Norodd Hagenson sine foto

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils W Hagenson
Nils W Hagenson 1836-1909
Nedre-Oppheim 86

g.m.

Martha Sjursdtr. nedre-Opheim 1855-1939
Nedre-Oppheim 56a og 86
Dei var i USA (Thompson, Winnebago County, Iowa) 1895-1899. Dei drog våren 1895 og kom att til jul 1899.
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

fotoha1350.1
File1350.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Martha Opheim g.m. Nils W Hagenson
Martha Opheim, N.Opheim 56a,
1855-1939
gift med
Nils W Hagenson, N.Oppheim 86,
1836-1909
Reiste til Amerika og var busett i Thompson, Winnebago county, Iowa.
Dei to eldste borna til Nils og Martha var fødde i USA, medan Nils hadde 10 born i to ekteskap frå før, alle fødde i USA.
Kom attende til Norge og det yngste barnet, Martin (1900-1901) vart født her.
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0021.2
File0021.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Martha Sjursdtr. nedre-Oppheim
Martha Sjursdtr. nedre-Oppheim 1855-1939
Nedre-Oppheim 56a og 86
g.m.
Nils W Hagenson 1836-1909
Nedre-Oppheim 86

Dei var i USA (Thompson, Winnebago County, Iowa) 1895-1899. Dei drog våren 1895 og kom att til jul 1899.
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

fotoha1348.1
File1348.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Martha Sjursdtr. Hagenson f. N.Opheim
>Martha Sjursdtr. N.Opheim 56a
1855 - 1939
Gift med Nils W Hagenson,
N.Oppheim 86, 1836 - 1909
Dei var i USA (Thompson, Winnebago County, Iowa) 1895-1899. Dei drog våren 1895 og kom att til jul 1899.
Dei to eldste av borna til Nils og Martha var fødde i USA, medan Nils hadde 10 born i to ekteskap frå før, alle fødde i USA.
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0017.1
File0017.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils W Hagenson sin farm i Iowa,USA
Personane er f.v.: Nils Hagenson, kona Martha og sonen Amos på hesten
Personen mellom Martha og Amos er Synneva (1880-1944). Ho og Amos var heilsøsken,
og av andre ekteskapet til Nils.
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0013.1 File0013.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson og borna Synneva og Amos
F.v. Synneva Gertina Hagenson
1880 - 1944. Født i Iowa,USA
Nils W Hagenson 1836 - 1909
Var busett i Thompson, Winnebago county, Iowa, USA, men kom attende til Norge.
Hadde 13 born, 12 av dei vart fødde i USA

Sjå Nedre Oppheim 86.

Amos Peter Hagenson
1884 - 1908.
Født i Iowa,USA
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0003.1
File0003.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Hagenson-familien i USA - Dåpen til Amos
Familien Hagenson i Dows, Iowa,
Truleg dåpen til Amos Peter Hagenson (1884-1918)
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0021.1 File0021.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigurd og Nils Hagenson som barn i USA
T.v. Sigurd Hagenson
f. 1898 d. 1962
N.Oppheim 86b
T.h. Nils Hagenson
f. 1896 d. 1979
N.Opheim 86a

Begge var fødde i USA
Born til Nils W Hagenson, N.Oppheim (1836-1909) og
Marta Sjursdtr. N.Oppheim, 56a (1855-
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0002.1.
File0002.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Selma Hagenson, Iowa, USA
Selma Hagenson
Dotter til Edward Hagenson 1865-1919
Dei budde i Iowa, USA

Selma var barnebarn til
Nils W Hagenson 1836-1909
Eigar av foto:
Norodd Hagenson
Samlar:
Einar Midtun


fotoha0047.1
File0047.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Martha Hagenson
Martha Hagenson 1855-1939
Nedre-Oppheim 56a
Gift med
Nils Hagenson 1836-1909
Nedre-Oppheim 86
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

fotoha0036.3
File0036.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ola Sjurson Opheim
Ola Sjurson Opheim f. 1873
Nedre Opheim 56g
(Det er litt usikkert om dette er Ola)
Utv. til USA i 1889
Ola var bror til Marta Sjursdtr. Opheim som vart gift med Nils W Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

fotoha0025.1
File0025.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ola Sjurson Opheim
Ola Sjurson Opheim, 1873-
(Det er litt usikkert om dette er Ola)
Nedre Oppheim 56
Han utvandra til Amerika i 1889
Bror til Marta Sjursdtr. Opheim som vart gift med Nils W Hagenson
Nedre Oppheim 86
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0021.3
File0021.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Knut Sjurson Opheim
Knut Sjurson Opheim
1868-1946.
Nedre Oppheim 56f

Knut hadde ein tvillingbror, Ola, som døydde. Sidan fekk han ein bror som og vart døypt Ola (1873), som var den Ola som utvandra til USA. Ætteboka har blanda desse to Ola´ane saman.
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

fotoha0025.2
File0025.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson 22 mnd gamal
Norodd Hagenson f. 1949 (22 mnd.)
Oktober 1951

Son til Nils N. Hagenson (1896-1979) N.Oppheim 86a, og Gudrun Hagenson,
f. Storevik (1917-1983)
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

Fotoha0004.1
File0004.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Synneva,Ingebjørg,Marta Lunde og Ingeborg Hagenson
F.v.
Synneva Lunde, 1890-1966
Lunde 74i

Ingeborg Hagenson, 1926-2006
Dotter til Sigurd Hagenson og Ingrid, f. Lunde 74k

Ingebjørg Lunde, 1881-1981
Lunde 74f

Marta Lunde, 1892-1948
Lunde 74j
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0016.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingri og Sigurd Hagenson
Ingrid f. Lunde, 74k
1895-1926

Gift i 1920 med

Sigurd Hagenson, N.Oppheim 86b
1898-1962
Eigar av foto: Norodd Hagenson
Samlar: Einar Midtun

fotoha0016.2
File0016.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Familie på Lunde, Lunde 74
Personane er truleg f.v.:
Lars1873-1963 74c, Samson 1887-1967 74h, Ingebjørg 1881-1981 74f,
Ingeborg f. Hagenson 1926-2006 (dotter til Ingrid 1895-1926 74k, Synneva 1890-1966 74i,
Marta 1892-1948 74j
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha35.1 File0035.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Huset i Skjeissvikjæ
Margit Hagenson på altanen
Nils og Marta Hagenson eigde huset frå tidleg på 1900-talet til ca 1930
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0036.2 File0036.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils N Hagenson
Nils N Hagenson 1896-1979
Nedre-Oppheim 86a
G.m. Gudrun Marie f. Storevik
1917-1983
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

fotoha0028.1
File0028.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Militæret 1919 på Voss eller Kjeller
Truleg frå militæret 1919 (Voss eller Kjeller) Nils N Hagenson nr. 3 bak frå høgre (obs. pil)
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0037.1 File0037.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils N Hagenson t.h.
Nils N Hagenson t.h. personen til venstre er ukjendI militæret, truleg på Kjeller 1919
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun
fotoha0048.1 File0048.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson med komb. buss/lastebil
Ved Eidfjord Samvirkelag
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0033.1 File0033.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lastebilsjåfør Nils Hagenson
Lastebilen til L.O.Rogne Kvarmestøl, Voss
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0033.2 File0033.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjåfør Nils Hagenson
Sjåfør Nils Hagenson
med rutevogn R-6202
Komb. buss/lastebil
Eigar av foto: Norodd Hagenson
Samlar: Einar Midtun

fotoha0033.3
File0033.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bussjåfør Nils Hagenson til Geilo
Bussjåføren er Nils Hagenson. Fotograf: Norodd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0023.2 File0023.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils N Hagenson - Bussjåfør
Bussjåfør Nils N Hagenson,
N.Oppheim 86a, 1896-1979
Biletet er frå ca 1960
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

fotoha0010.1
File0010.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bussjåfør Nils Hagenson
Bussjåfør
Nils Hagenson

Ved sida av står
Gudrun
(som han seinare vart gift med)
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

fotoha0024.1
file0024.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson
Nils Hagenson
saman med to ukjente damer
Biletet er påført datoen 2.9.1933
Eigar av foto: Norodd Hagenson
Samlar: Einar Midtun

fotoha0037.2
File0037.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson
Nils Hagenson 1896-1979
Nedre-Oppheim 86a
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

foroha0037.3
File0037.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson på Hardangervidda
Fremst t.h. Nils Hagenson

Tur på Hardangervidda
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun

fotoha0037.4
File0037.4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson - Fiskelukka
Fiskelukka!
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0036.1 File0036.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson
Muløyane, Brekkedalen. Truleg i 1960.
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0058.1  File0058.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson og kona Gudrun. Sigurd Hagenson og sonen Nils Bernt
Framme t.v. Nils Hagenson og kona Gudrun
Bak f.v. Nils Bernt Hagenson og faren Sigurd HagensonBiletet er frå ca 1960.  Fotograf Norodd Hagenson
Eigar av foto: Nordodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun
fotoha0038.2 File0038.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson og Gudrun Marie Storevik
Ein glad arbeidsgjeng samla på fjellet  Nils Hagenson nr. 2 f.v. og Gudrun Marie Storevik (gift med Nils i 1948) nr. 3 f.v.
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun
fotoha0042.1  File0042.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils og Gudrun Hagenson 1947
Nils N Hagenson, N.Oppheim 86a, og
Gudrun Marie f. Storevik.
Hardangervidda ca 1947
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0009.1
File0009.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudrun og Nils Hagenson - Bryllaupsbilete
Bryllaupsbilete
Gudrun Marie f. Storevik 1917-1983 og
Nils N Hagenson, N.Oppheim 86a
1896-1979

Gift 1948

Nils N. Hagenson var sjåfør og køyrde m.a. bussruta i Eidfjord
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
File0005.1
fotoha0005.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson og Gudrun Marie Storevik
Nils Hagenson og
Gudrun Marie Storevik
som vart gift med Nils i
1948
Eigar av foto:
Norodd Hagenson
Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0039.3
File0039.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudrun Hagenson på trappa til gamle prestegarden
Gudrun Hagenson på trappa til gamle prestegarden
på øvre Oppheim Biletet er frå 1953. Fotograf: Ragnhild Helland, seinare gift Hillesøy, Koløyholem i Fitjar
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0038.3  File0038.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudrun Hagenson
Gudrun Hagenson 1917-1983
g.m.

Nils Hagenson 1896-1979

Biletet er frå 1953

Fotograf: Ragnhild Helland, 
seinare gift Hillesøy, Koløyholem i Fitjar
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0053.2
File0053.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson og Gudrun Marie Storevik
Biletet er tatt på 1960-talet
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0038.1 File0038.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson med killingane
Framfor gamle prestegarden på øvre Oppheim.  Biletet er frå 1961. 
Fotograf: Gudrun Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0039.1  File0039.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudrun og Nils Hagenson
På trappa framfor gamle prestegarden på øvre-Oppheim.  Biletet er frå 1961.
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0039.2  File0039.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudrun Hagenson
Gudrun Hagenson 1917-1983
g.m.
Nils Hagenson 1896-1979
Eigar av foto:
Norodd Hagenson
Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0057.1
File0057.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudrun Hagenson i grønsak-hagen
I grønsak-hagen på øvre-Oppheim. Biletet er frå ca 1963.
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0106.1  File0106.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigurd Hagenson
Sigurd Hagenson 1898-1962
Nedre-Oppheim 86b
Passfoto
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0045.1
File0045.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigurd Hagenson
Sigurd Hagenson, N.Oppheim 86 b
1898-1962. Fødd i Iowa, USA.
Sjå foto ha0002.1
Son til
Nils W Hagenson 1836-1909,
N.Oppheim 86
og
Martha Sjursdtr. N.Oppheim, 56a,
1855-
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
fotoha0018.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gulleik Opheim og Sigurd Hagenson
F.v. Gulleik Opheim (?) 
f. 1900 d. 1959.
Øvre-Oppheim 70a
Sigurd Hagenson 1898-1962
Nedre-Oppheim 86b
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0027.1
File0027.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigurd Hagenson med lastebil
Sigurd Hagenson,
N.Oppheim 86b,  1898-1962
Sigurd Hagenson var lastebilsjåfør.
Her står han ved lastebilen på Vollen.
Biletet er truleg frå 1958.

Fotograf Norodd Hagenson (8år)
Eigar av bilete:
Norodd Hagenson 
Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0011.1
File0011.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Utflykt med lastebil. Sjåfør Nils Hagenson?
Utflukt med lastebil.   Sjåføren er kanskje Sigurd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0022.1 File0022.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigurd Hagenson med dottera Margit
Sigurd Hagenson 1898-1962
med dottera Margit 1920-1953
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0029.2
File0029.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Margit Hagenson
Margit Hagenson 1920-1953
Dotter til Sigurd Hagenson 1898-1962,
Nedre-Oppheim 86b 
og
Ingrid f. Lunde 1895-1926,
Lunde 74k
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0030.2
File0030.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingeborg Hagenson
Ingeborg Hagenson 1926-2006
Dotter til Sigurd Hagenson 1898-1962
Nedre-Oppheim 86b
og
Ingrid f. Lunde 1895-1926,
Lunde 74k
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0031.1
File0031.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ineborg Hagenson
Ingeborg Hagenson 1926-2006
Dotter til Sigurd Hagenson og
Ingrid f. Lunde 1895-1926
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0031.2
File0031.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingeborg Hagenson
Ineborg Hagenson
1926-2006
Gift 20.4.1963 med
Torstein Nesheim
1916-2003
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0031.3
File0031.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingrid Hagenson
Ingrid Hagenson  1926-2011
Gift med 
Johannes Opheim

Dotter til Ingrid og Sigurd Hagenson

År: 1946
Eigar av foto:Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0028.2
File0028.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingrid Hagenson og Hilmar frå Bjoa
Ingrid Hagenson og
Hilmar frå Bjoa
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0028.3
File0028.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingrid Hagenson
Ingrid Hagenson  1926-2011
Dotter til Ingrid og Sigurd Hagenson
 
April 1946
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0028.4
File0028.4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingrid Opheim f. Hagenson - 1946
Ingrid Opheim, f. Hagenson
Dotter til Ingrid og Sigurd Hagenson
 
Bilete truleg tatt på Berge, Oppheim,
april 1946
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0015.2
File0015.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Bernt Hagenson i barnevogn
Nils Bernt Hagenson, 1937-2008
Son til Sigurd Hagenson. På Vollen, Oppheim
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0015.1 File0015.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Bernt Hagenson
Truleg i 1938 på Vollen, Oppheim
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0041.1  File0041.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Bernt Hagenson
Nils Bernt Hagenson 1937-2008
Ein stolt gutunge tidleg på 1940-talet
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0041.4
File0041.4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Bernt Hagenson
Nils Bernt Hagenson 1937-2008
I militæruniform - 1957.
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0041.2
File0041.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Guri og Nils Bernt Hagenson - Bryllaupsbilete
Bryllaupet til Nils Bernt Hagenson og Guri f. KvandalOppheim Hotel - 14. desember 1963
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun
  fotoha0019.1 File0019.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils og Gudrun Hagenson med sonen Norodd
Framfor huset heima på øvre-Oppheim. Biletet er frå 1953.
Fotograf: Ragnhild Helland, seinare gift Hillesøy, Koløyholem i Fitjar
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0104
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Bernt Hagenson
Støypearbeid hjå Nils Hagenson - 1968.
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun   fotoha0041.3  File0041.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Bernt Hagenson
Nils Bernt Hagenson 1937-2008
Her med høybøra på ryggen
 
Fotograf: Gudrun Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0041.5
File0041.5
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hagenson, sonen Norodd og Nils Bernt Hagenson
Biletet er frå ca 1960
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0046.2  File0046.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils og Gudrun Hagenson med sonen Norodd
Biletet er tatt 20. april 1963.  Fotograf: Christian Herheim
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0049.2  File0049.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils og Gudrun Hagenson
Biletet er tatt 20. april 1963.  Fotograf: Christian Herheim
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0049.3  File0049.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils og Gudrun Hagenson
Nils og Gudrun Hagenson
Framfor Oppheim Hotel
i bryllaupet til Nils Bernt og
Guri Hagenson. 

14. desember 1963
Eigar av foto og fotograf:
Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0054.1
File0054.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingebjørg Lunde Løen, Ingeborg Hagenson, Gudrun Hagenson, Synneva Lunde
Gjester i bryllaupet til Ingeborg Hagenson
1926-2006 og Torstein Nesheim
1916-2003

20. april 1963.
 
F.v. Ingebjørg Lunde Løen, 1881-1981,
Ingeborg Hagenson
1893-1970,
Gudrun Hagenson
1917-1983,
Synneva Lunde
1890-1966
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0040.1
File0040.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Synneva Lunde, Ingeborg Nesheim Hagenson, Gudrun Hagenson
Bryllaupet til Ingeborg Hagenson og
Torstein Nesheim
20. april 1963
Bryllaupsgjester som beundrar presangbordet:
F.v. Synneva Lunde, brura Ingeborg Nesheim f. Hagenson og Gudrun Hagenson.
Dei tre neste t.h. er søstrer til brudgomen.
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0040.2
File0040.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

4H på Oppheim 1964-1965
F.v. Norodd Hagenson f.1949, Anne Berit Dregelid f.1951, Jan Gunnar Bøe f.1951, Einar Mjølsnes f. 1952, Gudveig Urheim f.1949, Anders Ødegård f.1951, 
Bjørg Kvarme f.1952 og Finn  Ure f. 1953 (han har seinare endra sitt slektsnamn til Daynes).
Fotograf:  Erling Toft
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0106  File0106
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Tomta til bensinstasjonen hjå Borge, Oppheim
Utgraving av tomta til bensinstasjon hjå Borge, Oppheim
Her har traktoren problemer!
Biletet er truleg frå 1965
Eigar av foto og fotograf:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0052.2
File0052.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Svein Mjølsnes og Gudveig Urheim
Svein Mjølsnes t.v., Jan Gunnar Bøe og Gudveig Urheim    4H-leir på Helgøya 1964.  Fotograf: Norodd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0053.1  File0053.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

4H-leir på Helgøya 1964
4H-leir på Helgøya 1964
Framme i opningen:
f.v. Jan Gunnar Bøe og
Svein Mjølsnes.
Dei to bak i teltet er Per Lid og Gudveig Urheim.
Eigar av foto og fotograf: 
Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0055.1
File0055.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

4H-tur.  Hønefoss
4H-tur i 1964. Hønefoss stasjon     F.v. Gudveig Urheim (1949), Jan Gunnar Bøe (1951), og Per Lid
Bak f.v. Haldor Lid, Svein Mjølsnes fylkessekretær 4H, ukjend.
Fotograf: Norodd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0058.3  File0058.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson
Norodd Hagenson f. 1949
Son til Nils og Gudrun Hagenson
Her er han 22 mnd gamal,
okt. 1951
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0026.1
File0026.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Norodd Hagenson f. 1949.
22 mnd. gamal okt. 1951
Son til Nils og Gudrun Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0034.1
File0034.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson
Norodd Hagenson f. 1949
i badebaljen
Biletet er frå ca 1960

Fotograf: Gudrun Hagenson
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0044.2
File0044.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Oddvar Opheim og Norodd Hagenson
F.v. Oddvar Opheim f. 1950
T.h. Norodd Hagenson f. 1949
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0044.1
File0044.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson på ski
På ski ved huset heima på øvre Oppheim. Gamle Prestegarden t.h.  Biletet er frå ca 1962
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0105  File0105
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson
På ski framfor huset heima på øvre-Oppheim.  Biletet er frå ca 1962.
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0105.1  File0105.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson mottek gåve av Johannes Grøttå
Biletet er truleg frå november eller desember 1965, der Norodd Hagenson mottek gåve på vegne av 4H-klubben "Framsteg" på Oppheim av Vossestrand Sparebank ved Johannes Grøttå
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0106.2  File0106.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Norodd Hagenson
Norodd Hagenson f. 1949
Grønruss 1966, 16 år gamal
 
Fotograf: Gudrun Hagenson
Eigar av foto:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

 
fotoha0046.1
File0046.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Småskule-elevar frå Sundve og Framnes våren 1959
Samla hjå lærar Anna Bjørke Draugsvoll - juni 1959
Fotograf: Norodd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0058.2 File0058.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Skuleklasse på Framne skule vinteren 1962/63?
Søndagsskulen på Oppheim Vinteren 1962/63? Fotograf: Anna Vestre
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun   fotoha0105.2  File0105.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Skuleklasse på Framnes skule på tur 1964
Skuletur juni 1964. Fotograf: Norodd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun   fotoha0058.4  File0058.4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Voss realskule - klassebilete 1965
Norodd Hagenson ved veggen mellom vindaugene
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha102  File0102
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigurd Ure
Legging av takheller på huset til Nils og Gudrun Hagenson - 1968.
Fotograf: Norodd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0056.1  File0056.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olina Lunde og Ingeborg Hagenson
Ingeborg var dotter til Ingrid f. Lunde og Sigurd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0057.2 File0057.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Teodor Bidne
Teodor Bidne  med kranebil
Utgraving av tomta til bensinstasjon
hjå Borge, Oppheim

Biletet er truleg frå 1965
Eigar av foto og fotograf:
Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0052.1
File0052.1
Meta-Description:Teodor Bidne med Kranbil, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:

Traktorberging hjå Borge, Oppheim
Tomta til bensinstasjonen hjå
Borge, Oppheim
Traktoren/gravemaskina på djupt vatn
Biletet er truleg frå 1965.
Eigar av foto og fotograf:
Norodd Hagenson

Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0055.2
File0055.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna Bjørke Ddraugsvoll og reinskalven
Anna Bjørke Draugsvoll
og reinskalven "Reinsrosa"
Eigar av foto og fotograf: 
Norodd Hagenson
Samlar: Einar Midtun
 
fotoha0050.1
File0050.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna Bjørke Draugsvoll og Gudrun Hagenson
Reinskalven "Reinsrosa". Fotograf: Norodd Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0050.2  File0050.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brita Gjøstein
Brita Gjøstein

Har her fått kongens fortenestemedalje
T.v. o.r.sakførar
Nic. Aall, styreformann
for Framnes kurstad,
som overrakte medalja

Brita Gjøstein har vore
husmor på Framnes i
over 35 år

Utklypp frå BT - 1968?
Eigar:
Norodd Hagenson

Samlar:
Einar Midtun

fotoha0051.1
File0051.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brita Gjøstein utklypp BT
Brita Gjøstein - husmor på Framnes kursted Utklypp frå BT om tildeling av kongens fortenestemedalje. Sjå fotoha0051.1
Eigar av utklypp: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0051.2  File0051.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Postkort-Parti av Oppheim
Gjøstein foto, Voss
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0032.1 File0032.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Postkort-Framnæs Hotel, Oppheim
Losje-stemna? (sjå fana) Fotograf:  Th. Myhre
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0032.2 File0032.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Postkort frå vegen Voss-Vik. Kvassdalen
Kvassdalen mot Holo
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0034.2 File0034.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Postkort-Vossevangen  1928
Årstal: 1928  -  Fotograf: K. Knudsen, Bergen
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samla: Einar Midtun fotoha0032.3 File0032.3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Postkort Vinje Hotel
Postkort av salongen på Vinje Hotel, Vossestrand Foto: Braatens Etf
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0049.1  File0049.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Turistskip i Eidfjord
Turistskip i Eidfjord
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0036.4 File0036.4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Turistskip i Eidfjord
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun fotoha0036.5 File0036.5
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Turistskip i Eidfjord
Drosjer på kaia som ventar på turistane
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha033.4 File0033.4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Stølsbilete
Botnen i Brekkedalen?  Nr. 2 f.v. Ingeborg Hagenson
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha35.2 File0035.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gamle Prestegarden på øvre-Oppheim
Biletet er frå 1953. Fotograf: Ragnhild Helland, seinare gift Hillesøy, Koløyholem i Fitjar
Eigar av foto: Norodd Hagenson Samlar: Einar Midtun  fotoha0043.1  File0043.1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Dyranut Fjellstova
Nils Hagenson bakerst i døropninga. Gudrun Marie  f. Storevik t.h.
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun  fotoha0101  File0101
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Traastølen Fjellstova ved Dyranut
Nils N Hagenson nr. 2 f.v.
Eigar av foto: Norodd Hagenson  Samlar: Einar Midtun fotoha0042.2  File0042.2
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger