Sundsvoll, Vossestrand
 

Anders Olson Sundsvoll 1882 - 1950
Anders Olson Sundsvoll 1882 - 1950 g.1912 m Ragnhild Hansdtr Ohnstad frå Aurland 1882 - 1961.
Anders Olson Sundsvoll 1882 - 1950
g.1912 m Ragnhild Hansdtr Ohnstad frå Aurland 1882 - 1961.
 
Se Sundsvoll 48g og 50 i nye ættaboka frå Vossestrand.
Foto Joh.vd Fehr, Voss.
Eigar av foto: Bertina Bidne   Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1550

Johan K Sundsvoll Johan Åsen 1871 - 1965 
Johan K. Sundsvoll "Johan Åsen" 1871 - 1965 utv i 1906 og 1909 til Lombard, Montana, USA, kom heim att til Sundsvoll.
Johan K. Sundsvoll "Johan Åsen" 1871 - 1965
utv i 1906 og 1909 til Lombard, Montana, USA, kom heim att til Sundsvoll.
Eigar av foto: Bertina Bidne   Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø.   foto 1551 

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Kari K Sundsvoll, Sundsvoll, Nedre Oppheim, Vossestrand
Kari K Sundsvoll
1877 - 1943
g. 1910 m. Ola Eilivson Opheim
Sundsvål 56e
og Nedre Opheim 92
 
Foto: Ukjend
Eigar av foto: Kari Mikalsen

Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø
foto1383
Meta-Description:Kari K Sundsvoll
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kari K Sundsvoll,Sundsvoll,Nedre Oppheim,Vossestrand,Kari Mikalsen,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag,  Josefine Stalheim, Sundsvoll, Oppheim,Vossestrand
Josefine Stalheim
1884 - 1972
f. Sundsvoll
Sundsvoll 40h

g. m

Per Larsson Stalheim - Slen
Oppheim

Foto: Per Braaten
Eigar av foto: Nils Sundsvoll

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


foto0725
Meta-Description:Josefine Stalheim, Sundsvoll, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag,  Ingrid Sundsvoll, Sundsvoll, Oppheim,Vossestrand
Ingrid Halsteinsdtr Sundsvoll
1896 -  1918
Sundsvål 120a og 122 (i nye ættaboka frå Vossestrand.
ug.

Foto: Per Braaten
Eigar av foto: Nils Sundsvoll

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


foto0724
Meta-Description:Ingrid Sundsvoll, Sundsvoll, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag,  Olina Sundsvoll, Sundsvoll, Oppheim,Vossestrand
Olina Sundsvoll
1874 - 1973          (se Sundsvål 48c og 120 i nye ættaboka for Vossestrand)

g.m 

Ola S. Vinje
Sundsvoll
ho hadde ei dotter som heitte Ingrid  (se Sundsvål 120a og 122, nye ættaboka for Vossestrand)

Foto: Ukjend
Eigar av foto: Nils Sundsvoll

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


foto0723
Meta-Description:Anna Dregelid
Meta-Keywords:

Johan Sundsvoll, Oppheim, Vossestrand
Johan K. Sundsvoll
"Johan Åsen"
(1871 - 1965)
Sundsvoll 42b
Han var nokre år i USA
i sine yngre år og var aldri gift og hadde ingen born.

Han var bror til
Sjur Sundsvoll
Dei var begge med og bygde Bergensbanen.
Eigar av foto:Bjørn Løne
Samlar av foto: Per Husdal

BL5014
Meta-Description:Johan Åsen, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Johan Sundsvoll,Johan Åsen,Oppheim,Bjørn Løne

Olav S. Vinje, Vossestrand.
Olav S. Vinje 
(1927 - 2002)
Han kjend under namnet "Åsen" 
og var son til Sjur og Kristi Sundsvoll (f.Vinje).
Sundsvoll 42e og N. Vinje 68c.

Olav var ikkje gift og hadde ingen born.

Her er han i lag med onkel sin
Johan Sundsvoll (åsen)
(1871 - 1965)
Sundsvoll 42b
Johan var ein del år i USA
Eigar av foto: Bjørn Løne
Samlar av foto: Per Husdal

bl5015
Meta-Description:Olav S. Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Olav S. Vinje,Sjur Sundsvoll,Vinje,Vossestrand,Johan Sundsvoll

Anna Kristoffersdotter Sundsvoll
Anna Kristoffersdotter Sundsvoll 1875-1948
Sundsvål 56d - Ættebok II
Utv. i 1910 til Montana, USA
g 1929 med
Frank A. Luebke
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV014
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Kari og Anna Kristoffersdotter Sundsvoll
Systrene Kari og Anna Kristoffersdotter Sundsvoll
Kari 1878-1943
Sundsvål 56e - Ættebok II

g 1910 med

Ola Eilivson Opheim
1869-1941
Nedre Oppheim 92 - Ættebok II
Anna 1875-1948
Sundsvål 56d - Ættebok II
utv.  i 1910 til Montana, USA

g 1929 med
Frank A. Luebke
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure
Samlar: Einar Midtun

foto AV015
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Smeden Styrkår Ulvund og kona Ingrid på Oppheim - omlag 1912
1)Styrkår Ulvund (1844- ) og  (2)Ingri (1856- f. Hest) budde på Sundsvoll på Oppheim. Dei hadde fjos i kjellarenpå bustadhuset. Styrkår merka alt han smidde med SU. Har duein gamal heimasmidd sigd eller ljå, så sjå etter SU.Han skulle vera svært flink til å smi sigdar.  
Ættebok for Vossestrand: (1) Ulvund 66b, (2) Hest 32a
Fotografieter teke av Lars Kjelson Hest, som var heime frå Amerika ein tur.
Eigar av foto:Knut Georg Beckstrøm, Oppheim. Samlar av foto: Per Husdal op003
Meta-Description:Smeden Styrkår Ulvund på Sundsvoll og kona Ingri - omlag 1912Styrkår Ulvund (1844- ) og Ingri Ulvund (1856- f. Hest) budde på Sundsvoll på Oppheim. Dei hadde fjos i kjellaren på bustadhuset. Styrkår merka alt han smidde med SU. Har du ein gamal heimasmidd sigd eller ljå, så sjå etter SU. Han skulle vera svært flink til å smi sigdar. Fotografiet er teke av Lars Kjelson Hest, som var heime frå Amerika ein tur. Eigar av foto:Knut Georg Beckstrøm, Oppheim.
Meta-Keywords:Ulvund,Vossestrand,Styrkår Ulvund,Sundsvoll,Vossestrand,Ingri Ulvund,Oppheim,Sundsvoll,Knut Georg Beckstrøm,Lars Kjelson Hest

Josefine og Signe Stalheim
Josefine Stalheim
f. 1884 - 1972
Sundsvoll 40h og
Stalheim 118
og dottera
Signe Stalheim
g. Thorsen
Josefine dreiv Stalheim
pensjonat

Foto: Joh v.d Fehr, Vossevangen
Eigar av foto:
Nils Sundsvoll

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
N. Sundsv. 004
foto0359
Meta-Description:Josefine og Signe Stalheim
Meta-Keywords:Josefine Stalheim,Signe Stalheim,Signe Thorsen,Sundsvoll,StalheimVossestrand,Nils Sundsvoll,Oddvar Drevsjø

Nils Borge (Borge-Nils), Oppheim, Vossestrand
Anna Dregelid
f. 22/6 1850 -  17/5 1928
f. Flæte
Ho kom ifrå Tretteteig i Fresvik

Foto: Brødrene Larm, Bergen
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegard
Stiftelse

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


Lars & Gudr Stift 0036
foto0323
Meta-Description:Anna Dregelid
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger