Gamle bilete  Hauge Skule, Vossestrand
Hauge skuleAv Einar Midtun

Skulehuset:

Skulehuset på Hauge vart bygt i 1864. Det var av same storleik som skulehuset på Sundve med ei stove på 9 x 9 alner og eit lærarrom på 4 x 4 alner.

I 1906 fekk skulen eit tilbygg. I 50-åra og byrjinga av 60-åra vart skulebygningen ein del omvølt. Storestova vart isolert, og det kom sanitæranlegg.

Etter at krinsen vart nedlagd og slått saman med Oppheim i 1976 har skulehuset vorte nytta til barnehage.

Lærarar:

Den første læraren ein kjenner til var Sjur Knutson Bøe. Han var lærar på Hauge/Vasstronda/Stalheim/Jordalen 1853-1865 og Hauge/Vasstronda 1865-1873.

Andre som har vore lærarar:

Ola Oddson Hole, 1873 - 1878 (Hauge/Vasstronda)
Knut O. Oppheim, 1878 - 1879 (Hauge/Stalheim)
Brynjulv Erikson Seim, 1879 - 1891 (Hauge/Stalheim)
Brynjulv Erikson Seim 1891 - 1922
Knut Brekke, 1922 - 1950
Johan Indrelid, 1950 - 1965

Småskulen:

Gabrielle Vinsnes, 1894 - 1903 (Hauge/Framnes)
Ingeborg Haaheim, 1907 - 1913 (Hauge/Framnes)
Gudrun Nelsine Tveit, 1917 - 1918 (Hauge/Sundve)
Marie Raaum, 1918 - 1920 (Hauge/Sundve)
Anne Marie Såkvitne, 1924 - 1925 (Hauge/Stalheim)

Kjelde:
”Strandaskulane” frå dei eldste tider til 1964, prenta 1989. Litt frå skulesoga for Hauge krins dei siste hundra år. Av Bjørn Giljarhus.
Meta-Description:Skulefoto frå Hauge Skule
Meta-Keywords:Hauge skule

Hauge skule 1916, Haugsvik, Vossestrand
1. Lærar Seim 2. Godskalk Kvamme 3. Olav Giljarhus 4. Olav Grindeland
5. Jon Sleen 6. Sjur Giljarhus 7. Botolv Larsen 8. Sjur Sleen 9. Brynjulv Kvamme
10. Olav G Selland 11. Kari Sleen 12. Ukjent 13. Astrid Midthun 14. Unni Brandset
15. Brita Tveite (g. Tufte) 16. Ingrid Kvamme 17. Ukjent 18. Gjørgina Sleen
19. Leif Larsen 20. Ingvald Giljarhus 21. Nils O. Kvamme 22. Teodor Midthun
23. Ingebjørg Midthun 24. Brita Kvamme
Eigar av foto: Ingebjørg Kvamme.  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø I. K 0004 foto0345
Meta-Description:Elevar og lærar ved Hauge skule, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:1. Lærar SeLærar Seim,Godskalk Kvamme,Olav Giljarhus,Olav Grindeland,Jon Sleen,Sjur Giljarhus,Botolv Larsen,Sjur Sleen,Brynjulv Kvamme,Olav G Selland,Kari Sleen,Astrid Midthun,Unni Brandset,Brita Tveite (g. Tufte),Ingrid Kvamme,Gjørgina Sleen,Leif Larsen,Ingvald Giljarhus,Nils O Kvamme,Teodor Midthun,Ingebjørg Midthun,Brita Kvamme,Hauge skule,Haugsvik,Vossestrand

Hauge skule 1925, Haugsvik, Vossestrand
1. Albert Lunde 2. Einar Brandset 3. Sverre Larsen 4. Lars Sleen 5. Hallstein Tveite 6. Eirik Brandset 7. Sjur Sleen 8. Anders Brandset 
9. Ola Kvamme 10. Ola Brandset 11. Sigurd Bidne 12. Teodor Giljarhus 13. Lars Lunde 14. Ingebjørg Midthun 15. Unni K. Brandset 16. Anna Kvamme 17. Lars Sælid 18. Astrid Midthun 19. Kari Kvamme 20. Synneva Ettesvoll 21. Agnes Rygg 22. Unni L. Brandset
23. Gjørgina Sleen 24. Ingebjørg Sælid25. Knut Brekke (lærar) 26. Anna Marie Såkvitne (lærarinna) 27. Hilleborg Ettesvoll 28. Brita Bidne
Eigar av foto: Astrid Stalheim.  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  A. St 0036 foto0347
Meta-Description:Elevar og lærarar ved Hauge skule, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Albert Lunde,Einar Brandset,Sverre Larsen,Lars Sleen,Hallstein Tveite,Eirik Brandset,Sjur Sleen,Anders Brandset,Ola Kvamme,Ola Brandset,Sigurd Bidne,Teodor Giljarhus,Lars Lunde,Ingebjørg Midthun,Unni K Brandset,Anna Kvamme,Lars Selid,Astrid Midthun,Kari Kvamme,Synneva Ettesvoll,Agnes Rygg,Unni L Brandset,Gjørgina Sleen,Ingebjøtg Selid,Knut Brekke,Anna Marie Såkvitne,Hilleborg Ettesvoll,Brita Bidne,Hauge skule,Haugsvik,Vossestrand

Hauge skule 1927/28, Haugsvik, Vossestrand
1. Lærar Knut Brekke 2. Sigurd Bidne 3. Lars Sælid 4. Teodor Giljarhus 5. Brita Bidne 6. Anna Kvamme 7. Hermann Ettesvoll 8. Ola Kvamme 9. Lars Hauge 10. Knut Kvamme 11. Hilleborg Kvamme 12. Gjørgina Sleen 13. Ingebjørg Hauge 14. Ingebjørg Sleen 15. Ingebjørg Midthun 16. Maria Ettesvoll 17. Johan Hauge
Eigar av foto: Astrid Stalheim.  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø A. St 0041 foto0346
Meta-Description:Elevar og lærar ved Hauge skule, Haugsvik, Vossestrand
Meta-Keywords:Knut Brekke,Sigurd Bidne,Lars Selid,Teodor Giljarhus,Brita Bidne,Anna Kvamme,Hermann Ettesvoll,Ola Kvamme,Lars Hauge,Knut Kvamme,Hilleborg Kvamme,Gjørgina Sleen,Ingebjørg Hauge,Ingebjørg Sleen,Ingebjørg Midthun,Maria Ettesvoll,Johan Hauge,Hauge skule,Haugsvik,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger