Engjaland, Vossestrand
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Engjaland,Engeland,Knut Engeland,Gulleik Brekkhus

Vossestrand sogelag, Engjaland, Gulleik Helgeson Brekkhus
Gulleik Helgeson Brekkhus
1863 - 1956
frå Evanger
Engjaland 36


foto: Hermann v.d Fehr
Eigar av foto:
Gudleik Engeland

Samlar av foto:
Norodd Hagenson og
Oddvar Drevsjø
foto1440
Meta-Description:Gulleik Helgeson Brekkhus
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Gulleik Helgeson Brekkhus,Engjaland,Vossestrand,Gudleik Engeland,Norodd Hagenson,Oddvar Drevsjø

Anna og Marta Engeland, Vossestrand
>Anna og Marta Engeland
Hjellen 26 b og d
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
fotoh0019
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna eller Marta Engeland, Vossestrand
Anna eller Marta  G. Engeland  (Navn?)
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0055
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna eller Marta Engeland, Vossestrand
Anna eller Marta G. Engeland
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0057
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gulleik Brekkhus 90 år
Frå venstre: Helge G. Engeland, Brita Simonsdtr. Engeland, Knut G. Engeland, Lars Selland, Anna G. Selland (f.Engeland), Lars G. Engeland, Gulleik Brekkhus (90 år), Knut Århus, Marta G. Århus (f. Engeland), Brita Engeland (f.Fjeli, g.m. Anders, Ingunn, Margreta O. Engeland (g.m. Helge) og Anders G. Engeland.
Eigar av foto: Knut G. Engeland. Samlar: Per Husdal KE001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Knut og Brita Engjaland - Gullbrullaup
Foto Herheim. Samlar av foto: Per Husdal. KE7014
Meta-Description:Gullbrudlaup på Engeland
Meta-Keywords:Vossestrand,Knut Engjaland,Brita Engeland

Knut og Brita Engjaland - Gullbrullaup
Foto Herheim. Samlar av foto: Per Husdal. KE7014
Meta-Description:Gullbrudlaup på Engeland
Meta-Keywords:Vossestrand,Knut Engjaland,Brita Engeland

Gunnar Engeland 70 år
Eigar av foto: Knut G. Engeland.  Samlar av foto: Per Husdal KE7001
Meta-Description:Gunnar Engeland 70 år
Meta-Keywords:Gunnar Engeland,Vossestrand,Knut Engeland

Gulleik Brekkhus - omlag 1925
(1)Gulleik Brekkhus (1863- ) i Losjehuset påVinje med "Ridane Vossabrydlaup" som han hadde skore ut. Det stårno på Voss Folkemuseum på Mølster.  Gulleik varfar til Knut Engeland
Ættebok for Vossestrand: (1) Hjellen 26, og Ættebokfor Evanger, Brekkhus
Meta-Description:Gulleik Brekkhus i Losjehuset på Vinje med Ridane Vossabryllup som han hadde skore ut. Det står no på Voss folkemuseum på Mølster. Gulleil var far til Knut Engeland.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gulleik Brekkhus,Knut Engeland,Ridane Vossabryllup,,Holbygdi,Sundve

Helge G. Engeland, Vossestrand
Hjellen 26a Busett på Harkahaugen i Holbygde. Helge var son til Treskjerar Gulleik Engeland.
Gift m. enkja Margerete O Draugsvoll f. Bystølen (1884 - 1972) Bystølen 42 c.
Eigar av foto: Henrik K. Hommedal og Leiv Johan Herheim
Samlar av foto: Per Husdal og Einar Midtun  
hkh4002  fotolh0069
Meta-Description:Helge G. Engeland, Vossestrand
Meta-Keywords:Helge G. Engeland,Gulleik Engeland,Holbygdi,Vossestrand,Henrik K. Hommedal

1928 Anna og Lars Engeland
(1)Anna O. Kvarme(1904-2000)  og (2)Lars Gulleikson Engeland(1897- ).Bak står (3)Nils K. Bjørgaas.
Bileter er teke før Anna og Lars gifta seg. Dei busette segpå Oppheim. Lars arbeidde i mange år ved Framnes kursted.
Ættebok for Vossestrand:(2) Hjellen 26e, (3)Sontil Sundveshaug 34c
Meta-Description:1928 Anna og Lars Engeland før dei gifte seg. Bak står Nils Bjørgås.
Meta-Keywords:Anna Engeland, Lars Engeland, Nils Bjørgås,Vossestrand,Holbygdi

1930 Folk på Engjaland, Vossestrand 1930
Framføre gamlestova på Engeland. Bak frå venstre: Brita og Knut Engeland. Margreta, kona til Helge, Lars og Anders Brekkhus, sønene til Anders Brekkhus, Gudleik Engeland, Anders Brekkhus (Meland). Framme f.v. Helge K. Sigmund, Bergit, Borghild, Helge G. Engeland med dottera Margit og Gunnar Engeland.
Eigar og samlar av foto: Per Husdal  Fotograf: Johan Husdal
Meta-Description:Ei gruppe personar står framføre gamlehuset på Engjaland
Meta-Keywords:Vossestrand,Johan Husdal,Knut Engjaland,Brita Engeland,Holbygdi,Vossestrand

Brita Simonsdtr. Brekkhus, gift Engeland
Brita Simonsdtr. Brekkhusseinare gift med Knut G. Engeland (1891- ) son til Gulleik Brekkhus
Eigar av foto:
Solveig Engeland

Samlar av foto:
Per Husdal
Meta-Description:Brita Simonsdtr, Brekkhus. Ho gifta seg med Knut G. Engeland
Meta-Keywords:Vossestrand,Knut Engjaland,Brita Engeland, Brita S. Brekkhus,Holbygdi,Engjaland

Gulleik Brekkhus og kona Brita Knutsdtr, fødd Langeland
Gulleik Brekkhus (1863-1956) og kona Brita Knutsdtr.(f.Langeland, 1860- )
Dei kom frå Teigdalen og budde på Engjaland til dei overlet garden til sonen Knut og kona hans Brita

Gulleik var ein kjend treskjerar
Eigar av foto:
Solveig Engeland

Samlar av foto:
Per Husdal
Meta-Description:Gulleik og Brita Brekkhus står framføre huset i Hjellen
Meta-Keywords:Vossestrand,Engjaland,Gulleik Brekkhus,Brita Knutsdtr. Langeland,Hjellen,Holbygdi,Vossestrand

Gulleik Brekkhus og sonen Knut Engeland 1948
Gudleik og Knut Engeland. Utstilling i "Sion", Vinje 1948.
Eigar av foto: Solveig K. Engeland. Samlar av foto: Per Husdal
foto0007
Meta-Description:Jordbruks og Husflidsutstilling på Vossestrand 1948. Gulleik og Sonen Knut Engeland står saman med treskurden sin
Meta-Keywords:Vossestrand,Knut Engjaland,Gulleik Brekkhus,Vinje,Sion,Holbygdi,Engjaland

Eigar av foto: Solveig Engeland. Samlar av foto: Per Husdal Foto0009
Meta-Description:Treskjerar Knut Engeland i arbeid med ein kløvhest
Meta-Keywords:Vossestrand,Knut Engjaland,treskjerar,Holbygdi,Sundve

Knut G. Engeland - som ung
Knut G. Engeland
son til Gulleik Brekkhus
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
fotoh0042
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigmund Engeland 1958 i fjellet
Sigmund var ein ivrig jegar. Han var son til KnutEngeland  og Brita Engeland og soneson til Gudleik Brekkhus.
Fotograf: Per Husdal  foto0010
Meta-Description:Sigmund Engeland var son til Knut Engeland og soneson til Gulleik Engeland. Han var ein Ivrig jegar. Bilet er teke i eit sel i Valsvikdalen
Meta-Keywords:Sigmund Engeland,Knut Engeland,Vinje,Vossestrand,Valsvikdalen,jegar

Borna til Brita og Knut Engeland
Frå venstre framme: Helge, Solveig, Borghild, Aslaug og Bergit. Bak: Gunnar og Sigmund.
Eigar av foto: Knut G. Engeland, Granvin. Samlar av foto: Per Husdal.  KE7020
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gulleik Brekkhus, Vossestrand
Gudleik H. Brekkhus
(1863 - 1956)
Han var gift med Brita S. Brekkhus.
Dei hadde gard på Engjaland.
Sonen Knut og sonesonen Sigmund
overtok seinare bruket.
Dette biletet er teke i Gavlstunet omlag 1947.
Fotograf er Sjur O. Gavle.
Eigar av foto:
Steinar Herheim

Samlar av foto:
Per Husdal
 
SH003
Meta-Description:Gulleik Brekkhus, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Knut Engjaland,Sigmund Engeland,Sjur Gavle

Folk på Engjaland, Vossestrand
Frå venstre: Solveig K. Engeland, Aslaug K. Engeland, Borghild K. Engeland, Knut O. Gavle, Brita S. Engeland (f.Brekkhus), Gunnar K. Engeland.
Eigar av foto: Steinar Herheim. Samlar av foto: Per Husdal. SH00
Meta-Description:Folk på Engjaland
Meta-Keywords:Vossestrand,Knut Engjaland,Brita Engeland, Brita S. Brekkhus, Holbygdi,Engjaland,Solveig Engeland,Aslaug Engeland,Borghld Engeland,Knut Gavle

1947 - Sysken fråEngjaland på Vossestrand
Frå venstre: Bergit, Gunnar og Borghild K. Engeland  Fotograf: Sjur O. Gavle.
Eigar av foto: Steinar Herheim. Samlar av foto: Per Husdal  SH017
Meta-Description:Sysken frå Engjaland, Vossestrand
Meta-Keywords:Bergit Engeland,Gunnar Engeland,Borghild Engeland,Sjur Gavle

Knut Engeland og Anders Midtun, 2. pinsedag 1958
I bakgrunnen ser ein litt av Vinje Turisthotel ogbensinpumpa hjå Leif O. Vinje. Knut var son til GudleikBrekkhusog far tilSigmund Engeland.
Fotograf  og samlar: Per Husdal  foto0001
Meta-Description:Knut Engeland køyrer mjølk og Anders Midtun er ute og spaserer
Meta-Keywords:Knut Engeland,Anders Midtun,Vinje Hotel,mjølkekøyrar,melkekjører,Vinje,Vossestrand,Holbygdi


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger