Sundve Skule, Vossestrand
Av Einar Midtun
Kjelde:
”Strandaskulane” frå dei eldste tider til 1964, prenta 1989. Sundve skule. Av Olav Hole.
Skulehuset:
Det første skulehuset på Sundve vart oppført i 1863 og var det første skulehuset som vart bygt på Vossestrand. Krinsen heitte den gongen ”Holebygdens Kreds”.

I 1890 tok krinsen til å arbeida med å få reist nytt skulehus som skulle byggjast innåt det gamle. Dette tilbygget stod ferdig i 1892. Den 30. desember i 1895 vart det framlagt revidert rekneskap for krinsen sine utgifter for oppføringa av skulehuset, og einstemmig godteke av krinsstyret.

I 1931 vart det bygt bislag over inngangen til skulehuset.

I 1937 vart skuleplassen utbetra og gjerde kring plassen oppsett. Dermed hadde bygningar og leikeplass fått den form dei hadde heilt fram til 1957.

I 1957 vart det bygt eit heilt nytt skulehus (i den andre enden av skuleplassen), som vart teke i bruk hausten 1957. Den gamle skulestova vart brukt som sløydsal for folke- og framhaldsskulen fram til 1970, då den vart seld til nedriving.

Lærarar:
Den første læraren ein kjenner til var Olav Larsson Bratthole som var lærar og kyrkjesongar i Vinje/Oppheim 1860 - 1865.
Seinare har fylgjande personar vore lærarar:
Ola Oddson Hole, 1865 - 1873 (Vinje/Hole)
Knut Brynulvsen Vethe, 1873 - 1876 (Vinje/Egdetveit)
Knut E. Seim , 1876 - 1882 (Vinje/Hole)
Gulleik Helgesen Fosse, 1878 - 1883 (Vinje/Holbygda)
Nils K. Bjørgaas, 1885 - 1922 (Sundve/Holbygda)
Knut Bjørgaas, 1922 - 1939
Knut Skjeldal 1934 - 1935 (Vikar)
Anders Meland, 1939 - 1940 (Vikar)
Olav Refsdal, 1940 - 1966 (Skulestyrar)
Sjur Giljarhus, 1966 - 1969 (Skulestyrar)

Småskulen:
Lærarane i småskulen har ein ikkje sikre kilder om, men den som vart først tilsett er Anna Bergesdtr Hetlesæter. Ho var lærar frå 1890.
Seinare tilsette som ein har kjennskap til er fylgjande:
Marta Hauge, 1902 - 1909
Marta Løen, 1909 - 1913
Anna Bjørkum, 1913 - 1916
Gudrun Nelsine Tveit, 1917 - 1918 (Sundve/Hauge)
Marie Raaum, 1918 - 1920 (Sundve/Hauge)
Ingebjørg V. Bygd Rasmussen, 1921 - 1925 (Sundve/Egdetveit)
Ingebjørg Vinje, 1925 - 1927 (Sundve/Egdetveit)
Anders L. Høen, 1927 - 1928 (Sundve/Egdetveit) Konstituert
Brynjulv Kvamme, 1928 - 1933
Anna Bjørke Draugsvoll, 1933 - 1966 (Sundve/Oppheim frå 1950)
Meta-Description:Skulefoto frå Sundve Skule
Meta-Keywords:Sundve skule

Sundve Skule - omlag 1920
Har du meir informasjon - tek vi gjerne i mot
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sundve Skule - omlag 1950
Har du meir informasjon - tek vi gjerne i mot
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sundve Skule 1904-1905
Bakerste rekkje: Gyrid O. Herheim, Inger K. Kvarme, GjørginaK. Kvarme, Anders O. Gavle, Ola L. Herheim, Lars L. Lilletun, Lars S.Vinje,Sjur L. Herheim
Mellomste rekkje: Synneva G. Bruland (Gavle), Gjørgina A. Humlebrekke,Marta L. Hyrt (Langa-Marta), Anna L. Hyrth, Sjur Anderson Vinje (Sjur Gavle),Eirik E. Vinje (Vinjahagen), Lars L. Vinje, Lars A. Vinje, Ola L. Lilletun
Fremste rekkje: Anna O. Haga, Brita A. Gavle, Margreta O. Herheim,Gjøri O. Sausjord, Anders O. Midtun, Lars A. Humlebrekke, Lars H.Vinje, Knut L. Vinje, Lars G. Engeland, David S. Humlebrekke, Olav A Vinje(Vinjahagen)
Bilete er utlånt av Marta Klette (Vinjahagen) frå Ås.6 av elevane er ikkje med på bilete.
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule

Sundve Skule 1904-1905  -  Storskulen (klasse 4-5-6-7) - LærarNils Bjørgås
1. Bertina L. Vinje/Herheim 92
2. Marta K. Vinje (Hotell) 91
3.. Marta O. Midtun 92 (g. med 14)
4.  Kari S. Haga 91
5.  Knut S. Humlebrekke 94
6. Martin A. Vinje 91
7. Odd Larssön Vinje 90 (Butikken)
8. David O Sausjord  93
9. Kari K. Sundve 93
10. Ingebjørg L. Draugsvoll (Glytthaugen) 92
11 Ingebjörg S Humlebrekk 92
12 Anna A. Tveite 90
13. Synneva A. Sundve 92
14. Mikkel V. Tveite 91
15. Sigurd O. Hole 91
16. Anders L. Lilletun 91
17. Eirik L. Sausjord (Kroken) 90
18. Nils A. Skogstad 91
19. Ingeborg A. Tveite 92
20. Gjørgina K. Vinje (g. Stedjeberg) 93
21. Ingeborg L. Lilletun 93
22. Brita V. Tveite 93 (g.med 17) 
23. Anna J.Gavle, Lomsdalen 95 
24 Marta G. Engeland 94
25. Eirik A. Tveite 94
26. Martin O. Hole 95
27  Lars M. Gjelbakken 91 
28  Brynjulf O. Herheim 93 
29  Lars H. Höen 90 
30 .Jørine H.Vinje (Posthagen) 92 
31. Brita H. Höen 92 (g. Een) 92 
32. Marta L. Vinje 92 (Butikk)
33. Ingeborg L. Sausjord 94
34. Eirik A. Tveite 94 
35. Ole O. Hole 93 
36. Peder O. Herheim 92
37. Anders H. Höen 95 
38  Sjur K. Vinje (Hotell) 95
39. Knut G. Engeland 91
FöddIkkje på biletet
90.09.26 Anna L. Draugsvoll (Vårdalen)
92.05.24 Anna Olsdtr Höen
92.08.06 Brita Hallsteinsdtr Höen
91.06.06 Marta Sjursdtr Vinje (Syster til "Malinen)"
89.11.08 Sjur Vikingsön Tveite
92.10.30 Lars Olsön Vinje
Fødselsåret står bak elevnamnet.
Biletet er utlånt av Marta Klette (Vinjahagen) frå Ås

Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule 1904,Nils Bjørgaas

Sundve Skule 1908-09- Småskulen (klasse 1-2-3)-Lærarinne Marta Løen.Lærar Nils Bjørgås
Bakerste rekkje: Frå venstre nr.1: Anders O. Gavle(?),nr.2:Nils A. Draugsvoll (1900), nr.4: Sigurd L. Vinje (1900) Rekkje3, fråvenstre: Nr.1 Lars T. Dagestad (1898), nr.3. Ingebrikt Bruland (1899),nr.4. Olav K. Kvarme (1898) Rekkje 2, frå venstre: Nr.4 BritaA. Vinje(hagen) (1898), nr.5 Ingebjørg H. Vinje (Posthagen) (1900)Fremste rekkje, frå venstre: Nr.6 Nils S. Haga (1899)
Andre elevar som gjekk i 1. og 2. klasse, men ikkje er identifisert
1. klasse: Olav N. Tveite, Johannes T. Bratthole (Dagestad), LarsS. Haga, Olav O. Haga, Eirik A. Sundve, Anders A. Kvarme, Knut K. Kvarme,Lars A. Gavle, Olav L. Sausjord,  Inger S. Bratthole, Kari D. Bjørkelid,Guro O. Kvarmestøl, Brita L. Høen.
2. klasse: Olav O. Herheim, Hermann L. Lilletun, Olav S. Bratthole,Sjur O. Gavle, Eirik O. Gavle, Brita O. Sausjord, Marta E. Vinje, AnnaO Haga, Eli D. Bjørkelid, Agnes K. Vinje, Ingebjørg J. Hauge
Er det nokon som kjenner fleire namn eller har ein betrekopi av dette bilet vil vi vera svært glad for å få høyraom det. Biletet er utlånt av Ingrid Vinje ; 
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Småskulen Sundve 1908
Meta-Keywords:Sundve Skule,1908,1909

Sundve skule 1912-13 1. klasse Lærarinne Marta Løen.Lærar Nils Bjørgås
Bak nr.1 Anders Th. Bratthole, nr.2 Nils O. Gavle, nr.5. Anders L.Høen. Framme nr.3 frå venstre: Kari Humlebrekke (g. Vinje). 
Namna på dei andre er: Anna O. Kvarmestøl, Brita Olsdtr.Sundve, Gudve Olsdtr. Sausjord, Brita Davidsdtr. Bjørkelid, SjurOlsson Nesheim, Lars Knutsson Kvarme.
Kan nokon hjelpa med meir namn? Bileteter utlånt av Leif Herheim og Marta Klette.  Samlar: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule,1912,1913,Vossestrand;Holbygdi

Sundve skule 1912 Storskulen
1.Agnes Vinje, 2.Synneva Bruland, 3.4.5. Ingebjørg Hauge -GjertrudHaga Eit namn manglar 6.Eli Birkelid, 7.Anna S.Haga, 8.Kristina Nesheim, 9.Anna O.Haga, 10.MartaE.Vinje, 11.Gurid Høen, 12.Elsa Vinje 13.David Haga, 14.Anders Midtun, 15.Olav Lilletun, 16.Lars Haga, 17.LarsA.Kvarme 18.Lærar Nils Bjørgås, 19.Anders Sausjord, 20.SjurGavle, 21 Olav Herheim, 22.Hermann Lilletun, 23.David K.Vinje, 24.SjurSausjord, 25.Olav Homlebrekke, 26.Anders Herheim, 27.Kolbein Herheim, 28Lærarinne Marta Løen.
Eigar av foto: Einar Midtun. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule,1912,1913

Sundve Skule omlag 1922
1.Marta L. Vinje (Malinamarta), 2.Marta Kvarme, 3.Jørgina Kvarmestøl,4.Kari Sundve, 5.Borghild Draugsvoll (Posthagen), 6.Guri Sundsvoll, 7.Olav L. Vinje,  8.Anders Kvarmestøl, 9.Leif O,Vinje, 10.BernhardVinje, 11.Birger Mæland, 12.Olav Vetlahøen. 13.Ingebjørg Rasmussen, 14.Ingebjørg Øvre-Kvarme,15.Marta Øyestad, 16.Ingebjørg Draugsvoll (seinare gift mednr.21), 17.Anna Gavle, 18.Jørgina Bjørkelid, 19.Knut Kvarme,20.Ingvald Frønningen, 21Eirik Sundve, 22.Anders Sundve, 23.NilsBjørgås, 24. Borghild Sausjord, 25.Marta Øvre-Kvarme, 26 Anna Homlebrekke,27.Anna Bratthole(haugen), 28.Olav Sundve (Vetl-Ola), 29.Lars Kvarmestøl,30. Odd L.Vinje, 31.Nils Draugsvoll(Posthagen), 32.Hallstein Homlebrekke,33.Anders Kvarme, 34.Olav Sundve(Stor-Ola)
Bilete er utlånt av Ingebjørg Sundve Draugsvoll (nr.16) - gift med nr.21..   Samlar: Per Husdal  bilds006
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule 1922,Nils Bjørgaas,Ingebjørg Rasmussen

Lærarinne, lærar og elevar ved Sundve Skule 1924
1. rekkje f.v.:1. Lars Herheim, 2. Per Breilid (Busett i Vik i Sogn),3. Lars Bjørgås, 4. Olav P Vinje (Persen), 5. Birger Mæland,6. Anders Kvarmestøl, 7. Olav L. Vinje, 8. Peder Bjørkelid,9. Oddm. Gavle, 10. David Kvarme, 11. Hans Høen
2. rekkje f.v.:12. Anna Sundve (gift med Olav L. Vinje), 13. LivBjørgås, 14. Marta L. Vinje (Malina-Marta), 15. Borghild Draugsvoll,Posthagen) (gift med Ivar Nesheim), 16. Ingebjørg Bygd Rasmussen,17. Knut Bjørgås, 18. Olav Flisram (seinare sjåfør),19. Kolbein Hommedal, 20. Mons Vinje, 21. Henrik K. Hommedal
3. rekkje f.v.:22. Gudrun Bjørgås, 23. Kari Sundve,24. Kristina Flisram, 25. Gjørgina Bjørkelid, 26. Anna Gavle,27. Ingebjørg Draugsvoll, (Sundve), 28. Marta Øyestad (Gjøstein),29. Ingebjørg Kvarme (Hole), 30. Gjørgina Kvarmestøl
4. rekkje f.v.:31. ? Nåsen, 32. Guri Vetlahøen, 33.Ingebjørg L. Vinje (Synvalars-Ingebjørg), 34. Anna Flisram,35. Maria Mæland, 36. Guri Nåsen, 37. Marta Kvarme (Gjøstein),38. Brita Øyestad (Gjernes), 39. Jørgina Flisram, 40. GudnyBjørgås
5. rekkje f.v.:41. Olav Vetlahøen, 42. Anders L. Vinje, 43.Olav S. Sundve d.y (Vetl-Ola), 44. Olav S. Sundve d.e (Stor-Ola), 45. HallsteinHomlebrekke, 46. Nils O. Draugsvoll (Posthagen), 47. Bernhard Vinje, 48.Leif Vinje, 49. Olav Kvarmestøl.
Samlar av foto: Per Husdal. Eigar av foto: Leif Herheim
bilds007
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule,1924,Knut Bjørgaas,Ingebjørg Rasmussen,Ingebjørg Bygd

Sundve Skule  1928
Bak: Birger Mæland,Sjur Mundal, Lærar Knut Bjørgås,Bernhard Vinje, Lærar Anders Høen, Olav L. Vinje (Oddlars-Ola),Leif Vinje
3. Rekke: Gina Vinje(Gift Lund), Marta L. Vinje (Malina-Marta), IngebjørgL. Vinje (Synnva-Lars-Ingebjørg), Borghild Draugsvoll (Posthagen),Guro Nåsen (Tveite), Johanna Flisram, Signy Sundve, Liv Bjørgås,Anna Sundve, Maria Mæland.
2 Rekke: Bergit Engeland, Synneva Vinje, Margit Sundve, IngebjørgSundve, Marta Leite (Hyttetre), Maria Kvarmestøl, Margreta MundaL,Astrid Draugsvoll (Posthagen), Anna Nåsen (Tveite), Gudny Bjørgås,Guri Vetla-Høen.
1. Rekke: Olav Hole (Stora-Høen), Anders Vetla-Høen,Lars Sausjord-Kroken, Olav P. Vinje (Persen), Mons Vinje,Gunnar Engeland,Hans Draugsvoll (Posthagen), Sigurd Øyestad, Olav Mæland,Lars Bjørgås.
Biletet er utlånt av Leif O. Vinje  Samlar av foto: Per Husdal  bilds008
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule,1928,Knut Bjørgaas,Anders Høen

Nokre elevar ved Sundve Skule 1937
Bak: Ingebjørg A. Naasen, Dagny L. Haga, Aslaug M. Vinje (g.Samland),Ingrid S. Vinje, Borghild M. Ure. 2. rekke: Brita Kvarme, Margit H. Engeland, Ingebjørg E. Sausjord(Kroken), Brita L. Herheim, Anna O. Draugsvoll (Posthagen), Solveig K. Engeland.1. rekke: Per Taulen, Martin L. Herheim, Olav S. Vinje, Sigurd Idar S. Sundve
Eigar av foto: Olav O. Draugsvoll. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Elevar ves Sundve Skule 1937 Ingebjørg A. Naasen, Dagny L. Haga, Aslaug M. Vinje (g.Samland),Ingrid S. Vinje, Borghild M. Ure.2. rekke: Brita Kvarme, Margit H. Engeland, Ingebjørg E. Sausjord(Kroken), Brita L. Herheim, Anna O. Draugsvoll (Posthagen), Solveig K. Engeland.  1. rekke: Per Taulen, Martin L. Herheim, Olav S. Vinje, Sigurd Idar S. Sundve
Meta-Keywords:Sundve Skule,Ingebjørg A. Naasen,Dagny L. Haga,Aslaug M. Vinje,Samland,Ingrid S. Vinje,Borghild M. Ure.Brita Kvarme,Margit H. Engeland,Ingebjørg E. Sausjord,Kroken,Brita L. Herheim,Anna O. Draugsvoll,Posthagen,Solveig K. Engeland,Per Taulen,Martin L. Herheim,Olav S. Vinje,Sigurd Idar S. Sundve,Olav O. Draugsvoll,Per Husdal

Sundve Skule  1938
Eigar av foto: Gisle Bruland.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve Skule,1938,Knut Bjørgaas,Anna Bjørke

Sundve Skule 8. mai 1945 - 2. Verdskrigen er slutt - Norge er fritt!
Peik med musa for å finna namnet på elevane
Sigrun Tveite (Midtun)Anna HerheimBrita HagaOlav HommedalGunnhild Taulen (Gjerald)Ragnhild Herheim (Lidsheim)Per Agnar JohannesenBjarne SkjervheimTerje ByeAnders HumlebrekkeEdmund HeitmannPer HusdalGuri Hole (Horvei)Ågot DraugsvollSofie FjørstadBrita Midtun (Lid)Ingebjørg Hommedal (Sausjord)Albert HagaLevi LilletunKåre SkjervheimOlav GjeraldSverre NaasenAnna Bjørke DraugsvollOlav RefsdalOlav SausjordOlav MidtunViking S. TveiteRagnvald Frigaard
Foto utlåntav Albert Haga  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve skule

1955 Elevar ved Sundve Skule, Vossestrand
1, Anna Bjørke Draugsvoll, 2. Ingebjørg Lilliethun (g. Kløve), 3. Aslaug Flisram, 4. Aslaug Sundve, 5. Aud Vinje (g. Haukeland), 6. Ingeborg (Bøl) Draugsvoll, 7. Kari Vinje, 8 Arne Høen, 9 Magne Flisram, 10 Arne Humlebrekke, 11. Gunnhild Herheim, 12. Sjur Sundve, 13. Ingvald Midtun, 14. Nils Bidne, 15. Einar Midtun, 16. Ingebjørg Tveite, 17. Lars Haga, 18. Henrik Hommedal, 19. Knut Bjørgaas, 20. Lars O. Herheim, 21. Knut Ure, 22. Bjørg Marie Fosse, 23. Jon Lillethun, 24. Trygve Fosse, 25. Lars B Herheim, 26. Dagfinn Bjørkelid, 27. Aud Naasen, 28. Bjørg Gjerald, 29. Gudny Herheim, 30. Annlaug Nesheim.   Jon Husdal manglar
Meta-Description:Elevane er samla på altanen ved Sundve Skule. Dette var truleg siste året det gamle skulehuset var i bruk.
Meta-Keywords:

Sundve Skule 1955
Rekkje 1: Lærar Olav Refsdal, Sjur R.Vinje, Lars O.Vinje, LarsTveite, Lars Lilletun, Odd L.Vinje, Ingvald Midtun, Knut Magne Bjørgås,Dagfinn Bjørkelid, Lærar Anna Bjørke Draugsvoll
Rekkje 2: Knut Ure,Lars O. Herheim,Nils O. Bidne, Jon Lilletun (Kyrkjeog Undervisingsminister), Sjur Sundve
Rekkje 3: Ingebjørg Lilletun, Aslaug Flisram, Aslaug Sundve,Aud Vinje, Ingeborg Draugsvboll, Kari Vinje, Ingebjørg Tveite
Rekkje 4: Endre Refsdal, Bjørg Gjerald, Lilly Øyestad,Marta Herheim, Marta Sundve, Gunnhild Herheim, Marta Nåsen, AnneKjersti Bjørgaas, Gudny Herheim, Annlaug Nesheim, Aud Nåsen
Rekkje 5: Trygve Fosse, Magne Flisram, Einar Midtun, Jon Husdal, ArneHumlebrekke, Henrik Hommedal, Gunnar Gjerald, Lars B. Herheim, Olav O.Refsdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve skle,1955,Olav Refsdal,Anna Bjørke-Draugsvoll,Jon Lilletun

Sundve Skule omlag 1957
1 Liv Sundve,2,AudnyMæland, 3Magnhild Mæland, 4 Bjørg Fosse, 5 Berit Karin Øyestad, 6 Oddny Reidun Flisram,7 Marta Ingebjørg O.Refsdal, 8 Brita Draugsvoll, 9Jan Erik Huse, 10 Ivar I. Refsdal, 11 Tor Huse, 12 Leiv Johan Herheim, 13 Gudrun Vinje, 14 Solveig Høen, 15 Lærar: Olav Refsdal
bilds013
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve skle,1957,Olav Refsdal

Sundve Skule omlag 1957
1 lærar Olav Refsdal, 2 Marta Herheim, 3 Lilly Øyestad, 4 Anlaug Nesheim, 5 Bjørg Gjerald, 6 Aud Nåsen, 7 Nils Bidne, 8 Jon Lilletun, 9 Lars O. Herheim?? , 10 Ingvald Midtun, 11 Sjur Sundve, 12 Knut Ure, 13 Ivar Stalheim, 14 Trygve Fosse, 15 Olav Refsdal, 16 Lars Vinje, 17 Sjur Vinje, 18 Hans Stalheim, 19 Lars Tveite, 20 Odd Vinje.
Takk til Einar Midtun for namnelista bilds014
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundve skle,1957,Olav Refsdal

Sundve Skule 1959
Sundve Skule  1959  1. Anna Bjørke-Draugsvoll, 2. Unnlaug Midtun g. Kvitne, 3. Liv Bodil Vinje, 4. Gerd Astrid Engeland g. Jordalen, 5. Svanhild Bidne, 6. Ingeborg S. Hommedal, 7. Karin Huse, 8. Eirik Sausjord (Ikkje tilstades)
Eigar av foto: Sverre Kvitne. Redigert av Per Husdal
Meta-Description:Sundve Skule 1959 1. Anna Bjørke-Draugsvoll, 2. Unnlaug Midtun g. Kvitne, 3. Liv Bodil Vinje, 4. Gerd Astrid Engeland g. Jordalen, 5. Svanhild Bidne, 6. Ingeborg S. Hommedal, 7. Karin Huse, 8. Eirik Sausjord (Ikkje tilstades) Eigar av foto: Sverre Kvitne. Redigert av Per Husdal
Meta-Keywords:

Sundve Skule 1963 - 1964
SundveSkule 1963/64. 1. Maria Hauge, 2. Alvhild Nesheim, 3. Ingebjørg Hommedal, 4. Unnlaug Midtun, 5. Astrid Urheim, 6. Egil Mörkve, 7. Helge Mæland, 8. Kåre Tveite, 9. Odd Hommedal, 10. Jan Gunnar Bøe, 11. Johan Bjørnetun, 12. Anne Berit Dregelid,
13. Ingunn Brandseth, 14. Arvid Dregelid, 15. Kåre Kvamme, 16. Hildur Jordalen g.Farnes, 17. Svein Bengt Skarsbø, 18. Karin Hemre, 19. Berit Hemre, 20. Jenny Reidunn Stalheim, 21. Gerd Stalheim, 22. Anders Ødegård, 23. Asle Norekvål, 24. Britt Olaug Hirth, 25. Liv Bodil Vinje, 26. Norunn Ulvund
Eigar av foto: Sverre Kvitne. Redigert av Per Husdal
Meta-Description:SundveSkule 1963/64. 1. Maria Hauge, 2. Alvhild Nesheim, 3. Ingebjørg Hommedal, 4. Unnlaug Midtun, 5. Astrid Urheim, 6. Egil Mörkve, 7. Helge Mæland, 8. Kåre Tveite, 9. Odd Hommedal, 10. Jan Gunnar Bøe, 11. Johan Bjørnetun, 12. Anne Berit Dregelid, 13. Ingunn Brandseth, 14. Arvid Dregelid, 15. Kåre Kvamme, 16. Hildur Jordalen g.Farnes, 17. Svein Bengt Skarsbø, 18. Karin Hemre, 19. Berit Hemre, 20. Jenny Reidunn Stalheim, 21. Gerd Stalheim, 22. Anders Ødegård, 23. Asle Norekvål, 24. Britt Olaug Hirth, 25. Liv Bodil Vinje, 26. Norunn Ulvund. Eigar av foto: Sverre Kvitne. Redigert av Per Husdal
Meta-Keywords:

Sundve Skule 1964-65 - 1. og 2. Klasse
Sundve Skule 1. og 2. Klasse 1964-65. 1. Randi Herheim, 2. Elisabet Sausjord, 3. Marita Kløve, 4. Berit Stalheim, 5. Nina Åhlund,  6. Alf Oddvin Herheim, 7. Nils Bjarne Hommedal, 8. Ivar Mundal, 9. Bjarne Flisram, 10. Anna Bjørke Draugsvoll
Eigar av foto: Elisabet Sausjord.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Sundve Skule 1. og 2. Klasse 1964-65. 1. Randi Herheim, 2. Elisabet Sausjord, 3. Marita Kløve, 4. Berit Stalheim, 5. Nina Åhlund, 6. Alf Oddvin Herheim, 7. Nils Bjarne Hommedal, 8. Ivar Mundal, 9. Bjarne Flisram, 10. Anna Bjørke Draugsvoll Eigar av foto: Elisabet Sausjord. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger