Folket på Sundvesflynè

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders R.Sundve, Sundvesflyne, Vossestrand
Ein ung Anders R. Sundve (1873-1956), hjå fotografen.
Anders R. Sundve var oppvaksen på det gamle gardstunet på Sundve, då alle bruka var samla i eit tun. Foreldra hans var gardbrukar Rognald Larsson Søsterhaug og kona Gjertrud Ingebriktsdtr Sundve. 
Han vart oftast kalla "Rognaldsen" for å halda halda han ut frå andre Anders-ar.
Ytre Sundve 64
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne

OGSB012
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Barbro Saue frå Borstrondi i Voss
Barbro Eiriksdtr Sundve -(f. Saue), frå Saue på Borstrondi.
(1875 -1940)
Gift med Anders R. Sundve 1895
"Rognaldsen"
(på Sundvesflyne).
Ytre Sundve 64.

Dei hadde ein son: Eirik "Flydne" som
også hadde ein son, Anders E. Sundve,
den siste av slekta.
Eigar av foto:
Synneva Helle
Samlar av foto:
Per Husdal

shh0011
Meta-Description:Barbro Saue frå Borstrondi. ho vart gift med Anders Rognaldsen Sundvesflyne i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Barbro Saue,Borstrondi,Sundvesflyne,Rognasdsen,Holbygdi,Vossestrand,Synneva Helle

Eirik og Barbra Sundve med sonen, Eirik
Barbro Eiriksdtr Sundve -(f. Saue), frå Saue på Borstrondi.
(1875 -1940)
Gift med Anders R. Sundve 1895
"Rognaldsen"
(på Sundvesflyne).

Ytre Sundve 64.

Dei fekk eit barn, ein son: Eirik "Flydne" som
også hadde ein son, Anders E. Sundve,
den siste av slekta.
Eigar av foto:
Ingrid (f.Grindeland)/
Sigurd Haga
Samlar av foto:
Per Husdal
Haga3001
Meta-Description:Barbro Saue frå Borstrondi og Anders R. Sundve med sonen, Eirik, Sundvesflyne i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Barbro Saue,Borstrondi,Sundvesflyne,Rognaldsen,Holbygdi,Vossestrand,Eirik Sundve,Anders Sundve

Gjertrud Ingebriktsdtr Sundve (1842-1923)
Gjertrud Ingebriktsdtr Sundve (1842-1923)
1865: Gift med Rognald Larsson Søsterhaug (1841-1913)
Ytre Sundve 58.
Gjertrud og Rognald var foreldra til Anders R. Sundve. Dei fekk til saman 7 born og dei hadde garden Sundvesflyne frå 1887 til 1910. Gjertrud var niesen av lekpredikanten Elling Eielson Sundve
Biletet er tatt i 1915, hjå fotograf Johannes v. s. Fher.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne


  OGSB004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik A. Sundve, Sundvesflyne, Vossestrand
Eirik A. Sundve(sflyne)
(1901 - 1954)
Ytre Sundve 64a
 
Gift 1923 med
Guri O. Storehøen)
(1897 - 1976)
Storehøen 56g
 
Han var einebarn og son til:
Anders Rognaldsen Sundve
"Rognaldsen" (1873-1956) og
kona Barbro (1875-1940, f. Saue)
 
Eirik og Guri hadde ein son: Anders,
den siste av slekta.
 
Årstal: Omlag 1910
Foto: Mimi Jansen, Vossevangen
Eigar av foto: Øyvind Lunde
 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
foto0852
Meta-Description:Eirik A Sundve, Ytre Sundve, Vossestrand
Meta-Keywords:Eirik A Sundve, Sundve,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

OGSB007
Anders R. Sundve, Eirik A. Sundve og Barbro Eiriksdtr Sundve -(f. Saue).

Anders og Barbro stod for flyttinga av tunet i samband med utskiftinga av alle bruka på Sundve og vart først avslutta i 1910. Dei hadde Sundvesflyne-garden frå 1910 til 1927.biletet er tatt hjå fotograf Johannes v. d. Fher i 1915.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
  OGSB007
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGS
Eirik A. Sundve (1901-1954), med fiolinen sin hjå fotografen.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
OGSB013
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGS
Ei ung Guri Hole (1897-1976), hjå fotografen før ho vart gift til Sundvesflyne.
Guri var oppvaksen på garden Stora-Høen i Holbygda som den yngste i ein søskenflokk på 7. Foreldra hennas var lærar Olav Oddson Hole (1838-1928) og kona Guri Sjursdtr f. Oppheim (1858-1900).
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
OGSB014
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGS
3 flotte damer oppstilt til fotografering
Til venstre er Guri O. Hole 1897-1976, og i midten er Marta O. Hole 1885-1943, to søstre fra Store-Høen. Kvinnen til høgre er truligt Kari K. Sundve 1893-1949. Kari vaks opp på Nærbø/Sundve, og fekk tilnavnet Knut-Kari.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
OGSB033
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik A. Sundve og Guri O. Hole, Vossestrand
Bryllaupsbilete 1924

Eirik A. Sundve, (1900 - 1954)
og
Guri O. Hole (Høen) (1897 - 1976)

Sundvesflynè
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
OGSB015
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bryllaupet til Eirik A. Sundve og Guri O. Hole, Vossestrand
Bryllaup 1923
Eirik R. Sundve
og
Guri O. Hole
Bryllaup på Flyne. F.V Ingebjørg S. Haga 1903-1942, Marta O. Tveite 1885-1943, Nils A. Tveite 1879-1954, Eirik A. Sundve 1901-1954 og Guri O. Sundve 1897-1976. Framme sit Nils J. Borge 1892-1970
Eigar og samlar av foto:
Odd Bidne  OGSB016
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bilete av bryllupet til Eirik og Guri på Sundvesflyne i 1924
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB017
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGS
Familieselskap på sundvesflyne
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
OGSB041
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bilete tatt 2. oktober 1924 - Folket på Sundvesflynè, Vossestrand
Frå venstre: Barbro (f.Saue), Eirik A. Sundve (Eirik Flydnè), Anders E. Sundve, Guri (f. Hole-Høen) og Anders R. Sundve (Rognaldsen).
Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per HusdalRN077
Meta-Description:Frå venstre: Barbro (f.Saue), Eirik A. Sundve, Anders E. Sundve, Guri (f. Hole-Høen) og Anders R. Sundve (Rognaldsen). Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Barbro Saue,Eirik A. Sundve,Anders E. Sundve,Guri Hole-Høen,Anders R. Sundve,Rognaldsen,Roald Nesheim,Per Husdal

Eirik A. Sundve på Fedlehaugen våren 1928 ilag med ein kamerat
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB032
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik A. Sundve og kona Guri
Eirik A. Sundve og Guri Sundvesflyne i lykkelige dager
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne


OGSB036
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGS
Anders E. Sundve foran "slaktehuset"
Dette uthuset på tunet fungerte som slaktehus for dei nærmaste gardane rundt Sundvesflyne.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne

OGSB027
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E. Sundve og ein unghest som er motvillig til fotografering
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB030
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Barbro og Anders Sundvesflyne 1930
Utdrag frå eit bryllaupsbilete
Eigar av foto: Gunnar Midtun Samlar av foto: Per Husdal fotogm001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

På Sundvesflynè - Anders E. med hest og sulky
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. OB0001
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundvesflyne

På Sundvesflynè - Eirik og Guri med Anders til hest
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. OB0014
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sundvesflyne

OGS
 Ca 1922. Ingebjørg Vikingsdtr Bygd f. 1898. Bygd 86a. Barbro Eiriksdtr Sundve 1875-1940.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne

OGSB034
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Våningshuset med ei forsamling av folk
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB029
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sundvesflyne - Besøk på trappa
Sundvesflyne-folk. Ca 1924.
F.V Guri O. Sundve 1897-1976, ukjent og Ingebjørg V. Bygd f. 1898. B.V Nils A. Tveite 1879-1954, Martha O. Tveite 1885-1943, Kari K. Sundve 1893-1949, Barbro E. Sundve 1875-1940 og Anders R. Sundve 1873-1956. Eigar og samlar av foto: Odd Bidne

OGSB045
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Amerikabesøk på Sundvesflyne omlag 1935
Framme frå venstre: Anders E. Sundve, Betty Loue Sundvay (1927-2006). I midten Frå venstre: Anders R Sundve, Barbro Sundve, Eirik A. Sundve og Guri O. Sundve. Bak: Bessy Elise Sundvay (1897-1985) og broren til Anders R. Sundve, -Louis Sundvay (1868-1953)som før heitte Lars R. Sundve. Han utvandra til Amerika i 1887.
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal ob003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ny side 1
Kårfolka på Sundvesflyne våren 1940.

Anders og Barbro Sundve.
Dette er det siste biletet som er tatt av Barbro. Ho døydde seinere dette året.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
OGSB001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders Rognaldsen Sundve
Anders Rognaldsen Sundve
"Rognaldsen"
(1873 - 1956)

1895 gift med:

Barbro Eiriksdtr. Saue
frå Borstrondi.
(1875 -1940)

Ytre Sundve 64.

Dei hadde ein son: Eirik "Flydne" som
også hadde ein son, Anders E. Sundve,
den siste av slekta.
Eigar av foto:
Odd Bidne
Samlar av foto:
Per Husdal

ob018
Meta-Description:Barbro Saue frå Borstrondi. ho vart gift med Anders Rognaldsen Sundvesflyne i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Barbro Saue,Borstrondi,Sundvesflyne,Rognasdsen,Holbygdi,Vossestrand,Synneva Helle

Barbro Sundvesflyne
Barbro Sundve i Døropninga
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne


OGSB011
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders Rognaldsen Sundve med treskjeringar, Vossestrand
Anders R. Sundve med eit lite utval av treskjeringar
Anders R. Sundve var ein dyktig treskjerar med mange utstillingar I Sambygg står der mykje av arbeidet hans.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne

OGSB009
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik a Sundve, f.1901
Eirik A. Sundve(sflyne)
(1901 - 1954)
Ytre Sundve 64a

Gift 1923 med
Guri O. Storehøen)
(1897 - 1976)
Storehøen 56g

Foreldra var:
Anders Rognaldsen Sundve
"Rognaldsen"
og kona Barbro (f. Saue)


Dei hadde ein son: Anders,
den siste av slekta.
Eigar av foto:
Odd Bidne
Samlar av foto:
Per Husdal
ob011
Meta-Description:Barbro Saue frå Borstrondi. ho vart gift med Anders Rognaldsen Sundvesflyne i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Barbro Saue,Borstrondi,Sundvesflyne,Rognasdsen,Holbygdi,Vossestrand,Synneva Helle

Travkøyrar Eirik A. Sundve
Kusken Eirik
Eirik var ein flink hestekar som dreiv aktivt med travsport. Han fekk mange premiar opp gjennom åra.
Eirik døydde under tragiske omstendinger inne på låven til bruksnr 1, på Ytre Sundve i 1954. Det vart sagt at han vart spent ihjel av hesten.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne

OGSB035
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik Sundvesflyne med hest og sulky
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB028
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik Sundvesflyne med to hestar
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB037
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Harving på potetåkeren
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB010
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sundvesflyne rundt krigens dager
Eigar og samlar av foto: Odd BidneOGSB023
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bustadhuset og Guri sin velstelte hage på Sundvesflyne
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB024
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Bilete av driftsbygningen våren 1943
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB038
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nybygget står ferdigt våren 1943
Det var ein hestekar frå by`n som bygde dette tilbygget som skulle være stall for hestene hans. Da han og Eirik brått vart uvenner, fekk han beskjeden å enten rive ned nybygget eller gi det til Eirik. Det sistnevnet skjedde og nybygget er i dag ombygd og brukt til sauefjøs for dagens brukar.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  OGSB039
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders R. Sundve, Eirik R. Sundve og Guri Sundvesflyne på gardstunet
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  OGSB0008
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders R. Sundve, Anders E Sundve og Guri Sundvesflyne på gardstunet 
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne      OGSB006
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders og Eirik Sundvesflyne
Eigar av foto: Odd Bidne.  Samlar av foto: Per Husdal OB024
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Med godt utsyn over heile myrkdalen
PÅ Biletet: ukjent, ukjent, Eirik, Anders R, og Guri Sundve.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB045
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Forsamling av folk utanfor selet på sundvesstølen
På biletet har me Anders R. heilt til høgre. Og me har Guri og Anders E. Resten av folka er ukjente
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB042
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik Flyne med klepshovden i bakgrunnen
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB026
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gode venner på sundvesstølen
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB043
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nytt sel på vetlestølen våren 1943
Her har me alle dei tre karane på sundvesflyne pent stilt opp, Anders E., Eirik og Anders R.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB025
Meta-Description:
Meta-Keywords:

OGS
Vårfjosen til Sundvesflyne på Sundvesåsen.
Bygningen står fortsatt og det er bølgjeblekk på taket i dag.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
 
OGSB040
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik og Anders E. Sundve på fisketur i grøndalen
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB020
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E. Sundve
Anders E. Sundve
Sundvesflyne
(1924-1978)

Ugift kar som sysla på med mykje forskjelligt i årenes løp. Var ei stund busett på Island, Østerrike og Drammen. flyttet heim att til Sundvesflyne på byrjinga av 1970-tallet.
Eigar av foto:
Odd Bidne

Samlar av foto:
Per Husdal
 
ob038
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders Haga og Anders E. Sundve
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB005
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik Sundvesflyne i Heimefrontuniform
1945
Eirik A. Sundvesflynè
var med i heimefronten
Eigar av foto:
Odd Bidne

Samlar av foto:
Per Husda

 
ob0032
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E. Sundve på mjølkespannhenting på Sundvesstølen
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB019
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Omlag 1950 - På Haga, Vossestrand
Nr.1. Guri L. Haga, 2.Anna Mølster(f.Sundve),3.Dagny L. Haga,4.Guri D. Haga(mor til Lars),5.Anders R. Sundve("Rognaldsen"),6.Eirik A. Sundve(sflyne),7. Guri O. Sundve(sflyne f.Hole-Høen), 8.Lars A. Haga, 9.Nils Berge(lærar).
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal. OB005
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand,Anders R. Sundve,Rognaldsen,Guri L. Haga,Anna Mølster,Dagny L. Haga,Guri D. Haga,Eirik A. Sundve,Guri O. Sundve,Hole-Høen,Lars A. Haga,Nils Berge,Odd Bidne

O. Sundve og tjenestejenta Brita L. Freim på stølen
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB021
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eirik a Sundve, f.1901
Guri O. Sundve
(fødd Store-Høen)
(1897 - 1976)
Storehøen 56g
Gift 1923 med
Eirik A. Sundve(sflynè)
(1901 - 1954)
Ytre Sundve 64a

Dei hadde ein son: Anders,
den siste av slekta.
Eigar av foto:
Odd Bidne

Samlar av foto:
Per Husdal

ob112
Meta-Description:Barbro Saue frå Borstrondi. ho vart gift med Anders Rognaldsen Sundvesflyne i Holbygdi, Vossestrand
Meta-Keywords:Sundvesflyne,Holbygdi,Vossestrand,Guri O Høen,Guri Sundve,Guri Sundvesflyne

Guri Sundvesfl<ne med Telemarkku på Sundvesstølen
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne  OGSB018
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Frå Sundvesflyne
På Sundvesflynè

Frå venstre:
Anna Lomsdalen
Guri Sundve(sflynè)
Anders Sundve(sflynè)
Bak
Ukjent
Eigar av foto:
Eli Skjervheim

Samlar av foto:
Einar Midtun

AL101
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Teselskap på Sundvesflyne, Vossestrand
Frå høgre har me Anna Lomsdalen, Ingebrikt R. Sundve, Anders E. Sundve, Maria S. Sundve og Guri Sundve.
Eigar og samlar av foto: Odd BidneOGSB022
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Besøk på Sundvesflyne
Framme til høgre: Anna Lomsdalen, Anders R. Sundve og Anna R. Mølster (1871-1958). Bak til høgre: Anders Sundves(flyne), Olof Nordstrøm, Guri Sundve(sflyne) og Ragnhild Norstrøm f. 1917. Ragnhild voks opp som fosterbarn hjå Knut M. og Anna R. Mølster.
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun.  AL102
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E. Sundve i Østerrike
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne   OGSB003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Guri og Anders Sundvesflyne har besøk av amerikanske slekningar året 1974.
Guri og Anders har besøk av amerikanske slekningar i 1974.
Dette er det siste biletet tatt av Anders og Guri.
Dei to damene til venstre er Alice og Carol Holtan, etterkommere av Anders Ingebriktson Sundve (1844-1927), som utvandra til Amerika.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne OGSB002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E. Sundve i Österike
Bilete tatt av Anders E. Sundve den 14 august 1969 i Insbruck, -østerrike.
Anders døydde den 1. desember 1978. Han vart funnet utendørs av folk som var ute og gjekk tur. Dødsårsaken var hjerneblødning.
Eigar og samlar av foto: Odd Bidne
 
OGSB031
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger