Foto frå Halle Skjerheim sine albumar
Eigar av foto Roald Nesheim
Her er foto som er av personar som ein ikkje kjenner eller av personar som ikkje er frå Vossestrand

Har du infomasjon om desse så er me glade for informasjon

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN004
RN004. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN013
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN013
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN015
RN015. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN016
RN016. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN015
RN018. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN019
Ukjend person
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN019Har du informasjon?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN028
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN021Har du informasjon om personane?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN026
RN026. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN028
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN028Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN029
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN029Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN038
RN038. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN039
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN039Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN040
I midten, sitjande: Torstein Skjervheim

RN040. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN049
På Vikafjellet

RN049. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN050
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN050Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN050
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN050Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN058
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN058Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN067
RN067. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN069
RN069. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN069
RN069. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN147
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN147Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN152
RN152. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN153
RN153. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN155
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN155Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN179
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN179Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Brita-Lars Sjur Helgeland si stove
RN185. Eigar av foto Roald Nesheim
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN189
RN200. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN202
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN202Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN204
RN204. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ikkje frå Vossastrondè

Halle Knutson Hjelle med familie
Huslyden Halle Knutson Hjelle (1854 - 1918). 
Bak frå venstre:
Aslak H. Hjelle (1886 - 1936), gift med Kristi Hansdotter Sekse. Budde i Odda.
Brita H. Hjelle (f. 1889). Gift med Johannes B. Hylle. Ranveig H. Hjelle (f. 1894).
Isak H. Hjelle (f. 1879).
Anna H. Hjelle (f. 1896). Gift med Øystein L. Eskeland.
Kristi H. Hjelle (f. 1892). Gift med Torstein H. Skjervheim.
Framme frå vinstre:
Marta H. Hjelle (f. 1881). Gift med Brynjulv Løno.
Halle Knutson Hjelle (1854 - 1918).
Marta Aslaksdotter Himle (1856 - 1934)
Malena H. Hjelle (f. 1884). Gift med Nils L. Nyre.
Jørund Rong og Magne Lauv
ås har vore til hjelp med å finna namna.

Eigar av foto: Roald Nesheim
Samlar av foto: Einar Midtun og
Per Husdal RN117
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN144
Sjur Bjarneson Rong (1854 - 1943) og
Ingebjørg Aslaksdotter Himle (1861 - 1940)

Litt om dei: Sjur var jordagut til gard 216, bruk nr. 1 på Rong. Han var eldste sonen til Bjarne Sjurson Rong og Åsa Rognaldsdotter Haugo. Ingebjørg var frå Himle, "Oppitunet" so ein seier her på Bordalen. Dei var barnlause, men hadde fire born som vaks opp hjå dei. Dei selde garden då Ingebjørg var 50 år, i 1911. Då kjøpte Halldor Jernes garden. Systera til Ingebjørg, Marta Aslaksdotter Himle vart gift med Halle Knutson Vinsand (Hjelle). Halle og Marta fekk mellom anna dottera Kristi som vart gift til Skjervheims (Kristi var vel mor til Halle). Soleis er dette av folket hennar. Dei er svært unge på bilete, og eg vil tru det er i høve trulovinga, mogleg litt før den tid
Informasjon frå Jørund Rong

Eigar av foto: Roald Nesheim
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN151
Frame frå venstre sit:
Aslak Johanneson Himle
(1829 - 1916) og
Magli Gulleiksdotter Tillung (1826 - 1906).
Bak frå venstre:
Ingebjørg Johannesdotter Himle (gift Opeland, f. 1847 - d. 1925) og
Anna Aslaksdotter Himle
(1864 - 1926).
Aslak og Magli var oldeforeldre til Halle Skjervheim!

Informasjon frå: Jørund Rong

Eigar av foto: Roald Nesheim
Samlar av foto: Per Husdal

RN151
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

  Folk frå Rong og Nyre -Halle Skjervheim sine foto 
Dei to karane framme med kvit skjorte er Sjur B. Rong (truleg i høve 80-årsdagen hans i 1934) og Nils L. Nyre, eller "Lia-Lars-Nils-Nyre" so han vart omtala. Nils L. Nyre var gift med Malena Hjelle, dottera til Marta A. Himle og Halle Knutson Gjelle.

Informasjon frå: Jørund Rong.  Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal RN160
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN097
Malena Johannesdotter Himle (1880 - 1979), var eldste dottera til Johannes Aslakson Himle og Guri Bjarnesdotter Rong. Ho vart gift med Johannes Olavson Olde (1877 - 1956). Dei fekk bruk under øvra-Himle, oppi bakkane utanfor Himle. Soleis gjekk Johannes berre under namnet "Johans i B%F2kko". 

Informasjon frå Jørund Rong
Eigar av foto:
Roald Nesheim
Samlar av foto:
Per Husdal

RN097
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

David Gullbrå med familie
David Herlaugson Gullbrå f. 1876 var gift i 1911 med Kari Helgesdtr. Ekse f. 1892.
Stova som dei budde i kom frå Løno på Voss. Ho vart køyrd over fjellet frå Vossestrand.
Dei fekk 8 born, men fyrste barnet, Jorunn f. 1912, døydde i 1915. Dei andre 7 voks opp.
5 av borna er med på biletet. Dei 2 yngste vart fødde etter at biletet var teke (ca 1925). Det var Birger f. 1932 og Ingvald f. 1935.
På biletet sit kona Kari t.v. med dottera Margit på fanget. Ho var fødd i 1923 og vart gift med Valdemar Berglund og busette seg på Damsgård i Laksevåg. Bak står sonen Hermann. Han var fødd i 1914, og vart neste brukar på garden. Han gifte seg i 1941 med Astrid O Nese, Modalen f. 1909. Dei fekk 4 born. På fanget til David sit Gunnar, fødd i 1921. Han vart gift i 1952 med Birgit Pauline Ytrehorn f. 1929. Dei fekk 4 born. Bak (med stripet skjorte) står sonen Harald f. 1919. Han var ugift og var vegarbeidar. Han døydde i 1977. Heilt t.h. står Jorunn (1917-1999). Ho vart gift i 1944 med Jens Bjarne Revheim f. 1907. Dei budde på Revheim i Haus.
Informasjon frå: Gerd Eide (med mor frå Myrkdalen) og Birger Hylland.

Samlar av foto: Einar Midtun og Per Husdal  RN180
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN037
RN037. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN048
Ukjend(e) person(ar)

Tora Løno
Kven var ho?
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN048Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Anna og Halle Løno
Anna og Halle Løno
Informasjon frå
eigar av foto:
Roald Nesheim

Samlarar av foto:
Einar Midtun og
Per Husdal

RN054
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Anna og Halle Løno
Anna og Halle Løno
Informasjon frå
eigar av foto:
Roald Nesheim

Samlar av foto:
Einar Midtun og
Per Husdal

RN150
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Folk på Løno
F.v. Tormod Løno, sitjande t.h. kona til Brynjulv Løno. Ståande bak t.h. Knut Løno. Informasjon frå eigar av foto: Roald Nesheim.
Samlarar av foto: Einar Midtun og Per Husdal  RN154.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN047
RN047. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Marta Eskeland
Marta Eskeland.
Syskenbarn til Marta, Hans og Halle Skjervheim.

Informasjon frå
eigar av foto:
Roald Nesheim

Samlarar av foto:
Einar Midtun og
Per Husdal

RN053
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN056
Ukjend(e) person(ar)
Kristine Seim
Kven var ho?

Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN056Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN057
Nils Nyre
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN057Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Nils Nyre
Sitjande Nils Nyre d.e.  Ståande Nils Nyre d.y. (barnebarn)
Informasjon frå eigar av foto:
Roald Nesheim

Samlar av foto:
Einar Midtun og
Per Husdal

RN194
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Hans Aurdal - Marta Hjelle
Bryllaup på Aurdal i Ulvik. Brudeparet er Hans Aurdal og Marta Hjelle. Informasjon frå eigar av foto: Roald Nesheim.
Samlarar av foto: Einar Midtun og Per Husdal.
 RN141.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN192
4 systre Hjelle.
Kristi nr.2 frå høgre.
Kva heiter dei andre?

Ukjend(e) person(ar)

Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Vert flytta seinare

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN030
Kven var "Katrina-Lars"
Ukjend(e) person(ar)
Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN030Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Bjørg Sausjord
Bjørg Sausjord,
gift Afdal

Informasjon frå
eigar av foto:
Roald Nesheim

Samlarar av foto:
Einar Midtun og
Per Husdal

RN055
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Bryllaupet til Knut og Karin Nesheim
Bryllaupet til Knut S Nesheim og Karin Jensen 1962. F.v. kjømeistaren, Gjøri Sausjord (serveringsdama), Johan Fjellby (trekkspel), Borgvard Bryn, Kristi Skjervheim, Marta (Hirth) Bystøl, Anna Flisram.
Informasjon frå eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Einar Midtun og Per Husdal
. RN094.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Osgjelet mot Myrkdalen
Osgjelet mot Myrkdalen
Brudefylje

Informasjon frå eigar av foto:
Roald Nesheim

Samlarar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

RN161
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN181
Marta og Lars Vinje
(Kven sine born var dei)

Ukjend(e) person(ar)

Eigar av foto:
Roald Nesheim
 

Samlar av foto:
Per Husdal

RN181Har du informasjon om person(ane)?
Ta kontakt med Vossestrand Sogelag!
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim

Halle Skjervheim - ubestemt foto RN189
Er dette Gamle-Hans, far til Torstein?

RN189. Har du informasjon om ein eller fleire personar på biletet - så ta kontakt med Vossestrand Sogelag
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Martin og Inger Skjervheim
Brudeparet
Martin og Inger Skjervheim
Informasjon frå eigar av foto:
Roald Nesheim

Samlarar av foto:
Einar Midtun og
Per Husdal

RN201
Meta-Description:
Meta-Keywords:Halle Skjervheim


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger