Oppheim gamle kyrkjegard, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Oppheim, Vossestrand 1826
Mathias Wilhelm Eckhoff 1791 - 1891: Reisebok og skisser i 1826 laurdag 29. juli 1826 på reise mot Stalheim saman med J. C. Dahl
Eigar av foto: Ivar Husdal Samlar av foto: Oddvar Drevsjø    foto0563
Meta-Description:Mathias Wilhelm Eckhoff 1791 - 1891: Reisebok og skisser i 1826, Gamle Oppheim kyrkje, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Oppheim gamle kyrkje,Mathias Wilhelm Eckhoff,Mathias Wilhelm Eckhoff 1791 - 1891: Reisebok og skisser i 1826,J C Dahl,Oppheim,Vossestrand,,Ivar Husdal,Oddvar Drevsjø

Oppheim, Vossestrand 1826
Mathias Wilhelm Eckhoff 1791 - 1891: Reisebok og skisser i 1826 laurdag 29. juli 1826 på reise mot Stalheim saman med J. C. Dahl  (utsnitt av foto 0563)
Eigar av foto: Ivar Husdal Samlar av foto: Oddvar Drevsjø    foto0564
Meta-Description:Mathias Wilhelm Eckhoff 1791 - 1891: Reisebok og skisser i 1826, Gamle Oppheim kyrkje, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Oppheim gamle kyrkje,Mathias Wilhelm Eckhoff,Mathias Wilhelm Eckhoff 1791 - 1891: Reisebok og skisser i 1826,J C Dahl,Oppheim,Vossestrand,,Ivar Husdal,Oddvar Drevsjø

Kyrkjetuft og gravstad
Kyrkjetuft og Gravstad, Oppheim sokn. Frå mellomalderen. Siste kyrkja vart riven i 1874
Foto: Oddvar Drevsjø  foto0759
Meta-Description:Kyrkjetuft og gravstad, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kyrkjetuft,gravstad,mellomalderen,Oppheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

" Mor si grav"
Susanna A. Ryum Sivle
Mor til Per Sivle 


Minnesteinen av Susanna
på Oppheim gamle Kyrkjegard
Foto: Oddvar Drevsjø

foto0565
Meta-Description:Mor si grav, Susanna A Ryum Sivle, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Mor si grav,Susanna A Ryum,Per Sivle,Oppheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger