Marta, Guri og Anna
Marta Hole f.1885 gm Nils A Tveite, Guri Hole f.1897 gm Eirik A. Sundve, Anna Hole f. Bjørgaas gm Odd Hole.
Marta Hole f. 1885 gm Nils A Tveite, Guri Sundve f. 1897 gm Eirik A Sundve, Anna Hole f. Bjørgaas 1887 gm Odd Hole.
Innlagt av; Anne Karin Silden Brekkhus 26.09 2017

Anna Hole f. Bjørgaas
Anna Hole f.Bjørgaas
Anna Hole f. Bjørgaas 1887-1970 gm Odd Hole  
Innlagt av Anne Karin Silden Brekkhus 26.09. 2017

Store-Høen, Vossestrand

Meta-Description: Folk på Store-Høen
Meta-Keywords: Høen,Vossestrand

Ole Oddson Hole og kona Guri
Ole Oddson Hole 1838-1928
og 2. kona hans
Guri Sjursdtr.
f. nedre Oppheim 1858-1900
Ekteparet fekk til sammen 7 born. Ole kjøpte garden Store-Høen av Lars Larsson Høen i 1902, etter at han (Ole) hadde vorte enkemann.
Før denne tid budde familien på Oppheim der Ole var lærer.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
SH1
Meta-Description:
Meta-Keywords:

gamlefoto.vossestrand.no
Marta O. Hole
(1885-1943)
Storahøen 56a

Gift 1923 med
Nils A. Tveite
1873 -  )
Tveite (Hb) 34d

Informasjon frå
Odd Geir Sagerøy Bidne
Foto OGSB0056w
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olav Oddson Hole f.1920
Her har me bilete av den siste brukaren på Store-Høen, Olav Oddson Hole, fødd i 1920
Olav var eldst i ein søskenflokk på tre og overtok garden etter far sin. 
Han dreiv garden fram til ein gong på 1980-tallet, og flytte nokre år etterpå ned på Voss.
Olav er ugift og er i dag busett på Vossestrand Omsorgstun.
Samlar og eigar av foto: Odd Bidne
 
SH2
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lærar Sigurd O. Hole og kona Bertina
Lærar Sigurd Olson Hole 1891-1971
og 
kona Bertine 1895-1980
Sigurd Hole var andre sønn av Olav og Guri. 
Han utdanna seg til lærer og flytte i vaksen alder til Steinkjær. 
Sigurd og Bertine fekk to born i lag.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
SH3
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Familien Hole på Store-Høen ein gong på 1920-talet
Bak til venstre har me Marta Tveite f. Hole 1885-1943, Martin Hole 1895-1972, Olav Hole 1838-1928. 
Framme til venstre: Ukjent tjenestejente, Anna Hole f. Bjørgaas 1888-1970, Olav Hole 1920- og Guri Sundve f. Hole 1897-1976.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  SH4
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hole, Stora-Høen, Vossestrand
Mannen til høgre skal være Nils Hole 1921-1990. Han var andre son av Odd Hole.
Nils utdanna seg til lærer og busette seg ute på Manger i Nordhordaland. Nils forblei ugift.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne SH5
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Odd Olsson Hole 1887-1971 og kona Anna N. Hole (f. Bjørgaas)
Odd Olsson Hole (1887-1971) var eldste son av Olav og Guri. Han gifte seg med Anna Nilsdtr. Bjørgaas (1888-1970) og overtok garden i 1928. Dei fekk 3 born ilag.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  SH6
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ved trappa på Store-Høen 1920
Frå venstre: Barnejente Kari S. Haga (f.1906, Haga 68g), Anna (f. Bjørgås 1888, Sundveshaug 34c) og Odd O. Hole (f.1887, Stora-Høen 56b)
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  SH7
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Forsamling på Store-Høen
Frå venstre: Odd Hole, Guri Sundvesflyne (f. Hole 1897), Anna Hole (f.Bjørgaas 1888) med Olav (f.1920)  på fanget, Olav O. Hole, Martin Hole og gamle Ole Hole.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne SH08
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Menn frå Hole og Taulen�en
Bak: Sjur N. Taulen (1884-  )
Taulen 20g.
Framme: Martin O. Hole (1895-1972)
 og broren Olav O. Hole (1893-1972)
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen

Samlar av foto:
Per Husdal

 
GT4007
Meta-Description:Sjur N. Taulen, Martin O. Hole, Olav O. Hole, Vossestrand
Meta-Keywords:Sjur N. Taulen,Martin Hole,Martin O. Hole,Olav O. Hole,Gudrun Gj�stein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Odd Stora-Høen
Odd Olson Hole (1887 -1971)
Store-Høen 56 b. Gift 1919 med
Anna Bjørgaas (1888 -1970)
Sundveshaug 34 c
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0127
Meta-Description:Ole O Hole, Storahøen
Meta-Keywords:Ole O Hole,Storahøen,Vossestrand

Kari S. Haga
Kari S. Haga
f. 28.03.1906
Haga 68g

Foto 1920.
Ho var barnejente på Stora-Høen
hjå Odd og Anna Stora-Høen og gjekk for presten (vart konfirmert) dette året biletet var teke. (Kva heiter barnet?)
Eigar av foto:
Odd Bidne
Samlar av foto:
Per Husdal

 
OB012
Meta-Description:Storahøen ca 1920
Meta-Keywords:Storahøen


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger