Odd Olson Hole 1887 - 1971
Odd Olson Hole 1887 - 1971 g. 1919 m Anna Nilsdtr Bjørgaas Se i nye ættaboka frå Vossestrand Store Høn 72b og 74 Eigar av foto: Bertina Bidne     Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø foto 1549 
Odd Olson Hole 1887 - 1971
g. 1919 m Anna Nilsdtr Bjørgaas

Se i nye ættaboka frå Vossestrand Store Høn 72b og 74
Eigar av foto: Bertina Bidne     Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø foto 1549
 

Martin og Guri Hole
Martin Hole 1895 - 1972 Guri K Hole    f. Brekke Gullfjordungen, Voss Dei busette seg i Dyrvedalen, Voss
Martin Hole 1895 - 1972
Guri K Hole    f. Brekke Gullfjordungen, Voss
Dei busette seg i Dyrvedalen, Voss

Se 72f i nye ættaboka for Vossestrand.
Eigar av foto Bertina Bidne   Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1548 

Martin Hole 1895 - 1972
Martin Hole 1895 - 1972 g.m Guri Brekke, frå Gullfjordungen, busett Dyrvedalen, Voss.
Martin Hole 1895 - 1972
g.m Guri Brekke, frå Gullfjordungen, busett Dyrvedalen, Voss.

Se Stora Høn 72d i nye ættaboka frå Vossestrand.
Eigar av foto: Bertina Bidne    Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø   foto 1546 

Anna Nilsdtr Hole f. Bjørgaas og Guri Hole
Anna Nilsdtr Hole 1887 - 1970 f. Bjørgaas. g.1919 m Odd Olson Hole. Guri Hole 1897 - 1976 g.1923 m Eirik Andersson Sundve
Anna Nilsdtr Hole 1887 - 1970 f. Bjørgaas.
g.1919 m Odd Olson Hole.

Se ytre Sundve 78c og Stora Høn 74 i nye ættaboka for Vossestrand.
Josefine Sundsvoll 1884 - 1972
g.1929 m Per Larsson Stalheim

Se Sundsvoll 48h og Øvre Oppheim 134 i nye ættaboka frå Vossestrand. 
Eigar av foto: Bertina Bidne    Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø    foto 1547

Ingebjørg Hole g. Bidne og Marta Hole g. Tveite Holbygda
Ingebjørg Hole 1889 - 1973  g. 1919 m. Nils Olson Bidne. Marta Hole 1885 - 1943 g. 1923 m Nils Anderson Tveite (Holbygda)  
Ingebjørg Hole 1889 - 1973 
g. 1919 m. Nils Olson Bidne.

Se Store Høn 72c og Bidne S 68 i nye ættaboka for Vossestrand.
Marta Hole 1885 - 1943
g. 1923 m Nils Anderson Tveite (Holbygda)

Se Store Høn 72a og Tveito (Holbygda) 62 i nye ættaboka for Vossestrand.
Eigar av foto: Bertina Bidne   Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø  foto 1545

Marta, Guri og Anna

Marta Hole f.1885 gm Nils A Tveite, Guri Hole f.1897 gm Eirik A. Sundve, Anna Hole f. Bjørgaas gm Odd Hole.
Marta Hole f. 1885 gm Nils A Tveite, Guri Sundve f. 1897 gm Eirik A Sundve, Anna Hole f. Bjørgaas 1887 gm Odd Hole.
Innlagt av; Anne Karin Silden Brekkhus 26.09 2017

Anna Hole f. Bjørgaas
Anna Hole f.Bjørgaas
Anna Hole f. Bjørgaas 1887-1970 gm Odd Hole  
Innlagt av Anne Karin Silden Brekkhus 26.09. 2017

Store-Høen, Vossestrand

Meta-Description: Folk på Store-Høen
Meta-Keywords: Høen,Vossestrand

Ole Oddson Hole og kona Guri
Ole Oddson Hole 1838-1928
og 2. kona hans
Guri Sjursdtr.
f. nedre Oppheim 1858-1900
Ekteparet fekk til sammen 7 born. Ole kjøpte garden Store-Høen av Lars Larsson Høen i 1902, etter at han (Ole) hadde vorte enkemann.
Før denne tid budde familien på Oppheim der Ole var lærer.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
SH1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

gamlefoto.vossestrand.no
Guri O. Hole
(1897-1976)
Storahøen 56g

Gift 1923 med
Eirik A. Sundve
1901 - 1954  )
Ytre Sundve 64a

Informasjon frå
Odd Geir Sagerøy Bidne
Foto OGSB0056w
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olav Oddson Hole f.1920
Her har me bilete av den siste brukaren på Store-Høen, Olav Oddson Hole, fødd i 1920
Olav var eldst i ein søskenflokk på tre og overtok garden etter far sin. 
Han dreiv garden fram til ein gong på 1980-tallet, og flytte nokre år etterpå ned på Voss.
Olav er ugift og er i dag busett på Vossestrand Omsorgstun.
Samlar og eigar av foto: Odd Bidne
 
SH2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lærar Sigurd O. Hole og kona Bertina
Lærar Sigurd Olson Hole 1891-1971
og 
kona Bertine 1895-1980
Sigurd Hole var andre sønn av Olav og Guri. 
Han utdanna seg til lærer og flytte i vaksen alder til Steinkjær. 
Sigurd og Bertine fekk to born i lag.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
SH3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Familien Hole på Store-Høen ein gong på 1920-talet
Bak til venstre har me Marta Tveite f. Hole 1885-1943, Martin Hole 1895-1972, Olav Hole 1838-1928. 
Framme til venstre: Ukjent tjenestejente, Anna Hole f. Bjørgaas 1888-1970, Olav Hole 1920- og Guri Sundve f. Hole 1897-1976.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  SH4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hole, Stora-Høen, Vossestrand
Mannen til høgre skal være Nils Hole 1921-1990. Han var andre son av Odd Hole.
Nils utdanna seg til lærer og busette seg ute på Manger i Nordhordaland. Nils forblei ugift.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne SH5
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Odd Olsson Hole 1887-1971 og kona Anna N. Hole (f. Bjørgaas)
Odd Olsson Hole (1887-1971) var eldste son av Olav og Guri. Han gifte seg med Anna Nilsdtr. Bjørgaas (1888-1970) og overtok garden i 1928. Dei fekk 3 born ilag.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  SH6
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ved trappa på Store-Høen 1920
Frå venstre: Barnejente Kari S. Haga (f.1906, Haga 68g), Anna (f. Bjørgås 1888, Sundveshaug 34c) og Odd O. Hole (f.1887, Stora-Høen 56b)
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  SH7
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Forsamling på Store-Høen
Frå venstre: Odd Hole, Guri Sundvesflyne (f. Hole 1897), Anna Hole (f.Bjørgaas 1888) med Olav (f.1920)  på fanget, Olav O. Hole, Martin Hole og gamle Ole Hole.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne SH08
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Menn frå Hole og Taulen�en
Bak: Sjur N. Taulen (1884-  )
Taulen 20g.
Framme: Martin O. Hole (1895-1972)
 og broren Olav O. Hole (1893-1972)
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen

Samlar av foto:
Per Husdal

 
GT4007
Meta-Description:Sjur N. Taulen, Martin O. Hole, Olav O. Hole, Vossestrand
Meta-Keywords:Sjur N. Taulen,Martin Hole,Martin O. Hole,Olav O. Hole,Gudrun Gj�stein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Odd Stora-Høen
Odd Olson Hole (1887 -1971)
Store-Høen 56 b. Gift 1919 med
Anna Bjørgaas (1888 -1970)
Sundveshaug 34 c
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0127
Meta-Description:Ole O Hole, Storahøen
Meta-Keywords:Ole O Hole,Storahøen,Vossestrand

Kari S. Haga
Kari S. Haga
f. 28.03.1906
Haga 68g

Foto 1920.
Ho var barnejente på Stora-Høen
hjå Odd og Anna Stora-Høen og gjekk for presten (vart konfirmert) dette året biletet var teke. (Kva heiter barnet?)
Eigar av foto:
Odd Bidne
Samlar av foto:
Per Husdal

 
OB012
Meta-Description:Storahøen ca 1920
Meta-Keywords:Storahøen


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger