Berge, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand sogelag, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, eldhus og folk
Høgtun Vossestrand. fv. Sigrid Berge, Karin Asfrid, Nils N. Berge, Olav N. Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1418
Meta-Description:Høgtun, Oppheim, Vossestrand, eldhus og folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Høgtun,Oppheim,Vossestrand,Sigrid Berge,Karin Asfrid Berge,Nils N Berge,Olav N Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Høgtun. fv. Nils Berge, Norvald Berge, Ingebjørg Berge, Karin Asfrid Berge, Olaf Berge,
Oddvar Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1413
Meta-Description:Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Høgtun,Oppheim,Vossestrand,Høgtun,Nils Berge,Norvald Berge,Ingebjørg Berge,Karin Asfrid Berge,Olaf Berge,Oddvar Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Høgtun. fv. Knut N. Berge med sonen Oddvar, Karin Asfrid, Nils L. Berge, Gunnar L. Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1409
Meta-Description:Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Høgtun,Oppheim,Vossestrand,Knut N Berge,Oddvar N Berge,Karin Asfrid Berge,Nils L Berge,Gunnar L Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Høgtun. bak fv. Gunhild Berge, Marta N. Berge, Brita N. Berge
ffv. Lars N. Berge, Kari L. Berge frå Modalen, Knut N. Berge med Karin Asfrid på fanget.
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1408
Meta-Description:Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Høgtun,Oppheim,Vossestrand,Gunhild Berge,Marta N Berge,Brita N Berge,Lars N Berge,Kari L Berge,Knut N Berge,Asfrid Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, Kari N Berge
Høgtun. Kari N Berge (1889 - 1977) Berge 52c
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1407
Meta-Description:Høgtun, Oppheim, Vossestrand, Kari N Berge
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Høgtun,Oppheim,Vossestrand,Kari N Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Kari N Berge, Høgtun, Vossestrand
Høgtun.

Kari N. Berge
1889 - 1977
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og 
Oddvar Drevsjø
foto1406
Meta-Description:Berge, Høgtun, Vossestrand, Kari N Berge
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kari N Berge,Berge,Høgtun,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Høgtun, Oppheim, Vossestrand. Ved bortet fv. Oddvar Berge, Ingebjørg Berge g. Riple,
Karin O.Berge Hjartås (på trappa), Sigrid Larsen Berge, Marta N. Berge, Synneva Berge, Olav Berge,
Norvald  Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1400
Meta-Description:Høgtun, Berge, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Oddvar Berge,Ingebjørg Berge,Karin O Berge Hjartås,Sigrid Larsen Berge,Marta N Berge,Synneva Berge,Olav N Berge,Norvald Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Høgtun, Oppheim, Vossestrand. På trappa Oddvar Berge
Ved bordet fv. Knut N. Berge, Ingebjørg Berge g. Riple, Karin O.Berge, Karin Asfrid Berge,
Marta N. Berge, Synneva Berge, Olav N. Berge, Norvald Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1399
Meta-Description:Høgtun, Berge, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Oddvar Berge,Knut N Berge,Ingebjørg Berge,Karin O Berge,Karin Asfrid Berge,Marta N Berge,Synneva Berge,Olav N Berge,Norvald Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, folk
Høgtun, Oppheim, Vossestrand. På trappa fv. Sigrid Berge f. Larsen og Marta N. Berge.
På bakken fv. Oddvar Berge, Karin Berge, Olaf Berge og Nils Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1398
Meta-Description:Høgtun, Berge, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Sigrid Berge f Larsen,Marta N Berge,Oddvar Berge,Karin Berge,Olaf Berge,Nils Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, Marta og Kari N Berge
Høgtun, Oppheim, Vossestrand. fv. Marta Berge (1894 - 1980) og Kari Berge (1889 - 1977)
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1397
Meta-Description:Høgtun, Berge, Oppheim, Vossestrand, Mart og Kari N. Berge
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Marta Berge,Kari Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Oppheim, Vossestrand, folk
Berge,Vossestrand ca 1930. Bak fv. Marta N Berge, Synneva Berge, Olav N. Berge, Lars Berge, ukjend
ffv. Gunhild Berge med Olaf Berge, Sigrid Berge med Karin Asfrid
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1417
Meta-Description:Berge, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Marta N Berge,Synneva Berge,Olav N Berge,Lars Berge,Gunhild Berge,Olaf Berge,Sigrid Berge,Karin Asfrid Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Oppheim, Vossestrand, Karin og Sigrid Berge
Berge, Gryteelvi, Oppheim, Vossestrand. Karin Berge (jente), Sigrid Berge (mor) ved ruinane til eit gamalt kvernhus ved Gryteelvi. Kan se kvernsteinane som ligg inntil muren.
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1403
Meta-Description:Berge, Oppheim, Vossestrand, Karin og Sigrid Berge
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Karin Berge,Sigrid Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Berge, Oppheim, Vossestrand, Lars N. Berge
Berge, Oppheim, Vossestrand. Lars N. Berge (1887 - 1969) Berge 52b, med hest
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1401
Meta-Description:Berge, Oppheim, Vossestrand, Lars N. Berge med hest
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Lars N Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Berge, Oppheim, Vossestrand, folk
Berge, Oppheim, Vossestrand. 1. Lars N. Berge 2. Gunhild Berge f. Sperle frå Jostedalen
3. ukjend 4. Knut N. Berge 5. Oddvar Berge 6. Marta N. Berge 7. Nils Berge 8 Karin Berge
9. Kari L. Berge 10. Olaf Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1395
Meta-Description:Berge, Oppheim, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Lars N Berge,Gunhild Berge Knut N Berge,Oddvar Berge,Marta N Berge,Nils Berge,Karin Berge,Kari L Berge,Olaf berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Marta N Berge, Kari N Berge, Eunice Beaver, Berge, Høgtun, Vossestrand
1969 Høgtun.
 
f.v Marta N. Berge
1894 - 1980
Berge 52e 
Kari N. Berge
1889 - 1977
Berge 52c

Eunice Beaver 

Ho er dotter til Gjertrud Beaver
f. Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og 
Oddvar Drevsjø
foto1393
Meta-Description:Berge, Høgtun, Vossestrand, folk
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta N Berge,Kari N Berge,Eunice Beaver,Berge,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Nils Olson Steinslan Berge, Kari Larsdtr ØvreHelland, Berge, Vossestrand, Modalen
Nils Olson Steinsland Berge
1851 -
Berge 48 
Kari Larsdtr Øvre Helland 
1841 -
Berge 48
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1022
Meta-Description:Nils Olson Steinsland og Kari Larsdtr Øvre Helland, Berge, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Nils Olson Steinsland,Kari Larsdtr Øvre Helland,Berge,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Berge, Oppheim, Vossestrand
Berge, Oppheim, Vossestrand
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1023
Meta-Description:Berge, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Høgtun, Oppheim, Vossestrand, Kari Berge, MartaBerge
Høgtun, Oppheim, Vossestrand. fv. Kari N. Berge f. 1889 - 1977 og Marta N. Berge f. 1894 - 1980
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1039
Meta-Description:Høgtun, Oppheim, Vossestrand, Kari og Marta Berge
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Høgtun,Oppheim,Vossestrand,Kari Berge,Marta Berge,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Berge, Oppheim, Vossestrand, flor med høyløe
Berge, Oppheim, Vossestrand. Ein gamal flor og høyløe på Berge
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1026
Meta-Description:Berge, Oppheim, Vossestrand, flor med høyløe
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Berge,Oppheim,Vossestrand,gamal flor med høyløe,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Gjertrud Berge, Nedre Oppheim, Vossestrand, Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse
Gjertrud Berge
f. 1883 -
Berge 48a
Utv. Am 1907
Ho var gift med
Andrew BeaverFoto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


Lars og Gudr Stift 0067
foto0325
Meta-Description:Gjertrud Berge, Nedre Oppheim, Oppheim, Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Gjertrud Beaver, Andrew Beaver, Berge, Vossestrand
Gjertrud Beaver
1883 -
f. Berge
Berge 48a 
Andrew Beaver 

Gjertrud utvandra til Amerika i 1907
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og 
Oddvar Drevsjø
foto1027
Meta-Description:Gjertrud Beaver f. Berge og Andrew Beaver, Berge, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gjertrud Beaver,Gjertrud Berge,Andrew Beaver,Berge,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Ingrid Knutsdtr. Oppheim, Vossestrand
Ingri Knutsdtr. Oppheim, Vossestrand (1843 - )
Berge 44f.

Gift 1864 med 
Ola Eirikson N. Oppheim, 
Vossestrand

Dei hadde 8 born.

Biletet er frå 1923 på stølen Skitliè på Oppheimsdalen.ho sit på klyvjasteinen utafor selet. Det var siste året hovar budeie.

Fotograf: 
Ola Finne, systerson til Ingri.
Eigar av foto:
Knut Georg Beckstrøm
Samlar av foto:
Per Husdal

op0016
Meta-Description:Ingri Knutsdtr.Berge (1843 - ) Gift 1864 med Ola Eirikson N. Oppheim, VossestrandDei hadde 8 born.Biletet er frå 1923 på stølen Skitlie på Oppheimsdalen. Ho sit på klyvjasteinen utafor selet. Det var siste året ho var budeie.Fotograf: Ola Finne, systerson til Ingri.Eigar av foto: Knut Georg Beckstrøm
Meta-Keywords:Ingrid Knutsdtr. Oppheim,Ingri K. Oppheim,Skitlie,Skitlii,Skitlia, Ola Finne,Knut Georg Beckstrøm,Ola Eirikson N. Oppheim,Olav E. Oppheim


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger