På Sundvestølen omlag 1940
På Sundvesstølen. Bak frå venstre: Signe Sundve (g.Fosse), ?, ?; Anders S. Sundve, Knut Gavle, Anders Frønningen, Anders Gavle. Framme f.v. Ingvald Frønningen, ?, Hans Høen, Anders Haga, Anders Herheim, Olav Bidne.

Eigar av foto: Steinar Herheim.  Samlar Per Husdal  SH028

Gruppefoto frå Sundve krins, Vossestrand.
Samlar er Per Husdal. Bilettilfanget kjem i frå forskjellige personar.
 


Vossestrand Sogelag. 1942 Kvarme, systrer

Bfv . Kari Lid f. Kvarme (Kvarme 58g), Brita Lavik f. Kvarme (Ytre Kvarme 58f)
ffv. Inger Lid f. Kvarme (Ytre Kvarme 58a) og
Gjørgina Kvarme f. Kvarme (Ytre Kvarme 58b og Indre Kvarme 48).
Eigar av foto: Sverre Kvarme         Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     foto1528

Vossestrand Sogelag. Kvarme/Humlebrekke folk
 
Fv. Lars K, Kvarme (1903 - 1989) Ytre Kvarmo 58e,
Olav Humlabrekke (1898 - ). Humlabrekke 44e
Halstein Kvarme (1906 - 1933) Ytre Kvormo 70,
ff.v Ola K Kvarme  (1898 - 1970) Ytre Kvormo 60.
Brynjulv Kvarme (1889 -1963) Indre Kvormo 48.
Eigar av foto: Sverre Kvarme             Samlar av foto: Oddvar Drevsjø    foto 1527

Kvarme, Vossestrand, folk.
1. Gudleik Engeland 2. Halstein Kvarme 3. Maria Kvarme 4. Anna Kvarme 5. ukjend jente frå Odda 6. ukjend gut 7. Gudny Kvarme 8. Sverre Kvarme 9. ukjend gut. Eigar av foto: Gudleik Engeland        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1496
1. Gudleik Engeland 2. Halstein Kvarme 3. Maria Kvarme 4. Anna Kvarme
5. ukjend jente frå Odda 6. ukjend gut 7. Gudny Kvarme 8. Sverre Kvarme
9. ukjend gut.
Eigar av foto: Gudleik Engeland        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1496

Frå venstre: Aslaug Midtbø (Reppen), Guri O. Hole (g. Horvei), Olav D. Sausjord, Sigmunde Gjeraker (Reppen), Sverre A. Naasen.
Aslaug og Sigmund gifta seg tidleg på 60-talet og busette seg på Saue
Eigar og samlar av foto: Per Husdal. Foto:000028
Meta-Description:
Meta-Keywords:Olav D. Sausjord,Sverre Naasen,Guri Hole, Guri O. Hole

Familiefoto Saue, Hole-Høen og Tveite
Framme frå venstre: Torbjørg Saue (1903-1979). Odd O. Hole (1887-1971), Guri O Sundve f. Hole (1897-1976), Peder A Tveite (1883-1960) Ingebjørg A Tveite (1892-1966), Synneva A Tveite (1888-1973), Anna A Tveite (1890- ), Martin O Hole (1895-1972)
Bak frå venstre: Brita V. Tveite (1893-1993) g. Sausjord, Ingebjørg V. Tveite (1885-1959) g. Gilbakken, Anders H Høen (1894-1969), Olav O Hole (1893-1972), Nils A Tveite (1879-1954) Eirik A Tveite (1894-1975), Knut A Tveite (1886-1926), ukjend dame, Brita H. Høen g. Een (1892-1982),
Ingebjørg P. Gullbrå f. Saue (1891-1993). Sju av personane på bilete er sysken frå Tveite.
Eigar av foto: Arne Gregersen Samlar: Einar Midtun Foto AG053
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bryllaup på vetla-Høen 1947
Frå venstre: Gurid vetla-Høen, Odd Gavle, Ingebjørg Tveite (g. Grindeland), Sjur Gavle (busett USA) og Gunnar Engeland
Bilete er teke under gamla huset på vetla-Høen i brudlaupet til Borghild f. Fosse og Olav Høen, vetla-Høen
Eigar og samlar av foto: Anne Karin Sildern Brekkhus AKSB001
Meta-Description:Frå venstre Gurid Høen, Odd Gavle, Ingebjørg Tveite, Sjur Gavle (Amerika) og Gunnar Engeland. Bilete er teke under gamla huset på vetla-Høen i brudlaupet til Borghild f. Fosse og Olav Høen, vetla-Høen.
Meta-Keywords:Odd Gavle,Gurid Høen,Ingebjørg Tveite,Sjur Gavle,Gunnar Engeland

1. mai 1961 - I Lomsdalen (Bak Kroken bustadfelt) Kvinneforening i Santalmisjonen, Vossestrand
Frå venstre: Anna Lomsdalen, Gyrid Sausjord, Anna Sundve, Anna Selje, Margreta Gjerald, Borghild Refsdal, Olav Sausjord(Dao-Ola), Guri Sundvesflyne, Pauline Hole, Signy Fosse, Elisa Sundve, Brita Høen, Anna Haga. Framme: Ida Fosse og Marta Refsdal.
Eigar av foto:Ingebjørg P. Herheim. Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Frå venstre: Anna Lomsdalen, Gyrid Sausjord, Anna Sundve, Anna Selje, Margreta Gjerald, Borghild Refsdal, Olav Sausjord(Dao-Ola), Guri Sundvesflyne, Pauline Hole, Signy Fosse, Elisa Sundve, Brita Høen, Anna Haga. Framme: Ida Fosse og Marta Refsdal
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen,Gyrid Sausjord,Anna Sundve,Anna Selje,Margreta Gjerald,Borghild Refsdal,Olav Sausjord(Dao-Ola),Guri Sundvesflyne,Pauline Hole,Signy Fosse,Elisa Sundve,Brita Høen,Anna Haga,Ida Fosse,Marta Refsdal

1. mai 1961 - I Lomsdalen (Bak Kroken bustadfelt) Kvinneforening i Santalmisjonen, Vossestrand
Frå venstre: Marta Refsdal, Borghild Refsdal, Ida Fosse, Pauline Hole, Anna Haga, Anna Lomsdalen, Guri Sundvesflyne, Margreta Gjerald, Anna Sundve, Brita Høen, Gyrid Sausjord, Anna Selje, Signy Fosse, Elisa Sundve. Framme: Olav D. Sausjord (Dao-Ola "Patriarken")
Eigar av foto:Elisa Sundve. Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Frå venstre: Marta Refsdal, Borghild Refsdal, Ida Fosse, Pauline Hole, Anna Haga, Anna Lomsdalen, Guri Sundvesflyne, Margreta Gjerald, Anna Sundve, Brita Høen, Gyrid Sausjord, Anna Selje, Signy Fosse, Elisa Sundve. Framme: Olav D. Sausjord (Dao-Ola "Patriarken")
Meta-Keywords:Vossestrand,Anna Lomsdalen,Gyrid Sausjord,Anna Sundve,Anna Selje,Margreta Gjerald,Borghild Refsdal,Olav Sausjord,Dao-Ola,Guri Sundvesflyne,Pauline Hole,Signy Fosse,Elisa Sundve,Brita Høen,Anna Haga.Ida Fosse,Marta Refsdal

Omlag 1955 - Kvinneforening i Lomsdalen
Namna kjem seinare.
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun AL045
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1920 +/-5 år. På Skitur (Engjalandsdalen?)
Ein kan kjenna nokre andlet, men eg har ikkje namnsett dei. Er det nokon som kan hjelpa fotogruppa?
Bileta tilhøyrer Berit Tveite, Myrkdalen. Samlar av foto er Per Husdal
Meta-Description:På skitur på Engjalandsdalen 1920
Meta-Keywords:NøkkelordA,NøkkelordB, osv

Omlag 1929 Holbygdingar frå Vossestrand på Engjalandsdalen
På Engjalandsdalen: 1.Brita O. Sausjord(g.Løen)2.Jørgina K. Vinje(g.Stedjeberg),3.Ingebjørg K. Vinje (g.Belland),4.Gjøri O. Sausjord,5.Agnes K.Vinje(G.Herheim),6.Helge G. Engeland,7.Eirik A. Sundves- flyne,8.Eirik Sausjord-Kroken), Anders O. Sausjord. 1, 4 og 6 var sysken og dei var syskenborn til 2,3 og 5.
Eigar av foto: Gisle Bruland Samlar av foto: Per Husdal gb06002
Meta-Description:
Meta-Keywords:Brita O. Sausjord,Løen,Jørgina K. Vinje,Stedjeberg,Ingebjørg K. Vinje,Belland,Gjøri O. Sausjord,Agnes K.Vinje,Herheim,Helge G. Engeland,Eirik A. Sundvesflyne,Eirik Sausjord-Kroken,Anders O. Sausjord
På Sundvesstølen omlag 1940
På Sundvesstølen. Bak frå venstre: Signe Sundve (g.Fosse), ?, ?; Anders S. Sundve, Knut Gavle, Anders Frønningen, Anders Gavle. Framme f.v. Ingvald Frønningen, ?, Hans Høen, Anders Haga, Anders Herheim, Olav Bidne.

$1$Eigar av foto: Steinar Herheim. Samlar Per Husdal SH028
Meta-Description:Skriv meir om innhaldet i filen
Meta-Keywords:NøkkelordA,NøkkelordB, osv

Gutar frå Brattholo, Vossestrand
Anne Karin Silden Brekkhus har funne namna på mennene. Eg såg eit gammalt bilete av bestefar min Odd Hole, bror hans, svogeren hans og nokre andre frå Holbygda. Bilete var i Hordaland 29. desember 2012. På bilete ser ein frå venstre Olav O Hole (f.1893), bak Per Herheim (f.1892), framme i kvit skjorta bestefar Odd Hole (Høen f.1887), ukjent og Eirik Sundve (Flyne f.1901).
Eigar av foto: Torbjørn Dagestad. Samlar av foto: Per Husdal td201203
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1947 I brullaup på Vetla-Høen
Frå venstre: Guri (Vetla-)Høen, Odd Gavle (Vetle-Posten), Ingebjørg N. Tveite (gift Grindeland), Sjur Gavle (USA) og Gunnar Engeland.
Eigar av foto: Knut Engeland. Samlar av foto: Per Husdal KE7008
Meta-Description:Frå venstre: Guri (Vetla-)Høen, Odd Gavle (Vetle-Posten), Ingebjørg N. Tveite (gift Grindeland), Sjur Gavle (USA) og Gunnar Engeland. Eigar av foto: Knut Engeland. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Guri Vetla-Høen,Odd Gavle,Vetle-Posten, Ingebjørg N. Tveite,Grindeland,Sjur Gavle,USA,Gunnar Engeland,Knut Engeland,Per Husdal

Omlag 1920 Ved Rødno Sag, Vossestrand
Ved sagbruket og verkstaden til Knut og Helge Engeland. Dei hadde også bygt eit lite kraftverk. Ungdomen samlast der i helgene. 1.Sigurd Vinje, 2. Sjur A. Gavle, 3.Eirik Sundve, 4.Odd Høen, 5.David Sausjord, 6.Knut O. Gavle, 7.Brynjulf Herheim, 8.Anders O. Midtun, 9.Olav O. Midtun, 10.Hans Frønningen, 11. Nils Haga, 12.Sjur E. Sundve, 13.Johannes T. Dagestad (1900-1924).
Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal. RN079 (Retta 20.02.2010)
Meta-Description:Ved sagbruket og verkstaden til Knut og Helge Engeland. Dei hadde også bygt eit lite kraftverk. Ungdomen samlast der i helgene. 1.Sigurd Vinje, 2. Anders A. Gavle, 3.Eirik Sundve, 4.Odd Høen, 5.David Sausjord, 6.Knut O. Gavle, 7.Brynjulf Herheim, 8.Anders O. Midtun, 9.Olav O. Midtun, 10.Hans Frønningen, 11. Nils Haga. Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand,Rødno,Knut Engeland Helge Engeland,Sigurd Vinje,Anders A. Gavle,Eirik Sundve,Odd Høen,David Sausjord,Knut O. Gavle,Brynjulf Herheim,Anders O. Midtun,Olav O. Midtun,Hans Frønningen,Nils Haga.Roald Nesheim,*Per Husdal

Omlag 1909 Holbygdingar
Omlag 1912 1. Marta O. Herheim (1878-1965), 2. Johannes O. Herheim (1889-1973), 3. Eirik Gilbakken(1877- ), 4. Nils Tveite(1879- ), 5. Brita A. Meland(USA, dotter av Anders og Ragnhild Øvre Meland, 6. Per Herheim(1892- ), 7.?, 8. (. Nils O. Midtun(1888- ), 9.?, 10. Sjur Sundve (1875- Bestefar til Jon Sundve), 11. Odd A. Gavle(1872- ), 12. Brynjulf Herheim (1893- Sausjord 56L), 13.?, 14. Bertina O. Midtun-Gavle(1890- Gavle 84c), 15. Synneva A. Tveite(1892- USA, Tveite 34I), 16.?, 17.?, 18.?, 19.?, 20. Anna A. Tveite(1890- USA, Tveite 34J), 21. Marta O. Midtun-Gavle(1892- Gavle 84d), 22. Brita O. Midtun-Gavle(1897- Gavle 84a). Er det nokon som kjenner fleire?
Nr.1 og 2 er sysken og reiste til Amerika i 1910 Marta (var heime på besøk frå USA). Dei var born etter Ole Sjurson Skjervheim Herheim (Herheimstråen) 1841-1915 og Marta Kolbeinsdotter Tuftedal 1850-1907. Informasjon frå Kjell Erik Herheim.
Eigar av foto: Odd Bidne. Mange har hjelpt med å finna namn. Samlar av foto: Per Husdal SH052
Meta-Description:Omlag 1909 1. Marta O. Herheim (1878-1965), 2. Johannes O. Herheim (1889-1973), 3. Eirik Gilbakken(1877- ), 4. Nils Tveite(1879- ), 5. Brita A. Meland(USA, dotter av Anders og Ragnhild Øvre Meland, 6. Per Herheim(1892- ), 7.?, 8. (. Nils O. Midtun(1888- ), 9.?, 10. Sjur Sundve (1875- Bestefar til Jon Sundve), 11. Odd A. Gavle(1872- ), 12. Brynjulf Herheim(1893- Sausjord 56L), 13.?, 14. Bertina O. Midtun-Gavle(1890- Gavle 84c), 15. Synneva A. Tveite(1892- USA, Tveite 34I), 16.?, 17.?, 18.?, 19.?, 20. Anna A. Tveite(1890- USA, Tveite 34J), 21. Marta O. Midtun-Gavle(1892- Gavle 84d), 22. Brita O. Midtun-Gavle(1897- Gavle 84a). Er det nokon som kjenner fleire? Nr.1 og 2 er sysken og reiste til Amerika. Dei var born etter Ole Sjurson Skjervheim Herheim (Herheimstråen) 1841-1915 og Marta Kolbeinsdotter Tuftedal 1850-1907. Informasjon frå jell Erik Herheim. Eigar av foto: Odd Bidne. Mange har hjelpt med å finna namn. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Eirik Gilbakken,Nils Tveite,Brita A. Meland,Anders Øvre Meland,Per Herheim, Nils O. Midtun,Sjur Sundve,Jon Sundve,Odd A. Gavle,Brynjulf Herheim,Bertina O. Midtun-Gavle,Synneva A. Tveite, Anna A. Tveite,Marta O. Midtun-Gavle,Brita O. Midtun-Gavle,Odd Bidne

Biletinfo
Bak f.v.:
Bak t.h.: Bertina O. Midtun (1890-1977) Gavle 84 c
Framme f.v.: Knut Engeland
Midten: Lars Fjeli Herheim (1889-
t.h.:
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0024
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Ungdomar i Holbygda
Framme f.v.: Gjøri O Herheim 74d (1895 -
Framme t.h.: Brita Nyborg-Selje 54a (1891-
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0050
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Fire Soldatar frå Vossestrand
Omlag 1915
Frå venstre:
Nils Midtun-Gavle,
ugift, Gavle 84b
Knut G. Engeland
g.m. Brita S. Brekkhus
Hjellen 26c
Lars Fjeli,
Fjeli 62h
g.m. Gjøri O. Herheim
Ingebrigt H. Tufte
Tufte 44a
g.m.Kristi K. Skjervheim
Eigar av foto:
Einar MidtunSamlar av foto:
Per Husdal
em4001
Meta-Description:%A4 Soldatar frå Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Nils Midtun,Knut Engeland,Lars Fjeli,Gyrid Herheim,Ingebrikt Tufte,Brita Brekkhus

Holbygdingsjenter
Bak f.v.: Brita Nyborg (f.1891-
Selje 54a. G.m. Eirik K Arnetveit (1885- Arnetveit 40aBak midten: Gjøri Herheim (1895-
Herheim 74d. G.m. Lars L Fjeli (1889-
Fjeli 62h
Bak t.h.: Marta Arnetveit (1888-1956)
Arnetveit 40b Ugift
Framme f.v.: Marta O Midtun (1892-1972)
Gavle 84d. G.m. Mikkel Tveite (1891- Tveite HB 48c
Framme t.h.:
Bertina O Midtun (1890-1977)
Gavle 84c
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0111
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Omlag 1915 - Ungdommar frå Høen og Tveite, Vossestrand
Framme frå venstre: Brita Höen(f.1892, Höen 58b, g.Een), Olav O. Hole (f.1892, Höen 56e), Anders H. Höen (f.1894, Höen 58c ), Brita E. Saue. Bak frü venstre: Marta I. Saue, Brita V. Tveite (f.1893, Tveite HB 38d, g.Sausjord-Kroken), Ingebjörg A. Tveite (f.1892, Tveite HB 34k ugift), Knut A. Tveite (f.1896, Tveite HB 34h, g.1916),
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal. OB014
Meta-Description:Framme frå venstre: Brita Höen(f.1892, Höen 58b, g.Een), Olav O. Hole (f.1892, Höen 56e), Anders H. Höen (f.1894, Höen 58c ), Brita E. Saue. Bak frü venstre: Marta I. Saue, Brita V. Tveite (f.1893, Tveite HB 38d, g.Sausjord-Kroken), Ingebjörg A. Tveite (f.1892, Tveite HB 34k ugift), Knut A. Tveite (f.1896, Tveite HB 34h, g.1916), Eigar av foto: Odd Bidne
Meta-Keywords:Vossestrand,Odd Bidne,Brita Höen,Olav O. Hole,Anders H. Höen,Brita E. Saue,Marta I. Saue,Brita V. Tveite,Sausjord-Kroken,Ingebjörg A. Tveite,Knut A. Tveite,

Omlag 1915 - Folk frå Myrahøen, Vossestrand
Omlag 1915
Frå venstre:
Synnøve Egdetveit (f.Een)
Brita (Myra)Høen (f.Een)
Anders H. (Myra)Høen
(1894-19 )
Høen 58c
Brita H. (Myra)Høen
g.Een
Høen 58b
(1892- 19 )
Eigar av foto:
Odd BidneSamlar av foto:
Per Husdal
OB016
Meta-Description:Folk frå Myrahøen, Vossestrand
Meta-Keywords:Høen,Myrahøen,Anders Myrahøen,Brita Myrahøen,Brita H. Myrahøen,Vossestrand,Holbygde,Holbygdi

Omlag 1920 Gavle/Midtun folk og andre
Frå venstre: (1)Maria Ulvund (gift med 6),Kristina Mæringen(dotter til Maria), (2)Marta O. Midtun (g. Tveite), (3)Nils O. Midtun,(4)Anders O. Midtun, Sjur Mæringen (son til 1), (5)Brynjulf Herheim,(6)Ola Nesheim/Mæringen
Ættebok for Vossestrand: (1) Ulvund 72k, (2) Gavle84d, (3) Gavle 84b, (4) Gavle 84g, (5) Sausjord 56l, (6) Nesheim 104b
Foto utlånt av Gunnar Midtun gm00131
Meta-Description:Sundagstur i Holbygda
Meta-Keywords:Maria Ulvund,Maria Mæringen,Kristina Mæringen,Marta O. Midtun,Nils O. Midtun,Anders O. Midtun,Sjur Mæringen, Brynjulf Herheim, Ola Nesheim,Ola Mæringen

Omlag 1925 - Holbygdè, Vossestrand
Frå venstre: Brynjulf Herheim, Nils Tveite HB, Odd Vetla-Høen (f.Vinjahagen), Nils Miodtun-Gavle, Synneva Vetla-Høen.
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal. OB015
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand,Odd Bidne,Brynjulf Herheim,Nils Tveite,Odd Vetla-Høen,Vinjahagen,Nils Miodtun-Gavle,Synneva Vetla-Høen

Omlag 1930 - I Sausjordstunet, Vossestrand
I Sausjordstunet: Frå venstre: Sigrid Gavlshaugen (Nesheim 112e og Sausjord-Kroken 28a). Ho brukte Sausjord som etternamn. David O. Sausjord, Olav D. Sausjord og kona til David, Elisabeth (Sjå Sausjord 62).
Eigar av foto: Gunnar Midtun. Samlar av foto: Per Husdal gm00019
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sausjordstunet,re: Sigrid Gavlshaugen (Nesheim 112e og Sausjord-Kroken 28a). Ho brukte Sausjord som etternamn. David O. Sausjord, Olav D. Sausjord ogkona til David Elisabeth (Sjå Sausjord 62)

Sigrid og Gudve Gavlshaugen, Vossestrand
Frå venstre: Sigrid Gavlshaugen (Nesheim 112e og Sausjord-Kroken 28a). Ho brukte Sausjord som etternamn. Til høgre Gudve, dotter hennar. Ho vart gift med Johannes Skutle
Eigar av foto: Steinar Herheim. Samlar av foto: Per Husdal SH074
Meta-Description:Sigrid og Gudve Gavlshaugen, Vossestrand
Meta-Keywords:Sigrid Gavlshaugen,Sausjord-Kroken,Gudve Gavlshaugen

Gamlebuen, Sigri og andre, Vossestrand
Omlag 1930
Sitjande frå venstre
Synneva G. Bruland d.y.
(1897 -198?) ugift.
Sigrid O. Sausjord (Gavlshaugen)
(1875 - 1949)
2 ukjende (Kven kjenner dei?)
Ola O. Sausjord (Gavlshaugen) ("Buen" eller "Gamle-Buen")
(1861 -1934)
Sausjord -Kroken 28a g.m. Sigrid
Dei brukte Sausjord som etternamn.
Dottera deira, Gudve brukte Sausjord til ho vart gift med Johannes Skutle i 1935.
Ola hadde ein trefot og var ein dugande jegar og fiskar.
Ole Amundsen Sausjord (1860-1934) fødd i Kroken. Bestefar hans, var husmann med jord. Då han døde i 1874, bygsla eigaren plassen ut til Steffen L Hereim 1875 på livstid. Bestemor til Buen og heile familien måtte då flytte. Dei fekk stett opp eit hus, ei bu, nedunder Gavelsberget. Difor vart han heitande "Buen".
Eigar av foto: Gisle Bruland Samlar av foto: Per Husdal gb0006.htm
.Korleis mista Ola foten? Me ventar pü nokon som kan fortelja det.
Meta-Description:På Gavlshaugen omlag 1930
Meta-Keywords:Synneva Bruland,Gamle-Buen,Gavlshaugen,Sigrid Sausjord,Sigrid Gavlshaugen,Holbygde,Sausjord,Vossestrand

Anna Midtun, Gavle og Olav Haga sitt brudlaup 1930
1930. I Ulvundsøyne. Framme frå venstre: Nils O. Midtun, Anna O. Midtun, Olav O. Haga (Ola i Øydne), ?? (Truleg frå Mølster). Bak: Brita S. Midtun(f.Ulvund), Bertina Midtun, Ingebjørg M. Haga(Ingebjørg i Øydne), Anna Haga(seinare g.m.Johannes Tveite-Gilbakken), Ingri K. Bratthole-Haga.
Eigar av foto: Odd Bidne og Gunnar Midtun. Gisle Bruland. har hjelpt med å finna namn. OB042
Meta-Description:
Meta-Keywords:1930,Anna Midtun, Gavle,Olav Haga Ulvundsøy,Nils Midtun,Ingebjørg Haga Ingebjørg i Øydne,Ingebjørg Mølster

Elisabet Trefall og Brynjulf Herheim sitt brudlaup på Trefall
Til høgre for brudeparet: David og Elisabet Sausjord. Til venstre: Johan og Jørgina Husdal. Bak brudeparet: Brita og Knut Engeland.
Eigar av foto: Olav D. Sausjord. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Brynjulf Herheim og Elisabet Trefalls brudlaup
Meta-Keywords:Brynjulf Herheim,Elisabet Trefall,Johan Husdal,Jørgina Husdal,David Sausjord,Elisabet Sausjord,Knut Engeland,Brita Engeland,Olav D. Sausjord

Strendingar på Vestlandske Bondestemne, Voss - 1938
Kvinnene frå venstre: Jørgina Husdal (f. Draugsvoll), Anna Haga (f. Midtun), Brita Vinje (f. Hirth), Marta Tveite (f. Midtun), Pauline Hole (f. Gausemel), Brita Høen (f. Een), Anna Haga (f. Løen), Guri Sundvesflyne (f. Hole-Høen), Brita Haga (f. Kløve), Guri Leite (f. Rygg) Mennene frå venstre: Johan Husdal, Nils Haga, Per Vinje, Ola Haga Tveite, Olav Hole, Anders Myrahøen, Lars Haga, Eirik Sundvesflyne, Olav Leite (Hyttetre)
Eigar av foto:: Ivar Husdal. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Jørgina Husdal (f. Draugsvoll), Anna Haga (f. Midtun), Brita Vinje (f. Hirth), Marta Tveite (f. Midtun), Pauline Hole (f. Gausemel), Brita Høen (f. Een), Anna Haga (f. Løen), Guri Sundvesflyne (f. ), Brita Haga (f. Kløve), Guri Leite (f. Rygg)
Meta-Keywords:Jørgina Husdal,Anna Haga,Brita Vinje,Marta Tveite,Pauline Hole,Brita Høen,Anna Haga, Guri Sundvesflyne,Brita Haga,Guri Leite,Johan Husdal,Nils Haga,Per Vinje,Ola Haga,Olav Hole,Anders Myrahøen,Lars Haga,Eirik Sundvesflyne,Olav Leite,Hyttetre

Omlag 1940 - Kvarmastøl, Vossestrand
Frå venstre: Guri Kvarmestøl (1851-1951, Nedre Skjervheim 40f og Indre Sundve 40), Anders Rognaldsen Sundve(sflyne 1873- ), Ole L Kvarmestøl (1877-1958), son til Guri og kona Anna (f.Leidal 1880-1971). guten er Nils Manderlid, dotterson til Anna og Ole.
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal.
Informasjon om stad og personar frå Oddvar Drevsjø og Sigurd Sleen. OB008
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand,Kvarmestøl,Nedre Skjervheim,Indre Sundve,Anders Rognaldsen Sundve,Ole Kvarmestøl,Anna Kvarmestøl,Leidal,Bidne,Nils Manderlid

Omlag 1960 - I Lomsdalen (Bak Kroken bustadfelt) Kvinneforening i Santalmisjonen, Vossestrand
Frå venstre: Anna Lomsdalen, Gyrid Sausjord, Anna Sundve, Anna Selje, Margreta Gjerald, Borghild Refsdal, Olav Sausjord(Dao-Ola), Guri Sundvesflyne, Pauline Hole, Signy Fosse, Elisa Sundve, Brita Høen, Anna Haga. Framme: Ida Fosse og Marta Refsdal.
Eigar av foto:Ingebjørg P. Herheim. Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Frå venstre: Anna Lomsdalen, Gyrid Sausjord, Anna Sundve, Anna Selje, Margreta Gjerald, Borghild Refsdal, Olav Sausjord(Dao-Ola), Guri Sundvesflyne, Pauline Hole, Signy Fosse, Elisa Sundve, Brita Høen, Anna Haga. Framme: Ida Fosse og Marta Refsdal
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen,Gyrid Sausjord,Anna Sundve,Anna Selje,Margreta Gjerald,Borghild Refsdal,Olav Sausjord(Dao-Ola),Guri Sundvesflyne,Pauline Hole,Signy Fosse,Elisa Sundve,Brita Høen,Anna Haga,Ida Fosse,Marta Refsdal

Omlag 1960 - I Lomsdalen (Bak Kroken bustadfelt) Kvinneforening i Santalmisjonen, Vossestrand
Frå venstre: Marta Refsdal, Borghild Refsdal, Ida Fosse, Pauline Hole, Anna Haga, Anna Lomsdalen, Guri Sundvesflyne, Margreta Gjerald, Anna Sundve, Brita Høen, Gyrid Sausjord, Anna Selje, Signy Fosse, Elisa Sundve. Framme: Olav D. Sausjord (Dao-Ola "Patriarken")
Eigar av foto:Elisa Sundve. Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Frå venstre: Marta Refsdal, Borghild Refsdal, Ida Fosse, Pauline Hole, Anna Haga, Anna Lomsdalen, Guri Sundvesflyne, Margreta Gjerald, Anna Sundve, Brita Høen, Gyrid Sausjord, Anna Selje, Signy Fosse, Elisa Sundve. Framme: Olav D. Sausjord (Dao-Ola "Patriarken")
Meta-Keywords:Vossestrand,Anna Lomsdalen,Gyrid Sausjord,Anna Sundve,Anna Selje,Margreta Gjerald,Borghild Refsdal,Olav Sausjord,Dao-Ola,Guri Sundvesflyne,Pauline Hole,Signy Fosse,Elisa Sundve,Brita Høen,Anna Haga.Ida Fosse,Marta Refsdal

Per Herheim, Odd Gavle og David Sausjord, Vossestrand
Omlag 1910
Frå venstre:
Per O. Herheim
(1892 - 1960 )
Herheim 74c
Odd A. Gavle "Vetleposten"
(1876 - 1958)
Gavle 78b
David O. Sausjord
(1893 - 1979)
Sausjord 62a
Eigar av foto:
Steinar HerheimSamlar av foto:
Per Husdal

SH062
Meta-Description:Vossestrand, Per Herheim, Ola Gavle, David Sausjord
Meta-Keywords:Per Herheim,David Sausjord,Odd Gavle,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger