Gamle bilete  Egdetveit Skule, Vossestrand
Foto funne i boka "Strandaskulane". Fotograf Lærar J. Lien. Biletet vart gjeve ut som postkort. Er det nokon som har eit originalkort er fotogruppa takksom om me kunne få låna det.

Egdetveit skule
Av Einar Midtun

Skulehuset:
Den første faste skulestova på Egdetveit var den gamle ”Prestestuen” på Øvre Vinje, som vart riven og flytta til Egdetveit i 1875. Den faste skulen på Vinje hadde tidlegare halde til i ”Prestestuen”. Huset hadde vore nytta av presten når han heldt preik i gamlekyrkja på Vinje.

Ny skule vart bygt og stod ferdig i 1928. Det gamle skulehuset vart overteke av Egdetveit ungdomslag. Huset vart flytta til ny tomt og kom i bruk som ungdomshus i 1929.
Etter initiativ som gjerne vart teke av Egdetveit Ungdomslag vart ungdomshuset også nytta til lokale for arbeidsskulekurs. Det vart også skipa til kveldsskule og framhaldsskule. Kursa vart skipa til såleis:

1930: 12 vekers arbeidsskule-kurs for gutar.
1933: 12 vekers arbeidsskule-kurs for jenter.
1936: 100 timar kveldsskule med faga norsk, rekning og naturfag.
1937: 12 vekers arbeidsskule-kurs for gutar.
1940: 12 vekers arbeidsskule-kurs for jenter (sy- og vevkurs)
1941: 12 vekers arbeidsskule-kurs for gutar.
1942: 12 vekers framhaldsskule-kurs

I 1966 vart Egdetveit skulekrins nedlagd, og elevane vart flytta til Sundve krins.

Lærarar:
Den første læraren ein kjenner til var Anders Olsen Nesheim. Han var lærar fylgjande år:
1858 - 1863 (Holbygda), 1865 - 1873 (Holbygda/Oppheim), 1873 - 1876 (Holbygda).

Andre som har vore lærarar i Holbygda/Hole og Egdetveit:

Ola Odds. Hole, 1865 - 1873 (Hole/Vinje)
Knut Brynjulvsen Vethe, 1873 - 1876 (Egdetveit/Vinje)
Knut Brynjulvsen Vethe, 1876 - 1877 (Holbygda)
Knut E. Seim, 1876 - 1882 (Vinje/Hole)
Gulleik Helgeson Fosse, 1878 - 1883 (Holbygda)
Olav Vevle, 1883 - 1886 (Egdetveit)
Nils K. Bjørgaas, 1885 - 1922 (Holbygda/Sundve)
Johannes Borge, 1886 - 1889 (Jordalen/Egdetveit)
Helge Olsen, 1893 - 1895 (Egdetveit)
Heine Skogseid, 1896 - 1937 (Egdetveit)
Ingebjørg Vinje, 1925 - 1926 (Egdetveit/Sundve, småskulen)
Sjur Giljarhus, 1926 - 1937 (Egdetveit/Stalheim, småskulen)
Sjur Giljarhus, 1937 - 1966 (Egdetveit)
Kjelde:
”Strandaskulane” frå dei eldste tider til 1964, prenta 1989. Krins-soge Egdetveit skulekrins. Av Gunnar Dagestad i samarbeid med Kolbein Arnetveit.
Meta-Description:Skulefoto frå Egdetveit Skule
Meta-Keywords:Egdetveit skule

Egdetveit skule, Vossestrand 1904
1. Anders G. Hole,  2. Knut L. Egdetveit, 3. Johan P. Egdetveit, 4. Sigvor I. Mæland, 5. Ingebjørg Dagestad, 6.Ingebjörg  Egdetveit, 7. Bertina Mæland, 8. Kari L. Arnetveit, 9. Kari G. Hole, 10. Marta  O. Selje, 11. Anna S. Selje, (meierske), 12. Heine Skogseid (Lærar), 13.  Olav S. Selje, 14. Anders H. Hommedal, 15. Olaus K. Fjeli, 16. Sjur I.  Mæland, 17. Per O. Mæland, 18. Sjur L. Fjeli, 19. Ingebjørg O. Bratthole, 20. Maria Arnetveit (g.m. Knut Hommedal), 21. Anna Dagestad, 22. Marta H. Hommedal, 23. Lars P. Hole, 24. Knut O. Meland, 25. Anders O. Hole, 26. Lars A. Mæland, 27. Eirik G. Hole, 28. Odd Hommedal, 29. Kolbein T. Midthun, 30. Anna J. Egdetveit, 31. Ingebjørg O. Hole, 32. Ingebjørg Arnetveit, (g.m. Nils T. Midthun), 34. Bertina O. Bratthole, 34. Severine K. Fjeli, 35. Anders Gullbrå, 36. Severin K. Fjeli, 37. Peder T. Midthun, 38. Ole O. Selje, 39. Anders A. Mæland, 40. Knut O. Selje, 41. Anders  T. Midthun, 42. Aase Mæland , 43. Anna J. Egdetveit
Biletet er utlånt av Henrik K. Hommedal.  Samlar av foto: Per Husdal  hkh50b
Meta-Description:Egdetveit Skule 1904
Meta-Keywords:Egdetveit,Egdetveit skule,Heine Skogseid,Anna Selje,Henrik K. Hommedal

Egdetveit skule, Vossestrand 1917
1. Heine Skogseid (Lærar), 2. Johannes Løkjo, 3. Ingvald Hommedal, 4. Isak Arnetveit, 5. Sigurd Meland, 6. Johannes Nyborg, Selje, 7. Klement K. Fjellby, 8. Ingebrikt Meland(smyra), 9. Severin Løkjo, 10. Elsa Meland, 11. Anna Midthun, 12. Anna Hynning, 13. Maria L. Hommedal(shuset), 14. Seselia Hole (USA), 15. Ingebjørg N. Hommedal (Mor til Synneva Helle), 16. Guri Hole (Hodle), 17. Marta Hole, 18. Synneva Hynning, 19. Brita Rødne, 20. Kristi Njåtveit, 21. Brita Fjeli (g.m. Anders Engeland), 22. Anders H. Skogseid, 23. Hjørdis H. Skogseid, 24. Brita Bratthole (g.m. Nils Lund), 25. Anna Hommedal(shuset), 26. Teodor Hole (Hodle), 27. Olav Hole (Hodle), 28. Knut Rødne, 29. Leif Mundal, 30. Hermann Hynning, 31. Olav Rødne, 32. Anders Meland (Busett i Telemark)
Biletet er utlånt av Synneva Helle, Hommedal.
Meta-Description:Egdetveit Skule 1917
Meta-Keywords:Egdetveit,Egdetveit skule,Heine Skogseid,Holbygdi,Vossestrand

Egdetveit skule, Vossestrand omlag 1924
1.Nils Fjeli, 2.Torbjørn Hommedal, 3.Anders Skogseid, 4.MartinNjåtveit, 5.Sjur Hommedal, 6.Mikkel Hole, 7.Thedor Hole, 8.HenrikK. Hommedal, 9.Ivar Lund, 10.Sigvald Selje, 11.Brita Løkje Mørkve,12.Guro Hole, 13.Brita Hole, 14.Anna Rødne, 15.Gurina Selje Skjervheim,16.Martin Hommedal, 17.Peder Hole, 18.Ingebjøeg Fjeli Gjerstad,19.Hjørdis Skogseid Brunborg, 20.Marta Rødne, 21.KristinaBratthole Hommedal, 22.Heine Skogseid(lærar), 23.IngebjørgBratthole Midtun, 24.Margit Mundal, 25.Ingebjørg Hynning, 26.IngebjørgHommedal, 27.Kolbein Arnetveit, 28.Ivar Skogseid, 29.Margreta Skogseid Giljarhus, 30.Inger Hommedal Andersen, 31.Kristina Lund Kvamme, 32.JonSkogseid, 33.Anna Skogseid Skjervheim, 34.Lars Opheim, 35.Ragnhild HoleFlisram, 36.Gurid Mundal, 37.Amanda Osen Fjellby, 38.Synneva Opheim, 39.OddBratthole, 40.Sigmund Hole, 41.Kolbein Straume, 42.Johannes Arnetveit,43.Eirik Rødne, 44.Anna Bratthole Storstad, 45.Helge Skogseid Tvilde,46.Margreta Mundal Mæland, 47.Peder Hommedal, 48.Olav Opheim 49.MargitHole, 50.Lars Lund, 51.Nils Lund, 52. Knut Lund, 53.Sjur Mundal
Eigar av  foto:Maria Hole Samlar av foto:Per Husdal
Meta-Description:Egdetveit Skule 1924
Meta-Keywords:Egdetveit,Egdetveit skule,Sundve skule,Heine Skogseid,Maria Hole,Martin Njåtveit,Holbygdi,Vossestrand

Egdetveit skule, Vossestrand omlag 1927
1. rekkja f.v.:Synneva Opheim, Kari Opheim, Anna Brathole (Skogstad),Brita Egdetveit (Gjerde), Helga Skogseid Tvilde, Gurina Selje (Skjervheim),Olav Skogseid, Lærar Heine Skogseid, Anna Skogseid Skjervheim, OddArnetveit, Kristoffer Selje, Jon Skogseid, Lars P. Egdetveit
2. rekkja f.v.:Peder Hommedal, Knut Lund, Kristina Lund (Kvamme), Amanda Osen (Fjellby), Inger Hommedal (Andersen), Guro Njåtveit (Hem), Brita Hole (Gjøstein), Margreta Skogstad (Gilgjarhus), Maria Straume (Hole).
3. rekkja f.v.: Lars Lund, Knut Skjervheim, Nils Lund, Olav Oppheim,Ola Skjervheim, Johannes Arnetveit, Odd Brathole, Gunnar Skjervheim, HenrikHommedal, Kolbein Hommedal.
4. rekkj f.v.: Kolbein Arnetveit, Ivar Skogseid, Lars Opheim, MartinHommedal, Kolbein Straume.
Biletet er utlånt av Maria Hole Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Egdetveit Skule omlag 1927
Meta-Keywords:Egdetveit,Egdetveit skule,Sundve skule,Heine Skogseid,Maria Hole,Holbygdi,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger