Øvre Oppheim, Vossestrand
 

Familien Kaldestad
Bak fv. Torbjørg Magnesdotter Lid (1896 - 1980) frå Lid i Bergsdalen. Harald Kaldestad (1921 -      ), Hermann Mikkjelson Kaldestad (1894 - 1971), frå Kaldestad i Kvam. ffv. Magne kaldestad (1928 - 2013), Sigmund Kaldestad (1926 - 2012) Torbjørg og Hermann vart gift i 1920 
Bak fv. Torbjørg Magnesdotter Lid (1896 - 1980) frå Lid i Bergsdalen.
Harald Kaldestad (1921 -      ),
Hermann Mikkjelson Kaldestad (1894 - 1971), frå Kaldestad i Kvam.
ffv. Magne kaldestad (1928 - 2013), Sigmund Kaldestad (1926 - 2012)
Torbjørg og Hermann vart gift i 1920
Eigar av foto Bertina Bidne 
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1680

Erling Erikson Ulltveit og Ruth Oskarsdtr Olsen
Erling Erikson Ulltveit 1902 - 1995 frå Ulltveit i Gjerstad Ruth Oskarsdtr Olsen 1905 - 1990 frå Hol Dei vart gifte i 1927. Erling var sokneprest på Vossestrand 1927 - 40. Etterpå var han ungdomsprest i Oslo 1940 - 1947.
Erling Erikson Ulltveit 1902 - 1995 frå Ulltveit i Gjerstad
Ruth Oskarsdtr Olsen 1905 - 1990 frå Hol
Dei vart gifte i 1927.
Erling var sokneprest på Vossestrand 1927 - 40. Etterpå var
han ungdomsprest i Oslo 1940 - 1947.
Eigar av foto: Bertina Bidne
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1650

Gullak L. Opheim og Sigurd Hagenson 
Fv. Gullak L. Opheim 1900 - 1959 g. 1939 m. Anna Raugstad, busett Minde i Bergen. Øvre Oppheim 136c  Sigurd N. Hagenson 1898 - 1962 g. 1920 m. Ingrid Øyelsdtr Lunde (1895 - 1926 ) g. 1930 m. Ingeborg Orkelbog ( 1893 - 1970 )  Frå Kvikne i Østerdalen. Øvre Oppheim 120l og 122
Fv. Gullak L. Opheim 1900 - 1959
g. 1939 m. Anna Raugstad, busett Minde i Bergen.
Øvre Oppheim 136c

Sigurd N. Hagenson 1898 - 1962
g. 1920 m. Ingrid Øyelsdtr Lunde (1895 - 1926 )
g. 1930 m. Ingeborg Orkelbog ( 1893 - 1970 )  Frå Kvikne i Østerdalen.
Øvre Oppheim 120l og 122

Eigar av foto: Guri Hagenson
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø      foto1645

Sigurd Borge 1889 - 1953
Sigurd Borge 1889 - 1953 g. 1914 m Gunnhild Vigleiksdtr Sandvin, busett i Tyssedal.
Sigurd Borge 1889 - 1953
g. 1914 m Gunnhild Vigleiksdtr Sandvin, busett i Tyssedal.
Foto K. Nyblin, Bergen.
Eigar av foto: Bertina Bidne       Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1543


Sjur Nilsson Opheim (1893 - 1971)

Sjur Nilsson Opheim 1893 - 1971 (Øvre Oppheim 136a)
g 1924 m. Sofie Gundersen, busett. Minde, Bergen, han hadde ei dotter
Gurid f. 1913. sjå Sundsvoll 122 i nye Ættaboka for Vossestrand.
Eigar av foto: Guri Hagenson   
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø    foto 1529

Signe Thorsen ved Pensjonatet

Signe Thorsen ved Pensjonatet.
Eigar av foto Signe Thorsen
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø    foto 1502

Walter Eugen Thorsen og Signe Thorsen
Walter Eugen Thorsen 1924 - 2006 frå Grimstad i Fana og Signe Thorsen f. 1930, og f. Stalheim. Walter og Signe bygde Oppheim Hotell som dei dreiv i 50 år. Eigar av foto Signe Thorsen Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø   foto 1501
Walter Eugen Thorsen 1924 - 2006 frå Grimstad i Fana (Øvre Oppheim 126) og
Signe Thorsen f. 1930, og f. Stalheim (Øvre Oppheim 124d og 126)
Walter og Signe bygde Oppheim Hotell som dei dreiv i 50 år.
Eigar av foto Signe Thorsen
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø   foto 1501

Walter Eugen Thorsen

Walter Eugen Thorsen 1924 - 2006 frå Grimstad i Fana
g.m Signe Stalheim i 1953.
Eigar av foto: Signe Thorsen   
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø       foto 1500

1942 Signe Stalheim 12 år

Signe Stalheim f. 1930, g.1953 med Walter Eugen Thorsen.
Øvre Oppheim 124d og126
Eigar av foto: Signe Thorsen
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø          foto 1503


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand sogelag, Synneva L Opheim, Ingebjørg L Opheim, Vossestrand
Synneva L. Opheim
1889 - 1964
Øvre Oppheim 114b
og Ure 66

Ingebjørg L. Opheim
1897 - 1967
Øvre Oppheim 114e
og Øvre Oppheim 140
Eigar av foto: Kjell Ure

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto1420
Meta-Description:Synneva og Ingebjørg L Opheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Synneva L Opheim,Ingebjørg L Opheim,Vossestrand,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Sigurd Hagenson, Vossestrand
Sigurd N. Hagenson
1898 - 1962
Øvre Oppheim 122foto: Joh. v.d. Fehr, Voss
Eigar av foto: Guri Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1387
Meta-Description:Sigurd Hagenson, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Sigurd Hagenson,Vossestrand,Guri Hagenson,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Gullak L Opheim og Sjur N Opheim, Vossestrand
1927
fv. Sigurd N. Hagenson
1898 - 1962
Øvre Oppheim 120 og 122
fv. Gullak L. Opheim
1900 - 1959
Øvre Oppheim 136b
g. 1934 m. Anna Raugstad
busett Minde, Bergen

Norges varemesse, Bergen 1927
Eigar av foto: Guri Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1382
Meta-Description:Guleik L Opheim og Sjur N Opheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Guleik L Opheim,Sjur n Opheim,Vossestrand,Guri Hagenson,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Ola Sjurson Opheim, Vossestrand
Ola Sjurson Opheim
1873 -
utv. i 1889 til Lake Mills, Iowa, USA
Øvre Oppheim 90i
ugift
Eigar av foto: Guri Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1380
Meta-Description:Ola Sjurson Opheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ola Sjurson Opheim,Vossestrand,Guri Hagenson,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Nils Borge og Sjur Helgeland, Vossestrand
fv. Nils Borge (Borge Nils)
1892 - 1970
g.m Ingebjørg A. Selland
busett Nedre Lid, Voss
og
Sjur Helgeland
1858 - 1924
Helgeland 106b
ug.
Eigar av foto: Ingebjørg Riple

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1378
Meta-Description:Nils Borge og Sjur Helgeland, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Nils Borge,Sjur Helgeland,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Nils Winje Hagenson, Øvre Oppheim, Vossestrand
Nils Winje Hagenson
1836 - 1909
Øvre Oppheim 120

Han kom i frå Vinje i
Tjukkebygda, Voss
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1368
Meta-Description:Nils W Hagenson, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Nils Winje Hagenson,Øvre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Helena Pederson f Hagenson, Øvre Oppheim, Vossestrand
Helena Pederson
1863 - 1942
f. Hagenson
Øvre Oppheim 120a

g.1884m. Amund Pederson,
son til Brekke 40a.
Gayville, Sør - Dakota.
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1369
Meta-Description:Helena Pederson f. Hagenson, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Helena Pederson f Hagenson,Øvre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Amos Peter Hagenson, Øvre Oppheim, Vossestrand
Amos Peter Hagenson
1884 - 1918
Øvre Oppheim 120j
g. 1908 m. Bertina Sophia
Anderson, busett i Thompson,
Iowa.
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1370
Meta-Description:Amos Peter Hagenson, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Amos Peter Hagenson,Øvre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Synneva Gertina Hagenson, Nils W Hagenson, Amos P Hagenson, Øvre Oppheim, Vossestrand
Fv. Synneva Gertina Hagenson
1880 - 1944
Øvre Oppheim 120i

Nils Winje Hagenson
1836 - 1909
Øvre Oppheim 120

Amos Peter Hagenson
1884 - 1918
Øvre Oppheim 120j
Eigar av foto: Norodd Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø

foto1373
Meta-Description:Hagenson, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Synneva Gertina Hagenson,Nils Winje Hagenson,Amos Peter Hagenson,Øvre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Borna etter Nils W Hagenson og Synneva Sampson, Oppheim, Vossestrand
Bfv. Nicolus Hagenson 1872 - 1939, Helena Hagenson 1863 - 1942,
Anna Hagenson 1864 -1943, Martin Hagenson 1870 - 1932
ffv. Albert Hagenson 1867 - 1845, Edward Hagenson 1865 - 1919 William Hagenson 1868 - 1943
Eigar av foto: Norodd Hagenson.  Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1372
Meta-Description:Borna etter Nils W Hagenson og Synneva Sampson, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Nicholus Hagenson,Helena Hagenson,Anna Hagenson,Albert Hagenson,William Hagenson,Edward Hagenson,Martin Hagenson,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Familien Hagenson, Øvre Oppheim
Fv Nils N. Hagenson, Ingeborg Hagenson, Guri Hagenson, Nils Bernt Hagenson og Gudrun Hagenson.
Eigar av foto: Guri Hagenson. Foto: Norodd Hagenson. Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø foto 1371
Meta-Description:Familien Hagenson, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Nils N Hagenson,Ingeborg Hagenson,Guri Hagenson,Nils Bernt Hagenson,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Cecilie Johannesdtr Borge, Øvre Oppheim, Vossestrand
Cecilie Johannesdtr Borge 
1894 - 1980
Øvre Oppheim 98d

g. 1920 m.
Lærar Johan Djønne 
busett Tvinne, Voss. Seinare Tyssedal
Eigar av foto: Guri Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1364
Meta-Description:Cecilie Johannesdtr Borge, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Cecilie Johannesdtr Borge,Øvre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Oppheim gamle prestegard, Vossestrand
Oppheim gamle prestegard, Vossestrand
Eigar av foto: Kari Mikalsen Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1367
Meta-Description:Prestegarden på Oppheim, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Oppheim gamle prestegard,Oppheim,Vossestrand,Kari Mikalsen,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Sokneprest Chrisstopher J Hammer
Christopher Johannes Hammer
f. 1832 i Haus. g 1860 med
Justine Marie Agnete Mohn Hammer var den første soknepresten på Vossestrand frå 1866 til 1877.
I åra 1868-1869 var han ordførar på Vossestrand og varamann på Stortinget.
I 1877 vart han sokneprest i Indre Holmedal, no Gaular, i Sunnfjord.
I 1883 vart han prost i Sunnfjord prosti og i 1888 sokneprest i Råde.

Dei hadde seks born:
1. Caroline Agnete, 2. Ida Augusta Charlotte, 
3. Constanse Marie, 4. Kamilla, 5. Julie, 6. Helga

Ættebok II: Øvre Oppheim gnr 318 bnr 1 (Prestegarden)
Eigar av foto:  Olav Brekke
Samlar:  Einar Midtun

Foto OB028
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Sokneprest Georg Vilhelm Vinsnes
Georg Vilhelm Vinsnes,
født i Haram i 1839, ugift.
Han voks opp i Vestre Slidre der faren, Gabriel Hofgaard Winsnes, var sokneprestHan vart utnemnt til sokneprest på Vossestrand i 1877, etter å ha vore personleg kappelan i Sør Aurdal i Valdres hjå sokneprest
C. Sommerfeldt.

Han var sokneprest på Vossestrand til han døydde 22. februar 1903.
Han hadde to søstrer som budde her, Margrethe (1840-1896) og 
Gabrielle (1850-1930) som var lærar på småskulen på Hauge og Oppheim 1894-1903. Ho flytte til søstrene Marta og Urbine på Hansåker i Vestre Slidre, der dei dreiv gard og pensjonat.

Ættebok II: Øvre Oppheim 74
Eigar av foto:  Olav Brekke 
Samlar:  Einar Midtun
Foto OB029
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halstein Olson Raunelid
Halstein Olson Raunelid
(1879-1972) ugift
Halstein overtok bruket i Raunlidi etter faren i 1925.

I "Ålmenn soge for Voss" bind II kan ein lesa på side 229 at Halstein bygde eit privat kraftverk i 1930-åra ved Raunelidi nedst i Oppheimsdalen.
Han var og kjend som ein dugande smed og ein mann med forstand på tekniske innretningar. Han gjorde alt arbeidet sjølv.
Eigar av foto:  Olav Brekke

Samlar:  Einar Midtun
Foto OB024
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ola og Synneva Raunelid og sonen Halstein
F.v.: Olav Halsteinson Raunelid (1847-1939) og kona
Synneva Andersdotter Jordalen (1850-1935)
Bak står sonen, Halstein (1879-1972)Ættebok II: Øvre Oppheim 110 og 112.
Eigar av foto:  Olav Brekke Samlar:  Einar Midtun 
FotoOB025
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand, Raunelidi, familie, Vossestrand
Meta-Keywords:

Vossestrand sogelag, Kristi Larsdtr Opheim f. Ure, Øvre Oppheim, Vossestrand
Kristi Larsdtr Opheim 
1897 - 1992
f. Ure,
Ure 54h og Øvre Oppheim 117

g. 1927 m.
Sjur Larsson Opheim
Eigar av foto: Ingebjørg Riple

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1089
Meta-Description:Kristi Larsdt Opheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kristi Larsdtr Opmeim,Ure,Øvre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Sigvart Alfred Siverson og Synnøve Gertine Hagenson, Øvre Oppheim, Vossestrand
Sigvart Alfred Siverson
og
Synnøve Gertine Hagenson
1880 - 1944
Øvre Oppheim 120i

Dei vart gifte i 1903
Eigar av foto: Guri Hagenson

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1365
Meta-Description:Sigvart Alfred Siverson og Synnøve Gertine Hagenson, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Sigvart Alfred Siverson,Synnøve Gertine Hagenson,Øvre Oppheim,Oppheim,Vossestrand,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Kari Sjursdtr Opheim, Vossestrand
Kari Sjursdtr Opheim
1860 -
Øvre Oppheim 66 

Ho var gift med
Lars Sjurson Bidne
Bidne v 58d
Eigar av foto: Kari Landro


Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1028
Meta-Description:Kari Sjursdtr Opheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kari Sjursdtr Opheim,Vossestrand,Kari Landro,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Raunelidi familie, Øvre Oppheim, Vossestrand
Fv. Olav Raunelidi f. 1847 - 1939 Øvre Oppheim 58f, sonen Hallstein Raunelidi f.1879 - 1972 Øvre Oppheim 64a, og kona Synneva Raunelidi f.1850 Jordalen 86c. Olav og sonen var smedar. Hallstein og Bergsmannen bygde i 1920 åra eit eletrisk kraftverk som forsynte Raunelidi og Berge med straum.
Eigar av foto: Maria Hauge

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0543
Meta-Description:Familie i Raunelidi, Øvre Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Olav Runelidi,Hallstein Raunelidi,Synneva Raunelidi,Raunelidi,Øvre Oppheim,Oppheim,Jordalen,Vossestrand,Maria Hauge,Oddvar Drevsjø

Nils Borge (Borge-Nils), Oppheim, Vossestrand
Nils Borge (Borge-Nils)
f. 1892 -
Øvre Oppheim 62b
.
g. 1928 m.
Ingebjørg O. Selland
f. 1893 -
Selland 58b
Busett: Nedre Lid, Voss

Foto: Mimmi Jansen
Vossevangen
Eigar av foto:
Knut Bjørkelo

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

Kn. Bj 0087
foto0288
Meta-Description:Nils Borge, Oppheim, Øvre Oppheim, Lid, Nedre Lid, Voss (Borge-Nils) Øvre Oppheim 62b, g. 1928 m. Ingebjørg O. Selland. Busett: Nedre Lid, Voss Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen. Eigar av foto: Knut Bjørkelo
Meta-Keywords:Nils Borge,Oppheim,Øvre Oppheim,Lid,Nedre Lid,Voss, Borge-Nils,Øvre Oppheim,1928,Ingebjørg O. Selland,Nedre Lid,Voss,Mimmi Jansen,Vossevangen,Knut Bjørkelo


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger