Anders og Lars Herheim
 Anders og Lars Herheim
Anders L. (1924-2004) og Lars L. (1916-1997) Herheim  (Bok II Herheim 82 d og a)
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim  Innlagt 28.09.2017 Anne H.


Gamle foto frå Herheim i gamle SundveSkulekrins, Vossestrand
Samlar er Per Husdal.  Bilettilfangetkjem frå forskjellige personar.

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sommar i Holbygdingsøyane
Ingebjørg og Per Herheim har matpause ved Perløo i Øyane.. Biletet og informasjon frå Anne Herheim.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Våronn i Holbygdingsøyane
Dette er i Øyane, ein ser huset i Harkahaugen til høgre. Elisabet f. Trefall 1904, g. m. Brynjulv Herheim held hesten, Arnhild f. Århus 1914 g. m. Lars Herheim sit på hesteryggen og Brynjulv Herheim f.1893 held i taumane. Framme står "moster" Anna B. Engjaland, syster til mor til Brynjulv, som budde i "Anna-stovo" på Brekketeigen. Biletet og informasjon frå Anne Herheim.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Johannes Herheim og Johannes Gullbrå, Vossestrand
Til venstre på biletet:
Johannes Olson Herheim
(1889-1973)
Herheim 68 i
Reiste til USA
g.m. Josephine Sherven,
Madison, Wis., USA
Les meir om Johannes her:

http://gamlefoto.vossestrand.no/sundve/sausjord/Ljaa.h Mannen t.h. er Johannes Samsonson
Gullbrå (1888-1986). 
Gift 1918 med Ingebjørg Persdotter
Saue (1891-1993), b. i Fana.
Johannes budde på Engjaland som gutunge.
Han var ein kjend skiløpar.   
Engjaland 30e - Ættebok II
Opplyst av Arne Gregersen, Saue.
Eigar av foto: Kjell Herheim
KH002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Synneva O. Herheim og Gurina D. Lomsdalen, Vossestrand
Til venstre: Synneva O. Herheim (1871 - ). Herheim 68a. Gift med Lars S. Vinje (1867 -  ). Herheim 78. Ho var bestemor til fotograf Kjell Herheim. Til høgre: Gurina D. Lomsdalen (1860 - 1946). Lomsdalen 24a og 28. Gift med Johannes S. Gullbrå.
Eigar av foto Kjell Herheim.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brita Herheim, Ingebjørg Herheim, Olina Herheim
F.v. Brita Herheim
f. 1881 d. 1955
Ugift.  Sausjord 56 iSitjande: Ingebjørg Herheim g. Bidne. Sausjord 56 j
f. 1884 d. 1974

T.h. Olina Herheim
f. 1887 d. 1984
Ugift.  Sausjord 56 k

Alle tre systrene reiste til Amerika i ung alder.
Dei var sysken til Margreta Herheim g. Gjerald og Brynjulv Herheim
Eigar av foto: Brita Herheim g. Hefte
Samlar: Einar Midtun

foto1001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Viking Sausjord
Viking Sausjord
 f. 1864 d. 1947.
Sausjord 56 d
Ugift
Han utvandra til USA i 1888, men kom seinare tilbake til Norge.
Han var halvbror til Brynjulv Herheim (Sausjord 56 l) og
Margreta Herheim g.m. Nils Gjerald (Sausjord 56 m)
Eigar av foto: Brita Herheim g. Hefte

Samlar: Einar Midtun
foto1003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Marta Sausjord, lærarinne
Marta Sausjord
f. 1872 d. 1954
Sausjord 56h
Ugift
Ho var lærarinna i Myrkdalen 1894 - 1927
Halvsyster til Brynjulv Herheim
(Sausjord 56 l) 
og
Margreta Herheim g.m. Nils Gjerald
(Sausjord 56 m)
Eigar av foto: Brita Herheim g. Hefte

Samlar: Einar Midtun
foto1005
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brynjulf O. Herheim, Vossestrand
Brynjulf O. Herheim
(1893 - 1972)
Sausjord 56 L
g.1933 med
Elisabet Trefall
(1904 - 1987)
Busett på Herheim (Brekketeigen)
Eigar av foto:
Agnes Herheim
.
Samlar av foto:
Per Husdal AH6002
Meta-Description:Brynjulf O. Herheim (1892- ), Vossestrand. G.m. Elibet Trefall frå Eksingdalen
Meta-Keywords:Vossestrand;Brynjulf Herheim,Brynjulf Brekketeigen,Elisabet Trefall

Omlag 1915 Lars Fjeli Herheim og Gjøri Herheim, Vossestrand
Frå venstre: Lars Fjeli-Herheim, Jo Norekvål-Engeland, Gjøri Herheim, Per Herheim, Sjur E.. Sundve.
Eigar av foto: Ingebjørg P. Herheim.  Samlar av foto: Per Husdal.   iph5004
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand,Lars Fjeli-Herheim,Jo Norekvål-Engeland,Gjøri Herheim,Per Herheim,Sjur A. Sundve,Ingebjørg P. Herheim

Omlag 1915 - Lars Fjeli og Gjøri Herheim  Herheim 74 d og Fjeli 62h
Eigar av foto: Ingebjørg P. Herheim.  Samlar av foto: Per Husdal.   iph5019
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand,Lars Fjeli-Herheim,Gjøri Herheim

Gjøri O. Herheim (1895- ) Herheim 74d
g.m. Lars L. Fjeli (1889 - 1958) Fjeli 62h, Vossestrand
Dei var busett på Herheim

Eigar av foto:  Henrik K. Hommedal
hkh4008Eigar av foto: Gudrun Gjøstein, Taulen
 GT4013
Meta-Description:Gjøri O. Herheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Gjøri O. Herheim,Holbygdi,Vossestrand,Henrik K. Hommedal

Gjøri P.. Herheim, Vossestrand
Gjøri P. Herheim
(1867- )
Herheim 64c
g.m.
Botolv Gusskalson Gjerme (1876-  )
Sjå Vossaboki, Bind II,
side 182.
Nedre Gjerme, bruk 8.
Utvandra til Amerika.
Eigar av foto:
Steinar Herheim
 
Samlar av foto:
Per Husdal sh027
Meta-Description:Gjøri P.Herheim (1892- ), Vossestrand. Gift med Botolv Gusskalson Gjerme, Voss
Meta-Keywords:Vossestrand,Herheim,Gjøri P. Herheim, Botolv Gjerme

Olav O. Herheim, Vossestrand
Olav O. Herheim
(1899-  )
Herheim 74e
med kona
Agnes K. (f. Vinje)
(1899- )
Nedre Vinje 80e
og eldste sonen.
Busett i Odda
Eigar av foto:
Ingebjørg P. Herheim
 
Samlar av foto:
Per Husdal iph5010
Meta-Description:Olav og Agnes Herheim. Busett i Odda
Meta-Keywords:Vossestrand,Herheim,Olav O. Herheim,Agnes S. Vinje

Per O. Herheim (1892 - 1960) Herheim 74c g.m Sigvor A. Tveite, Myrkdalen (1894 - 1945)  Tveite Md 46a

Eigar av foto: Henrik K. Hommedal
hkh4007 Eigar av foto: Gudrun Gjøstein, Taulen
GT4063<
Meta-Description:Per O. Herheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Per O. Herheim,Holbygdi,Vossestrand,Henrik K. Hommedal

Sigvor A. Herheim, Vossestrand
Sigvor A. Tveite
(1894 - 1945) Tveite 46a,
Myrkdalen
g.m. 
Per O. Herheim
(1892 - 1960)  Herheim 74c
Busett på Herheim
Vossestrand
Eigar av foto:
Knut Hirth
.
Samlar av foto:
Per Husdal
kh0054
Meta-Description:Sifvor A. Herheim (1892- ), Vossestrand. Gift med Per O. Herheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Peder O. Herheim,Sigvor A. Tveite,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Omlag 1915 - I Herheimstunet
Frå venstre: Sigvor A. Herheim(f.Tveite Md.), Sigvor P. Herheim, Lars Fjeli-Herheim og kona, Gjøri Herheim, Ola O. Gavle(g.m.Sigvor P. Herheim), Brynjulf Herheim(f.Sausjord). Sitjande: Per O. Herheim (g.m. Sigvor A. Herheim.
Eigar av foto: Ingebjørg P. Herheim.  Samlar av foto: Per Husdal.  iph05003
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand,Sigvor A. Herheim,Tveite Md,Sigvor P. Herheim,Lars Fjeli-HerheimGjøri Herheim,Ola O. Gavle,Brynjulf Herheim,Sausjord,Per O. Herheim,Ingebjørg P. Herheim

Lars Sjurson Dokkjene, Vinje, Vossestrand
Sjå Herheim 78
Lars Sjurson Vinje- Vetlatun
(Lars Dokkjene)
(1867 - 1950)
gift 1895 med
Synneva O. Herheim
(1871 - 1950)
Herheim 68a
Flytta seinare til Herheim
Budde i Herheimstroè
Dei hadde 11 born
Kjøpte seinare gard på Ukvitne, Voss.
Dei var foreldre til
fotograf Christian Herheim
Eigar av foto: Kjønnegardstiftelsen
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.

Kj0009
Meta-Description:Lars Sjurson Vinje (Lars Dokkjene) som flytta til Herheim
Meta-Keywords:Lars Dokkjene,Lars s. Herheim,Herheimstroe,Fotograf Herheim,Christian Herheim

Jonsokbrudepar
Ragnhild Sausjord og Steinar Herheim 
Ragnhild Sausjord f.1960 og Steinar Herheim f.1959 som jonsokbrudepar.


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger