Tveito i Holbygdè - og andre foto
Dette er ein ny album med bilete frå Arne Gregersen. Det store fleirtalet høyrer inn under Tveite HB er no flytta hit fotoside.htm?side=sundve-TveiteAnders.
Bileta vil etter kvart verta organisert og flytta til høveleg stad i rett mappe.
Då vert også teksten i menyen til venstre skriven.
Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

Anna Bjørke Draugsvoll, Vossestrand
Anna Bjørke  1902-1996
gift 1942 med
Lars Pederson Draugsvoll
1902-1971

Anna Bjørke Draugsvoll var lærar
i småskulen på Sundve frå 1933.
I åra 1950-1966 var ho lærar både på Framnes og Sundve skular.

Ny ættebok: Draugsvoll 88
Eigar av foto: Arne Gregersen

Samlar: Einar Midtun
Foto AG040
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Undomar og vener - kring 1925
Frå venstre: Georg Gjøstein (1904-1998), Anna Bjørke (1902-1996), Torbjørg Saue (1903-1979) og Joans Lid.
Eigar av foto: Arne Gregersen Samlar: Einar Midtun Foto AG041
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Marta Nilsdotter Haga, 1846 -
Marta Nilsdotter Haga
1846-
Gift 1875 med
Ola Knutson Afdal
Dei flytta til Dale i Sunnfjord.
Ny ættebok: Haga 74a
Eigar av foto: Arne Gregersen

Samlar: Einar Midtun
Foto AG042
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Forlovelsebilete, Eirik og Guri Sundve
Eirik Andersson Sundve
1901-1954
og kona
Guri Olsdotter Hole
1897-1976

Gift 1923
Ny ættebok: Ytre Sundve 90
Eigar av foto: Arne Gregersen

Samlar: Einar Midtun
Foto AG045
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik Anderson Sundve - kring 1910
Eirik Andersson Sundve (1901-1954)
Ny ættebok: Ytre Sundve 90
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Besøk på Sundvesflyne
Framme frå venstre: Nils Eirikson Saue (1863-1942)og kona Kari f. Tveite (1877-1947) Ny ættebok: Tveito HB 60b, Barbro Eiriksdotter Sundve f. Saue(1875-1940). Ny ættebok: Ytre Sundve 88
Bak frå venstre: Anders Rognaldson Sundve (1873-1956). Ny ættebok: Ytre Sundve 88. Dei to andre er ukjende.
Eigar av foto: Arne Gregersen Samlar: Einar Midtun Foto AG047
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ola Nilson (Haga) Tveiti og Eirik Andersson Sundve
Til venstre på stolen:
Ola Nilsson (Haga) Tveito
1901-1950
Busett i Odda
Han tok namnet Tveito
Ny ættebok: Tveito HB 64a

Ståande:
Eirik Andersson Sundve
1901-1954
Ny ættebok: Ytre Sundve 90
Eigar av foto: Arne Gregersen

Samlar: Einar Midtun

Foto AG049
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1940 Gravferda til Barbro Sundve
Frå venstre ved kista: Anders Rognaldson Sundve, Anders Eirikson Sundve og Eirik Andersson Sundve
Ny ættebok: Ytre Sundve 88 og 90
Eigar av foto: Arne Gregersen Samlar: Einar Midtun Foto AG050
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik Sjurson Haga
Eirik Sjurson Haga
1909-1997, ugift
Eirik var postbod
Ny ættebok: Haga 76 h
Eigar av foto: Arne Gregersen

Samlar: Einar Midtun
Foto AG051
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Johannes Samsonson Gullbrå
Johannes Samsonson Gullbrå
1888-1986
og kona
Ingebjørg Pedersdotter Saue
1891-1993.

Gift 1918, busette i Fana.
Johannes var ein god skiløpar.
Bilete er teke pinsen 1918.
Ny ættebok: Engjaland 30e
Eigar av foto: Arne Gregersen

Samlar: Einar Midtun
Foto AG052
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger