Framnes, Vossestrand
 

Dr Karen (Kaia) Margrethe Jakobsdotter Myhre 
Karen (Kaia) Margrethe Jakobsdtr Myhre 1867 - 1933 frå Laksevåg Ho dreiv Framnes hotel i saman med broren Torvald Ludvig Johan Myhre Ho hadde lækjareksamen, og var ein av dei fyrste kvinnene i landet med lækjarutdanning og ho var ein av diei fyrst kvinnelige doktorane. Foto: Søstrene v.d Fehr
Karen (Kaia) Margrethe Jakobsdtr Myhre 1867 - 1933 frå Laksevåg
Ho dreiv Framnes hotel i saman med broren Thorvald Ludvig Johan Myhre
Ho hadde lækjareksamen, og var ein av dei fyrste kvinnene i landet
med lækjarutdanning, og var ein dei fyrste kvinnelige doktorane. .

Foto: Søstrene v.d Fehr
Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard stiftelse
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1697
Kar

Framnes folk
Ffv. Maria Sundsvold, Ingeborg Erdal, Brita Gjøstein. Bak. Ingeborg Hagenson.
Ffv. Maria Sundsvold, Ingeborg Erdal, Brita Gjøstein.
Bak. Ingeborg Hagenson.
Eigar av foto: Guri Hagenson
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto1644 

Framnes hotel 1880 åra
 Framnes hotel i 1880 åra. Foto: Axel Lindahl    Eigar av foto: Nasjonalbiblioteket.
Framnes hotel i 1880 åra.
Foto: Axel Lindahl    Eigar av foto: Nasjonalbiblioteket.
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

Framnes Hotel, Vossestrand.
 Framnes Hotel. Signe Emilie Ottesen (1903 - 1977) f. Svenson, frå Moss Ho var husmor på Framnes Hotel.
Framnes Hotel.
Signe Emilie Ottesen (1903 - 1977) f. Svenson, frå Moss
Ho var husmor på Framnes Hotel.

Se Bidne V  144, i nye ættaboka frå Vossesestrand.
Frå Ola og Brita Markusteig sin album.    Eigar av foto: Kjell Ure
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø          foto 1579


Framnes kurstad, Vossestrand

Eigar av foto: Guri Hagenson
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø      foto 1517

1932 Framnes Kurstad sitt nye kraftverk i Vinjadalen

Eigar av foto: Gudleik Engeland
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø           foto 1516


Meta-Description:
Meta-Keywords:

1937 Framnes, fyrste Ørnarennet vert arrangert.
1937 Framnes, Vossestrand. Fyrste Ørnarennet går i frå Framnes, og vidare utover Langedalen, over fjellet .Vidare går rennet ned til Skulestadmo
Eigar av foto: Gudleik Engeland Samlar av foto: Norodd Hagenson og  Oddvar Drevsjø foto 1431
Meta-Description:Framnes, Vossestrand, Ørnarennet
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,ørnarennet,Gudleik Engeland,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

1937 Framnes, fyrste Ørnarennet vert arrangert.
1937 Framnes, Vossestrand. Fyrste Ørnarennet går i frå Framnes, og vidare utover Langedalen, over fjellet .Vidare går rennet ned til Skulestadmo .
Eigar av foto: Gudleik Engeland Samlar av foto: Norodd Hagenson og  Oddvar Drevsjø foto 1432
Meta-Description:Framnes, Vossestrand, Ørnarennet
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,ørnarennet,Gudleik Engeland,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Framnes, Vossestrand, Tysk soldat, Olav Engeland
Tysk soldat ved Framnes, guten på sykkel er Olav Engeland.
Eigar av foto: Gudleik Engeland Samlar av foto: Norodd Hagenson og  Oddvar Drevsjø foto 1430
Meta-Description:Framnes, Vossestrand, tysk soldat
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Tysk soldat,Olav Engeland,Gudleik Engeland,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

1891 bygging av Framnes Hotel
Bygging av Framnes Hotel i 1891
Eigar av foto Nils Tverberg Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0827
Meta-Description:Bygging av hus, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,bygging av hus,Nils Tverberg,Oddvar Drevsjø

Framnes, Vossestrand, Knut Bjørkelo
Framnes med Framnes Hotel, Vossestrand
Eigar av foto: Knut BjørkeloSamlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0489
Meta-Description:Framnes, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Framnes,Framnes Hotel,Oppheim,Vossestrand,Knut Bjørkelo,Oddvar Drevsjø

1928 Framnes, folk
Øverst i trappa er den første styrararen Sigurd Olai Olsen (1888-1956) 
Han var styrar frå oktober 1922 fram til mars 1928. Kona Martha fødd Myklebust (1885-1962) 
sit framfor han. Tre av døtrene er med, den yngste Inger sit på armen
Eigar av foto: Gudmund Selland. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0714
Meta-Description:Framnes folk
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Famnes folk,,Sigurd Olai Olsen,Framnes,Oppheim,Vossestrand,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Framnes Hotel 1887, Oppheim
Skysskarer, utanfor Framnæs Hotel. Oppheim<
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0152
Meta-Description:Framnes hotel, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Framnes Hotel, Oppheim,Vossestrand Sogelag,Oddvar Drevsjø

Framnes Hotel, Oppheim, Vossestrand
  (postkort)

Meta-Description:Framnes Hotel, Framnes, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Framnes Hotel,Framnes,Oppheim,Vossestrand,TH Myhre,Oddvar Drevsjø

 Framnes 1905, Oppheim, Vossestrand
Framnes 1905  (postkort)
Eigar av foto: Inge Trøen  foto: TH. Myhre Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 foto0087
Meta-Description:Framnes 1905, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Framnes,Oppheim,Vossestrand,Framnes 1905,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger