ein  Knut Person frå Store Høn f.1786 - , Store Høn 40g, g. 1821 m enkja Anna Hansdtr Markusteigen 1772 - 1845, han var leiglendig, dei hadde ingen born. 
Knut Person hadde1 hest, 12 kyr, 27 sauer, og 1 gris. Han dyrka 4 tønner blanda korn og 3 tønner poteter. Han fekk hjelp hjå Viking Markhusteig med buskap og avling. Han var 80 år i 1865, Det har truleg vore husmenn her tidlegare og. Murane vart vekke, då det vart dyrka opp her i 30 åra.
Foto: Oddvar Drevsjø foto 0805
Meta-Description:Husmansplasset Haugen, Haugane, Halsne, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Haugen,Haugane,Halsne,Markusteig,Langedalen,Vossestrand,Mikkjel Henrikson Store Hemre,Brynhilda Olsdtr Bidneshovden,Henrik Markusteig,Anna Markusteig,Ingri Markusteig,Viking Anderson Helleve,Graue,Ola Kjelson Helleve,Helleve,Voss,Knut Person Store Høn,Store Høn,Viking Markhusteig,Oddvar Drevsjø

Sindùrhaugen, Langedalen, Vossestrand
GPS 0367326 6739542
På Sindùrhaugen budde det ei som heitte Gjertrud Eiriksdtr Sindùrhaugen, ho var systera til Haldor Eirikson Grindeland som var gift med Torbjørg Ingebriktsdtr Tufte.
Gjertrud Eiriksdtr (1831 - 1911) var fødd  på Grindeland (Grindeland 70b), Ho hadde fjøs i kjellaren, og her hadde ho  geiter og sauer. Ho fekk ein son (Erik Grindeland 1862 - ), med Kristoffer Johannesen Berge. Erik tok seinare namnet "Erik Johannesen Teigen". Han brukte også dette namnet når han for til Amerika i 1881. Ho var budeia på Ytste Tuftestølen, og her skulle ho ha sagt "Det er ikkje noko stølsliv utan og drikka sauemjølk" Ellers veit ein lite om det har vore tidlegare busetnad her, men det skal truleg ha budd ein som heitte Sindùr eller Sinder her, men det er ikkje funne i nokon dokument. Det står Gardsoga for Oppheim (under Sundsvoll) sokn at "Truleg tyder Sindùr (Sinder) i Sindùhaugen jarnslagg, kroker etter jernnsmelting" Men det er ikkje noko myr på Sindùrhaugen som inneheld jernmalm. Huset stod til 1913 men kor lenge etter veit eg ikkje., og murane vart vekke når dei bygde vegen forbi her i 1946. Ein kan enno sjå rydningsrøyser her. Sindùrhaugen
ligg på det høgaste punktet på den kommunale vegen til Markusteig, her er det også ein god parkeringsplass.

Foto: Oddvar Drevsjø  foto 0806
Meta-Description:Sindùrhaugen, Gjertrud Eiriksdtr Grindeland, Gjertrud Eiriksdtr Sindùrhaugen, Erik Grindeland, Erik Johannesen Teigen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Sindùrhaugen,Gjertrud Eiriksdtr Sindùrhaugen,Gjertrud Eiriksdtr Grindeland,Kristoffer Johannesen Berge,Erik Grindeland,Erik Johannesen Teigen,Haldor Eirikson Grindeland,Haldor Eirikson Tufte,Torbjørg Ingebriktsdtr Tufte,Ytste Tuftestølen,Markusteig,Grindeland,Langedalen,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

2011 Markusteig
2011 Flyfoto av Markusteig med landskap
Foto: Nils Klette  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1000
Meta-Description:Flyfoto av Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Markusteig, Vossestrand, flyfoto,Nils Klette,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger