Gamle foto av folk frå Midtun - Gavle på Vossestrand
Kort forteljing om Midtuns-folket på Gavle.
Ola N. Midtun (1855-1927) kjøpte Gavle br.nr. 2 av Thorstein Hellesnes i 1896. Han var eigar til han døydde i 1927. Etter den tid sat enkja, Brita Sjursdatter f. Ulvund (1862-1947), med bruket til sin død i 1947.
Den eldste sonen, Nils O. Midtun, overtok gardsdrifta frå 1947 til han døydde i 1950. Sidan overtok broren, Olav O. Midtun, drifta til han døydde i 1978. Garden, med unntak av utmarka, vart seinare selt til Steinar Herheim og David O. Sausjord som tilleggsjord.


Litt om slekta:
Far til Ola N. Midtun, Nils Olsen Rishovde,Hole 116 (1813-1879) kom frå fjellgarden Rishovde i Hallingdal. Han vart giftmed Brita Sveinsdotter Bidneshovden 12 g. (1821-1905). Dei busette seg påplassen "Haugsundet" på Hole i Holbygda. I kyrkjeboka for meldedødsfall står dei begge oppførde med etternamnet Hole. 
Nils Olsen Rishovde-Hole dreiv å saga tømmer,og vart kalla "sagaren". Dei hadde 8 born, 3 jenter og 5 gutar. Eineguten døydde 1 år gamal. Av dei 7 borna som voks opp reiste 2 av jentene(Ingebjørg og Kari) og 3 av gutane Lars, Anders og Knut) til Amerika. Olinavart gift (1882) med Knut J. Farestveit og flytte til Voss, medan Ola vart gift(1886) med Brita S. Ulvund, 72 i. Den første tida etter dei var gifte budde deipå Ulvund. Då Ola kjøpte Gavle i 1896 flytte dei dit.
Ola og Brita Midtun fekk 10 born. 5 jenter:  (Brita 1887-1979), Bertine(1890-1977), Marta (1892-1972), Anna (1896-1898) og Anna (1906-1988).  5gutar: Nils (1888-1950), Sjur (1894-1904), Anders (1897-1977), Eirik (1900-1916)og Olav (1903-1978).
Ola N. Midtun tok militær utdanning (3 årig underoffiserskule på Sverresborgi Bergen 1879) og vart seinare utnemnd til fanejunkar ved 1. kompani avHardanger Linjebataljon i 1904. Han var og ei tid vegvoktar i tillegg til at handreiv garden.


Nederst:
Ola Nilsson Midtun-Gavle, Hole 116 d (1855-1927) og kona Brita Sjursdtr. f. Ulvund 72 i (1862-1947)
Øverst frå venstre:
Mor til Ola, Brita Sveinsdtr. Bidneshovden, 12 g (1862-1947)  g.m. Nils Olsen Rishovde, Hole 116 (1813-1879)
Far til Brita, Sjur Knutson Ulvund, 56 a (1814-1888) og kona Brita Nilsdtr. f. Gilbakken 22 b (1823-1907)
Tekst: Einar Midtun. Foto frå Einar Midtun og andre.
Meta-Description:
Meta-Keywords:Gavle,Vossestrand,Steinar Herheim,Ola Gavle

Anders O Midtun Vossestrand
Anders O Midtun (1897-1977)

Omlag år 1920
Eigar av foto Gunnar Midtun
Sanlar Einar Midtun
fotoh164
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders og Ingebjørg Midtun
Forlovelsesbilete.
Anders (1897-1977)  og  Ingebjørg (1907-1997), f. Bruland, vart gifte 29. oktober 1932
Gavle 84g og Ytre Sundve 55e
Eigar og samlar av foto: Einar Midtun fotoh0163
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Marta O. Midtun-Gavle, Vossestrand
Bertina O. Midtun, Gavle
(1890 - 1977)
Gavle 84c
Ugift
Saman med systera Brita dreiv ho mange år butikken til "Janus" på Vangen
Eigar av foto:
Leiv Johan Herheim
Henrik K. Hommedal
.
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal
.
hkh4003 eller fotolh0025
Meta-Description:Marta O. Midtun, Gavle, Vossestrand
Meta-Keywords:Marta O.Midtun,Gavle,Holbygdi,Vossestrand,Mikkel Tveite,Mikael Tveite

Biletinfo
Brita O Midtun ug. (1887 - 1979)
Gavle 84 a
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
fotoh0029
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Marta O Midtun ( 1892 - 1972)
Gavle 84 d. Gift med
Mikkel Tveite  (1891 -
Tveite HB 48 c
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh109
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bertina o. Midtun, Gavle,, Vossestrand
Marta O. Midtun, Gavle
(1892 - 1972)
Gavle 84d
g.m.
Mikkel V. Tveite Hb
(1891 - 1929)
Tveite Hb 38cForeldre til Viking M. Tveite
Eigar av foto:
Henrik K. Hommedal
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
hkh4003
Meta-Description:Bertina O. Midtun, Gavle, Vossestrand
Meta-Keywords:Bertina O. Midtun,Gavle,Holbygdi,Vossestrand,Henrik K. Hommedal

Biletinfo
Nils O Midtun  (1888 - 1950)
Gavle 84 b. Ugift
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh119
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna Midtun, Gavle og Olav Haga sitt brudlaup 1930
1930. I Ulvundsøyne. Framme frå venstre: Nils O. Midtun, Anna O. Midtun, Olav O. Haga (Ola i Øydne), ?? (Truleg frå Mølster). Bak: Brita S. Midtun(f.Ulvund), Bertina Midtun, Ingebjørg M. Haga(Ingebjørg i Øydne), Anna Haga(seinare g.m.Johannes Tveite-Gilbakken), Ingri K. Bratthole-Haga.
Eigar av foto: Odd Bidne og Gunnar Midtun.  Gisle Bruland. har hjelpt med å finna namn.  OB042
Meta-Description:
Meta-Keywords:1930,Anna Midtun, Gavle,Olav Haga Ulvundsøy,Nils Midtun,Ingebjørg Haga Ingebjørg i Øydne,Ingebjørg Mølster

Olav og Anna Haga, Vossestrand
Olav O. Haga
(1900 - 1967)
Son til Haga 62c g. 1930 m.
Anna O. Midtun-Gavle
(ca 1906 - 1988)
Dotter til Gavle 84

Olav budde ei tid i
Ulvundsøyne.
Eigar av foto:
Steinar Herheim
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
SH034
Meta-Description:Olav og Anna Haga, Vossestrand
Meta-Keywords:Olav Haga,Anna Haga,Ulvundsøyne,Holbygdi,Vossestrand,Mikkel Tveite,Mikael Tveite

Olav O. Midtun-Gavle,Vossestrand
Olav O. Midtun, Gavle
(1903 - 1978)
Han var nokre år i Amerika (1927-1930).
Ugift. 
Yrke: Snikkar

Då broren, Nils, døydde i 1950, overtok han drifta av Midtunsbruket på Gavle.
Eigar av foto:
Steinar Herheim
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
SH069
Meta-Description:Olav O. Midtun-Gavle, Vossestrand
Meta-Keywords:Olav O. Midtun,Holbygdi,Vossestrand,Gavle

Ole N. Midtun-Gavle,Vossestrand
Ola N. Midtun-Gavle
Gavle 84 og Hole 116d
(1855 - 1927)
g. 1886 m.
Brita Sjursdtr. Ulvund
Ulvund 72i.
(1862 - 1947)
Besteforeldre til Brita, Olav, Gunnar, Einar, Ingvald og Unnlaug Midtun
Eigar av foto:
Steinar Herheim
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
SH070
Meta-Description:Ole N. Midtun-Gavle, Vossestrand
Meta-Keywords:Ole O. Midtun,Holbygdi,Vossestrand,Gavle

Ole N. Midtun-Gavle
Fanejunker og bonde
Ola Nilson Midtun - Hole
(1855 - 1927)
Gavle 84, Hole 116d
g. 1886 m.
Brita Sjursdtr. Ulvund
(1862 - 1947)
Ulvund 72iOla N. Midtun var son til Nils Olson Rishovde, som kom frå fjellgarden Rishovde i Hallingdal. Han vart kalla for "Sagaren".
Han hadde 7 born som voks opp, 
5 av dei reiste til Amerika.
Eigar av foto:
Gunnar Midtun
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
fanejunker
Meta-Description:Ole N. Midtun, Gavle, Vossestrand
Meta-Keywords:Ole N. Midtun,Gavle,Holbygdi,Vossestrand

Omlag 1912 Fanejunker og bonde Ole Nilsson Midtun/Gavle
Framme frå venstre: Marta f.1892, (1)Ola f.1855, Anna f.1906, (2)Brita f.1862 og Nils f.1888.  Bak frå venstre: Olav f.1903, Bertina f.1890, Anders f.1897, Brita f.1887 og Eirik f. 1900 (konfirmant). Ættebok fror Vossestrand: (1)Gavle 84, (2)Ulvund72i
Eigar av foto: Gunnar Midtun.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Ole Nilsson Midtun-Hole/Brita Sjursdtr. Ulvund, med Brita 1887,Nils Midtun 1888,Bertina Midtun 1890,Marta Midtun 1892,Sjur 1894,Anders Midtun1897,Eirik 1900,Ola Midtun 1902
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gavle,Anders Midtun,fanejunker,Ole Nilson Midtun,Vossestrand,Gavle,Gunnar Midtun

Omlag 1960. Midtun-Gavle, Vossestrand
Framme frå venstre: Anders O. Gavle, Sjur O. Gavle (USA), Olav O. Midtun og Olav O. Haga. Bak frå venstre: Marta O. Tveite (f.Midtun, Anna O. Haga (f.Midtun) og Bertina Midtun.
Eigar av foto: Steinar Herheim.  Samlar av foto: Per Husdal 
SH033
Meta-Description:På trappa på Midtun-Gavle. Framme frå venstre: Anders Gavle, Sjur Gavle, Olav O. Midtun, Olav O. Tveite. Bak: Marta O. Tveite, Anna O. Haga
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gavle,Anders Olsen,Anders Gavle,Sjur Gavle,Olav O. Midtun,Ola haga,Olav Haga,Marta Tveite,Anna Haga,Bertina Midtun

Omlag 1920 Gavle/Midtun folk og andre
Frå venstre: (1)Maria Ulvund (gift med 6),Kristina Mæringen(dotter til Maria), (2)Marta O. Midtun (g. Tveite), (3)Nils O. Midtun,(4)Anders O. Midtun, Sjur Mæringen (son til 1), (5)Brynjulf Herheim,(6)Ola Nesheim/Mæringen
Ættebok for Vossestrand: (1) Ulvund 72k, (2) Gavle84d, (3) Gavle 84b, (4) Gavle 84g, (5) Sausjord 56l, (6) Nesheim 104b
Foto utlånt av Gunnar Midtun gm00131
Meta-Description:Sundagstur i Holbygda
Meta-Keywords:Maria Ulvund,Maria Mæringen,Kristina Mæringen,Marta O. Midtun,Nils O. Midtun,Anders O. Midtun,Sjur Mæringen, Brynjulf Herheim, Ola Nesheim,Ola Mæringen

Syskene Midtun - Gavle. Brita sin 90 års dag 1977
Sitjande fv.: Bertine (1890-1977) ugift, Anna (1906-1988) gm. Ola Haga, Brita (1887-1979) ugift, Ståande fv.: Olav (1903-1978) ugift, Anders (1897-1977) gm. Ingebjørg G Bruland
Bilete er teke på Brita sin 90 års dag (1977), som vart feira på Vossestrand Alders- og sjukeheim
Eigar og samlar: Einar Midtun 
em001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Heimen til Ola N. og Brita S. Midtun, Gavle
Her budde huslyden til
Ola Nilsson Midtun og Brita Sjursdtr. f. Ulvund.
Gavle 84.Folka i hagen er truleg borna:
Brita (1887-1979),
Nils (1888-1950),
Bertina(1890-1977),
Marta (1892-1972),
Anders (1897-1977),
Eirik (1900-1916)

Biletet er truleg frå ca 1910.
Eigar og samlar: Gunnar Midtun

em0002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Heimen til Ola N Midtun og Brita S
Heimen til Ola Nilsson Midtun og Brita Sjursdtr. f. Ulvund
Bilete er truleg frå ca 1910. I hagen er 6 av borna, desse er truleg:
Brita, Bertina, Marta, Nils, Anders og Eirik
Eigar og samlar: Gunnar Midtun em0003
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger