Bidneshovden
Frå Bidneshovden mot Leite til Venstre og Bidne til høgre
Eigar av foto Knut Bjørkelo Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto: 0310
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand, Bidneshovden, Vossestrand
Meta-Keywords:


Bidne, Bidneshovden folk. Fv Nils K Bidne, Oddvar Bidne og Birger Bidne.
Fv. Nils K Bidne 1926 - 1982 Bidne V 72f, Oddvar Bidne 1922 - 2006 Bidne S 64b, Birger Bidne 1925 - 1994 Bidneshovden 26c 
Fv. Nils K Bidne 1926 - 1982 Bidne V 72f, Oddvar Bidne 1922 - 2006 Bidne S 64b, Birger Bidne 1925 - 1994 Bidneshovden 26c
Eigar av foto: Bertina Bidne    Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1559

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger