Gamle Sundve Skulekrins (utan Vinjagrenda)Personfoto
Me er interessert i tilbakemeldingar om sida.
Like eins set me pris på meldingar om feil i tekst og bilete.

Meta-Description:Sundve Skulekrins - utan Vin jagrenda sine sider. Personfoto
Meta-Keywords:Sundve Skulekrins,Holbygdi,Vossestrand,Sausjord,Gavle,Engeland,Herheim,Haga,Homlebrekke

Sjur P. Skjelvik, Vossestrand
Sjur P. Skjelvik (1885-  )
Sivert Shelvik (USA)
Herheim 64h
Vossestrand
1919 gift med: 
Berta M. Stockland
Madison, Wis., USA
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4064
Meta-Description:Sjur P. Skjelvik (1885- ), Vossestrand
Meta-Keywords:Herheim,Sjur P. Skjelvik,Madison,Berta M. Stockland,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Brita A. Skogstad, Vossestrand
Brita A Skogstad
Skogstad 28c
Ugift
Vossestrand
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal

GT4057
Meta-Description:Brita A. Skogstad (1885- ), Vossestrand
Meta-Keywords:Brita A. Skogstad,Brita Skogstad,Brita Skogen,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Sverre Naasen, Vossestrand
Sverre Naasen,
Sundve, Vossestrand
(1934 - 2005)
UgiftSverre var son til
Anders P. Naasen
Nåsen 108c
Eigar av foto:
Roald Nesheim
Samlar av foto:
Per Husdal

 
RN010
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sverre Nåsen

Biletinfo
Halstein Høen  (1862 -
Store-Høen 58. Gift 1890 m.
Marta Andersdtr. Hole (1864 -
Hole 124 a
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0070
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ola l. Høen, Vossestrand. Utvandra til USA
Ola L. Høen  f. 1877
Store-Høen 54g
Utv. til Am
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0014
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Odd Vetlahøen
Odd A. Vinjahagen
"Odd Vetla-Høen"
(1886-  )
Nedre Vinje 76b
g.m. 
Synneva O. Vetla-Høen
(1885- )
Vetle-Høen 30a
Dei budde på Vetle-Høen
Her er Odd med elste sonen, Ola<
Eigar av foto:
Henrik K. Hommedal
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
hkh4030
Meta-Description:Odd Vetle-Høen, Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Odd A. Vinje,Odd Vetle-Høen,Vetlahønen,Holbygdi,Vossestrand,Henrik K. Hommedal

Anders H. Høen, Vossestrand
Anders H. Høen
(Myrahøen)
(1894-  ) Vossestrand
Storahøen 58c
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
Samlar av foto:
Per Husdal

 
GT4016
Meta-Description:Anders H. Høen (1894 ), Vossestrand
Meta-Keywords:Anders H. Høen,Myrahøen,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Anna O. Høen, Vossestrand
Anna O. Høen
(1892-  ) 
Vetla-Høen 30b 
Ugift
Vossestrand
Meta-Description:Anna O. Høen (1892 ), Vossestrand
Meta-Keywords:Anna O. Høen,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Anders N. Gilbakken med kone, USA
Notat bak på biletet:
"Anders Nilsen Gilbakken og kona frå Hallingdal"
Anders Nilsson Gilbakken f. 1827
Gilbakken 22d
Utv. til Am.

Anders var bror til Brita Gilbakken som vart gift til Ulvund 72
Eigar av foto: Henrik S Hommedal

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0048
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders (Andrew) og Guri Gullickson, Iowa
Anders Gulleikson Sundvesflyne (1843 - 1905) Sundvesflyne 24e.
Guri Olsdtr. Draugsvoll (1845 - 1885) Draugsvoll 64a. (Hyttetreet)
Guri og Anders gifte seg 24.04.1873. Dei vart vigde i Vinje Kyrkje. Kort tid etter reiste dei til USA. Dei fekk 6 born: Gilbert, Ole, Andrew, Peter, Gjertina (Tina) og Julia. Andrew var oldefar til Vivian Gullickson.
Foto og informasjon frå Vivian Gullickson.
Samlar av foto: Per Husdal VG001
Meta-Description:Anders Gudleikson Sundvesflyne og Guri Olsdtr. Draugsvoll vart gift i Vinjr Kyrkje i 1873. Like etter reiste dei til USA
Meta-Keywords:Andrew Gullickson,Anders Gudleikson,Guri Draugsvoll,Hyttetre,Guri Olsdtr. Draugsvoll

Helena Dagestad
(Frå eit skriftstykke utgjeve av Voss Kunstlag i sambandmed ei utstilling i 1988)
Biografiskeopplysningar
Helena Dagestad hadde slektsnamnet Bu og var fødd i 1867 påBusnes ved Ringøy. Ho voks opp i Hardanger og vart i ungdomstidasterkt påverka av miljøet omkring treskjeraren og målarenLars Kinsarvik, som hadde skule i Kinsarvik på desse tider. Utdanningi rosemåling hadde ho frå farbror sin, rosemålaren KnutOttosen Røynstrand (1846-1919). Ho gjekk også på kurssom vart skipa av Vestlandske Kunstindustrimuseum og fekk fleire offentlegestipend for å studera rosemåling.
På Kinsarvikskulen møtte ho treskjeraren Magnus Dagestadfrå Voss (1865-1957). Dei gifta seg, og etter nokre år i Hardangerog i Bergen, flytta dei til Voss i 1902. Her bygde dei verkstad, der hanskar og ho fargela.
I 1905 oppretta Vestlandske Kunstindustrimuseum ein snikkar -og treskjerarskulepå Voss, der Magnus vart styrar og Helena vart lærar i målingog fargelegging.
11912 drog dei seg ut av skulen, og i 1916 vart han nedlagd. Dei freistaså å reisa ein ny skule i samarbeid med Hordaland Ungdomssamlag,men så kom dei i økonomiske vanskar med verkstaden og gjekkkonkurs
Helena miste alt ho åtte. I 1920 vart dei skilde, og Helena flyttatil Vossestrand. Her livnærde ho seg med rosemåling og dekorasjonsoppdragtil ho døydde i 1947
Helena Dagestad som kunstnar
Fram til 1920arbeidde ho nært saman med Magnus Dagestad, slik at dei fleste avarbeida deira frå denne tida er gjort i lag. Det var perioden forden såkalla drakestilen som var ein freistnad på å føravidare tradisjonane frå mellomalderornamentikken. Det nye var atutskårne gjenstandar og møblar vart fargelagde, noko som varsvært særmerkt. Dei nytta mykje grønt og brunt som botnfargar,medan ornamentikken og figurane kunne ha svært varierte fargar. Dettevart laga for salg, og møblar og andre gjenstandar vart selde overheile landet.
Etter ein lang periode då denne stilen hadde liten interesse,har den no kome i fokus att, og gjenstandar frå denne stilepokengår i dag for høg pris på auksjonar.
Den andre hovudretninga i arbeidet hennar var rosemåling. Hervar ho påverka både av Telemarks- og Hallingdalsstilen. l tilleggkan ein sjå påverknad frå Jugendstilen, der ho ofte nyttasvært tilfelde verkemiddel. 
 I rosemålinga innførde Helena grønt som botnfarge,noko som var uvanleg på desse tider.
Ho var og ein viktig fornyar av rosemålarkunsten på indreVestlandet. Stilen hennar er særmerkt og lett å kjenna att,der ho særleg utrnerkar seg ved uvanleg lange fine bogar.
Av andre aktivitetar dekorerte ho smågjenstandar som vart lagafor salg, slik som flasker, småskålar og brosjer. Ho fargelaogså fleire større arbeid av treskjeraren Styrk Hirth i Myrkdalen.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik Sausjord-Kroken, Vossestrand
Eirik L. Sausjord-Kroken
(1890-  ) Vossestrand
Sausjord-Kroken 30a
Han var bestefar til songaren Olav Stedje
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
Samlar av foto:
Per Husdal

 
GT4015
Meta-Description:Eirik Sausjord-Kroken(1890 ), Vossestrand
Meta-Keywords:Eirik Sausjord-Kroken,Olav Stedje,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Anna J. Lomsdalen og Gjørgina A. Humlebrekke, Vossestrand
Anna J. Lomsdalen
(1895-1975)
Ugift Lomsdalen 26a
og
Gjørgina A.. Humlebrekke
(1894-  )
Homlabrekk 36a
1922 g.m. Anders O. Løne, Voss
Vossestrand
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal

GT4045Meir frå Lomsdalen
Meir frå Homlabrekke
Meta-Description:Anna J. Lomsdalen og Gjørgina A. Humlebrekke Humlebrekke, Vossestrand
Meta-Keywords:Anna J. Lomsdalen,Gjørgina A. Humlebrekke,Anders O. Løne,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

David S.. Humlebrekke og Olav L. Herheim, Vossestrand
David S. Humlebrekke
(1896-1940) til venstre 
Homlabrekk 34d  og
Olav L. Herheim
(1896- )
Herheim 78b 
Vossestrand
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, TaulenSamlar av foto:
Per Husdal

 
GT4033
Meta-Description:David S. Humlebrekke (1896-1940) og Olav L. Herheim (1896- ), Vossestrand
Meta-Keywords:David S. Humlebrekke,Olav L. Herheim,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Tre kameratar frå Sundve skulekrins, Vossestrand
Frå venstre: Brynjulf Herheim (f.1893), Olav Sausjord-Kroken (f.1900) og Anders Olsen Gavle(f.1898)
Eigar av foto: Gunnar Midtun. Samlar av foto: Per Husdal  foto0019
Meta-Description:Tre kameratar frå sundve skulekrind i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Sausjord,Brynjulf Herheim,Olav Sausjord-Kroken,Anders O. Gavle,Sundve,Holbygdi,Gunnar Midtun

Gavlshaugen, Voissestrand i 50-åra
Frå venstre: Ukjend, Gudve Skutle (dotter til Sigrid Gavlshaugen) og Johannes Skutle. Dei budde på Gavlshaugen og hadde ingen born.
Eigar av foto: Gunnar Midtun. Samlar av foto: Per Husdal gm0122
Meta-Description:Gavlshaugen, Holbygdi, Vossestrand i 50-åra
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Sausjord,Gavlshaugen,Gudve Gavle,Sigrid Gavle,Johannes Skutle,Holbygdi,Gunnar Midtun


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger