Gamle Sundve skulekrins - landskapsbilete.
Eg er interessert i tilbakemeldingar om sida.
Like eins set eg pris på meldingar om feil i tekst og bilete.


Skautakona i Kvarmalie, Vossestrand
Skautasteinen i Kvarmalie. GPS 32V 0364027 / 6738494 Bilete tv er eit eldre bilete av steinen, årstal ukjent, bilete th er tatt 20.06.17 Foto bilete tv: Sverre Kvarme, foto bilete th: Oddvar Drevsjø Samlar av foto: Oddvar Drevsjø       foto 1515
Skautakona i Kvarmalie. GPS 32V 0364027 / 6738494
Bilete tv er eit eldre bilete av steinen, årstal ukjent, bilete th er tatt 20.06.17
Foto bilete tv: Sverre Kvarme, foto bilete th: Oddvar Drevsjø
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø       foto 1515

Lundset, Vossestrand

Lundset er stølen til gardane på Kvarme, Vossestrand.
Eigar av foto: Gudleik Engeland.
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø    foto 1486

Lundset, Vossestrand 1945

1945. Eit sel på Lundset, Vossestrand
Eigar av foto: Sverre Kvarme            Samlar av foto: Oddvar Drevsjø    foto 1487


Skromlebrua på Postvegen mellom Vinje og Tvinne i 1880-åra
Dette var den fyrste brua som vart bygt på denne staden.  Ein kan sjå Gavle, Sausjord og Herheimsgardane i bakgrunnen
Eigar og samlar av foto: Per Husdal  Fotograf: Lindal
Meta-Description:Skromlebrua på Postvegen mellom Vinje og Tvinne i 1880-åra1880
Meta-Keywords:Skromlebrua,Vossestrand,Holbygdi,Vinje,Tvinne,Postvegen

Gavle, Herheim og Sausjord, Vossestrand 1892
Eigar av foto: Foto Herheim Samlar av foto: Per Husdal  1892Herhheim-Sausjord-Gavle
Meta-Description:Gavle, Herheim og Sausjord Vossestrand ca 1892
Meta-Keywords:Gavle,Herheim,Sausjord,Vossestrand

Sundvesflyne,Vossestyrand omlag 1920
I bakgrunnen ser ein Sausjord, Herheim og Gavle
Eigar av foto: Vidar Bryn. Samlar av foto: Per Husdal  foto0011
Meta-Description:Sundvesflyne, Vossestrand omlag 1920
Meta-Keywords:Sundvesflyne,Vossestrand,Vidar Bryn

Gavle med Gavlshaugen omlag 1930
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Gavle med Gavlshaugen omlag 1930
Meta-Keywords:Gavle,Gavlshaugen

Gavle, Vossestrand omlag 1950
Fotograf: Sjur O. Gavle
Eigar av foto: Steinar Herheim. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Gavle Vossestrand ca 1950
Meta-Keywords:Gavle,Vossestrand

Galvlshaugen,Vossestyrand omlag 1950
Frå venstre: Ukjend, Gudve "Gavlshaugen og mannen hennar, Johannes Skutle frå Voss.
Eigar av foto: Gunnar Midtun. Samlar av foto: Per Husdal  gm0118
Meta-Description:Gavlshaugen, Vossestrand omlag 1950
Meta-Keywords:Gavle,Gavlshaugen,Vossestrand,Johannes Skutle,Gudve Gavle

Gavle , Herheim og Sausjord - 10. juli 1956 Foto nr.1
Eigar av foto: Steinar Herheim og Leiv Johan Herheim. Samlar av foto: Per Husdal og Einar Midtun  SH008 og fotoh0052 (lh0052)
Meta-Description:Gavle, Herheim og Sausjord Vossestrand ca 1948
Meta-Keywords:Gavle,Herheim,Sausjord,Vossestrand

Gilbakken, Sausjord, Herheim og Gavle 10.07.1956 Foto nr.2
Eigar av foto: Anne Herheim
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Gavle , Herheim og Sausjord - 10. juli 1956 Foto nr.1
Eigar av foto: Steinar Herheim og Leiv Johan Herheim. Samlar av foto: Per Husdal og Einar Midtun  SH008 og fotoh0052 (lh0052)
Meta-Description:Gavle, Herheim og Sausjord Vossestrand ca 1948
Meta-Keywords:Gavle,Herheim,Sausjord,Vossestrand

Stølen Reppane på Engjalandsdalen , Vossestrand
Eigar av foto: Torbjørn Dagestad. Samlar av foto: Per Husdal TB201206
Meta-Description:Vossestrand ca 1950
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger