Øvre Taulen


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils og Unni Taulen, Vossestrand
Nils D. Veisene, Voss
(1844- )
1872 g.m.
Unni G. Hole (1843-  )
Taulen 20, Vossestrand
Busett i Taulen
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4084
Meta-Description:Nils D. Veisene og Unni G. Hole - Taulen, Vossestrand
Meta-Keywords:Nils D. Veisene,Unni G. Hole,Taulen,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Unna G. Taulen, Vossestrand
Unna G. Taulen
(f. Hole 1828-  ) Vossestrand
Taulen 20 og
Hole 98b
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
Samlar av foto:
Per Husdal

 
GT4009
Meta-Description:Unna G. Taulen (1828- ), Vosseswtrand
Meta-Keywords:Unna G. Taulen,Taulen,Hole,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Guleik N. Taulen, Vossestrand
Guleik N. Taulen
(1873-  ) Vossestrand
Taulen 20a
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
Samlar av foto:
Per Husdal

 
GT4011
Meta-Description:Guleik N. Taulen (1873- ), Vosseswtrand
Meta-Keywords:Guleik N. Taulen,Gulleik Taulen,Hole,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Guleik N. Taulen, Vossestrand
Guleik N. Taulen
(1873- )
Taulen 20a
Vossestrand
1908 gift med
Helena S. Bergo, Voss
Busett på Bergo
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4079
Meta-Description:Guleik N. Taulen (1873- ), Vossestrand
Meta-Keywords:Guleik N. Taulen,Guleik Bergo,Helena S. Bergo,Bergo,Voss,,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Guleik N. Taulen og Helena S. Bergo, Vossestrand og Voss
Guleik N. Taulen
(1873-  ) Vossestrand
Taulen 20a og
Helena S. Bergo
Dei var busett på Bergo, Voss
Eigar av foto:
Meta-Description:Guleik N. Taulen (1873- ), Vossestrand og Helena S. Bergo, Voss
Meta-Keywords:Guleik N. Taulen,Gulleik Taulen,Helena S. Bergo,Voss,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Helena S. Bergo, Voss og Vossestrand
Helena S. Bergo, Voss
1908 gift med
Guleik N. Taulen
(1873- )
Taulen 20a
Vossestrand
Busett på Bergo
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4080
Meta-Description:Helena S. Bego, Voss
Meta-Keywords:Guleik N. Taulen,Guleik Bergo,Helena S. Bergo,Bergo,Voss,,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Guri og Marta N. Taulen, Vossestrand
Frå venstre
Guri N. Taulen (1882-  )
Taulen 20f, Vossestrand
gift Kyte
Marta N. Taulen (1881-  )
Taulen 20e, Vossestrand
1908 g.m. Anders L. Draugsvoll
Draugsvoll 74c
Busett i Granvin
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4083
Meta-Description:Guri og Marta Taulen,, Vossestrand
Meta-Keywords:Guri N. Taulen,Marta N. Taulen,Kyte,Anders L. Draugsvoll,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Lars S. Humlebrekke, Vossestrand
Anders L. Draugsvoll (Vårdalen)
(1875- )
Draugsvoll 74c
Vossestrand
gift med
1908 g.m.
Marta N. Taulen
(1881-  )
Taulen 20e
Busett i Granvin
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4078
Meta-Description:Lars S.Humlebrekke (1889- ), Vossestrand
Meta-Keywords:Lars S.Humlebrekke,Sigrid Sørensen,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

David (Daoe) N. Taulen
Lars Skjervheim og David Taulen (f.1877), på rommet til David på Afdal. Taulen 30c. Han vart også kalla Daoe Taulen eller Vetle.Taulen.
Dette biletet er frå nyttårsafta 1958 på Afdal då Bjørg og Knut Afdal gifta seg.
Eigar av foto: Leif Sausjord.  Samlar av foto: Per Husdal GT4184
Meta-Description:
Meta-Keywords:David Taulen,Daoe Taulen,Vetle-Taulen

Ingebjørg S. Humlebrekke, Vossestrand
Sjur N. Taulen 
(1884-  )
Taulen 20g
Vossestrand
Gift med Ingebjørg S. Humlebrekke
Busett i Taulen
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4072
Meta-Description:Ingebjørg S. Humlebrekke (1882- ), Vossestrand
Meta-Keywords:Ingebjørg S. Humlebrekke,Sjur N. Taulen,Sjur Taulen,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Sjur N. Taulen, Vossestrand
Sjur N. Taulen
(1884-  ) 
Taulen 20g. 
G.m.
Ingebjørg S. Humlebrekke
(1892-  ) Vossestrand
Homlabrekk 34b
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, TaulenSamlar av foto:
Per Husdal

 
GT4019
Meta-Description:Sjur N. Taulen (1884 ), Vossestrand
Meta-Keywords:Ingebjørg S. Humlebrekke,Ingebjørg Taulen,Sjur N. Taulen,Sjur Taulen,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Sjur N. Taulen, Martin O. Hole, Olav O. Hole, Vossestrand
Bak: Sjur N. Taulen (1884-  )
Taulen 20g.
Framme: Martin O. Hole
(1895-  ) Stora-Høen 56f 
og Olav O. Hole
(1893-  ) Storahøen 56e
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
Samlar av foto:
Per Husdal

 
GT4007
Meta-Description:Sjur N. Taulen, Martin O. Hole, Olav O. Hole, Vosseswtrand
Meta-Keywords:Sjur N. Taulen,Martin Hole,Martin O. Hole,Olav O. Hole,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand

Gudrun Taulen (g. Gjøstein med foreldra Sjur N. Taulen (1884- ) og Ingebjørg N. Taulen (f. Humlebrekke 1892)
Eigar av foto: Gudrun Gjøstein, Taulen  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Gudrun Taulen (g. Gjøstein) med foreldra Sjur N. Taulen og Ingebjørg Taulen (f. Humlebrekke)
Meta-Keywords:Gudrun Taulen,Sjur Taulen,Sjur N. Taulen,Ingebjørg Taulen,Ingebjørg Humlebrekke,Taulen,Humlebrekke,Vossestrand

Gudrun Taulen (g. Gjøstein), dotter av Sjur N. Taulen (1884- ) og Ingebjørg N. Taulen (f. Humlebrekke 1892)
Eigar av foto: Gudrun Gjøstein, Taulen  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Gudrun Taulen (g. Gjøstein) dotter av Sjur N. Taulen og Ingebjørg Taulen (f. Humlebrekke)
Meta-Keywords:Gudrun Taulen,Sjur Taulen,Sjur N. Taulen,Ingebjørg Taulen,Ingebjørg Humlebrekke,Taulen,Humlebrekke,Vossestrand

Nedre Taulen

Berte B. Taulen, Vossestrand
Berte B. Taulen
Taulen 22a
Vossestrand
gift med:
Arnfinn K. Veka, Voss
Eigar av foto:
Gudrun Gjøstein, Taulen
.
Samlar av foto:
Per Husdal

GT4058
Meta-Description:Berte B. Taulen(1892- ), Vossestrand
Meta-Keywords:Berte B. Taulen,Berte Taulen,Arnfinn K. Veka,Gudrun Gjøstein,Gudrun Taulen,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger