Oppistovo på Gavle, Vossestrand
Biletside 
Set inn start foto for mappe
Takk til Torbjørn Dagestad som har retta opp ein del feil
Har du eit brukbart bilete av stovehuset før i tida?
Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

Vossestrand Sogelag
Til venstre
Sjur A Gavle
f. 1898
Gavle 86c

Biletet er truleg teke ved arbeid i Odda eller Tyssedal

Kyrkjebok for Odda

Sinkarbeidar Sjur Gavle f. 1898, tidl. Vossestrand, og sygjente Marta Reiersdal f. 1904, tidl. Voss,  vart gift i Odda 27. juli 1929.
Far til Marta er opplyst å vera, nitr.arb. Anders Reiersdal, Odda.

Sjur og Marta hadde ingen born. Marta døde tidleg. Sjur busette seg i Skulestadmo.
Eigar av foto ? Samlar av foto  Einar Midtun
BT012
Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

Vossestrand Sogelag
Gudveig A. Gavle
f.1905
Gavle 86g
Gift Ringheim
Eigar av foto ?
Samlar av foto  Einar Midtun
BT015
Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

Vossestrand Sogelag
Ranveig A. Gavle
f. 1901
Gavle 86e
Ugift
Busett i Oslo
Flytta til Voss på sine gamle dagar.
Budde hjå syster si Olina A. Dagestad.
Eigar av foto ?
Samlar av foto  Einar Midtun
BT016
Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

Anders A. Gavle, Vossestrand
Anders A. Gavle
(Annfinn-Andris)
(1896-  ) ugift
Gavle 86a
Vossestrand
Busett i Skulestadmoen
Eigar av foto:
Henrik K. Hommedal
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
hkh4037
Meta-Description:Anders A. Gavle, Vossestrand
Meta-Keywords:Anders a. Gavle,Annfinn-Andris,Gavle,,Holbygdi,Vossestrand,Henrik K. Hommedal

Folk i Reppane, Engjalandsdalen. Reidar Ringheim, Ranveig Gavle, Gudveig Gavle, Gudve Stora-Høen.
Biletet er frå Reppane, Engjalandsdalen i 1944. Til venstre Nils Vårdal,  bak i døropninga Ranveig Gavle, Gavle 86e (1901-2000). Framom Gudve L.Gavle, Høen 54c (1864-1946). Til høgre Andrea Vårdal, dei tre smågutane som sit er: Reidar Ringheim, Odd Inge Loven og Eirik Saue. Mannen til høgre er ukjend. Ekteparet Vårdal og den ukjende var i frå Ytre Arna, dei hadde gått oppover Eksingdalen og kom over fjellet frå Gullbrå.
Eigar av foto: Torbjørn Dagestad. Samlar av foto: Per Husdal   tb201205
Meta-Description:Folk i Reppane, Engjalandsdalen
Meta-Keywords:

Asbjørn Thorsen og kona Marta (fødd Gavle 1903 -  )
Sjå Gavle 86f.  Asbjørn og Marta budde i Oppestovo på Gavle. Dei hadde ein son, Alf Martin, som omkom i 1948, 17 år gamal.
Eigar av foto: Torbjørn Dagestad. Samlar av foto: Per Husdal   tb201201
Meta-Description:Asbjørn og Marta Thorsen, Gavle, Vossestrand
Meta-Keywords:Asbjørn Thorsen,Masrta Thorsen,Marta Gavle,Alf Martin Thorsen

gamlefoto.vossestrand.no
Alf Martin Thorsen
Fødd 19.05.1931
Død 26.02.1948

Han var einaste barnet til
Asbjørn Thorsen og kona
Marta (fødd Gavle)

Foto frå 1945
Eigar av foto:
Torbjørn Dagestad

Samlar av foto:
Per Husdal

TD101
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger