Gamle bilete Framnes Skule, Vossestrand
Framnes skule, av Einar Midtun

Skulehuset:

Spørsmålet om bygging av skulehus på Framnes vart teke opp i krinsmøte 9.12.1894. Det skapte strid i krinsen om kvar skulen skulle byggjast, men i 1898 vart det reist nytt skulebygg for Oppheim og Vasstronda på Framnes.

Då huset vart bygt i 1898 vart det laga kjellar under huset, men ikkje før i 1925 vart det vedteke på krinsmøte å setja kjellaren i stand.

Først i 1960 vart det vedteke å byggja sanitæranlegg i skulen.

I 1976 vart det bygt nytt skulehus på Opheimsvangen. Krinsane Framnes, Hauge og Stalheim vart slått saman til ein krins som fekk namnet Oppheim skulekrins.

Lærarar:

Den første læraren ein kjenner til var Sjur Knutson Bøe. Han var lærar på Vasstronda/Hauge/Stalheim/Jordalen i åra 1853 - 1865.

Andre som har vore lærarar:

Olav Larsson Bratthole, 1860 - 1865 (Oppheim/Vinje)
Anders Olsen Nesheim, 1865 - 1873 (Oppheim/Holbygda)
Ola Oddson Hole, 1873 - 1878 (Vasstronda/Hauge)
Knut O. Oppheim, 1875 - 1878 (Oppheim/Jordalen/Stalheim)
Ola Oddson Hole, 1879 - 1900 (Oppheim)
Johannes Borge, 1900 - 1913
Knut Bjørgaas, 1913 - 1922
Hermann Kaldestad, 1922 - 1965 (Skuleinspektør på Vossestrand 1955-1964)
Olav Hole, 1957 - 1959 (Framnes/Jordalen)

Småskulen:

Gabrielle Vinsnes, 1894 - 1903 (Framnes/Hauge)
Ingeborg Haaheim, 1907 - 1913 (Framnes/Hauge)
Marta Løen, 1913 - 1937
Nils Bjørgaas, 1937 - 1939
Hans Hansen, 1940 - 1940 (vikar) Var nytta som vikar i fleire krinsar
Anna Skjerdal, 1940 - 1945
Dagny Otterstad, 1946 - 1948
Anna Bjørke Draugsvoll, 1950 - 1966 (Framnes/Sundve)

Kilde:
”Strandaskulane” frå dei eldste tider til 1964, prenta 1989. Framnes skulekrins. Av Ivar Ødegård.
Meta-Description:Skulefoto frå Framnes Skule
Meta-Keywords:Egdetveit skule

Oppheim Skule, Vossestrand omlag 1905
8. Nils Borge, 11. Lærar Johannes Borge, 13. Ingebjørg Grindeland?, 19. Gjørgine Grindeland, 20. Lars H. Teigen, 38. Lars Grindeland
Eigar av foto:Anna Teigen. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. AT003
Meta-Description:
Meta-Keywords:Oppheim, Vossestrand,Olav Grindeland,lærar,Hallstein Ure,Hermann Kaldestad, Geir Knapstad,Eirik Knapstad,Lars Oppheimsvangen,Gullaug Teigen,Sundve,Anna Løen,Gudrun Urheim,Gurid Sundsvoll,Herbjørg Oppheimsvangen, Gurid Sundsvoll,Fagerli,Gunvor Dregelid,Tina Katrina, Oppheim,Unni BrandsetSigvald Teigen,Sundve,Borghild Oppheim,Maria Oppheim, Gudrun Sundsvoll,Anna Oppheim,Sigrid Urheim,Else Oppheim,Lars Klb. Ure,Ivar Ødegård,Arthur Bidne,Marta Bidne,Leite, Kari Sundsvoll,Gudny Teigen Sundve,Marta Oppheimsvangen, Margit Hagenson,Anna Urheim,Birgit Bidne,Leite,Marta Ure,Knut Bjørkelo,Oddvar Drevs

Framnes Skule 1917
Framnes skule 1917. 12. Ingebjørg A. Ure (Markusteig)? 13. Martha Nesheim 18. Marta Løen (lærarinne) 20. Guri Kjønnegard?
32 Kolbein A Ure (Markusteig)?
Eigar av foto: Ingebjørg Riple. Samlar av foto: Norodd Hagenenson og Oddvar Drevsjø. foto 1304
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Framnes Skule 1924
Rekkje 1: 1.Olav Kjønnegard,, 2.Olav Sundsvoll, 3.Eilev Oppheim, 4.Olav Oppheimsvangen, 5.Martin Oppheim, 6. Hans Brørvik, 7. Lars Urheim, 8.? Olsen, 9.Olav Markhusteig.
Rekkje 2: 10.Anna Løen, 11.Ingrid Oppheimsvangen, 12.Ingrid Oppheim, 13.Maria Oppheim, 14.Gunvor Dregelid, 15.Solveig Olsen, 16.Marta Leite, 17.Borghild Oppheim, 18.Marta Olsen, 19.Marta Sundsvoll,
Rekkje 3: 20.Mikaline Grindeland, 21.Ingebjørg Finne, 22.Dina Grindeland, 23.Anna Løen, 24.Ingrid Sundsvoll, 25.Maria Oppheim, 26.Ingebjørg Sundsvoll, 27.Tina Oppheim
Rekkje 4: 28.Johanna Olsen, 29. Marta Markhusteigen, 30.Anna Oppheim, 31. Lærarinne Marta Løen, 32.Lærar Hermann Kaldestad, 33.Guri Sundsvoll, 34.Gudrun Urheim, 35.Marta Sundsvoll, 36.Svein Grindeland,
Rekkje 5: 37.Magne Rognved, 38.Ivar Ødegård, 39, ? Brørvik, 40.Eiliv Sundsvoll, 41.Ivar Sundsvoll, 42.Hallstein Ure, 43.Knut Grindeland, 44.Lars Oppheimsvangen, 45.John Grindeland,
Eigar av foto: Johan Bjørnetun. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. Informasjon om personane på biletet er teke frå boka "Strandaskulane", side 129.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Oppheim Skule, Vossestrand 1926 - 1927
1. Olav Grindeland (lærar) 2. Hallstein Ure 3. Hermann Kaldestad (lærar) 4. Geir Knapstad 5. Eirik Knapstad 6. Lars Oppheimsvangen 7. Gullaug Teigen Sundve 8. Anna Løen 9. Gudrun Urheim 10. Gurid Sundsvoll 11. Herbjørg Oppheimsvangen 12. Gurid Sundsvoll (Fagerli) 13. Gunvor Dregelid 14. Tina Katrina Oppheim
15. Unni Brandset 16. Sigvald Teigen Sundve 17. Borghild Oppheim 18. Maria Oppheim 19. Gudrun Sundsvoll 20. Anna Oppheim 21. Sigrid Urheim 22. Else Oppheim 23. Lars Klb. Ure 24. Ivar Ødegård 25. Arthur Bidne 26. Marta Bidne (Leite) 27. Kari Sundsvoll 28. Gudny Teigen Sundve 29. Marta Oppheimsvangen 30. Margit Hagenson 31. Anna Urheim 32. Birgit Bidne (Leite) 33. Marta Ure.
Eigar av Foto: Knut BjørkeloSamlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0305 Kn. Bj 0091
Meta-Description:
Meta-Keywords:Oppheim, Vossestrand,Olav Grindeland,lærar,Hallstein Ure,Hermann Kaldestad, Geir Knapstad,Eirik Knapstad,Lars Oppheimsvangen,Gullaug Teigen,Sundve,Anna Løen,Gudrun Urheim,Gurid Sundsvoll,Herbjørg Oppheimsvangen, Gurid Sundsvoll,Fagerli,Gunvor Dregelid,Tina Katrina, Oppheim,Unni BrandsetSigvald Teigen,Sundve,Borghild Oppheim,Maria Oppheim, Gudrun Sundsvoll,Anna Oppheim,Sigrid Urheim,Else Oppheim,Lars Klb. Ure,Ivar Ødegård,Arthur Bidne,Marta Bidne,Leite, Kari Sundsvoll,Gudny Teigen Sundve,Marta Oppheimsvangen, Margit Hagenson,Anna Urheim,Birgit Bidne,Leite,Marta Ure,Knut Bjørkelo,Oddvar Drevs

Framnes Skule, Vossestrand 1935
1. Hermann Kaldestad (lærar) 2. Anna Ure g. Lunde 3. Marta Knapstad g. Oppheim 4. Kari K. Ure 5. Severina Oppheim g. Røte 6. Agnes A. Ure g. Tufte 7. Aslaug Draugsvoll g. Ure 8. Brita Bidne g. Dugstad 9. Jon Bidne 10. Ingvald Teigen Sundve 11. Arne Dolve 12. Arnfinn Jordalen 13. Ivar Jordalen 14. Sigmund Kaldestad 15. Peder Dregelid 16. Johanna Borge g. Sleen 17. Hilleborg Sundsvoll g. Lid 18. Gjørgina N. Bidne 19. Guri K. Bidne g. Draugsvoll 20. Ingrid Hagenson g. Oppheim 21. Nils Sundsvoll 22. Mikkel Hemre 23. Johannes Borge 24. Gunnar Ure 25. Ingvald Dregelid 26. Gudny Bidne g. Lie 27. Hallstein Teigen 28. Nils Draugsvoll 29. Nils K. Bidne 30. Lars Heggland 31. Magne Kaldestad 32. Erling Dregelid 33. Marta Oppheim g. Kaldestad 34. Synneva K. Oppheim 35. Signe Stalheim Thorsen 36. Guri Bidne g. Nilsen 37. Kari Oppheim g. Bidne 38. Synneva Tveite g. Stalheim 39. Anna Teigen 40. Kari Oppheim
Eigar av Foto: Nils SundsvollSamlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0355 N. Sundsv. 0001
Meta-Description:Framnes skule 1935, Vossestrand
Meta-Keywords:Framnes skule,Vossestrand,Hermann Kaldestad,Anna Ure,Marta Knapstad,Kari K Ure,Severina Oppheim,Agnes A Ure,Aslaug Draugsvoll,Brita Bidne,Jon Bidne,Ingvald Teigen Sundve,Arne Dolve,Arnfinn Jordalen,Ivar Jordalen,Sigmund Kaldestad,Peter Dregelid,Johanna Borge,Hilleborg Sundsvoll,Gjørgina N Bidne,Guri K Bidne,Ingrid Hagenson,Nils Sundsvoll,Mikkel Hemre,Johannes Borge,Gunnar Ure,Ingvald Dregelid,Gudny Bidne,Hallstein Teigen,Nils Draugsvoll,Nils K Bidne,Lars Heggland,Magne Kaldestad,Erling Dregelid,Marta Oppheim,Synneva K Oppheim, Signe Stalheim Thorsen,Guri Bidne,Kari Oppheim,Synneva Tveite,Anna Teigen,Kari Oppheim

Framnes Skule, Vossestrand 1960
1 Lærar Bjørg Draugsvoll, 2 Anne Berit Ødegaard, 3 Knut Blikberg, 4 Sissel Annbjørg Vestre, 5 Magne Wehn, 6 Arne Johan Dregelid, 7 Liv Ingrid Dugstad, 8 Anders Knapstad, 9 Lars Terje Blikberg, 10 Gudveig Urheim, 11 Leif Kvarme, 12 Einar Børre Dregelid, 13 Gerd Reidun Eikefjord, 14 Johannes Løen, 15 Gerd Jorun Grindeland, 16 Anders Bidne, 17 Oddvar Ure, 18 Elbjørg Ure, 19 Alfred Bidne, 20 Inger Opheimsvangen
Eigar av foto: Arne Johan Dregelid. Norodd Hagenson har hjelpt å finna alle namna.Samlar av foto: PerHusdal
Meta-Description:Framnes skule 1935, Vossestrand
Meta-Keywords:Framnes skule,Vossestrand,Hermann Kaldestad,Anna Ure,Marta Knapstad,Kari K Ure,Severina Oppheim,Agnes A Ure,Aslaug Draugsvoll,Brita Bidne,Jon Bidne,Ingvald Teigen Sundve,Arne Dolve,Arnfinn Jordalen,Ivar Jordalen,Sigmund Kaldestad,Peter Dregelid,Johanna Borge,Hilleborg Sundsvoll,Gjørgina N Bidne,Guri K Bidne,Ingrid Hagenson,Nils Sundsvoll,Mikkel Hemre,Johannes Borge,Gunnar Ure,Ingvald Dregelid,Gudny Bidne,Hallstein Teigen,Nils Draugsvoll,Nils K Bidne,Lars Heggland,Magne Kaldestad,Erling Dregelid,Marta Oppheim,Synneva K Oppheim, Signe Stalheim Thorsen,Guri Bidne,Kari Oppheim,Synneva Tveite,Anna Teigen,Kari Oppheim

Oppheim Skule, Vossestrand 1926 - 1927
Oppheim skule, Vossestrand.  Ukjent år  home
KVEN VEIT NOKO OM ELEVAR OG LÆRAR?
Meta-Description:
Meta-Keywords:Oppheim, Vossestrand,Olav Grindeland,lærar,Hallstein Ure,Hermann Kaldestad, Geir Knapstad,Eirik Knapstad,Lars Oppheimsvangen,Gullaug Teigen,Sundve,Anna Løen,Gudrun Urheim,Gurid Sundsvoll,Herbjørg Oppheimsvangen, Gurid Sundsvoll,Fagerli,Gunvor Dregelid,Tina Katrina, Oppheim,Unni BrandsetSigvald Teigen,Sundve,Borghild Oppheim,Maria Oppheim, Gudrun Sundsvoll,Anna Oppheim,Sigrid Urheim,Else Oppheim,Lars Klb. Ure,Ivar Ødegård,Arthur Bidne,Marta Bidne,Leite, Kari Sundsvoll,Gudny Teigen Sundve,Marta Oppheimsvangen, Margit Hagenson,Anna Urheim,Birgit Bidne,Leite,Marta Ure,Knut Bjørkelo,Oddvar Drevs


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger