Natur og kultur for Oppheim, Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Steinringane ved Oppheimsvangen, Oppheim, Vossestrand
GPS 0367651 6741903
Steinringar ved Oppheimsvangen, Oppheim Vossestrand. Denne steinringen er den største av dei to steinringane. Plassen heiter Tingvodlen.
foto: Oddvar Drevsjø Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0407
Meta-Description: Steinringar ved Oppheimsvangen, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Steinringar ved Oppheimsvangen,Oppheimsvangen,Oppheim,Vossestrand,Voss,Oddvar Drevsjø

Steinringane ved Oppheimsvangen, Oppheim, Vossestrand
GPS 0367661 6741903
Steinringar ved Oppheimsvangen, Oppheim Vossestrand. Denne steinringen er den minste av dei to steinringana. Staden der steinringane ligg heiter
Tingvodlen
foto: Oddvar Drevsjø Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0406
Meta-Description: Steinringar ved Oppheimsvangen, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Steinringar ved Oppheimsvangen,Oppheimsvangen,Oppheim,Vossestrand,Voss,Oddvar Drevsjø

Steinringane ved Sundsvoll, Oppheim, Vossestrand
GPS 0367651 6741903
Steinringar ved Oppheimsvangen, Oppheim Vossestrand. Her kan ein så vidt skimte  begge to steinringana. Plassen heiter Tingvodlen
foto: Oddvar Drevsjø Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0408
Meta-Description: Steinringar ved Sundsvoll, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Steinringar ved Sundsvoll,Sundsvoll,Oppheim,Vossestrand,Voss,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger