Gamle bilete  frå Lomsdalen
Lomsdalen ligg bak byggefeltet Kroken nær Sundve Skule
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna Lomsdalen
Ingrid Lomsdalen (1864 -1946)
Lomsdalen 26
med dottera
Anna Lomsdalen (5 år)
(1895 - 1976)
Lomsdalen 26a
Far til Anna var Jon H. Kvarme
(1874 -  )
Ytre Kvårmo 48h
Ingrid gifta seg 11.02.1906 med
Otto Hilmar Johannesen, i Vinje kyrkje (1860 - 1945)
frå Ekebergbakken, Østre Aker
Lomsdalen ligg bak Kroken, Vossestrand
Eigar av foto: Eli Skjervheim
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal
AL001
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen

Otto Lomsdalen
Otto Lomsdalen
Otto Hilmar Johannesen
(1860 - 1945)
Son av Johannes Amundsønn
frå Ekebergbakken, Østre Aker
Konfermert i Norderhov Kirke
Gift 11.02.1906 i Vinje kyrkje med
Ingrid Lomsdalen
Ingrid Davidsdatter Gavle
(1864 -1946)
Lomsdalen 26
Otto var i lag med Ingrid i 1899.
Er det nokon som veit meir om kva tid han kom til Lomsdalen?
Eigar av foto:
Eli Skjervheim
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

AL037
Meta-Description:
Meta-Keywords:Otto Lomsdalen,Otto Hilmar Johannesen

Anna Lomsdalen på skulefoto 1904
Eigar av foto:  Samlar av foto: Per Husdal   AL048 (SundveSkule1904store.jpg)
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna Lomsdalen
Til venstre
Anna J. Lomsdalen
(1895 - 1976)
Lomsdalen 26a
Ho skal vera 15 år på dette biletet.

Til Høgre
Gjørgina A. Humlebrekke
Eigar av foto:
Eli Skjervheim
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

AL004
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen

Anna Lomsdalen
Til venstre
Anna J. Lomsdalen
(19 år)
(1895 - 1976)
Lomsdalen 26a
Ho var dotter til
Ingrid Lomsdalen
(1864 - 1946) og
Jon H. Kvarme
(1874 - )
Eigar av foto:
Eli Skjervheim

Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

AL002
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen

Anna Lomsdalen
Anna J. Lomsdalen
(1895 - 1976)
Lomsdalen 26a
Her på biletet var ho
20 år og fire månader
Eigar av foto:
Eli Skjervheim
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

 
AL003
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen

Anna Lomsdalen
Til høgre:
Anna J. Lomsdalen
(1895 - 1976)
Lomsdalen 26A
Omlag 1918
Eigar av foto
Eli Skjervheim
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

AL005
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen

Anna Lomsdalen
Anna J. Lomsdalen
(1895 - 1976)
Lomsdalen 26a
Eigar av foto:
Eli Skjervheim
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

 
AL006
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen

Vossestrand Sogelag, Anna Lomsdalen, Sundve, Lomsdalen, Vossestrand
Anna Lomsdalen
1895 - 1976
Lomsdalen 26a
Eigar av foto: Anne Karin Silden Brekkhus


Samlar av foto: Anne Karin Silden Brekkhus
foto1360
Meta-Description:Anna Lomsdalen, Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Sundve,Lomsdalen,Anna Lomsdalen,Anne Karin Silden Brekkhus

Omlag 1955 - Kvinneforening i Lomsdalen
Namna kjem seinare.
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun AL045
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1. mai 1961 - I Lomsdalen (Bak Kroken bustadfelt) Kvinneforening i Santalmisjonen, Vossestrand
Frå venstre: Anna Lomsdalen, Gyrid Sausjord, Anna Sundve, Anna Selje, Margreta Gjerald, Borghild Refsdal, Olav Sausjord(Dao-Ola), Guri Sundvesflyne, Pauline Hole, Signy Fosse, Elisa Sundve, Brita Høen, Anna Haga. Framme: Ida Fosse og Marta Refsdal.
Eigar av foto:Ingebjørg P. Herheim.  Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Frå venstre: Anna Lomsdalen, Gyrid Sausjord, Anna Sundve, Anna Selje, Margreta Gjerald, Borghild Refsdal, Olav Sausjord(Dao-Ola), Guri Sundvesflyne, Pauline Hole, Signy Fosse, Elisa Sundve, Brita Høen, Anna Haga. Framme: Ida Fosse og Marta Refsdal
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen,Gyrid Sausjord,Anna Sundve,Anna Selje,Margreta Gjerald,Borghild Refsdal,Olav Sausjord(Dao-Ola),Guri Sundvesflyne,Pauline Hole,Signy Fosse,Elisa Sundve,Brita Høen,Anna Haga,Ida Fosse,Marta Refsdal

1. mai 1961 - I Lomsdalen (Bak Kroken bustadfelt) Kvinneforening i Santalmisjonen, Vossestrand
Frå venstre: Marta Refsdal, Borghild Refsdal, Ida Fosse, Pauline Hole, Anna Haga, Anna Lomsdalen, Guri Sundvesflyne, Margreta Gjerald, Anna Sundve, Brita Høen, Gyrid Sausjord, Anna Selje, Signy Fosse, Elisa Sundve. Framme: Olav D. Sausjord (Dao-Ola "Patriarken
Eigar av foto:Elisa Sundve. 
Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Frå venstre: Marta Refsdal, Borghild Refsdal, Ida Fosse, Pauline Hole, Anna Haga, Anna Lomsdalen, Guri Sundvesflyne, Margreta Gjerald, Anna Sundve, Brita Høen, Gyrid Sausjord, Anna Selje, Signy Fosse, Elisa Sundve. Framme: Olav D. Sausjord (Dao-Ola "Patriarken")
Meta-Keywords:Vossestrand,Anna Lomsdalen,Gyrid Sausjord,Anna Sundve,Anna Selje,Margreta Gjerald,Borghild Refsdal,Olav Sausjord,Dao-Ola,Guri Sundvesflyne,Pauline Hole,Signy Fosse,Elisa Sundve,Brita Høen,Anna Haga.Ida Fosse,Marta Refsdal

Anna Lomsdalen - omlag 1960
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun og Per Husdal  AL0037
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna Lomsdalen

Usikt frå Lomsdalen
Anna i framgrunnen.
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun  AL009
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Usikt frå Lomsdalen. Omlag 1970
Anna til høgre. Fotograf Christian Herheim til venstre.
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun  AL049
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gurina Gullbrå (f. Lomsdalen) i midten?

Meta-Description:
Meta-Keywords:Gurina Lomsdalen

Gurina Lomsdalen
Gurina (1860 - 1946.08.22 ), Lomsdalen 24a,  var gift på Gullbrå.
Flytta tilbake til Lomsdalen seinare. Gurina var syster til Ingrid.
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun  og Per Husdal  AL041
Meta-Description:
Meta-Keywords:Gurina Lomsdalen

Synneva O. Herheim og Gurina D. Lomsdalen, Vossestrand
Til venstre: Synneva O. Herheim (1871 - ). Herheim 68a. Gift med Lars S. Vinje (1867 -  ). Herheim 78. Ho var bestemor til fotograf Kjell Herheim. Til høgre: Gurina D. Lomsdalen (1860 - 1946). Lomsdalen 24a og 28. Gift med Johannes S. Gullbrå.
Eigar av foto Kjell Herheim.
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger