Løn / Løen, Vossestrand.
 

 Løn, Teiglandsbruket på Løn
Teiglandsbruket på Løn (flyfoto) Eigar av foto: Anny Marit Bjørnetun    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1585
Teiglandsbruket på Løn (flyfoto)
Eigar av foto: Anny Marit Bjørnetun        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1585

Mons og Unni Løen frå Steine og Midje i Aurland
Mons Olson Steine 1822 -   , frå Steine i Aurland og Unni Sjursdtr Midje 1831 -   , frå Midje i Aurland. Dei gifte seg i 1856. Dei kjøpte garden Løn. Eigar av foto Anna Teigen    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1497
Mons Olson Steine 1822 -     , frå Steine i Aurland og
Unni Sjursdtr Midje 1831 -     , frå Midje i Aurland. Dei gifte seg i 1856.
Dei kjøpte garden Løn.
Eigar av foto Anna Teigen       Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     foto 1497


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Anna Løen Haga, Vossestrand
Anna A. Løen Haga
1889 - 1981
g. 1922 m. Lars Anderson Haga
Løn 136k
og Haga 90


 
Foto: ukjend
Eigar av foto: Guri Hagenson


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1388
Meta-Description:Anna Løen Haga
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Anna Løen Haga,Vossestrand,Guri Hagenson,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Lars og Andrina Løen
Lars (1899-1980) og Andrina (1902-1988) f. Grindal i Feios, Sogn.
Dei budde på Løn gnr 322 bnr 6, Lars overtok garden etter morbroren Lars i 1938.
Ættebok II: Løn 188
Eigar av foto:  Olav Brekke Samlar:  Einar Midtun Foto OB033
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand, Vossestrand, Løen, Lars og Andrina Løen
Meta-Keywords:

gamlefoto.vossestrand.no, Løen, Vossestrand, Olav Simonson Straume
Olav Simonson Straume (1899-1953)
ugift
Olav budde på Løn, og var son til
Simon Olson Straume (1873-1954) frå Straume i Modalen og
Marta Monsdotter Løen (1866-1943)

Ættebok II: Løn 192a
Eigar av foto: Olav Brekke

Samlar:  Einar Midtun
Foto OB027
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Arnfinn Larson Løn, Gjøri Larsdtr Løn, Løn,Løen, Vossestrand
Arnfinn Larsson Løn
1834 - 1907 
Løn 114f og Løn 136

Gjøri Larsdtr Løn
1844 - 1941
f. øvre Vinje
øvre Vinje 64f og Løn 136
Dei budde på Lønaleite
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1041
Meta-Description:Arnfinn Larsson Løen og Gjøri Larsdtr Løen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Arnfinn Larsson,Løn,Gjøri Larsdtr Løen,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Arnfinn Larson Løn, Gjøri Larsdtr Løn, Løn,Løen, Vossestrand
Arnfinn Larsson Løn
1834 - 1907 
Løn 114f og Løn 136

Gjøri Larsdtr Løn
1844 - 1941
f. øvre Vinje
øvre Vinje 64f og Løn 136
Dei budde på Lønaleite
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1030
Meta-Description:Arnfinn Larsson Løen og Gjøri Larsdtr Løen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Arnfinn Larsson,Løn,Gjøri Larsdtr Løen,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lars A Løen, Løen, Vossestrand
Lars A. Løen
1873- 1960  
Løn 136d og Løn 142
g1894m.
Ingebjørg Ingebriktsdtr Giljarhus
Giljarhus 70gFoto: Gjøsteins foto, Voss
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1050
Meta-Description:Lars A Løen, Løen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lars A Løen, Løen,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gjørgina Løen, Løen, Vossestrand
Gjørgina A. Løen
1889 -  
Løn 136j
ug.Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1048
Meta-Description:Gjørgina A Løen, Løen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Gjørgina Løen, Løen,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ingebrikt L Løen, Løen, Vossestrand
Ingebrikt L. Løen
1896 - 1991  
Løn 166b
g1894m.
Ingebjørg Akselsdtr Tveite
Tveito Md 58b

Foto: Ukjend
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1051
Meta-Description:Ingebrikt L Løen, Løen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebrikt L Løen,Løen,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Nils Askjelson Vinje, Bryttiva Brekke, Vossestrand
Nils Askjelson Vinje (Vinjo i Tjukkebygda, Voss)
Bryttiva Vinje f. Brekke (1887 - 1934) , Løn 178a Dei vart gift i 1915
Eigar av foto: Ingebjørg Riple Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto: 1087
Meta-Description:Nils Askjelson Vinje og Bryttiva Brekke, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Løn,Oppheim,Vossestrand,Nils Askjelson Vinje,Bryttiva Vinje,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ingeborg Ulvundsøen, Brytteva Løen, Nedre Oppheim, Vossestrand
Fv. Ingeborg Ulvundsøen
1889 - 1981
Nedre Oppheim 128c

Bryttiva Brekke
1887 -
Løn 140a
g.1915m. Nils Askjelson Vinje, Voss

Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Ingebjørg Riple


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1049
Meta-Description:Ingeborg Ulvundsøen, Brytteva Løen, Nedre Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingeborg Ulvundsøen,Brytteva Nedre Oppheim,Ettesvoll,Løen,Vossestrand,Ingebjørg Riple,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Marta Arnfinnsdtr Løn, Gjørgina Arnfinnsdtr Løn,Vossestrand
Marta Arnfinnsdtr Løn f. 1886 - , Løn 136 i, og systera 
Gjørgina Arnfinnsdtr Løn f. 1889 - , Løn 136 j
Eigar av foto: Anne Karin Silden Brekkhus Samlar av foto: Anne Karin Silden Brekkhus  foto: 1037
Meta-Description:Marta og Gjørgina Løen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Løn,Oppheim,Vossestrand,Marta Arnfinnsdtr Løn,Gjørgina Arnfinnsdtr Løn,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Anders Brekke, Løn, Haugsvik, Vossestrand
Anders Brekke
1898 - 
g.m. Marta M. Hole, Tønsberg
Løn 140e
Foto: Joh. v.d. Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0929
Meta-Description:Anders Brekke, Løn, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Anders Brekke,Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Lars A Løn, Ingebjørg Løn, Vossestrand
Lars A. Løn
1873 -
Løn 136d og Løn 142
 
og kona

Ingebjørg I. Løn
1872 -
Giljarhus 70g og Løn 142Foto: Joh v. Fehr, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0895
Meta-Description:Lars A. Løn og Ingebjørg I. Løn, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Lars A Løn,Ingebjørg I Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Arnfinn Løen, Løn, Vossestrand
Arnfinn Løen
1894 - 1915 
ug.
Løn 142a Foto: C. Aarres eftf Leirvik, Stord
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0839
Meta-Description:Arnfinn Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Arnfinn Løen,Løn,Oppheim,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Arnfinn Løen, Løn, Vossestrand
Arnfinn Løen
1894 - 1915 
ug.
Løn 142a Foto: Ukjend
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0840
Meta-Description:Arnfinn Løen, Løen, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Arnfinn Løen,Løn,Oppheim,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Brita Løn, Løn, Vossestrand
Brita Løn
1883 - 
ug. Løn 136h
 


Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0896
Meta-Description:Brita Løn, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Brita Løn, Løn,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ola Monson Løen, Løen, Oppheim, Vossestrand
Løen 322/4 Ola Monson Løen (1859 -  ) i høyonna, Løn 128c og Løn 152
Eigar av foto: Håkon Dregelid. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø    foto0742
Meta-Description:Ola Monson Løen, Løen, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Løn,Oppheim,Vossestrand,Ola Monson Løn,Håkon Dregelid,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ingebjørg O Brekke, Løn, Nedre Oppheim, Oppheim,Vossestrand
Ingebjørg O. Brekke 
1895 - 1982  
Løn 104d

Ho var g.m
Lars S Opheim
Nedre Oppheim 68d
Eigar av foto:
Maria Hauge


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0592
Meta-Description:Ingebjørg O Brekke, Løn, Nedre Oppheim, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebjørg O Brekke,Løn,Nedre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Maria Hauge,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Ingebjørg og Anders Bekke, Løn , Oppheim,Vossestrand
Ingebjørg Brekke 
1895 -  
Løn 140d
 
Anders Brekke
1898 -
Løn 140e
g.m
Marta Hole, Tønsberg
Eigar av foto:
Maria Hauge


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0561
Meta-Description:Ingebjørg og Anders Brekke, Løn, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebjørg Brekke,Anders Brekke,Marta Hole,Løn,Oppheim,Vossestrand,Tønsberg,Maria Hauge,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Olav Brekke
Olav  Botolvson Brekke
1846 -
Brekke 46a og Løn 140 
g 1886 m.
Maria Andersdtr Jordalen
1856 - 
Jordalen 86e

Han var Ordførar og
formann i Amtskulestyret
Eigar av foto: Maria Hauge

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0533
Meta-Description:Vossestrand Sogelag, Olav Brekke
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Olav Brekke,Maria Brekke,Brekke,Løen,Løn,Vossestrand,Maria Hauge,Oddvar Drevsjø

Olav og Maria Brekke med familie
Olav og Maria Brekke
(
Løn 140)
med borna:
Brytteva f. 1887 - Løn 140a
Botolv f. 1888 -  Løn 140b
Synneva f. 1893-  Løn 140c
Eigar av foto: Maria Hauge

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0531
Meta-Description:Olav og Maria Brekke med familien
Meta-Keywords:Olav Brekke,Maria Brekke,Brytteva Brekke,Botolv Brekke,Synneva Brekke,Løen,Løn,Vossestrand,Maria Hauge,Oddvar Drevsjø

Ingebjørg Oppheim, Brynjels Ingebjørg
Ingebjørg Oppheim
(Brynjels Ingebjørg)
1794 -
Løn 100b og Løn 120

Foto: Søstrene v.d Fehr
Eigar av foto: Anna Teigen

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
 A. T 023
foto0365
Meta-Description:Ingebjørg Oppheim, Brynjels Ingebjørg, Løn, Vossestrand
Meta-Keywords:Ingebjørg Oppheim, Brynjels Ingebjørg, Løn,Løen,Oppheim,Vossestrand

Gjertrud Leite Løn, Løen, Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse
Gjertrud Leite Løn
1870 - 1924
Løn 136c og Nedre Oppeim 76
ho var gift med
Anders Andersson Lemme

Ho reiste som enkje til Amerika, 
ho hadde to born med Anders A. Lemme: 
Anna f. 1892 - 1951, Anders 1894 - 1943.
 
Manufakturhandlar Johan Petersen og kona Anna Christine (Kløverhuset) tok Anna til seg.

Papirhandlar Ludvig Wiese Tornøe og kona Hilda tok Anders til seg, Dei adopterte han i 1906

Foto: Ukjent
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard
Stiftelse
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

foto0330
Meta-Description:Gjertud Leite Løn
Meta-Keywords:Gjertrud Leite Løn,Løn,Lønaleite,Nedre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Oddvar Drevsjø

Ingebjørg og Ingvald K. Tveite
På hesten Ingebjørg K. Tveite f. 1949 og Ingvald K. Tveite f. 1934 Biletet er teke på Tveite i
Myrkdalen. Ingvald kjøpte seinare ein gard på Løn, Oppheim
Eigar av foto: Berit Tveite. Samlar av foto: Oddvar DrevsjøB.Tv  001  foto0361
Meta-Description:Ingebjørg og Ingvald K Tveite
Meta-Keywords:Ingebjørg K Tveite,Ingvald K Tveite, Tveite i Myrkdalen,Myrkdalen,Løn,Oppheim,Vossestrand,Berit Tveite,Oddvar Drevsjø

Folk frå Brekke og Løn, Vossestrand
Brytteva Brekke f.1887, -  g. 1915 med Nils Askjelson Vinje, Voss. Løn 140a.

Ingebjørg Brekke f.1895, g.m. Lars S. Oppheim, Oppheim. Løn 140d.

Botolv Brekke f.1888 - g.m. Maria H. Teigen g.m. Unni H Teigen Løn, Løn 140b
Eigar av foto: Gudmund Selland 

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

gudsel 056
foto0241
Meta-Description:Brytteva Brekke f.1887, g. 1915 medNils Askjelson Vinje, Voss. Løn 140a. Ingebjørg Brekke f.1895, g.m. Lars S. Oppheim, Oppheim. Løn 140d. Botolv Brekke f.1888 - g.m. Maria H. Teigen g.m. Unni H Teigen Løn, Løn 140b Eigar av foto: Gudmund Selland. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Brytteva Brekke,Nils Askjelson Vinje,Voss,Løn,Ingebjørg Brekke,Lars S. Oppheim,Oppheim, Botolv Brekke,Maria H. Teigen,Unni H Teigen,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger